Senaste noteringsnytt
Scan sänker 15 öre
Jag blir inte klok på vad som varit orsak till Scans tidigare höjningar med 20 + 15 öre, förbättringar av marknaden, eller ändring av prisskalan för vikt och kött-%. Det enda som man talat om vecka 26 och 27 är bra försäljning, framför allt av grillprodukter.
I dag sänks noteringen med 15 öre med hänvisning till återgång till gamla prisskalan, samtidigt som det är mycket bra försäljning och en kanonhelg för grillning.
Det verkar vara finlir i kalkyleringen. Vi får se vad övriga slakterier gör, de som höjt för att hänga med Scans priser, utan att ändra skalan för vikt och kött-%.
Jag hoppas ni grisuppfödare förstår prismekanismerna på grismarknaden bättre än jag.
Tyskland höjer 5 cent nästa vecka, lika mycket som man sänkte för två veckor sedan. Orsaken till sänkningen uppgavs till att slakterierna inte fick upp priserna till handeln. 50 öre ner och upp är mycket, sett med svenska mått, och inte heller så lätt att förstå. Ändå är det små variationer i västländer, jämfört med de vi ser i öst.
Spotpriset är 16,75, bara 25 öre från 17 kr! /lLG 080704

Marknaden stabiliseras i EU
Fotbollen gick inte Tysklands väg i finalen, men grispriset går nu åt rätt hål, trots förlusten av 5 cent för en vecka sedan.
Veckans priser stabiliserade sig på den sänkta nivån, men då efterfrågan på slaktgrisar är högre än efterfrågan på kött, blev de flesta noteringar i Europa oförändrade. Holländska slakterierna går med 92 % kapacitet bara.
Som förra veckan stiger franska priset något, beroende på lågt utbud. I Spanien är det tvärt om. Som resultat av djurtransportörernas strejk är det förseningar i transporterna. Grispriset föll med 2 cent.
Prognos: Början på juli lovar goda väderutsikter och det kan ge köttmarknaden nya impulser. ISN /LG 080703Läs senaste nytt på
GrisPortalen
• Thomas Olander vd i Pärsons
• Per Persson back in business
• Kina köper in sig i Smithfields
• Scan backar om skaländringar
• Ökad grisslakt t o m maj
• 4 000 danskar fick salmonella
• Automatisk ströare från JTI


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Marknaden för griskött är fortsatt stabil. Det fina vädret har återvänt, vilket märks på grillen där våra grillprodukter fortsätter att sälja bra.
Även marknaden i Europa är lugn med en bra försäljning. Det kommer positiva signaler om kraftigt höjda amerikanska priser på griskött, vilket på sikt kommer att gynna den europeiska grisköttmarknaden positivt.
Till följd av att Scan återgår till tidigare slaktvikt- och köttprocentbetalning minskar noteringen denna vecka med 15 öre. Anledningen till att prissystemet ändrades är ett krav från våra kunder.
För att vara konkurrenskraftiga måste vi få fram djur som både har en jämnare vikt och som är magrare. Syftet är att skapa bättre lönsamhet för er lantbrukare. Det vi tar till oss och gjort fel, är att denna typ av förändringar måste ske med längre framförhållning och tydlig information. Något vi ska bli bättre på i framtiden!

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det är inga problem alls att bli av med allt som vi producerar. Så kommer det att bli några veckor framöver, när Halland är fyllt av turister. Det är stort sug från marknaden.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det är bra försäljning, med höga volymer.
-Vår ändrade prisskala för noteringen står fast.

Ugglarps Slakteri
Jonas Tunestål: -Det har varit en vecka med stabil marknad.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Veckan har varit som den förra. Slakten är inte riktigt i balans ännu, med fortfarande många anmälningar. Det är också fortsatta överskott på smågrisar.
-Semestrarna började den här veckan för en del i Finland och resten börjar sina semestrar nästa vecka. Det blir nu några veckor med mycket grillning.
-I dag t o m 6 juli deltar vi vid en utställning, Okra, en av de större i Finland för lantbruk. Den hålls i Oripää, mellan Åbo och Tammerfors. Vi visar vårt stallkoncept, ett standardaiserat grishus för 1 500 eller 3 000 grisar. Med standaardisering kan vi bygga billigare.

Danish Crown
På flesta skinmarknader är priserna oförändrade. Avsättningen är trög och på ett par av högprismarknaderna backade priset. Marknaden för bog, charkråvara och karré är oförändrad. Även baconmarknaden är oförändrad, men med stor press från lägre priser från kontinenten. På marknaderna i tredje land är det ingen förändring, men det ses nu kraftiga prishöjningar från amerikanskt håll, vilket kan ge förbättring här hemma andra halvåret.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 4 juli 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 10 juli 18,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 28

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 28 v 27 v 26 v 25
Spotpris, Sverige** 73-94,9 16,75 16,50 16,70 16,50
Skövde Slakteri 75-94,9 a16,00 a16,00 a15,80 a15,80
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,65 15,80 15,80 15,60
Spotpris, Tyskland* 84-102 16,00 15,46 15,46 15,92
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,50 15,50 15,20 15,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,40 15,40 15,40 15,20
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,10 15,25 15,10 14,90
KLS 64-94,9 15,00 15,15 15,00 14,80
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
SLP 70-96,9 14,65 14,80 14,65 14,45
Scan avtal 75-96,9 14,35 a14,50 a14,35 14,15
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 14,35 a14,50 a14,35 14,15
Scan ej avtal 75-96,9 12,85 a13,00 a12,85 12,65
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 29 v 28 v 27
12,72 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,10 10,10 10,10
25,54 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,65 21,65
12,32 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,31 1,31
12,42 Österbottens 75 – 90 euro - - 1,32
13,17 Snellman 80–101 euro - 1,40 1,40
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.
c) = OBS! 76 - 84 kg. Vid 77 - 92 kg är priset 3 cent lägre.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
30 juni Landsnotering euro euro euro euro euro
16,00 Tyskland 1.70 1.65 1.65 1,70 1,70
13,05 Frankrike - 1,403 1,387 1,385 1,371
11,29 Belgien - 1,220 1,200 1,260 1,260
11,95 Italien - 1,240 1,270 1,122 1,125
2 juli jämförbara*
17,74 Tjeckien - - - 1,896 1,886
15,90 Polen - - 1,663 1,690 1,705
15,80 England - - - 1,680 1,643
15,01 Tyskland - 1,596 1,596 1,646 1,646
14,96 Österrike - 1,590 1,590 1,630 1,650
15,59 Spanien - 1,657 1,683 1,689 1,689
14,77 Italien - 1,570 1,570 1,570 1,506
14,81 Frankrike - 1,574 1,563 1,555 1,543
14,41 Holland - 1,532 1,532 1,580 1,619
14,35 Belgien - 1,526 1,526 1,600 1,600
14,30 Irland - 1,520 1,520 1,520 1,520
14,20 Sverige - 1,510 1,498 1,487 1,487
13,55 Danmark - 1,441 1,441 1,441 1,646
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
27 jun Land v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Skr euro euro euro euro euro
15,48 EU, medelpris 1,646 1,653 1,627 1,583 1,552
-
18,03 Grekland 1,917 1,917 1,936 1,931 1,931
18,03 Tjeckien 1,917 1,890 1,786 1,700 1,674
17,75 Slovakien 1,887 1,854 1,826 1,537 1,670
17,49 Lettland 1,859 1,765 1,934 1,617 1,738
16,99 Rumänien 1,806 1,807 1,813 1,762 1,721
17,78 Litauen 1,784 1,872 1,840 1,903 1,736
16,66 Ungern 1,771 1,744 1,763 1,725 1,679
16,46 Bulgarien 1,750 1,752 1,752 1,753 1,753
16,36 Polen 1,739 1,759 1,754 1,741 1,706
16,32 Luxemburg 1,735 1,757 1,698 1,698 1,660
16,27 Portugal 1,730 1,690 1,620 1,570 1,530
16,16 Tyskland 1,718 1,743 1,742 1,690 1,645
15,72 Spanien 1,671 1,680 1,622 1,575 1,522
15,65 Österrike 1,664 1,684 1,682 1,600 1,476
15,39 Italien 1,636 1,625 1,544 1,518 1,518
15,27 England 1,623 1,592 1,561 1,534 1,509
15,12 Malta 1,607 1,607 1,487 1,487 1,487
15,05 Slovenien 1,600 1,607 1,826 1,537 1,524
15,00 Sverige 1,595 1,598 1,594 1,598 1,570
14,93 Estland 1,587 1,577 1,568 1,528 1,508
14,86 Belgien 1,580 1,592 1,596 1,510 1,513
14,49 Frankrike 1,540 1,520 1,460 1,410 1,370
14,33 Holland 1,523 1,569 1,570 1,492 1,473
14,07 Irland 1,496 1,495 1,495 1,439 1,440
13,81 Finland 1,468 1,459 1,451 1,480 1,503
13,64 Cypern 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
13,09 Danmark* 1,392 1,392 1,361 1,335 1,335
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 3 juli 18 juni 12 juni 3 juni 28 maj
Juli 1,702 1,621 1,630 1,680 1,692
Aug 1,707 1,637 1,637 1,676 1,699
Sep 1,700 1,640 1,641 1,680 1,699
Okt 1,668 1,620 1,620 1,644 1,663
Nov 1,670 1,621 1,630 1,644 1,655
Dec 1,660 1,630 1,639 1,649 1,664
Jan 1,585 1,550 1,575 1,600 1,600
Feb - - - - -
Mars 1,720 1,695 1,690 1,718 1,718
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,747 - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
2 juli
11 juni
4 juni
28 maj
Utbud
470
840
840
440
Sålda
470
840
840
440
Medelpris, euro
1,71
1,72
1,73
1,73
Lägst
1,70
1,70
1,73
1,73
Högst
1,72
1,73
1,74
1,74
Medelpris, skr
16,09
16,18
16,12
16,12

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 28 v 27 v 26 v 25
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,50 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 6,80
Nyhléns & Hugoson 140- 7,00 7,00 7,00 6,80
SLP 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- 6,70 6,70 6,70 6,50
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
KLS 140 - 6,35 6,35 6,35 6,15
Ugglarps 140,1 kg- 6,20 6,20 6,20 6,00
Dalsjöfors 58% 6,20 6,20 6,20 6,00
Skövde 140- 6,10 6,10 6,10 5,90
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,50 6,00 6,00 6,00
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 1,65 1,65

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 29 v 28 v 27
9,45
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,00 7,50 7,50
18,93
Nortura Fri vikt nkr - 16,05 16,05
Finland
4,23
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,08
Österbottens Fri vikt, E euro - - 0,54
5,45
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
11,66
ZNVG 56 % euro - 1,24 1,18
Galtar
8,19
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,00 6,50 6,50

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Pund
11,87
11,87
11,84
11,82
11,78
11,89
11,72
Dollar 5,99 5,98 6,03 6,08 6,04 6,02 5,92
Euro 9,41 9,41 9,39 9,37 9,32 9,32 9,31
Dansk 1,26 1,26 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18
Yen 5,61 5,59 5,61 5,63 5,71 5,71 5,69

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 28 v 27 v 26 v 25
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,50 19,50 19,50 19,00
SwedeHam 18,50 18,50 18,50 18,00
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 19,30 19,30 19,30 19,00
SLP
SLP+ 23 kg 19,30 19,30 19,10 19,10
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 19,10 19,10 19,00 18,50
Ugglarpsgrisen, -23 kg 18,10 18,10 18,00 17,50
KLS
KLS Smågris 23 kg 19,10 19,10 19,00 18,65
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,75m 17,75m 17,75m 17,75m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 501 501 501 491
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 486 491 486 481
Bis Plus 30 kg, förmedl. 476 481 476 471
Bas 30 kg, mellangårds. 452 457 452 447
Bas 30 kg, förmedling 442 447 442 437
Nyavvanda 9 kg 321 325 321 318
KRAV 30 kg 845 850 845 840
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 450 450 480 480
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor ca 3 v ca 2-3 v ca 2-3 v ca 2-3 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans - balans -
SLP - - - -
KLS översk - - -
Dalsjöfors Slakteri - översk översk balans
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten balans översk balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -10 kr/smågris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
246
Basis 7 kg 195 197 197 193 193
433
Basis 30 kg 344 344 344 342 342
252
SPF+Myc 7 kg 200 202 202 198 198
439
SPF+Myc 30 kg 349 349 349 347 347
257
SPF 7 kg 204 206 206 202 202
444
SPF 30 kg 353 353 353 351 351
907
Økologi 30 kg 720 720 720 720 720
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos - 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
432
25-kg, Priimuus - 46 46 46 46
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* - 57 57 57 57
Tyskland
489
ZNVG 28 kg - 52 52 52 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
27 jun Land v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Skr euro euro euro euro euro
348 EU, medelpris 37,05 37,11 36,82 35,95 35,31
-
568 Tjeckien 60,46 55,21 52,09 52,29 46,82
559 Slovakien 59,48 61,96 61,71 48,57 54,24
556 Sverige 59,17 60,09 58,02 59,05 57,33
520 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
471 Tyskland 50,10 50,10 49,90 48,50 48,40
461 Italien 49,03 48,84 48,70 48,70 48,70
452 England 48,05 47,62 47,60 44,94 44,91
434 Finland 46,21 47,00 46,38 46,88 46,41
409 Belgien 43,50 45,00 45,00 43,00 42,00
406 Ungern 43,18 45,64 42,48 42,06 42,21
369 Danmark* 39,28 39,28 39,28 38,34 36,60
278 Luxemburg 29,60 31,80 32,60 32,60 29,84
305 Holland 32,50 34,50 34,50 32,50 32,00
280 Estland 29,85 30,86 30,78 29,11 29,98
274 Polen 29,18 29,19 28,87 28,14 24,92
263 Portugal 28,00 28,00 28,00 28,00 29,00
255 Frankrike 27,20 26,80 26,60 26,60 26,80
212 Spanien 22,59 21,97 21,97 21,53 22,39
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.