@-GRIS 17 augusti 2012
Senaste uppdatering gjord 20 augusti 9,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

I Finland kompenseras höjt foderpris med 5 cent högre grispris v 34
Tyska grispriset går upp ytterligare 5 cent v 34, vilket gör att priset gått upp 1,50 € på fyra veckor. Samtidigt går priserna upp i många andra länder. Priset på auktionen i Tyskland via internet gick också upp, med 3 cent, och alla grisar såldes. Trenden är således fortsatt uppåt.
I Sverige sker inga prisförändringar. Den allt starkare kronan reducerar tyvärr skillnaden mellan tyskt och svenskt grispris, men det borde ändå finnas utrymme för höjningar i Sverige snart.
I Finland har man inte problem med valutan. HK höjer priset med 5 cent, som i Tyskland. Orsaken är att grisuppfödarnas kostnader för foder stiger, vilket HK vill kompensera med högre grispris. Atria höjer 3 cent.
Semestrarna är nu i stort sett slut, det vackra vädret kommer, grillkorven byts mot falukorv, julskinkorna börjar läggas in (det har skett länge hos en del slaktare) och annonserna om att boka bord till julbordet börjar synas i tidningarna. Julbordet känns ännu avlägset, men en ny årstid har ändå inletts med skördetröskor på åkrarna.
Inom svensk avel har också en ny tid inletts, i och med att Sverige sällat sig till alla övriga länder jorden runt som köper avelsmaterial i Danmark. QG har beslutat samarbeta med Danavl om yorkshire, lantras och duroc och kontinuerligt importera levande galtar. Hampshire, fadersdelen i Pigham, överges som enda färgade ras i QGs sortiment och in från Danmark kommer således även duroc. Men de som ska producera grisar till Pigham-kött, måste fortfarande ha hampshire som fäder. Andra QG-kunder som inte producerar Pigham, t ex KLS Ugglarps leverantörer, kan välja duroc. Svensk yorkshire är på väg att bli en ras i något djurmuséum eller djurpark vid sidan av linderödsgrisen och den gamla svartfärgade svenska lantrasen?!
Man kan verkligen inte säga att det inte händer något inom svensk grisproduktion, men som du också kunde läsa förra veckan om utvecklingen av volymen svensk slakt, så är det ingen rolig utveckling. Seminstatistiken visa på fortsatt minskning, som Magnus Lagergren påpekar.
Vad gör vi för att vänta trenden! Vi kunde inte när svenska kronan var svag och importerat griskött förhållandevis dyrt. Nu är det rea på allt importerat griskött pga den svaga, eller rättare sagt, mer normala kursen på euro.
Samtidigt är forderpriserna höga och spannmålen ligger på nivåer
Svinnpesten spriser sig i Ryssland. I veckan tog den ett rejält steg närmare oss, i och med att en dansk/finsk-ägd stor besättning fick smittan. Mellan dessa stora västägda enheter i Ryssland och oss i västra Europa är det en intensiv kontakt och därmed ökar riskerna för oss att få smittan. /LG 120817

Priserna i EU pressas upp av god efterfrågan och knappa utbud
I många av EUs länder går priserna åter upp ganska betydande i slutet av semesterperioden. Efterfrågan på griskött är mycket bra just nu och i Tyskland gick grispriset upp 8 cent, i Österrike 9, Holland 8 och Belgien 7 cent. Det är de högsta priserna slakterierna betalat sedan augusti 2008. Det finns vissa paralleller med det årtalet. Då kämpade grisföretagarna med höjda foderkostnader, som nu. Då rådde också mycket god efterfrågan från de östeuropeiska länderna.
I Danmark gick grispriset upp med 3 cent. Det är inte så mycket och nu släpar Danmark efter Tyskland. I södra Europa är priserna på väg att stabiliseras på en hög nivå. I Spanien gick priset upp 1 cent. Den varma sommaren sänker tillväxten på grisarna, så de volymer slaktgrisar som bjuds ut fortsätter vara låg. I Frankrike ligger också utbudet långt under efterfrågan. Som en följd av detta avslutades Plerin-auktionen på 4 cent högre nivå än veckan tidigare.
Trend för tyska marknaden: Även efter höjningen av grispriset, fortsätter en livlig efterfrågan på slaktgrisar. Men det är bättre balans än veckan tidigare. Nästa veckas priser väntas bli som lägst stabila. ISN 120814Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Marknadsläget oförändrat, bra balans mellan efterfrågan och volym. Dock ett visst överskott på karré, då sommarens grillfester nu bytts ut mot kräftskivor.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:-Det har varit en normal vecka. Det är fortfarande grillväder och det går en del grillprodukter. Vi har inte börjat lägga in julskinka ännu, men det kommer.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Med fallande grisproduktion får vi bättre balans. Jag tror på höjda priser i höst. Lönsamheten är inte lysande, varken för primärproduktionen eller slakten. Den måste bli bättre.
-Vi klarade oss hyggligt i statistiken över slakten senaste kvartalet. Med -2,6 % räknar vi oss nästan som vinnare. Men det är inte bra när vi får slå ut kostnaderna i slakten på färre antal slaktade grisar.
-Ekonomiska resultatet i år ligger på fjolårets nivå. Det är vi inte nöjda med, men det är ok med tanke på omständigheterna. Vi jagar givetvis kostnader, men det finns inga planer på samarbete med andra slakterier. Vi har investerat och kör vårt spår.
-Vi är fortfarande på väg i en sjunkande trend för svensk grisproduktion. Det kan handla om 100- till 150 000 färre grisar nästa sommar. Seminstatistiken visar en produktion på 2,3 - 2,4 milj grisar. Där tror jag att det vänder i Sverige och jag hoppas att grisföretagarna vågar sätta in grisar och vända trenden.
-Någon import av smågrisar tror jag inte på. Vi har en överenskommelse om svenskproducerade grisar som gäller. Scans avvikelse var ett undantag, som man lovat att inte upprepa. I så fall måste vi göra nya överenskommelser.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Det har varit lite mindre styckning en tid, men det har inte märks på det ekonomiska resultatet. Om det inte är någon överproduktion, då säljs allt till goda priser. När vi får överskott på 10 - 15 % och måste lägga in i frysen, blir det till världsmarknadspris, vilket drar ner genomsnittliga vinstmarginalen. Jag tror de gör fel, som försöker roffa åt sig mer än de kan avsätta till bra priser.
-Karré och kotlettrader går fortfarande till bra priser, eftersom grillsäsongen fortsätter. Samtidigt har vi börjat lägga in julskinka. Den produktionen kommer igång på allvar om 14 dagar.
-Det är nu bra priser på feta råvaror, eftersom det är underskott på marknaden. Ryssarna efterfrågar mycket, medan kinesiska efterfrågan mattats av. De har köpt mycket tidigare.
-Vi är ganska nöjda med veckan som gått, både från Skövde Slakteri och Mårtenssons.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi känner en positiv utvecklingstrend. Vi höjer 3 cent nästa vecka och tillsammans med vårens höjningar har vi fått upp grispriset ganska rejält. Men det räcker inte för att kompensera dyrare fodret. Jag tror på fortsatta höjningar under hösten.
-Det är balans både i slakten och för smågrisar.
-Vi har från nästa vecka endast premiumpriset kvar i tabellen för slaktgrisar, eftersom de flesta leverantörer har det priset.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Vi höjer priset på slaktgrisar med 5 cent, precis som i Tyskland. Orsaken är höjda spannmåls- och sojapriser, som gör att grisuppfödarna måste kompenseras för sina ökade kostnader. Om de blir fler höjningar i höst vet vi inte, man vi följer noga utvecklingen av kostnaderna för fodret.

Danish Crown
De europeiska marknaderna utvecklar sig fortsatt positivt.
Under påverkan av fortsatt låg tillförsel av grisar i större delen av Europa, samt en god efterfrågan som följd a det varma vädret, får vi igenom prishöjningar på skinka, framändar, bog och kotlett.
Avsättningen till tredje land är oförändrad i förhållande till senaste veckan, med god försäljning till Japan och Ryssland. Kina köper likaså goda volymer, men vi upplever en nedåtgående press på priserna.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Bloggat:
Grisgeneralen
Turbulens på slaktmarknaden
Scan ska äntligen börja rationalisera och minska antalet tjänstemän. Vi väntar på ett nytt strategibeslut med Magnus Lindholm vid rodret. Vad händer då?
En logisk följd bör vara att Scan minskar sin slaktkapacitet och kanske samverkar med något annat slakteri, kanske Team Ugglarp?
Personligen tror jag på en ytterligare produktionsnedgång på matgrisar, dels beroende på fodersituationen och att euron är 10 % mindre värd i år jfr med för ett år sedan.Visserligen blir det produktionsnedgångar ute i Europa pga deras skärpta djurskyddsregler, men det räcker inte för att försvara våra lönsamhetsbehov om ca 19 kr per kg fläsk.
SLS behöver en uppryckning då de har fungerat på ett ej godtagbart sätt. Det mesta är bristande information, till en del beroende på fallerande telekommunikationer, där mail har haft göra 3 dagar för att komma fram och SMS-tjänsterna varit urdåliga. Vad händer inom SLS när den andra smågristransportören på ett år går i konkurs? Man höjde förmedlingsavgiften v 11, men inte en krona till transportörerna.

Gunnelas blogg
Att minska riskerna för spridning av antibiotikaresistens
I vissa EU-länder hittades MRSA i 52 % av grisbesättningarna. Resistenssituationen är förhållandevis god hos svenska livsmedelsproducerande djur och fynden av MRSA är begränsade (hittills bara en gris och några kor). Men det finns starka skäl för att minska risken för spridning av resistenta bakterier mellan djur och djur och mellan djur och människor och tvärtom. Jordbruksverket anser att det nu är ett gyllene tillfälle att begränsa spridningen av MRSA i djurpopulationen och har därför skickat ut ett förslag till nya förskrifter. Över 180 remissinstanser ska tycka till om Jordbruksverkets förslag hur man ska minska risken för spridning. Det finns förslag på hygienåtgärder för alla djurhållare, speciella krav på gårdar och anläggningar som har besök. Det ställs krav på verksamheter inom djurens hälso – och sjukvård och särskilda åtgärder vid fynd hos häst, hund och katt. Frågan är om detta räcker? Om läget kring MRSA är ”gott” i dag, så finns all anledning att förebygga kommande risker. Det krävs ökad medvetenhet hos alla djurhållare om riskerna med handeln med djur inom landet och införsel från andra länder. Importen av smågrisar från Finland och planer på import från exempelvis Danmark (båda länderna har MRSA i grisbesättningarna) i början av året väckte debatten om riskerna och det är viktigt att alla inser frågans allvar.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Marknadstillägg med 1kr/kg
under vecka 34 – 35
Utöver ordinarie priset!
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61


Grispriserna vecka 34

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 34 v 33 v 32 v 31
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 16,00 16,00 16,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Dahlbergs 71-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,75 14,75 14,60 14,60
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 34 v 33 v 32
12,87 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 11,70 11,70 11,50
24,62 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,99 21,99 21,99
12,88 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,57 1,52 1,52
12,64 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,54 1,49 1,49
12,06 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,50 1,47 1,47
12,88 Snellman 80–105 euro 1,57 1,57 1,57
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
17 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,02 Tyskland 1,83 1,78 1,70 1,70 1,60
14 aug jämförbara**
16,52 Italien - - 2,013 1,949 1,880
15,27 England - 1,860 1,857 1,868 1,854
15,19 Spanien - 1,851 1,841 1,822 1,822
14,27 Polen - - - 1,739 1,665
14,19 Belgien - 1,729 1,655 1,643 1,544
14,17 Tyskland - 1,726 1,646 1,646 1,546
14,14 Frankrike - 1,723 1,687 1,675 1,672
14,02 Danmark - 1,708 1,681 1,681 1,654
13,73 Österrike - 1,673 1,581 1,581 1,499
13,67 Holland - 1,666 1,589 1,589 1,503
13,62 Tjeckien - - 1,659 1,635
12,76 Irland - 1,555 1,555 1,517 1,517
9,48 Sverige - 1,155 1,144 1,114 1,120
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
15 aug
8 aug
1 aug
25 juli
Utbud
1660
2303
1610
2235
Sålda
1660
2303
1410
2055
Medelpris, euro
1,85
1,82
1,75
1,71
Lägst
1,83
1,78
1,73
1,69
Högst
1,86
1,83
1,76
1,72
Medelpris, skr
15,18
15,05
14,49
14,43

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 34 v 33 v 32 v 31
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% 8,25 8,25 8,25 8,25
KLS Ugglarps 140- 8,00 8,00 7,50 7,50
Dahlbergs 140- 7,30 7,30 7,30 7,30
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 33 v 32 v 31
9,57
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,70 8,20 8,00
18,18
Nortura Fri vikta nkr 16,24 16,24 16,24
Finland
6,97
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,33
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,00
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
4,92
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
11,16
ZNVG 56 % euro 1,36 1,26 1,23
Galtar
8,47
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,70 7,20 7,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Pund
10,47
10,48
10,51
10,76
10,86
10,84
10,77
Dollar 6,69 6,69 6,76 6,95 6,92 6,99 6,90
Euro 8,21 8,27 8,28 8,44 8,52 8,57 8,65
Dansk 1,10 1,11 1,11 1,13 1,14 1,15 1,16
Norsk 1,12 1,13 1,12 1,14 1,13 1,14 1,15
Yen 8,45 8,52 8,62 8,90 8,81 8,80 8,66
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 35 v 34 v 33 v 32
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,20 21,20 21,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 22,00 22,00 22,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag 10 10 10 10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 680 680 680 700
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
261
Basis 7 kg 238 239 233 242 237
443
Basis 30 kg 403 404 395 406 398
267
SPF+Myc 7 kg 243 244 238 247 242
448
SPF+Myc 30 kg 408 409 400 411 403
271
SPF 7 kg 247 248 242 251 246
453
SPF 30 kg 412 413 404 415 407
1018
Økologi 30 kg 926 927 921 921 915
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
862
25-kilos 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
406
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
591
Klass S40, 30 kg* 72 72 72 72 72
Tyskland
418
ZNVG 28 kg 51 49 47 47 47
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 34 v 33 v 32 v 31
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000