Senaste noteringsnytt
Danska suggorna upp 30 øre v 31
Danska noteringen för slaktgrisar är oförändrad v 31, men suggorna fortsätter upp med 30 danska öre. /LG 080724

Tyska industrin pressar bakåt, spanska priset över tyska
De europeiska priserna på slaktgrisar visar en fin tendens den här veckan. Bästa prisökningen rapporteras från Spanien, där man brukar ha högsta priset under sommaren. Från den här veckan betalar Spanien mer än Tyskland. Men det brukar som sagts vara under sommarmånaderna och rädslan finns att priset snart sjunker igen.
Även danska priset steg denna vecka. Frankrike missade en slaktdag p g a det nationella firandet av 14 juli, men noteringen steg något.
I Tyskland försöker slakteriföretagen trycka på bromsarna igen. Så här långt har de kunnat hålla noteringen oförändrad, som ett svar på förra veckans stora prishopp. Men slakterierna har svårigheter att få den inhemska köttindustrin med sig på höjningar.
Trots detta stiger priset försiktigt i Holland, som ett resultat av producenternas försök att hålla nere leveranserna p g a de höga foderkostnaderna.
Prognos: Även de som stannar hemma under semestern kommer att uppskatta det förbättrade vädret. Det är fin tid för grillning, så det kommer även att gå åt grillkött. Det finns goda möjligheter för att priset på slaktgrisar går rätt väg. ISN /LG 080724

@-GRIS måndag p g a problem med mailen
Flera har klagat på att @-GRIS uteblev i fredags natt, eller att mailet gick fram men var blankt. Flera jag talat med har dock fått mailet.
Problemet kan bero på att jag skickade @-GRIS via mobiltelefonen, sedan andra vägar var omöjliga p g a att ett åskväder drog fram och slog sönder modemet till fasta nätet. Varför inte alla mail går fram när jag kör via mobilen, har Telia ingen förklaring till.
Jag har fortfarande en provisorisk ledning ligger ovan mark för att få mina telefoner och modem att fungera. Det jag inte tänkte på när ledningen drogs var att det av Telia monterade åskskyddet sitter kvar på gamla ledningen. /LG 080721

Tyska suggorna upp även denna vecka
Noteringen på suggor i Tyskland steg även denna vecka, nu med 3 cent till 12,59 skr. Ökningen är därmed 15 cent, 1,42 på tre veckor.
Dagens höjning är ytterligare en indikation på att tyska noteringen för slaktgrisar stiger på fredag.
En annan indikation är att vackert väder spås över nordvästra Europa i slutet på veckan, ett högtryck som kanske ligger kvar en bit in i augusti. Mot höjning talar att tyska industrin snart går på semester. Vi håller tummarna för höjning. /LG 080722

Noteringen upp, men för litet jämfört med tysk notering
Dalsjöfors höjer slaktgrisarna 35 öre, Scan, SLP och Nyhléns & Hugoson och Ginsten höjer 30 öre, Danish Crown höjer 25 svenska öre (20 danska), Tyskland, Finland och Norge inget. Det är sammanfattningen av nästa veckas prisrörelser i vår närmaste omvärld så här långt. Det är "äkta" höjningar, dvs utan att andra förutsättningar i noteringarna ändras.
Den bästa svenska noteringen är därmed uppe i 16 kr, ett gott tecken, även om vi hade räknat med mer "före semestern". Skövde ligger också på 16 kr, men har som bekant ändrat skalan för bästa betalning för klass och vikt för några veckor sedan.
Tyska priset blev oförändrat nästa vecka, 1,77 €. Det är 16,76 skr, dvs avsevärt över svensk notering. Noteringen höjdes hela 7 cent innevarande vecka och det fanns tecken på fortsatta höjningar i och med att internetauktionen i Hannover slutade på 1,81 €, 17,14 skr. Auktionens medelpris blev alltså 4 cent över tyska noteringen. De som köper grisar på auktion är alltså villiga att betala dryga 35 öre över noteringen. Håll ett öga på nästa veckas internetauktion. Stiger slutpriset igen, så ska vi räkna med höjd tysk notering.
Vi kan jämföra internetauktionens pris med svenska spotpriset, som nästa vecka är 16,90, alltså snudd på 17 kr. Det är något över tyska noteringen, men under tyska spotpriset (alltså auktionspriset). Även när personliga och andra tillägg till svenska noteringen är inräknade, ligger Tysklands betalning högre än i Sverige.
Detta framgår med tydlighet i tabellen över faktiskt utbetalda pengar för grisarna. Tyska uppfödare fick förra veckan i snitt 16,73 skr, medan svenska fick 15,13 skr (där ingår även personliga och andra tillägg). 1,60 skr i skillnad är för mycket.
Lägger man sedan till kostnaderna för frakt av köttet, borde Tyskland inte vara någon farlig konkurrent när det gäller import. Danmarks 13,18 skr, dvs 2 kr skillnad till svenska, är problemet.
Danmarks sak är således vår. Eller annorlunda uttryckt, om inte Danmark låg i vägen, skuille svenska priset vara mycket högre. Se på de länder där priset är i närheten eller över 18 kr! Dansk prishöjning och svensk brist på grisar är lösningen på svenska länsamhetskrisen för uppfödarna!
Danska slakterierna, och uppfödarna, försöker nu få bort resterna av tetracyklinerna i danskt griskött, så exporten till Ryssland kommer igång på allvar. Reglerna för karens har skärpts. Hittills har endast ett slakteri förklarats godkänt för export, men ryssarna har säkert nya importhinder i beredskap på sin lista över möjligheterna att stärka sin inhemska grisproduktion.
Betalningen för svenska smågrisarna ser bättre ut, internationellt sett. De svenska smågrisarna har faktiska snittpriset 581 skr, Tyskland 453 och Danmark 357 skr. Skräcken är Spanien med sina 217 skr, även om priset steg kraftigt förra veckan. /LG 080718

Danska slaktgrisar +25 öre, suggor 63 öre
Danska slaktgrisarna stiger med 25 svenska öre, 20 danska, v 30. Suggorna fortsätter upp med 50 danska öre även v 30 och de har gått upp i pris med 1,26 skr på två veckor.
Orsaken till de kraftigt stigande priserna på suggor är minskad slakt av suggor både i Danmark och i andra länder. /LG 080717

Sommarhopp för slaktgrisar i EU
Optimismen växer på marknaden för slaktgrisar. Stora prishöjningar noteras nu i EU. Tyskland och Österrike har ledningen i sommarhopp med klara 7 cent. Men förbättringarna av noteringarna är också goda i Holland, Belgien, Spanien, Irland och Frankrike. Danska grisföretagare får dock sitta på avbytarbänken och vänta medan de andra tävlar och ökar sina försprång i prislistan.
Det är intressant att se på Tyskland och Spanien denna sommar. Turistlandet Spanien brukar vara ledande, men i år är det Tyskland som har bästa grispriset, som f ö är det bästa sommarpriset sedan 2001. En orsak till detta är att grisarna nu "turistar" från bl a Tyskland till östländer med grisbrist. Till skillnad från de länder som gränsar till bristländerna i öst, har Spanien för lång väg att frakta grisarna och delta i denna boom för försäljningen av levande djur.
Prognos: Semestertider i Europa är ofta en problemperiod för grispriset, men i år torde i stället priset stiga framöver. ISN /LG 080716Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Vi kan glädja oss åt en stark marknadssituation, med både bra produktmix för marknaden och god efterfrågan på de flesta produkterna. Därför höjs noteringen 30 öre på måndag.
Tillförseln av slaktgrisar är god. Det gör att vi höjer bäst betalda intervall med 4 kg frän vecka 31. Det gör vi för att stimulera till högre slaktvikter, när vi ser att priset på slaktgrisar är på väg uppåt.
-Det är f n gott om grisar, fler än vi räknat med i vår tidigare prognos. Det finns olika orsaker till att det finns fler grisar än vi räknat med, säger Johan Andersson. Kortsiktigt är det vädret, med temperaturer runt 17-18 grader. Det är idealiskt. Högre temperaturer visar sig omedelbart i lägre anmälningar till slakt. Grisarna äter sämre och växer saktare. Väderlekstypen delar vi med övriga nordvästra Europa.
-1 kg lägre medelvikt medför 8 000 fler grisar till slakt hos Scan. En dag snabbare tillväxt är ca 5 000 grisar, en vecka är 38 000.
-Höjningen av bäst betalda intervall gör det gynnsammare att lägga på några extra kilo på grisen. Därmed flyttar vi fram slakten. Vi räknar med att priset på slaktgrisar stiger i höst och då är det bra för hela näringen att ha mer griskött "i bagaget" fram till den tiden, säger Johan.
-Mer långsiktigt ökar även tillförseln av grisar tack vare bättre PMWS-situation. Grisarna vid drabbade gårdar börjar bli immuniserade och därmed stiger det tekniska resultatet.
-En tredje faktor är trend till ökad kullstorlek, säger Johan.
Smågrisar
Fredrik Håkansson: -Traditionellt ökar insättningarna av smågrisar i slutet av juli och början av augusti. Det gör att kön av smågrisar krymt till 2 veckor. Det är ökade insättningen för julomgången som det handlar om.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har gått relativt bra den här veckan. Det blev inte det grillväder vi väntat, men läget är samma för alla och det blir något motstånd mot karrén.

Boarps Gård
Per Karlsson: -Vi går nu in i ett läge där det väntas brist på grisar. Det är fel tid att binda upp hela volymen med avtal. Som grisföretagare bör du tänka noga på hur framtiden i svensk produktion kan utvecklas.

Ugglarps Slakteri
Jonas Thunestål: -Slakt och styckning ligger på normal nivå. Det är ganska gott om grisar.
-Grillvädret har varit varierande och karrén är väderkänslig, men både den och veckans övriga produktion är såld. Inget har gått in i frysen.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slakten följer ganska väl planen, med någon liten kö för slaktgrisar. Det är fortsatt kö för smågrisar.
-Det är inget bra sommarväder, kallt och inte riktigt bra för grillning.
-Förhandlingarna mellan näringen och jordbruksministern fortsätter i augusti. Inga resultat har meddelats. Det gäller att få ut ett bättre pris på finskt kött och fördela det jämnt inom köttkedjan.

Danish Crown
De stora förväntningarna om höjning av priserna på marknaden för skinka blev inte heller infriade denna vecka. Handeln skedde till oförändrade priser.
Marknaden för bog och alla former av produktionskött såldes till fortsatt stigande priser. Det er ut som om det är små lager av dessa produkter i EU.
Det är fortsatt god efterfrågan till stigande priser på späck och feta produkter.
Marknaden för kotlett i Europa är under press. Det är med besvär handeln kan fortgå till oförändrade priser.
Baconmarknaden är fortsatt tung och det ges rabatter för att få sålt volymerna. En vikande kurs på engelska pundet hjälper inte heller det hemtagna priset i dansk valuta.
Suggor
Lägre tillförsel i Europa medverkar till fortsatt stigande priser.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 18 juli 2008
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
Klicka här för senaste notering
Senaste uppdatering gjord 24 juli 13,00
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 30

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 30 v 29 v 28 v 27
Spotpris, Sverige** 73-94,9 16,90 16,75 16,75 16,50
Skövde Slakteri 75-94,9 a16,00 a16,00 a16,00 a16,00
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,00 15,65 15,65 15,80
Spotpris, Tyskland* 84-102 16,76 16,72 16,00 15,46
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,80 15,50 15,50 15,50
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,70 15,40 15,40 15,40
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,40 15,10 15,10 15,25
KLS 64-94,9 15,30 15,00 15,00 15,15
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
SLP 70-96,9 14,95 14,65 14,65 14,80
Scan avtal 75-92,9 14,65 14,35 14,35 a14,50
Nyhléns & Hugos. avt 75-92,9 14,65 14,35 14,35 a14,50
Scan ej avtal 75-92,9 13,15 12,85 12,85 a13,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 31 v 30 v 29
12,97 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,30 10,10
25,54 Nortura 71,1–81,0a nkr - 21,65 21,65
12,40 LSO (HK) 75 – 90,5b euro - 1,31 1,31
12,50 Österbottens 75 – 90 euro - 1,32 1,32
13,25 Snellman 80–101 euro - 1,40 1,40
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
23 juli Landsnotering euro euro euro euro euro
16,76 Tyskland 1.77 1.77 1.70 1.65 1.65
13,64 Frankrike - 1,441 1,441 1,403 1,387
12,12 Belgien - 1,280 1,250 1,220 1,200
11,31 Italien - 1,195 1,240 1,240 1,270
15 juli jämförbara*
17,60 Tjeckien - - 1,859 1,840 1,875
17,30 Polen - 1,827 1,734 1,684 1,663
16,35 Spanien 1,727 1,689 1,657 1,657 1,683
16,25 Tyskland 1,716 1,716 1,646 1,596 1,596
16,19 Österrike 1,710 1,710 1,640 1,590 1,590
15,98 England 1,688 1,679 1,681 1,696 1,697
15,79 Holland 1,668 1,658 1,600 1,532 1,532
15,62 Belgien 1,650 1,625 1,588 1,526 1,526
15,34 Frankrike 1,620 1,614 1,610 1,574 1,563
15,16 Italien 1,601 1,570 1,570 1,570 1,570
14,94 Irland 1,578 1,578 1,539 1,520 1,520
14,41 Sverige 1,522 1,485 1,499 1,510 1,498
13,90 Danmark 1,468 1,441 1,441 1,441 1,441
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
13 jul Land v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr euro euro euro euro euro
15,78 EU, medelpris 1,667 1,640 1,636 1,648 1,653
-
18,36 Grekland 1,939 1,927 1,922 1,917 1,917
18,01 Rumänien 1,902 1,883 1,868 1,806 1,807
17,91 Lettland 1,892 1,850 1,929 1,859 1,765
17,55 Tjeckien 1,854 1,878 1,909 1,917 1,890
16,97 Polen 1,792 1,727 1,719 1,739 1,759
16,78 Luxemburg 1,772 1,712 1,695 1,735 1,757
16,73 Tyskland 1,767 1,708 1,686 1,718 1,743
16,65 Ungern 1,759 1,728 1,774 1,771 1,744
16,58 Litauen 1,751 1,779 1,747 1,784 1,872
16,56 Bulgarien 1,749 1,749 1,750 1,750 1,752
16,38 Portugal 1,730 1,730 1,730 1,730 1,690
15,90 Österrike 1,680 1,628 1,623 1,664 1,684
15,90 Cypern 1,680 1,680 1,450 1,450 1,450
15,74 England 1,663 1,662 1,635 1,623 1,592
15,60 Spanien 1,648 1,653 1,669 1,671 1,680
15,49 Italien 1,636 1,646 1,642 1,636 1,625
15,45 Estland 1,632 1,622 1,557 1,587 1,577
15,21 Malta 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607
15,20 Slovakien 1,606 1,856 1,878 1,887 1,854
15,20 Slovenien 1,606 1,568 1,575 1,600 1,607
15,13 Sverige 1,598 1,577 1,574 1,595 1,598
15,05 Frankrike 1,590 1,560 1,550 1,540 1,520
14,89 Belgien 1,573 1,521 1,529 1,580 1,592
14,66 Holland 1,549 1,503 1,483 1,523 1,569
14,23 Irland 1,503 1,499 1,496 1,496 1,495
13,75 Finland 1,453 1,455 1,466 1,468 1,459
13,18 Danmark* 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 17 juli 7 juli 3 juli 18 juni 12 juni
Juli 1,702 1,702 1,702 1,621 1,630
Aug 1,740 1,735 1,707 1,637 1,637
Sep 1,738 1,730 1,700 1,640 1,641
Okt 1,662 1,679 1,668 1,620 1,620
Nov 1,660 1,680 1,670 1,621 1,630
Dec 1,655 1,665 1,660 1,630 1,639
Jan 1,566 1,590 1,585 1,550 1,575
Feb - - - - -
Mars 1,713 1,730 1,720 1,695 1,690
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,763 1,768 1,747 - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
16 juli
9 juli
2 juli
11 juni
Utbud
520
520
470
840
Sålda
520
520
470
840
Medelpris, euro
1,81
1,78
1,71
1,72
Lägst
1,80
1,78
1,70
1,70
Högst
1,81
1,79
1,72
1,73
Medelpris, skr
17.14
16,82
16,09
16,18

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,00 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 30 v 29 v 28 v 27
Göran Eriksson fri vikt & klass 9,00 9,00 8,50 8,00
Scan 140- 7,30 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- 7,30 7,00 7,00 7,00
SLP 140,1 kg- 7,10 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- 7,00 6,70 6,70 6,70
Ginsten 140,1 kg- 6,50 6,50 6,50 6,50
KLS 140 - 6,85 6,35 6,35 6,35
Ugglarps 140,1 kg- 6,70 6,20 6,20 6,20
Dalsjöfors 58% 6,70 6,20 6,20 6,20
Skövde 140- 6,50 6,10 6,10 6,10
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,00 7,00 6,50 6,00
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 1,65 1,65

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 31 v 30 v 29
11,08
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,80 8,50 8,00
18,93
Nortura Fri vikt nkr - 16,05 16,05
Finland
4,26
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro - 0,45 0,45
5,11
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
5,49
Snellmans Klass E euro - 0,58 0,58
Tyskland
12,59
ZNVG 56 % euro - 1,33 1,30
Galtar
9,82
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,80 7,50 7,00

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Pund
11,93
11,85
11,87
11,87
11,84
11,82
11,78
Dollar 5,97 6,00 5,99 5,98 6,03 6,08 6,04
Euro 9,47 9,45 9,41 9,41 9,39 9,37 9,32
Dansk 1,27 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25 1,25
Norsk 1,17 1,18 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17
Yen 5,63 5,59 5,61 5,59 5,61 5,63 5,71

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 30 v 29 v 28 v 27
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 20,00 19,50 19,50 19,50
SwedeHam 19,00 18,50 18,50 18,50
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 19,75 19,30 19,30 19,30
SLP
SLP+ 23 kg 19,75 19,30 19,30 19,30
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 19,50 19,10 19,10 19,10
Ugglarpsgrisen, -23 kg 18,50 18,10 18,10 18,10
KLS
KLS Smågris 23 kg 19,50 19,10 19,10 19,10
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,75 17,75m 17,75m 17,75m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 511 501 501 501
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 500 486 486 491
Bis Plus 30 kg, förmedl. 490 476 476 481
Bas 30 kg, mellangårds. 466 452 452 457
Bas 30 kg, förmedling 456 442 442 447
Nyavvanda 9 kg 332 321 321 325
KRAV 30 kg 859 845 845 850
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 490 450 450 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor ca 2 v ca 3 v ca 3 v ca 2-3 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri - - balans -
SLP - - - -
KLS balans - översk -
Dalsjöfors Slakteri - översk - översk
Dahlbergs Slakteri balans balans - -
Ginsten balans balans balans översk
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -10 kr/smågris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 200 200 195 197 197
422
Basis 30 kg 351 351 344 344 344
258
SPF+Myc 7 kg 205 205 200 202 202
448
SPF+Myc 30 kg 356 356 349 349 349
258
SPF 7 kg 205 205 204 206 206
453
SPF 30 kg 360 360 353 353 353
892
Økologi 30 kg 708 724 720 720 720
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos - 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
435
25-kg, Priimuus - 46 46 46 46
Snellmans
539
Grund 30 kg A1* - 57 57 57 57
Tyskland
492
ZNVG 28 kg - 52 52 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
13 jul Land v 28 v 27 v 26 v 25 v 24
Skr euro euro euro euro euro
341 EU, medelpris 36,07 35,42 36,37 37,05 37,11
-
581 Sverige 61,44 60,31 60,56 59,17 60,09
570 Tjeckien 60,22 58,42 55,16 60,46 55,21
523 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
499 England 52,75 52,72 51,56 48,05 47,62
492 Slovakien 52,00 52,00 51,88 59,48 61,96
467 Italien 49,34 49,31 49,20 49,03 48,84
453 Tyskland 47,90 48,10 48,60 50,10 50,10
452 Finland 47,77 45,41 46,65 46,21 47,00
430 Ungern 45,44 34,21 42,85 43,18 45,64
388 Belgien 41,00 41,00 42,00 43,50 45,00
357 Danmark* 39,68 39,69 39,69 39,28 39,28
311 Luxemburg 32,90 35,70 35,10 29,60 31,80
300 Estland 31,77 31,39 30,37 29,85 30,86
284 Portugal 30,00 30,00 30,00 28,00 28,00
277 Polen 29,28 28,40 28,79 29,18 29,19
255 Holland 27,00 28,00 29,50 32,50 34,50
250 Frankrike 26,40 27,00 27,20 27,20 26,80
217 Spanien 22,98 19,10 21,93 22,59 21,97
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.