Senaste noteringsnytt
Tyska noteringen oförändrad
Tyska noteringen för slaktgrisar blir oförändrat 1,70 € vecka 24, efter den stora höjningen innevarande vecka. Precis som indikerades vid veckans auktion i Hannover. /LG 080606

Finland vill exportera smågrisar
Både Österbottens Kött och LSO i Finland har överskott på smågrisar, som just nu är svåra att placera.
-Vi kan nu erbjuda smågrisar även till svenska spekulanter, säger Stefan Saaristo, Österbottens Kött. /LG 080606

Stora grilldagen i morgon
Den extra helgdagen, Sveriges nationaldag, mitt under det fina vädret kommer även att bli Stora Grilldagen. Sveriges nationaldag må ursäkta, men det blir nog många fler som lägger en köttbit på grillen, än som viftar med flaggor.
Scan höjde med 20 öre, både slaktgrisar och suggor. Danska noteringen gick upp 20 danska öre, 25 svenska. De slakterier som satt noteringen idag har inte hängt med på höjningen, inte fler än SLP och Nyhléns & Hugosons. Spotpriset höjs till 16,50.
Tyska och finska noteringarna sätts fredag och flera andra uppgifter kommer också att uppdateras när de kommer. Gå således in på GrisPortalen och klicka på @-GRIS och "Senaste", så får du nyheterna. /LG 080605

Stor efterfrågan, lågt utbud, sämre tillväxt hos grisarna
Det råder nu stark efterfrågan och begränsad tillgång på griskött i Europa, vilket särskilt tydligt visade sig i priuppgångarna i Tyskland och Österrike. Lågt utbud är huvudorsaken till uppgången i Tyskland, men även Österrike, där fotbolls-EM i hög grad också stimulerar efterfrågan. Österrike har därför intagit pole position noteringstabellen.
Även spanska noteringen stärktes kraftigt, med 6 cent, men nådde ändå inte upp till den tyska noteringens nivå.
I de nya EU-länderna kan vi nu se verkningarna av griskrisen tydligt. Länder som drabbats av tillbakagång i grispopulationen tvingas nu importera levande grisar. Speciellt Polen, Ungern och i mindre grad Tjeckien sörjer för att tillgången fortsatt är god. Prognos: Noteringarna väntas stärkas ytterligare. Utbudet av slaktgrisar väntas bli fortsatt lågt och nu tillkommer faktorn lägre tillväxt hos slaktgrisarna p g a de höga temperaturerna i stallarna under värmeböljan. ISN /LG 080605

Suggorna höjdes inte i Tyskland
Trots den stora höjningen på slaktgrisar i Tyskland denna vecka, höjdes inte tyska suggorna alls. Vanligtvis brukar suggpriset varsla om kommande slaktgrispris, men den här gången kan nog den oförändrade suggnoteringen och den danska sänkningen med 40 øre ha ett gemensamt samband. Danskarna uppgav tillfälligt köpmotstånd som orsak till sänkta suggnoteringen.
Tyska suggnoteringen har varit oförändrat 1,19 € 4 veckor i rad.
Tyska smågrispriset fortsatte uppåt med 1 € till 53 € denna vecka. /LG 080603Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Danska slakterier läggs ner
• Taklagsfest i Jönköping
• Scan har invigt i Polen


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Våra svenska helgdagar som nationaldagen och midsommar innebär att gamla favoriträtter dukas fram. Högtidsmaten består av rätter vi känner starkt för och många av oss föredrar just dessa dagar olika varianter av grillat kött. Något som förstärks ytterligare av att det fina grillvädret fortsätter ett tag till.
Vädret och den stundande fotbollsfesten i Österrike i kombination med minskat utbud i Europa gör att vi generellt kan se en positiv trend med god efterfrågan och successivt ökande europeiska priser. Även i Sverige är efterfrågan på griskött bra, allt från kotlett och karré till charkråvara, vilket gynnar även våra prisnivåer. Scan höjer noteringen 20 öre per kilo för både slaktsvin och sugga.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit en mycket bra vecka. Allt är slut. Samma gäller nästa vecka.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Veckan har varit lik den förra med bra försäljning av styckat och fortsatt ett par ton fläsktvåa i frysen.
-Allt har fungerat bra trots fyradagarsveckan, vi har gått upp i slakt och fått iväg volymerna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: Det har varit två bra veckor på raken och vi kan se hur mycket vädret gör för försäljningen.
-Allt som behöver sägas är att det är full fart för grisköttet.
-Vi sätter nu in smågrisar som aldrig förr. Denna vecka har det varit väldigt mycket och vi går nu över i en bristsituation.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är bra grillväder och sug efter grillprodukter. Lansering av nya grillprodukter ökar efterfrågan.
-Slakten är nu närmast i balans med endast några tusen grisar i slaktkön.
-Det är fortsatt överskott på smågrisar. Uppfödarna av slaktgrisar brukar ta lite semester så här års, så det dröjer ännu en tid innan det blir ökad efterfrågan.
(Finska noteringarna kommer inte förrän i morgon fredag).


Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Vi har bra väder och försäljningen är hyfsad med tanke på sommaren. Marknaden för griskött i Europa har förbättrats och vår slakt är i balans. Vi kunde som enda slakteri i Finland höja vår notering med 3 cents förra veckan, vilket uppfattades positivt av uppfödarna.
-Nu fylls livsmedelshandelns lager för att möta den ökade efterfrågan på kött vid midsommar.
-Lagren av kött i våra frysar är balanserade. Det är kutym att lagra in för egna behovet inför högsäsong, men i övrigt finns inga stora lager för EUs räkning.
-Det finns dock säkert ganska mycket kött inlagrat med EU-stöd i Europa och uppskattningsvis får vi nog inte EU-lagren tömda förrän framemot november.
-Vi försöker få upp priserna på köttprodukterna. Priserna i handeln måste tillåtas stiga, även om andra krafter kämpar emot, bl a för att hålla inflationen nere.

Danish Crown
Det har åter varit en vecka där marknaden för levande grisar sätter dagordningen. Detta gäller särskilt på tyska marknaden, där det är stor skillnad mellan priset på slaktgrisar och köttpriserna. Köttpriserna följer endast långsamt med uppåt.
Det har kunnat genomföras fina prisökningar på skinka och kotlett. Även produktionsköttet visar stigande tendens, även om den är lite mer moderat.
Baconmarknaden haltar fortfarande efter, men det finns tecken på att försäljningskampanjerna kan komma igång igen. Det ger hopp om förbättring i juli.
Marknaden för karré har varit god i Ryssland och centrala Europa, medan Tyskland tills nu haft tillräckliga volymer av egen produktion.
Det är oförändrat på marknaderna i tredje land. Dock är amerikanska varor kraftigt i stigande, men det finns fortfarande en del höjningar att hämta in.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 5 juni 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 9 juni 23,30
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 24Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 24 v 23 v 22 v 21
Spotpris, Sverige** 73-94,9 16,50 16,20 16,20 16,00
Spotpris, Tyskland* 84-102 15,85 15,85 15,08 14,91
Skövde Slakteri 75-94,9 a15,80 a15,80 a15,80- a15,60
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,60 15,60 15,60 15,40
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,20 15,20 15,00 15,00
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,20 15,20 15,00 15,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,90 14,90 14,90 14,70
KLS 64-94,9 14,80 14,80 14,80 14,60
SLP 70-96,9 14,45 14,25 14,25 14,05
Scan avtal 75-96,9 14,15 13,95 13,95 13,75
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 14,15 13,95 13,95 13,75
Scan ej avtal 75-96,9 12,65 12,45 12,45 12,25
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 24 v 23 v 22
12,47 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,10 9,90 9,70
25,07 Nortura 71,1–81,0a nkr 20,86 20,86 20,86
12,19 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,31 1,31 1,31
12,58 Österbottens 76 – 84 euro 1,35c) c)1,35 1,32
13,03 Snellman 80–101 euro 1,40 1,40 1,40
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.
c) = OBS! 76 - 84 kg. Vid 77 - 92 kg är priset 3 cent lägre.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
6 juni Landsnotering euro euro euro euro euro
15,85 Tyskland 1,70 1,70 1,62 1,60 1,60
12,31 Frankrike - 1,321 - 1,261 1,170
11,74 Belgien - 1,260 - 1,120 1,120
10,48 Italien - 1,125 - 1,102 0,955
2 juni jämförbara*
15,37 Österrike - 1,650 1,570 1,540 1,540
15,34 Tyskland - 1,646 1,556 1,546 1,546
15,21 Spanien - 1,632 1,575 1,531 1,493
15,08 Holland - 1,619 1,542 1,532 1,512
14,91 Belgien - 1,600 1,526 1,526 1,526
14,85 England - 1,594 1,542 1,521 1,504
15,73 Polen - - 1,688 1,531 1,537
13,82 Frankrike - 1,483 1,431 1,396 1,343
13,58 Tjeckien - - - 1,458 1,571
13,63 Irland 1,463 1,463 1,463
13,67 Sverige - 1,467 1,471 1,444 1,398
13,21 Italien - 1,418 1,411 1,405 1,234
13,17 Danmark - 1,414 1,387 1,387 1,360
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
25 maj Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr euro euro euro euro euro
14,46 EU, medelpris 1,552 1,508 1,467 1,443 1,426
-
17,99 Grekland 1,931 1,931 1,790 1,611 1,532
16,33 Bulgarien 1,753 1,753 1,752 1,754 1,756
16,19 Lettland 1,738 1,633 1,506 1,606 1,538
16,17 Litauen 1,736 1,665 1,618 1,562 1,515
16,03 Rumänien 1,721 1,662 1,662 1,643 1,657
15,89 Polen 1,706 1,600 1,500 1,460 1,463
15,47 Luxemburg 1,660 1,649 1,559 1,559 1,495
15,64 Ungern 1,679 1,587 1,510 1,481 1,476
15,60 Tjeckien 1,674 1,604 1,559 1,552 1,549
15,56 Slovakien 1,670 1,559 1,541 1,534 1,525
15,33 Tyskland 1,645 1,637 1,588 1,537 1,449
14,63 Sverige 1,570 1,521 1,489 1,472 1,470
14,25 Portugal 1,530 1,510 1,500 1,500 1,510
14,20 Slovenien 1,524 1,499 1,423 1,389 1,351
14,18 Spanien 1,522 1,492 1,491 1,470 1,522
14,14 Italien 1,518 1,382 1,381 1,326 1,311
14,10 Belgien 1,513 1,505 1,423 1,393 1,350
14,06 England 1,509 1,491 1,492 1,477 1,449
14,05 Estland 1,508 1,516 1,502 1,470 1,485
14,00 Finland 1,503 1,501 1,498 1,504 1,510
13,85 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,75 Österrike 1,476 1,475 1,475 1,432 1,380
13,72 Holland 1,473 1,472 1,387 1,359 1,283
13,51 Cypern 1,450 1,450 1,440 1,440 1,440
13,42 Irland 1,440 1,435 1,398 1,399 1,399
12,76 Frankrike 1,370 1,330 1,320 1,320 1,340
12,44 Danmark* 1,335 1,308 1,245 1,245 1,245
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 3 juni 28 maj 21 maj 15 maj 5 maj
Juni 1,700 1,699 1,610 1,609 1,640
Juli 1,680 1,692 1,638 1,632 1,679
Aug 1,676 1,699 1,650 1,667 1,680
Sep 1,680 1,699 1,645 1,650 1,690
Okt 1,644 1,663 1,630 1,620 1,649
Nov 1,644 1,655 1,645 1,648 1,657
Dec 1,649 1,664 1,648 1,652 1,670
Jan 1,600 1,600 1,610 1,620 1,650
Feb - - - - -
Mars 1,718 1,718 1,748 1,720 1,730
April - - - - -
Maj - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
4 juni
28 maj
21 maj
14 maj
Utbud
840
440
505
530
Sålda
840
440
505
530
Medelpris, euro
1,73
1,73
1,64
1,65
Lägst
1,73
1,73
1,64
1,65
Högst
1,74
1,74
1,65
1,65
Medelpris, skr
16,12
16,12
15,26
15,39

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 24 v 23 v 22 v 21
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,00 6,00
SLP 140,1 kg- 6,80 6,60 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 6,50 6,50 6,00 6,00
Ugglarps 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
KLS 140 - 6,15 6,15 6,15 6,15
Dalsjöfors 58% - - - 6,00
Scan 140- 6,80 6,60 6,60 6,60
Nyhléns & Hugoson 140- 6,80 6,60 6,60 6,60
Skövde 140- 5,40 5,40 5,40 5,40
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 1,65 1,65

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 24 v 23 v 22
9,45
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,50 7,90
20,38
Nortura Fri vikt nkr 16,91 16,91 16,91
Finland
4,18
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,02
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
5,39
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
11,07
ZNVG 56 % euro 1,19 1,19 1,19
Galtar
8,19
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,90

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Pund
11,78
11,89
11,72
11,74
11,86
11,94
11,73
Dollar 6,04 6,02 5,92 6,03 6,07 6,04 5,95
Euro 9,32 9,32 9,31 9,33 9,32 9,34 9,31
Dansk 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17 1,16
Yen 5,71 5,71 5,69 5,78 5,83 5,76 5,70

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 24 v 23 v 22 v 21
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,00 19,00 19,00 18,50
SwedeHam 18,00 18,00 18,00 17,50
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 19,00 19,00m 18,50m 18,50m
SLP
SLP+ 23 kg 19,10 18,75 18,75 18,50
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,75m 17,75m 17,75m 17,75m
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 18,25 18,25 18,00 17,50
Ugglarpsgrisen, -23 kg 17,25 17,25 17,00 16,50
KLS
KLS Smågris 23 kg 18,40 18,20 17,90 17,40
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 491 491 491 485
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 481 472 468 459
Bis Plus 30 kg, förmedl. 471 462 458 449
Bas 30 kg, mellangårds. 447 438 434 425
Bas 30 kg, förmedling 437 428 424 415
Nyavvanda 9 kg 318 311 307 300
KRAV 30 kg 840 831 827 818
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 480 480 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor ca 2 v ca 2 v 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans 0,5 v
Skövde Slakteri balans - 500 -
SLP - - - ngt ö-sk
KLS balans balans - -
Dalsjöfors Slakteri - balans 200 balans
Dahlbergs Slakteri balans - - 300
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -10 kr/smågris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
223
Basis 7 kg 193 188 177 177 172
401
Basis 30 kg 342 333 319 319 311
229
SPF+Myc 7 kg 198 193 182 182 177
408
SPF+Myc 30 kg 347 338 324 324 316
234
SPF 7 kg 202 197 186 186 181
413
SPF 30 kg 351 342 328 328 320
905
Økologi 30 kg 720 726 719 719 713
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos 670 670 670 670 690
LSO (HK) euro euro euro euro euro
428
25-kg, Priimuus 46 46 46 48 48
Snellmans
530
Grund 30 kg A1* 57 57 57 57 57
Tyskland
484
ZNVG 28 kg 53 53 52 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
25 maj Land v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Skr euro euro euro euro euro
329 EU, medelpris 35,31 35,03 34,60 34,42 35,39
-
534 Sverige 57,33 55,81 54,18 52,37 52,83
515 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
505 Slovakien 54,24 34,70 36,60 45,42 45,23
453 Italien 48,70 49,20 49,20 49,60 50,17
451 Tyskland 48,40 48,40 47,10 46,10 45,00
436 Tjeckien 46,82 47,98 60,88 48,24 48,41
432 Finland 46,41 46,83 47,06 49,15 49,28
418 England 44,91 44,73 44,91 45,03 43,23
393 Ungern 42,21 43,13 42,26 44,23 45,18
391 Belgien 42,00 42,00 40,50 39,00 39,00
342 Danmark* 36,60 36,59 34,71 34,71 34,71
298 Holland 32,00 31,00 29,50 28,00 28,00
279 Estland 29,98 29,08 29,71 29,42 28,95
278 Luxemburg 29,84 33,34 31,88 31,88 30,41
270 Portugal 29,00 29,00 30,00 30,00 30,00
249 Frankrike 26,80 27,20 28,20 28,80 28,80
232 Polen 24,92 23,59 21,82 21,81 21,16
208 Spanien 22,39 22,49 22,73 23,71 27,07
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.