Senaste noteringsnytt
Händelselös noteringsvecka före midsommar
Varken tyska slaktgrisnoteringen, danska, eller Scans notering ändras till det bättre nästa vecka, veckan före midsommar. Det ser inte ut att bli någon Scan-notering på 17 kr före sommaren, om det inte sker någon förbättring av noteringen snabbt. 14,15 är långt från 16 - 17 kr. Inte ens den faktiska betalningen är i närheten. Det skiljer mer än 2 kr v 23. Med varje nytt avtal som tecknas idag ökar skillnaden mellan notering och faktisk betalning. Överbetalningen över noteringen för både smågrisar och slaktgrisar är minst sagt betydande i nya avtal.
Detta sagt med anledning av att det är det hög tid att säga upp de avtal för smågrisar som går ut sista december, om det är ett halvt års uppsägning. För många är det mycket viktigt att utnyttja den väntade bristen på smågrisar, även om det är betydande överskott idag. Semineringarna har minskat de senaste månaderna. Vi ska återkomma med detta.
Många sitter med jättedåliga avtal och nu kommer chansen att ta tillbaka en del av de förlorade pengarna. Man talar ofta om att avtalen ska förnyas 30 juni 2009, men för många grisuppfödare är 30 juni 2008 ett viktigare datum.
Grispriserna i EU stiger generellt sett och medelpriset låg vecka 23 på 15,24 kr. Vi ligger således inte ens på EUs medeltal och det svenska stiger inte i samma takt. Vecka 23 var det 14,93, och svenska faktiska betalningen blir undan för undan allt sämre. Det är något att fundera över. Vart tar pengarna vägen? Det finns de som tror att Scan är på väg att rädda HKScans nästa kvartalsbokslut, efter den svaga finska utvecklingen.
Att Danmark har så stora problem med dollarn och exporten är ett dilemma för oss svenskar. Det håller vårt pris nere. Se denna vecka på tabellen över faktisk betalning. Se vilka länder som ligger i topp. Det är Grekland längst upp, varför vet jag inte. Men sedan kommer Lettland, Litauen, Slovakien, Rumänien, Tjekcien, Ungern, Polen och Bulgarien. Alla öststater. Vad säger oss detta? Det jag vet är att flera av dessa länderna har grisbrist efter en hårdhänt utslagning av produktion och en del länder köper grisar från väst. De är alla länder med ett grispris på 16 - 18 kr, det vi skulle ha nu. Där vill jag anta, att det är den s k efterfrågestyrda marknaden börjar råda.

Smågrisar
EUs medelpris på smågrisar stiger också något varje vecka. Sverige tappar nu sitt övertag till Slovakien. Det ska vi inte vara så ledsna för, för nästa vecka kanske de slovakiska smågrisuppfödarna endast får hälften så mycket för smågrisen.
-Överskottet på smågrisar i Sverige har ökat hos Scan och ligger nu på 2 - 3 veckor, säger Carl-Olof Port. Det beror på ökad nyanmälan med ett par tusen smågrisar. Vad det beror på vet jag inte, men det kan vara normala svängningar, som blir större och större beroende på att produktionsenheterna blir större.
Till slut vill jag notera att formerna för den nya spotmarknaden börjar ta form. Prisnoteringar när grisarna redan är anmälda/sålda, kan snart vara en saga blott och vi kan få en helt annorlunda marknad för grisar. Det blir en spännande tid framöver. Vi vet nu att det kan komma en elektronisk grismarknad i höst. Vi vet även att danskarna satt igång en marknad på nätet och har en site registrerad även i Sverige. Och det är en och annan läsare som föreslagit vad det här nyhetsmailet och GrisPortalen skulle kunna användas till. Salja grisar kanske inte blir något problem i framtiden! /LG 080613Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Ny vd för Swedish Meats
• Länsstyrelserna får djurskyddet
• Motigt för dansk grisproduktion
• Spotpriserna på nätet i höst
• Per & Åsa årets grisföretagare


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Internationellt sker en tillfällig stabilisering av prisnivåerna och den svenska grisköttsmarknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka. Det fina vädret fortsätter att gynna försäljningen av grillprodukter och Scan har fortsatt bra efterfrågan på de flesta detaljer.
Även vårt nya snack Mingels har nu kommit ut på marknaden och tillsammans med SF gör vi den rådande fotbollsfesten i Europa ännu godare. Alla biobesökare som väljer att se Sveriges matcher hos SF, bjuds nämligen på de nya Scan-produkterna. Heja Sverige!

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det blev en bra vecka för försäljningen även denna vecka, även om det blev lite kyligare väder som marknaden något lite reagerade på.

Ugglarps Slakteri
Thomas Olander: -Trots att vädret varit något sämre denna vecka, har allt styckat sålts. Det har även varit bra skjuts för fläsktvåan och korvråvaran. Allt har gått iväg, trots att vi hade visst lager.
-Prisbilden till charkindustrin har börjat röra sig i rätt riktning.

Dahlsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det blev inte det drag i försäljningen vi väntat oss under veckan. Efter starka uppgångar blir det ofta motreaktioner. Det är enda förklaringen jag kan se.
-Vi har nu en kort vecka före midsommar, då logistiken sätts på prov. Det är gott om grisar och lika många grisar ska nu igenom slakteriet på fyra dagar som på normalt fem dagar.
-Det är i sådana situationer nya kylarna är efterlängtade, men de är inte klara ännu på några månader.
-Snart är det semester och en jobbig period med intrimning av semestervikarier. Ett slakteri måste fungera lika bra när ordinarie personal har semeser.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Allt är normalt, vi förbereder oss för midsommar. Vi kör för fullt i förädlingen. Toppen av leveranserna till butikerna sker i slutet av veckan.
-Vi har fortfarnade för många smågrisar i Finland.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Regn satte sin prägel på inledningen av veckan, men det ser ut att bli ett soligare veckoslut. Sedan är det nära till midsommar. Det blev en för årstiden normal vecka, med relativt stora leveranser av kött.
-Men vi märker även fortsättningsvis av den billiga importen, särskilt tysk ytterfilé. Det är stora skillnader på priserna i butikerna mellan finska styckningsdetaljer och importerade.

Danish Crown
På de flesta skinkmarknaderna råder oförändrade priser, men det är något motstånd mot den nuvarande nivån, som generellt sett uppfattas som högt. Det sker även en upptining av fryst skinka från de EU-stödda privata lagren, för att motverka att priserna stiger (särskilt i Italien).
Marknaden för bogkött och charkråvara var likaledes lugn och även marknaden för karré har fallit till ro.
För bacon råder svag förbättring och säljkampanjer är på väg.
Ryska exporten lider fortfarande under de många embargona mot danska slakterier. Övriga marknader är oförändrade.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 13 juni 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 16 juni 24,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 25Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 25 v 24 v 23 v 22
Spotpris, Sverige** 73-94,9 16,50 16,50 16,20 16,20
Spotpris, Tyskland* 84-102 15,92 15,85 15,85 15,08
Skövde Slakteri 75-94,9 a15,80 a15,80 a15,80 a15,80-
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,60 15,60 15,60 15,60
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,20 15,20 15,20 15,00
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,20 15,20 15,20 15,00
Ugglarps Slakteri 70-94,9 14,90 14,90 14,90 14,90
KLS 64-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
SLP 70-96,9 14,45 14,45 14,25 14,25
Scan avtal 75-96,9 14,15 14,15 13,95 13,95
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 14,15 14,15 13,95 13,95
Scan ej avtal 75-96,9 12,65 12,65 12,45 12,45
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass betalas högre, övriga relativt mindre.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 25 v 24 v 23
12,47 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,10 10,10 9,90
25,07 Nortura 71,1–81,0a nkr 20,86 20,86 20,86
12,27 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,31 1,31 1,31
12,64 Österbottens 76 – 84 euro 1,35c) 1,35c) c)1,35
13,11 Snellman 80–101 euro 1,40 1,40 1,40
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.
c) = OBS! 76 - 84 kg. Vid 77 - 92 kg är priset 3 cent lägre.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
13 juni Landsnotering euro euro euro euro euro
15,92 Tyskland 1,70 1,70 1,70 1,62 1,60
12,84 Frankrike - 1,371 1,321 - 1,261
11,80 Belgien - 1,260 1,260 - 1,120
10,84 Italien - 1,125 1,125 - 1,102
8 juni jämförbara*
15,46 Österrike - 1,650 1,650 1,570 1,540
15,42 Tyskland - 1,646 1,646 1,556 1,546
15,82 Spanien - 1,689 1,632 1,575 1,531
15,17 Holland - 1,619 1,619 1,542 1,532
14,99 Belgien - 1,600 1,600 1,526 1,526
15,39 England - 1,643 1,594 1,542 1,521
15,91 Polen - - 1,698 1,688 1,531
14,45 Frankrike - 1,543 1,483 1,431 1,396
14,26 Tjeckien - - - 1,522 1,458
14,24 Irland 1,520 1,463 1,463
13,93 Sverige - 1,487 1,467 1,471 1,444
14,11 Italien - 1,506 1,418 1,411 1,405
15,42 Danmark - 1,646 1,414 1,387 1,387
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
8 jun Land v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Skr euro euro euro euro euro
15,24 EU, medelpris 1,627 1,583 1,552 1,508 1,467
-
18,14 Grekland 1,936 1,931 1,931 1,931 1,790
18,12 Lettland 1,934 1,617 1,738 1,633 1,506
17,24 Litauen 1,840 1,903 1,736 1,665 1,618
17,10 Slovakien 1,826 1,537 1,670 1,559 1,541
17,10 Slovenien 1,826 1,537 1,524 1,499 1,423
16,98 Rumänien 1,813 1,762 1,721 1,662 1,662
16,73 Tjeckien 1,786 1,700 1,674 1,604 1,559
16,51 Ungern 1,763 1,725 1,679 1,587 1,510
16,43 Polen 1,754 1,741 1,706 1,600 1,500
16,33 Bulgarien 1,752 1,753 1,753 1,753 1,752
16,32 Tyskland 1,742 1,690 1,645 1,637 1,588
15,91 Luxemburg 1,698 1,698 1,660 1,649 1,559
15,76 Österrike 1,682 1,600 1,476 1,475 1,475
15,19 Spanien 1,622 1,575 1,522 1,492 1,491
15,17 Portugal 1,620 1,570 1,530 1,510 1,500
14,95 Belgien 1,596 1,510 1,513 1,505 1,423
14,93 Sverige 1,594 1,598 1,570 1,521 1,489
14,71 Holland 1,570 1,492 1,473 1,472 1,387
14,69 Estland 1,568 1,528 1,508 1,516 1,502
14,62 England 1,561 1,534 1,509 1,491 1,492
14,46 Italien 1,544 1,518 1,518 1,382 1,381
14,00 Irland 1,495 1,439 1,440 1,435 1,398
13,93 Malta 1,487 1,487 1,487 1,487 1,487
13,68 Frankrike 1,460 1,410 1,370 1,330 1,320
13,59 Finland 1,451 1,480 1,503 1,501 1,498
13,58 Cypern 1,450 1,450 1,450 1,450 1,440
12,75 Danmark* 1,361 1,335 1,335 1,308 1,245
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 12 juni 3 juni 28 maj 21 maj 15 maj
Juni 1,670 1,700 1,699 1,610 1,609
Juli 1,630 1,680 1,692 1,638 1,632
Aug 1,637 1,676 1,699 1,650 1,667
Sep 1,641 1,680 1,699 1,645 1,650
Okt 1,620 1,644 1,663 1,630 1,620
Nov 1,630 1,644 1,655 1,645 1,648
Dec 1,639 1,649 1,664 1,648 1,652
Jan 1,575 1,600 1,600 1,610 1,620
Feb - - - - -
Mars 1,690 1,718 1,718 1,748 1,720
April - - - - -
Maj - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
11 juni
4 juni
28 maj
21 maj
Utbud
840
840
440
505
Sålda
840
840
440
505
Medelpris, euro
1,72
1,73
1,73
1,64
Lägst
1,70
1,73
1,73
1,64
Högst
1,73
1,74
1,74
1,65
Medelpris, skr
16,11
16,12
16,12
15,26

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 25 v 24 v 23 v 22
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,00
SLP 140,1 kg- 6,80 6,80 6,60 6,60
Dahlbergs 140- 6,50 6,50 6,50 6,00
Ugglarps 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
KLS 140 - 6,15 6,15 6,15 6,15
Dalsjöfors 58% 6,00 - - -
Scan 140- 6,80 6,80 6,60 6,60
Nyhléns & Hugoson 140- 6,80 6,80 6,60 6,60
Skövde 140- 5,40 5,40 5,40 5,40
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 1,65 1,65

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 25 v 24 v 23
9,45
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,50 7,50
20,38
Nortura Fri vikt nkr 16,91 16,91 16,91
Finland
4,21
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,05
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
5,43
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
11,15
ZNVG 56 % euro 1,19 1,19 1,19
Galtar
8,19
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,50

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 23 v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Pund
11,82
11,78
11,89
11,72
11,74
11,86
11,94
Dollar 6,08 6,04 6,02 5,92 6,03 6,07 6,04
Euro 9,37 9,32 9,32 9,31 9,33 9,32 9,34
Dansk 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17
Yen 5,63 5,71 5,71 5,69 5,78 5,83 5,76

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 25 v 24 v 23 v 22
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,00 19,00 19,00 19,00
SwedeHam 18,00 18,00 18,00 18,00
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 19,00 19,00 19,00m 18,50m
SLP
SLP+ 23 kg 19,10 19,10 18,75 18,75
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,75m 17,75m 17,75m 17,75m
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 18,50 18,25 18,25 18,00
Ugglarpsgrisen, -23 kg 17,50 17,25 17,25 17,00
KLS
KLS Smågris 23 kg 18,65 18,40 18,20 17,90
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 491 491 491 491
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 481 481 472 468
Bis Plus 30 kg, förmedl. 471 471 462 458
Bas 30 kg, mellangårds. 447 447 438 434
Bas 30 kg, förmedling 437 437 428 424
Nyavvanda 9 kg 318 318 311 307
KRAV 30 kg 840 840 831 827
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 480 480 480 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor ca 2-3 v ca 2 v ca 2 v 2 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri - balans - 500
SLP - - - -
KLS - balans balans -
Dalsjöfors Slakteri balans - balans 200
Dahlbergs Slakteri - balans - -
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -10 kr/smågris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
223
Basis 7 kg 193 193 188 177 177
401
Basis 30 kg 342 342 333 319 319
229
SPF+Myc 7 kg 198 198 193 182 182
408
SPF+Myc 30 kg 347 347 338 324 324
234
SPF 7 kg 202 202 197 186 186
413
SPF 30 kg 351 351 342 328 328
905
Økologi 30 kg 720 720 726 719 719
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos 670 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
431
25-kg, Priimuus 46 46 46 46 48
Snellmans
534
Grund 30 kg A1* 57 57 57 57 57
Tyskland
496
ZNVG 28 kg 53 53 53 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
8 jun Land v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Skr euro euro euro euro euro
345 EU, medelpris 36,82 35,95 35,31 35,03 34,60
-
578 Slovakien 61,71 48,57 54,24 34,70 36,60
543 Sverige 58,02 59,05 57,33 55,81 54,18
518 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
488 Tjeckien 52,09 52,29 46,82 47,98 60,88
467 Tyskland 49,90 48,50 48,40 48,40 47,10
456 Italien 48,70 48,70 48,70 49,20 49,20
446 England 47,60 44,94 44,91 44,73 44,91
434 Finland 46,38 46,88 46,41 46,83 47,06
421 Belgien 45,00 43,00 42,00 42,00 40,50
398 Ungern 42,48 42,06 42,21 43,13 42,26
368 Danmark* 39,28 38,34 36,60 36,59 34,71
323 Holland 34,50 32,50 32,00 31,00 29,50
305 Luxemburg 32,60 32,60 29,84 33,34 31,88
288 Estland 30,78 29,11 29,98 29,08 29,71
270 Polen 28,87 28,14 24,92 23,59 21,82
262 Portugal 28,00 28,00 29,00 29,00 30,00
249 Frankrike 26,60 26,60 26,80 27,20 28,20
205 Spanien 21,97 21,53 22,39 22,49 22,73
Ändringen är i euro och omfattar även veckans valutaförändringar.