@-GRIS 10 augusti 2012
Senaste uppdatering gjord 14 augusti 8,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om priser
och marknaden


Äntligen en liten rörelse uppåt, + 15 öre hos Dalsjöfors
Äntligen ett slakteri som höjer priset! Dalsjöfors höjer slaktgrisar med 15 öre v 33. Övriga höjningar ligger i Tyskland och Danmark. Tyskland höjer med 8 cent, vilket tillsammans med höjningen på 10 cent för två veckor sedan blir nästan 1,50 kr omräknat med dagens låga €-kurs. Tyska priset är nu 14,72.
Om €-kursen varit som vid nyår, har tyska priset varit 15,90 kr, och om den varit som vid nyåret 2009 har tyska priset varit 19,50 kr. Valutornas värde är således av mycket stor betydelse för grispriserna. Vad hjälper oss stora höjningar i Europa, när sjunkande kurs på € äter upp hela höjningen, sett från svensk konkurrenshorisont?
Mycket talar för fortsatt höjt tyskt grispris. Vid veckans internetauktion såldes allt och medelpriset blev 1,82 €. Marknaden betalar alltså ännu mer för tyskt griskött på en helt fri marknad.
Suggorna är på stark uppgång, vilket beror på ökad efterfrågan på korvråvara. Danmark fortsätter höja suggorna med 20 danska öre och KLS Ugglarps höjer med 50 öre. Detta slår dock Knorrevången med god marginal om ytterligare en vecka, då man aviserar 1 kr i extra påslag under två veckor.
Det är trevligt när det går åt rätt håll inom grisproduktionen. Men det kan man inte säga om Scans ekonomiska resultat, som är så svagt att det trycker ner hela HKScans förväntade årsbokslut. 2012 blir svagare än 2011 pga försvagat Scan, skriver HKScan i delårsraporten:
-HKScan behåller den bedömning som lämnades i delårsrapporten januari–mars för år 2012. Till följd av de försvagade utsikterna för verksamheten i Sverige är det möjligt att koncernens rörelsevinst för 2012 stannar under nivån för 2011.
Inom Scan är ett effektiviseringsprogram igång fram till 2013, som förhoppningsvis ska vända resultatet. Magnus Lindholm får från 1 september uppgiften att verkställa programmet som nyutnämnd operativ direktör. Denis Mattsson, som pensioneras i slutet av året, är fortsatt vd, men ska bl a mer ägna sig åt danska problem.
Det är alltså svårt att anpassa en alltför stor kostym, som Scan har när produktionen sjunker. Av statistiken över slakten kv 2 framgår att svenska slakten minskar 9,4 %, jämfört med samma kvartal 2011. Minskningen drabbar alla slakterier, utom Ginsten som ökat 4 % och Skövde som ökat 0,8. Som vanligt de senaste åren är det Scan som tappar de stora talen, som 18,7 % i Kristianstad, 10 i Skara, 18,1 i delägda Siljans och 16,7 i Alviksgården. De övriga slakteriernas minskning är mer måttliga. Så exakta är siffrorna dock inte, om man ser till vad slakteriföretagen förlorat mer eller mindre, eftersom det förekommer legoslakt. Men trenden är glasklar, både svenska totalslakten och Scans förlorade terräng även kvartal 2.
Vi får snart se vad rapsgrisen kan göra för Scans revansch på grismarknaden. Tidernas stora marknadsinsats kommer snart att presenteras. I Finland har man tydligen lyckats bra, så vi får hoppas att rapsgrisen blir en lyckad satsning även här i Sverige.
Till slut meddelar Snellmans, att man värvat Timo Serenius till att bli ny vd i Figen AB från 1 oktober. Man han börjar jobba för Snellmans redan 15 augusti. Timo har varit Nordic Genetics utvecklingschef. Figen kan du läsa om här intill.
Snellman aviserar f ö att man höjer grispriset med 10 cent 1 september. /LG 120810

Underskott på slaktgrisar höjer priserna i EU
I förhållande till efterfrågan, är utbudet av slaktgrisar i EU relativt lågt. Särskilt i södra Europa har slaktvikterna sjunkit den senaste veckan, vilket understryker den låga försörjningen på de olika marknaderna. Priserna gick upp som en följd av detta med 2 cent. I Frankrike gick priset upp 1 cent, liksom i Belgien.
Som ett annat skäl till höjningarna anges att prisgapet till Tyskland ska reduceras. Framför allt på exportmarknaderna hade spanska och franska företag det svårare under de senaste veckorna.
Liksom i Tyskland, blev det inga höjningar i Danmark, Holland och Österrike. Marknadsläget är balanserat i Danmark.
Exporten sägs fortfarande gå bra. Marknadsexperter i Österrike säger att hemmamarknaden är helt ren från griskött. I Tyskland har de ökade priserna på griskött som slakterierna fått betala, äntligen kunnat tas ut på marknaden. Slaktarnas efterfrågan har ökat sedan slutet av förra veckan. Enligt en rapport i Wirtschaftswoche magazine har tyska konsumenterna köpt 7 % mindre grillkött i juni, jämfört med förra året. Detta trots fotbolls-EM. Men nu verkar efterfrågan på grillkött äntligen ha ökat.
Trend på tyska marknaden: I början av veckan är det fortfarande god efterfrågan på grisar. Det verkar omöjligt att tillgodose allas behov. Om den trenden fortsätter, bör en prishöjning vara ett logiskt nästa steg. ISN 120810Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Oförändrat läge sedan föregående vecka. Vi slaktar och styckar enligt plan. Fortsatt bra fart på marknaden och försäljningen är genomgående bra och balanserad. Skolstartskampanjerna är igång och likaså produktionen av julskinkor.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi märker tydligt att sommaren börjar gå mot sitt slut och vi har för säsongen en normal efterfrågan på gris. Gällande nöt så har vi något ökad efterfrågan vilket är normalt för säsongen.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:-Det har varit en hyfsat bra vecka för försäljningen, men med återvändande sommargäster från västkusten minskar försäljningen. Det har inte heller varit så gynnsamt grillväder.
-Slakten är i balans och det är något brist på smågrisar.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Veckans produktion har gått enligt plan, från hand i mun. Vi styckar dock inte lika mycket just nu, eftersom grisarna vuxit lite sämre. Men v 34 - 35 kommer det fler grisar, vilket passar oss bra.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Sommaren är nu snart förbi och skolorna börjar. Vi ser en övergång från semestrarnas snabbmat till traditionell höstmat.
-Om vi summerar grillsäsongen, kan vi säga att vädret har kunnat vara bättre. Vissa delar av världen har svår torka, men vi har i alla fall fått tillräckligt med regn.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Det har varit en normal vecka, med slakten i balans och något överskott på smågrisar.
-Grillsäsongen kan summeras med en ganska bra sommar och vi har inte lidit allt för svårt av vädret.

Danish Crown
Slakten i Europa är präglad av semestrarna och det varma vädret i södra Europa. Det reducerar volymerna slakt. Trots oförändrad konsumtion, minskar tillförseln av kött på marknaden. Det ger möjligheter att höja priserna. Marknaden för framändar, bog, kotlett och skinka goda och visar en stigande trend för priserna.
På baconmarknaden i England är det stabilt.
Marknaderna i tredje land visar också god avsättning till Japan, medan den kinesiska marknaden är fortsatt lugn. På den ryska marknaden förhåller man sig avvaktande pga Rysslands inträde i WTO 22 augusti.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Priset på griskött ligger stabilt på de flesta håll i Europa. Historiskt är dessa priser höga och hade det inte varit för de rusande råvarupriserna, som används till foder, så hade läget varit bra. Igår gick samtliga priser upp rejält på råvarubörserna. I USA bedömer man att majslagren kommer att sjunka med 11,5 miljoner ton till totalt 122,6 miljoner ton. Vete har också skrivits ner och det är på grund av Ryssland, där man räknar med 6 miljoner ton mindre än i fjol. Även sojan i USA bedöms minska med 10 miljoner ton jämfört med året innan.
I Europa försenar regn skörden. Både Tyskland och England rapporterar svåra skördeförhållanden och dålig kvalité. Vi behöver få upp priset på vårt kött för att kunna hitta en rimlig lönsamhet i vårn produktion med dagens foderpris. Hur foderpriserna kommer att se ut i höst är för tidigt att säga, men att de har en uppåtgående riktning och förväntan, råder det inget tvivel om.
Någon form av foderprisindex borde finnas och välkomnas både av slakten och handeln. Kan bagaren plocka ut mer för sitt bakade bröd, så borde vi kunna plocka ut mer för vårt producerade kött.

Bloggat:
Grisgeneralen
Se upp med avräkningsnoteringarna!
De avräkningsnoteringar vi ser på Grisportalen kan ej jämföras rakt av.
Lövsta kött har en fast kontrakterad notering om 17,00 kr per kilo fläsk.Men detta är för en gris som skall väga i medeltal 85 kg slaktad. Samma TB 1 för en gris som väger 91 kg behövs en notering om 16,55 kr per kg. Att som SCAN hålla fast vid 10,27 kr i notering hela året är närmast att beteckna som en bojkott mot systemet med offentliga noteringar. Vid Dalsjöfors måste man ta hänsyn till deras avrundningsregler, som alltid sker nedåt, samt att man får inget betalt för vikten mellan 100 till 106 kg slaktvikt. Detta betyder vid min beräkning att det motsvarar 10 öre per kg fläsk rakt över, som behövs i jämförelse med konkurrenterna.
Våga väga ut slaktgrisarna! Många producenter använder ögonmåttet vid slakt av sina grisar. Det åtgår 2 timmar per 100 producerade grisar för slaktutvägning. Då väger man för 2 veckors leverans vid varje vägningstillfälle. Den nogrannheten ger minst 25 kr bättre TB per gris.

Gunnelas blogg
Läkemedelsindustrin frustrerad över politiska beslut om antibiotikaanvändning
I onsdags lyssnade jag på en holländsk veterinär från läkemedelsindustrin och en belgisk veterinär, som upprört konstaterade att antibiotikaresistens blivit en politisk fråga. Med anledning av att holländska parlamentet 2009 beslutade om ett krav på minskning av antibiotikaförbrukningen till djur med 20 % från 2009 till 2011, hävdade de att det inte finns vetenskapliga bevis för samband mellan förbrukningen av antibiotika och resistensutveckling. Dessutom ansåg de att det var oacceptabelt från djurskyddssynpunkt att begränsa möjligheten att behandla sjuka djur. För mig var det som att lyssna på läkemedelsindustrin i slutet av 90-talet när Sverige med framgång drev förbudet mot att blanda in antibiotika generellt i foder och möttes av kraftfullt motstånd från veterinärläkemedelsindustrin.
------
Det blir väldigt påtagligt när man möter representanter från den intensiva animalieproduktionen i Europa att vi har en oerhört gynnsam situation i Sverige när det gäller djurhälsa, djurskydd och antibiotikaresistens. Man önskar att representanter för konsumenterna och politiker skulle inse den enorma skillnaden mellan hur vi föder upp djur i Sverige och hur det ser ut i övriga världen.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Marknadstillägg med 1kr/kg
under vecka 34 – 35
Utöver ordinarie priset!
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61


Grispriserna vecka 33

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 33 v 32 v 31 v 30
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 16,00 16,00 16,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Dahlbergs 71-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,65 14,50 14,50 14,50
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 33 v 32 v 31
12,98 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 11,70 11,50 11,50
24,62 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,99 21,99 21,99
12,58 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,52 1,52 1,52
12,33 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,49 1,49 1,49
12,17 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,47 1,47 1,47
11,75 Österbottens 78 – 98 euro 1,42 1,42 1,42
12,99 Snellman 80–105 euro 1,57 1,57 1,57
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
10 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,72 Tyskland 1,78 1,70 1,70 1,60 1,60
7 aug jämförbara**
16,64 Italien - 2,013 1,949 1,880 1,848
15,35 England - 1,857 1,868 1,854 1,832
15,22 Spanien - 1,841 1,822 1,822 1,822
13,95 Frankrike - 1,687 1,675 1,672 1,665
13,90 Danmark - 1,681 1,681 1,654 1,655
13,76 Polen - - - 1,665 1,673
13,68 Belgien - 1,655 1,643 1,544 1,544
13,53 Tjeckien - - 1,635 1,635 1,648
13,61 Tyskland - 1,646 1,646 1,546 1,546
13,14 Holland - 1,589 1,589 1,503 1,494
13,07 Österrike - 1,581 1,581 1,499 1,499
12,55 Irland - 1,555 1,517 1,517 1,517
9,46 Sverige - 1,144 1,114 1,120 1,104
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
8 aug
1 aug
25 juli
18 juli
Utbud
2303
1610
2235
1885
Sålda
2303
1410
2055
1885
Medelpris, euro
1,82
1,75
1,71
1,65
Lägst
1,78
1,73
1,69
1,64
Högst
1,83
1,76
1,72
1,65
Medelpris, skr
15,05
14,49
14,43
14,05

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 33 v 32 v 31 v 30
Knorrevången Fri vikt, klass 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% 8,25 8,25 8,25 8,25
KLS Ugglarps 140- 8,00 7,50 7,50 7,50
Dahlbergs 140- 7,30 7,30 7,30 7,30
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 33 v 32 v 31
9,32
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,40 8,20 8,00
18,18
Nortura Fri vikta nkr 16,24 16,24 16,24
Finland
7,03
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,38
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,05
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
4,96
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
10,83
ZNVG 56 % euro 1,31 1,26 1,23
Galtar
8,21
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,40 7,20 7,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Pund
10,48
10,51
10,76
10,86
10,84
10,77
10,97
Dollar 6,69 6,76 6,95 6,92 6,99 6,90 7,02
Euro 8,27 8,28 8,44 8,52 8,57 8,65 8,79
Dansk 1,11 1,11 1,13 1,14 1,15 1,16 1,18
Norsk 1,13 1,12 1,14 1,13 1,14 1,15 1,16
Yen 8,52 8,62 8,90 8,81 8,80 8,66 8,84
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 34 v 33 v 32 v 31
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,20 21,20 21,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 22,00 22,00 22,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag 10 10 10 10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 680 680 700 700
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist balans
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
265
Basis 7 kg 239 233 242 237 237
448
Basis 30 kg 404 395 406 398 398
270
SPF+Myc 7 kg 244 238 247 242 242
453
SPF+Myc 30 kg 409 400 411 403 403
275
SPF 7 kg 248 242 251 246 246
458
SPF 30 kg 413 404 415 407 407
1028
Økologi 30 kg 927 921 921 915 916
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
862
25-kilos 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
409
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
595
Klass S40, 30 kg* 72 72 72 72 72
Tyskland
405
ZNVG 28 kg 49 47 47 47 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 33 v 32 v 31 v 30
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000