Senaste noteringsnytt
Danska slaktgrisar +25 öre, suggor 63 öre
Danska slaktgrisarna stiger med 25 svenska öre, 20 danska, v 30. Suggorna fortsätter upp med 50 danska öre även v 30 och de har gått upp i pris med 1,26 skr på två veckor.
Orsaken till de kraftigt stigande priserna på suggor är minskad slakt av suggor både i Danmark och i andra länder. /LG 080717

Tyska noteringen 16,72 v 29, prisgapet till svenska stiger!
Tyska noteringen stiger med 7 cent till 1,77 € nästa vecka. Det innebär att tyska noteringen gått upp 1,13 skr på två veckor, efter bakslaget för några veckor sedan.
Rapporterna om minskad tillgång på slaktgrisar har duggat tätt senaste tiden och i dag kom bekräftelsen från EU, där aprilräkningen av grisar i hittills 6 länder visar på betydande minskning av produktionen. Det talas t o m om överraskande stor minskning i centraleuropeiska länder.
Den minskning av personalen vid slakterierna i Danmark som aviserats kommer att följas av flera. Det visar april månads uppgifter om antal smågrisar. Situationen kommer inte att bli bättre för slakterierna sista kvartalet, eftersom nedgången i antal suggor är stort i 5 av de 6 länderna som har klar sin statistik.
Danmark tillhör de länder som drabbas hårt av minskad produktion, vilket lättar på importtrycket till Sverige. Prishöjningen i Tyskland likaså. Den här veckan meddelas också att en dansk anläggning fått tillbaka tillståndet att exportera grisar till Ryssland. Det bör också lätta på det danska trycket.
Det bör nu gå att få upp priserna på slaktgrisar även i Sverige. Dessvärre meddelar Scan att priset är oförändrat nästa vecka.
-Det är nu den situation som Magnus Lagergren varnade för i en intervju i våras, att gapet mellan tysk och svensk notering är för stort, säger Per Karlsson. Det lönar sig att skicka grisar till Tyskland. /LG 080711

Nu en efterfrågestyrd marknad
Rapporterna talar nu allmänt om att priset på slaktgrisar bildas av brist som en följd av långvarigt underskott, i stället för prisuppgång som följd av säsongsmässig variation i konsumtionen. Gränserna är givetvis svävande, men mycket talar för att prisuppgången är stabil och inte tillfällig. Tillfälliga bakslag kan dock uppkomma. Den statistik som EU just presenterat, där vi kan se stora minskningar av smågrisar och suggor i april, omfattar så många länder, att det knappast är troligt att det det ser annorlunda ut i de övriga stora svinländerna. Det är framför allt Tyskland och Frankrike som är intressanta för att konfirmera trenden.
Danskar och engelsmän drog den här slutsatsen redan när danska och spanska siffrorna presenterades. Och trenden står sig. /LG 080711

Låga utbud skapar eufori i Europa
Den här veckan kännetecknas de europeiska grisnoteringarna av stabila och i vissa fall starkt stigande priser. En känsla av lycka sprider sig i Holland, Tyskland, Belgien, Frankrike och Österrike, där priserna gick upp 7 cent. Motivet till lyckokänslan är samma överallt, begränsade mängder slaktgrisar bjuds ut. Som grädde på moset rapporteras betydande export österut till Polen, Tjeckien, Ungern och Rumänien, både av griskött och levande grisar. F n är det således inga negativa verkningar av exporten till Ryssland.
I Spanien är dock problem. Lastbilschaufförerna strejkar fortfarande därför att kostnaderna för transporterna har ökat och hämtningen av grisar blir därför försenad med slaktköer som följd. Danska priserna är oförändrade, som vanligt, och som vanligt ligger Danmark sist i listan över noteringar.
Prognos: Man räknar inte med att utbudet av slaktmogna grisar ska öka. Prognosen om minskad produktion i EU stärker optimismen betydligt vad gäller prisbildningen framöver. ISN /LG 080710
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Marknaden för griskött är fortsatt ganska stabil i Sverige med en god efterfrågan. Det märks att vi nu kommit in i semesterperioden med en fortsatt bra försäljning av vårt grillsortiment.
Även marknaden i Europa är nu lugn med en bra efterfrågan och försäljning på de flesta grisdetaljer. Scans noteringen är oförändrad.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Bra försäljning i veckan, som beräknats. Turisterna gör mycket till så här års och vi har haft bra väder med sol på dagarna och regn på nätterna. Det är perfekt!

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Det sker inga nya stora affärer med kött så här i semestertider, men grejerna försvinner ut ur huset.
-Tillförseln av grisar är god och vi har ett par hundra överstående. Men det är inget stort levandelager.
-Miljötillståndet för utbyggnaden i Dalsjöfors väntas under hösten, som vi tidigare berättat. Alla viktiga instanser har sagt ja. Taket och väggarna är monterade och kylbatterierna är på plats. Utbyggnaden väntas blir klar i september som beräknat.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Det går att avsätta fler grisar på spotmarknaden för 16,75 kr. Men de som inte vill lämna till svenskt slakteri kan nu med ekonomi skicka dem till Tyskland, om betalningen i Sverige är under 15,50 kr.
-Det är nästa vecka den situation som Magnus Lagergren varnade för tidigare i våras, en för stor skillnad mellan svensk och tysk notering.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vädret i veckan blev inte vad grillfolket önskar sig och det är fortsatt ostadigt. Efterfrågan på grillprodukter kunde ha varit bättre.
-Sojapriserna stiger fortfarande, vilket ökar foderpriserna i höst. Detta och mycket annat diskuteras vid möten som jordbruksministern initierat för att försöka lösa problemen inom finska grisnäringen. Det har hållits ett möte och det andra hålls idag. Jordbruksministeriet, handeln, industrin och MTK (finsk jordbruksorganisation) ingår i en arbetsgrupp.

Österbottens Kött
Marcus Skullbacka: -Det har inte varit bästa väder för grillning och det påverkar försäljningen.
-Största problemet är överskottet på smågrisar. Det är normalt med överskott på smågrisar på sommaren, men i år har en del producenter troligen sålt sin spannmål när priserna varit höga och inväntar ny skörd innan de sätter in smågrisar igen. Det gör sommaröverskottet svårare än vanligt. Det kan också tänkas att man inväntar mer klara besked om vart marknaden för griskött tar vägen, innan man sätter in.
-Vi har ingen bra statistik över slakten av suggor, men vi har noterat ökad slakt av suggor. Suggor i förmedlingen har också minskat. Det kan bero på ökad intern rekrytering när ekonomin är kärv, men säkert också på att man minskat antalet suggor när det varit svårt att sälja smågrisar.

Danish Crown
Slakterierna har letat efter stora prishöjningar på skinka och på de flesta marknaderna lyckades man häva priserna, men tyvärr inte så kraftigt som förväntat.
För bogkött och annan charkråvara har det också noterats en bättre marknad med prishöjningar i många städer. För småkött med stort fettinnehåll och späck är det en mycket god marknad ned fina prishöjningar.
Baconmarknaden är konstant trängd, men de prisrabatter som har kännetecknat de senaste veckorna ser dock ut att försvunnit, vilket ger en förhoppning om en bättre marknad i augusti.
Rysslandsituationen bearbetas fortsatt av många danska kanaler. Slakteriet i Horsens har åter kommit på listan över godkända verksamheter för export till Ryssland. Det är Danish Crowns hopp att fler slakterier ska få godkännande kommande dagar.
Suggor
Det ser ut som om perioden med saneringar av av suggbesättningar är slut vilket resulterar i lägre tillförsel till slakterierna, inte bara i Danmark. Det ger en grund för en bättre marknad på suggkött.

Grisportalen.se ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 11 juli 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 17 juli 13,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 29

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 29 v 28 v 27 v 26
Spotpris, Sverige** 73-94,9 16,75 16,75 16,50 16,70
Skövde Slakteri 75-94,9 a16,00 a16,00 a16,00 a15,80
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 15,65 15,65 15,80 15,80
Spotpris, Tyskland* 84-102 16,72 16,00 15,46 15,46
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,50 15,50 15,50 15,20
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,40 15,40 15,40 15,40
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,10 15,10 15,25 15,10
KLS 64-94,9 15,00 15,00 15,15 15,00
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
SLP 70-96,9 14,65 14,65 14,80 14,65
Scan avtal 75-96,9 14,35 14,35 a14,50 a14,35
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 14,35 14,35 a14,50 a14,35
Scan ej avtal 75-96,9 12,85 12,85 a13,00 a12,85
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 30 v 29 v 28
12,97 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,10 10,10
25,54 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,65 21,65
12,37 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,31 1,31
12,47 Österbottens 75 – 90 euro - 1,32 1,32
13,23 Snellman 80–101 euro - 1,40 1,40
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.
c) = OBS! 76 - 84 kg. Vid 77 - 92 kg är priset 3 cent lägre.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
11 juli Landsnotering euro euro euro euro euro
16,72 Tyskland 1.77 1.70 1.65 1.65 1,70
13,61 Frankrike - 1,441 1,403 1,387 1,385
11,81 Belgien - 1,250 1,220 1,200 1,260
11,71 Italien - 1,240 1,240 1,270 1,122
15 juli jämförbara*
17,38 Tjeckien - - 1,840 1,875 1,896
16,38 Polen - 1,734 1,684 1,663 1,690
15,87 England - - - - 1,680
16,21 Tyskland 1,716 1,646 1,596 1,596 1,646
16,15 Österrike 1,710 1,640 1,590 1,590 1,630
15,96 Spanien 1,689 1,657 1,657 1,683 1,689
14,83 Italien 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570
15,25 Frankrike 1,614 1,610 1,574 1,563 1,555
15,66 Holland 1,658 1,600 1,532 1,532 1,580
15,35 Belgien 1,625 1,588 1,526 1,526 1,600
14,91 Irland 1,578 1,539 1,520 1,520 1,520
14,03 Sverige 1,485 1,499 1,510 1,498 1,487
13,61 Danmark 1,441 1,441 1,441 1,441 1,441
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
29 jun Land v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Skr euro euro euro euro euro
15,46 EU, medelpris 1,636 1,648 1,653 1,627 1,583
-
18,22 Lettland 1,929 1,859 1,765 1,934 1,617
18,16 Grekland 1,922 1,917 1,917 1,936 1,931
18,04 Tjeckien 1,909 1,917 1,890 1,786 1,700
17,74 Slovakien 1,878 1,887 1,854 1,826 1,537
17,65 Rumänien 1,868 1,806 1,807 1,813 1,762
16,76 Ungern 1,774 1,771 1,744 1,763 1,725
16,53 Bulgarien 1,750 1,750 1,752 1,752 1,753
16,50 Litauen 1,747 1,784 1,872 1,840 1,903
16,34 Portugal 1,730 1,730 1,690 1,620 1,570
16,24 Polen 1,719 1,739 1,759 1,754 1,741
16,01 Luxemburg 1,695 1,735 1,757 1,698 1,698
15,93 Tyskland 1,686 1,718 1,743 1,742 1,690
15,77 Spanien 1,669 1,671 1,680 1,622 1,575
15,51 Italien 1,642 1,636 1,625 1,544 1,518
15,45 England 1,635 1,623 1,592 1,561 1,534
15,33 Österrike 1,623 1,664 1,684 1,682 1,600
15,18 Malta 1,607 1,607 1,607 1,487 1,487
14,88 Slovenien 1,575 1,600 1,607 1,826 1,537
14,87 Sverige 1,574 1,595 1,598 1,594 1,598
14,71 Estland 1,557 1,587 1,577 1,568 1,528
14,64 Frankrike 1,550 1,540 1,520 1,460 1,410
14,44 Belgien 1,529 1,580 1,592 1,596 1,510
14,13 Irland 1,496 1,496 1,495 1,495 1,439
14,01 Holland 1,483 1,523 1,569 1,570 1,492
13,85 Finland 1,466 1,468 1,459 1,451 1,480
13,70 Cypern 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
13,15 Danmark* 1,392 1,392 1,392 1,361 1,335
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 7 juli 3 juli 18 juni 12 juni 3 juni
Juli 1,702 1,702 1,621 1,630 1,680
Aug 1,735 1,707 1,637 1,637 1,676
Sep 1,730 1,700 1,640 1,641 1,680
Okt 1,679 1,668 1,620 1,620 1,644
Nov 1,680 1,670 1,621 1,630 1,644
Dec 1,665 1,660 1,630 1,639 1,649
Jan 1,590 1,585 1,550 1,575 1,600
Feb - - - - -
Mars 1,730 1,720 1,695 1,690 1,718
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,768 1,747 - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
9 juli
2 juli
11 juni
4 juni
Utbud
520
470
840
840
Sålda
520
470
840
840
Medelpris, euro
1,78
1,71
1,72
1,73
Lägst
1,78
1,70
1,70
1,73
Högst
1,79
1,72
1,73
1,74
Medelpris, skr
16,82
16,09
16,18
16,12

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,00 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 29 v 28 v 27 v 26
Göran Eriksson fri vikt & klass 9,00 8,50 8,00 8,00
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- 6,70 6,70 6,70 6,70
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
KLS 140 - 6,35 6,35 6,35 6,35
Ugglarps 140,1 kg- 6,20 6,20 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,20 6,20 6,20 6,20
Skövde 140- 6,10 6,10 6,10 6,10
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,00 6,50 6,00 6,00
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 1,65 1,65

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 30 v 29 v 28
10,71
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,50 8,00 7,50
18,93
Nortura Fri vikt nkr - 16,05 16,05
Finland
4,25
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,10
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,48
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
12,28
ZNVG 56 % euro - 1,30 1,24
Galtar
8,19
Danish Crown 109,9 kg- dkr - 7,00 6,50

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 27 v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Pund
11,85
11,87
11,87
11,84
11,82
11,78
11,89
Dollar 6,00 5,99 5,98 6,03 6,08 6,04 6,02
Euro 9,45 9,41 9,41 9,39 9,37 9,32 9,32
Dansk 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,18 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17 1,18
Yen 5,59 5,61 5,59 5,61 5,63 5,71 5,71

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 29 v 28 v 27 v 26
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,50 19,50 19,50 19,50
SwedeHam 18,50 18,50 18,50 18,50
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 19,30 19,30 19,30 19,30
SLP
SLP+ 23 kg 19,30 19,30 19,30 19,10
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 19,10 19,10 19,10 19,00
Ugglarpsgrisen, -23 kg 19,10 18,10 18,10 18,00
KLS
KLS Smågris 23 kg 19,10 19,10 19,10 19,00
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,75m 17,75m 17,75m 17,75m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 501 501 501 501
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 486 486 491 486
Bis Plus 30 kg, förmedl. 476 476 481 476
Bas 30 kg, mellangårds. 452 452 457 452
Bas 30 kg, förmedling 442 442 447 442
Nyavvanda 9 kg 321 321 325 321
KRAV 30 kg 845 845 850 845
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 450 450 450 480
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor ca 3 v ca 3 v ca 2-3 v ca 2-3 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri - balans - balans
SLP - - - -
KLS - översk - -
Dalsjöfors Slakteri översk - översk översk
Dahlbergs Slakteri balans - - -
Ginsten balans balans översk balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -10 kr/smågris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 200 195 197 197 193
422
Basis 30 kg 351 344 344 344 342
258
SPF+Myc 7 kg 205 200 202 202 198
448
SPF+Myc 30 kg 356 349 349 349 347
258
SPF 7 kg 205 204 206 206 202
453
SPF 30 kg 360 353 353 353 351
912
Økologi 30 kg 724 720 720 720 720
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos - 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
434
25-kg, Priimuus - 46 46 46 46
Snellmans
538
Grund 30 kg A1* - 57 57 57 57
Tyskland
491
ZNVG 28 kg - 52 52 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
29 jun Land v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Skr euro euro euro euro euro
343 EU, medelpris 36,37 37,05 37,11 36,82 35,95
-
552 Sverige 60,56 59,17 60,09 58,02 59,05
522 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
521 Tjeckien 55,16 60,46 55,21 52,09 52,29
490 Slovakien 51,88 59,48 61,96 61,71 48,57
487 England 51,56 48,05 47,62 47,60 44,94
464 Italien 49,20 49,03 48,84 48,70 48,70
459 Tyskland 48,60 50,10 50,10 49,90 48,50
440 Finland 46,65 46,21 47,00 46,38 46,88
404 Ungern 42,85 43,18 45,64 42,48 42,06
396 Belgien 42,00 43,50 45,00 45,00 43,00
375 Danmark* 39,69 39,28 39,28 39,28 38,34
331 Luxemburg 35,10 29,60 31,80 32,60 32,60
286 Estland 30,37 29,85 30,86 30,78 29,11
283 Portugal 30,00 28,00 28,00 28,00 28,00
278 Holland 29,50 32,50 34,50 34,50 32,50
272 Polen 28,79 29,18 29,19 28,87 28,14
257 Frankrike 27,20 27,20 26,80 26,60 26,60
207 Spanien 21,93 22,59 21,97 21,97 21,53
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.