@-GRIS 24 augusti 2012
Senaste uppdatering gjord 27 augusti 11,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Nu börjar grispriserna stiga, även i Sverige!
Tyska grispriset har haft en makalös uppgång med hela 30 cent på 5 veckor. Gamla, decennier gamla, prisrekord tangeras. Det har varit en märkligt kort resa från att tyska slakterierna försökt trycka ner priserna med hänvisning till svag efterfrågan och att handeln inte vill betala mer, till att betala så mycket som 30 cent mer inom loppet av fem veckor. Det är inte heller säkert att resan är slut. Tyska internetauktionen visar fortsatt uppgång, från 1,85 € förra veckan, till 1,95 denna vecka. Tyska noteringen stannade på 1,90 €. Danish Crown varnar dock för att grisköttet kan möta köpmotstånd när priset stiger så snabbt.
Det vi ser kan vara en begynnande långvarig brist på griskött, som följd av de nya bestämmelserna 2013, i kombination med dyrare foder. Just nu hämmar också de höga temperaturerna på kontinenten grisarnas tillväxt. I Frankrike varnade man för upp till 43 grader och då växer inte grisarna särskilt mycket.
Tommy Ögren berättar om att det börjar röra sig för priserna till handeln och uppmanar kollegerna att bli tuffare i prissättningen, när nu importen blir dyrare. Sedan gäller det att hänga i, så handeln inte sänker igen. Har man råd att betala mer under en vecka, så har man säkert råd att fortsätta, menar Tommy.
KLS Ugglarp höjer Topp med 40 öre v 35 och Grund med 20. Grund har många av de grisproducenter som förhandlade i grupp vid årsskiftet. Då varnade jag för att det kan bli skillnad på prishöjningar för de båda noteringarna. Jag vet inte varför gruppförhandlare ska lägre prishöjningar, men det finns väl någon finess med det? Kanske den vanliga, att man ska plocka tillbaka lite av den frikostiga budgivningen. Vi vet i alla fall att höjningen inte är kompensation för dyrare foder, eftersom alla grisar äter lika mycket dyrare foder. Ginsten höjer med 20 öre, men har samma notering för alla.
Höjda priser pga höjda produktionskostnader, bl a dyrare foder, är nödvändigt för alla grisar, även suggor och smågrisar. Här måste hela branschen i Sverige börja argumentera och agera! Inte bara i Finland.
Suggorna stiger också nästa vecka. KLS Ugglarp höjer 20 öre och Ginsten 50, med hänvisning till att suggorna halkat efter. Men, som jag påpekade förra veckan, Knorrevången har lagt på 1 kr!
Euron har kontinuerligt försvagats en längre tid, men den här veckan blev det en viss återhämtning. Stärkt krona neutraliserar höjningarna i euro-länderna, men experterna på valutor menar att botten snart bör vara nådd. I slutet av året, har det sagts. Vilka bedömningar som ligger bakom dessa spådomar har mig veterligen inte visats. Man lutar sig mest mot historiska svängningar, men eurons kris den här gången är som bekant en helt annan än förr.
Det kan nu t o m bli så att Scan måste höja grispriset. Det har varit oförändrat sedan vecka 18 2011, vilket är en historisk sensation. Men avtalen ser väl lite annorlunda ut idag, jämfört med förr. Varför annars rör sig inte Scans grispris?
I Finland har uppfödarna hotat med bojkott mot leveranser av slaktgrisar, men slakterierna har tydligen gått dem till mötes, för strejken är avblåst.
Förra veckan fick vi beskedet att Scan ska importera gener från Danmark. Jag skriver Scan, och inte QG, och inte SLS, eftersom HKScan har deklarerat att man ska plocka bort en massa helägda bolag under Scan. Vi vet ännu inte hur nya Scan ska organiseras. Importen gäller både lantras och yorkshire, men även duroc. Jag ska förtydliga, att det fortfarande ska vara hampshire i Pighem och alltså inte duroc. QG tillhandahåller i framtiden duroc till kunder som föredrar den rasen och inte producerar Pigham-kött, bl a leverantörer till KLS Ugglarps och andra slakterier.
-Det finns inget beslut om någon ändring, säger QGs vd Carl-Olof Port.
De första galtarna kommer till Sverige i höst och ställs i karantän och de första semindoserna kommer någon gång i början av nästa år. /120824 LG

Mellangårdsavtal
önskas
UPPPIG önskar mellangårdsavtal med en eller flera smågrisproducenter. Vårt totala behov är ca 10 000 grisar per år till avdelningar där vi sätter in ca 350 smågrisar.
Vi önskar ett långsiktigt och utvecklingsbart avtal, där alla parter kan utvecklas positivt.
Alla seriösa svar beaktas. Start för samarbetet är önskvärt under kommande höst och vinter.
Svar till UPPPIG AB, Sven Jerpdal, tel 0171-46 20 00


Priserna ökar fortfarande i EU och är på väg mot rekord
Det är mycket god stämning på marknaderna för slaktgrisar i EU. Bortsett från vissa undantag, mer eller mindre tydligt, steg priserna mellan 3 och 5 cent i de flesta EU-länderna.
Trots allmänna helgdagar i Österrike och Frankrike förra veckan, är det positiv trend för priserna även i dessa länder. Priserna steg med 5 cent under auktionen i Bretagne i Frankrike och så blev det även i Österrike. Anmärkningsvärd är rapporten från Spanien, där man inte fick upp priset i juni och juli, som är det vanliga, men där priset steg nu i augusti tack vare prishöjningen i Tyskland. Danmark och Sverige var enda länder med oförändrade priser.
I England gick dock trenden åt motsatt håll och det skedde en mindre prisreduktion.
Den tyska prishöjningen gjorde att man kom upp i samma prisnivå som i augusti 2008. Så det finns nu utsikter för att det högsta priset sedan 2001 kan uppnås. I andra europeiska länder har de högsta grispriserna på 10 år också uppnåtts.
I nästan alla länder är utbudet av slaktgrisar fortsatt på låg nivå. Den varma sommaren sörjer för en ytterligare låg tillväxt hos slaktgrisarna, vilket förstärker situationen. Detta leder också till att att det är möjligt för slakterierna att ta mer betalt för grisköttet av både vidareförädlare och konsumenter. Dessutom går exporten till Ryssland bra.
Trend för tyska marknaden: För de kommande dagarna väntar sig aktörerna på marknaden att stämningen för slaktgrisar ska bli fortsatt positiv. De volymer som bjuds ut kommer knappast att räcka till efterfrågan från de tyska slakterierna och polska importörer. Som lägst väntas priset förbli stabilt. ISN 120822Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Bra fart på marknaden för säsongen, vi ser en ökad efterfrågan på framför allt på charkråvara och ädla detaljer. Vi har haft kampanjer på både kotlett och falukorv i veckan som varit lyckosamma.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi har en förbättrad marknadssituation. Efterfrågan från detaljhandeln har ökat, men framför allt är marknadssituationen på industrisidan bättre. Det råder brist på grisar i hela Europa, vilket resulterar i internationella prishöjningar. Vi pressas dock av en mycket stark svensk krona, vilket dämpar denna prisuppgång. 

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:-Vi har haft en hyfsad vecka. Det är balans i slakten och för smågrisar. Men jag har hört att det börjar vara brist på slakt på andra håll. Vi höjer slaktgrisarna med 20 öre och suggorna 50 öre. Suggorna har halkat efter.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är oförändrad och det är inga ändringar av grispriserna.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Det börjar vara trevligt att stycka grisar! Det börjar röra sig i fråga om prissättningen på griskött, men inte tillräckligt ännu för prishöjning av slaktgrisarna. T o m svenska kebabfabriker, som aldrig köpt svenskt kött, börjar fråga om råvara. Det tyder på att svenska köttet börjar vara konkurrenskraftigt, jämfört med import. Importerat kött från Tyskland har gått upp ordentligt.
-Ryska inträdet i VTO bidrar till detta. Tullarna har sänkts med 5 % och detta tar i varje fall udden av de verkningar som den starkare svenska kronan orsakar.
-Pristendensen är uppåt för de flesta grisprodukter, allt från butiksskinka till trimningsprodukter och småfläsk. Trimnningen har det tidigare inte varit några priser på alls, men nu är det god efterfrågan och småfläsk kan närmast beskrivas som en bristvara. Det har varit flera stora företag som efterfrågat sådana produkter.
-Det är nu angeläget att vi får upp priserna till handeln och håller kvar dem. Jag uppmanar alla kolleger att vara lite tuffare mot handeln nu och behålla den position som går att uppnå. Om handeln kan betala bättre ena veckan, så kan de göra det även de följande. Vi har också fortsatt tråkiga betäckningssiffror att visa handeln. Vi måste framhålla att vi behöver en svensk grisproduktion.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Den starka kronan värker, mjölken upptar all media, spannmåls- och proteinpriser tar hårt på lönsamheten.
Ungefär så kan nuläget sammanfattas. Vad är då lösningen? Jo, samma som inom allt näringsliv när det tappas marknadsandelar. Sänkta kostnader.
Hur gör vi det? Henrik Mortensen Danske Svineproducenter gick idag ut och tryckte på frågan som vi i Sverige måste bli betydligt bättre på – tala om för politikerna vad grisproduktionen betyder för samhällsekonomin. Mortensen räknar med att varje arbetad timme skapar ett nettoöverskott till samhället på nästan 700 SEK.
Naturligtvis biter det budskapet om det används tillräckligt frekvent och når tillräckligt många politiker. Det är sannolikt endast med siffror som det går att få till lättnader i lagstiftningen.
Nu kör vi igång, välkommen att hjälpa till!

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är inga ändringar av priserna, marknadsläget är normalt och det är balans för smågrisar och slakt.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Det är inga ändringar av grispriserna. Den bojkott mot leverans av grisar till slakterierna är avblåst och sattes aldrig i verket. Vi hoppas att kunna höja priserna på slaktgrisar under höstens lopp.
-Tröskningen har försenats pga regnigt väder.

Danish Crown
De europeiska marknaderna för färskt kött fortsätter i positiv riktning. Även denna vecka upplever vi stigande priser på skinka, framändar, bog, karré och kotlett.
Flera av produkterna har nu nått en nivå, där vi möter motstånd från kunderna, i de fall man inte omedelbart har möjlighet att höja priserna hos sina kunder. Det är typiskt detaljhandeln.
Vi värderar att vi har begränsade möjligheter att höja priserna, utan att det möts av en minskad efterfrågan från konsumenterna.
På den engelska marknaden för bacon uppnår backs stigande priser och vi har tillfredsställande försäljning.
På marknaderna i tredje land är efterfrågan oförändrad i förhållande till senaste veckan.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Det är fortsatt mycket tufft i den svenska grisbranschen, tros att avräkningspriserna ligger på en hög nivå historiskt sett. Det är långt ifrån tillräckligt höga priser för att täcka upp den skenande foderkostnaden. I Europa har vi sett höjda noteringar på många håll de senaste veckorna . Det är troligen väderfaktorn som har gjort att konsumtionen har ökat.
Tyskland har för första gången på sju år rapporterat om minskning i grisslakten. Minskningen är ca 1 % på årets första sex månader. Samtidigt som både gris- och nötkött minskar i Tyskland, ökar fjäderfäköttet med nästan 2 %.
Skörden i de största spannmålsproducerande länderna i Europa går mot sitt slut och man kan konstatera att skördevolymen ligger på en bra nivå. Tittar man globalt, så är det tyvärr en svag tröst och långt ifrån tillräckligt för att täcka upp skördeförlusterna i USA och Ryssland.
Kvantiteten i Europa är bra, men kvalitén är sämre och mycket spannmål klassas som foder. Detta kan hålla igen foderpriserna något, men oron är stor för att tillgången på fodervete ska minska drastiskt och driva upp priserna.
Sojan kostade ca 3,15 kr/kg i augusti 2011 och idag är den uppe i nästan 5 kr/kg.
I USA har man i dag rekordstort lager på griskött för årstiden och de senaste årens goda ekonomi i grisbranschen har ökat produktionen väsentligt. Troligen har man nått toppen för denna period. Man har redan börjar se en minskning i produktionen och det är främst de stora enheterna som drar ner på antalet djur.
Problematiken på vår hemmaplan går egentligen bara att lösa på ett sätt och det är att låta konsumenten betala vad det kostar att producera vårt griskött. Denna fråga och en del andra produktionsfrågor ligger högst på dagordningen.

Bloggat:
Grisgeneralen
Dags för leveransbojkott?
I Finland hotade motsvarigheten till Sveriges Företagare med bojkott mot leveranser av slaktgrisar, om inte slakterierna höjde priserna som kompensation för de höjda foderpriserna.
Snellman höjde snabbt priset, Atria höjde 3 cent (25 öre) och finska delen av HKScan 5 cent (42 öre).
Vad gör svenska delen av HKScan, dvs Scan?
Har Sveriges Grisföretagare funderat i liknande banor? LRF är som vanligt passiva och har f ö fullt upp med mjölkkrisen. LRF kan tydligen endast arbeta med en fråga i taget.

Gunnelas blogg
Bananas - en blogg kan göra skillnad
Det är inte längre nödvändigt att tidningar och andra etablerade medier tar upp kontroversiella ämnen och får genomslag för dem så att företag och myndigheter ändrar sig till det bättre. Bloggare är en ny maktfaktor i samhället och bloggare kan vem som helst bli på ett enkelt sätt och få många läsare via internet.
Svenske filmaren Fredrik Gertten råkade i onåd hos banangiganten Doles, när han berättade om hur företaget utsatte plantagens arbetare för farligt bekämpningsmedel. Om detta handlade en dokumentär på TV, Big boys gone bananas.
Svenske bloggaren Alfonso Allende skapade opinion mot Doles och fick med sig burgerkedjan Max m fl på en köpbojkott, som gjorde att Doles lade ner sina försök att hindra Fredrik Gertten att visa sin kritiska film.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Marknadstillägg med 1kr/kg
under vecka 34 – 35
Utöver ordinarie priset!
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61


Grispriserna vecka 35

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 35 v 34 v 33 v 32
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,20 16,00 16,00 16,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,10 15,70 15,70 15,70
Dahlbergs 71-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,75 14,75 14,75 14,60
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,20 14,00 14,00 14,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 35 v 34 v 33
13,32 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 12,00 11,70 11,70
24,62 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,99 21,99 21,99
13,06 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,57 1,57 1,52
12,81 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,54 1,54 1,49
12,48 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,50 1,50 1,47
13,47 Snellman 80–105 euro 1,62 1,57 1,57
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
24 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,80 Tyskland 1,90 1,83 1,78 1,70 1,70
22 aug jämförbara**
17,48 Italien - 2,101 2,013 2,013 1,949
15,63 Spanien - 1,879 1,851 1,841 1,822
15,29 England - 1,838 1,860 1,857 1,868
14,80 Belgien - 1,779 1,729 1,655 1,643
14,80 Frankrike - 1,779 1,723 1,687 1,675
14,77 Tyskland - 1,776 1,726 1,646 1,646
14,60 Polen - - - 1,756 1,739
14,35 Österrike - 1,725 1,673 1,581 1,581
14,26 Holland - 1,714 1,666 1,589 1,589
14,20 Tjeckien - - 1,707 1,682 1,659
14,20 Danmark - 1,707 1,708 1,681 1,681
12,93 Irland - - 1,555 1,555 1,517
9,52 Sverige - 1,145 1,155 1,144 1,114
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
22 aug
15 aug
8 aug
1 aug
Utbud
1875
1660
2303
1610
Sålda
1875
1660
2303
1410
Medelpris, euro
1,95
1,85
1,82
1,75
Lägst
1,91
1,83
1,78
1,73
Högst
1,97
1,86
1,83
1,76
Medelpris, skr
16,22
15,18
15,05
14,49

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 35 v 34 v 33 v 32
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% 8,25 8,25 8,25 8,25
KLS Ugglarps 140- 8,20 8,00 8,00 7,50
Dahlbergs 140- 7,80 7,30 7,30 7,30
Ginsten 140,1 kg- 7,30 6,80 6,80 6,80
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 35 v 34 v 33
9,99
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,00 8,70 8,70
18,18
Nortura Fri vikta nkr 16,24 16,24 16,24
Finland
7,07
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,40
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,07
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
4,99
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
11,89
ZNVG 56 % euro 1,43 1,36 1,36
Galtar
8,88
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,00 7,70 7,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 34 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Pund
10,55
10,47
10,48
10,51
10,76
10,86
10,84
Dollar 6,64 6,69 6,69 6,76 6,95 6,92 6,99
Euro 8,32 8,21 8,27 8,28 8,44 8,52 8,57
Dansk 1,11 1,10 1,11 1,11 1,13 1,14 1,15
Norsk 1,13 1,12 1,13 1,12 1,14 1,13 1,14
Yen 8,45 8,45 8,52 8,62 8,90 8,81 8,80
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 36 v 34 v 33 v 32
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,20 21,20 21,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 22,00 22,00 22,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag 10 10 10 10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 680 680 680 700
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
274
Basis 7 kg 247 238 239 233 242
461
Basis 30 kg 416 403 404 395 406
279
SPF+Myc 7 kg 252 243 244 238 247
467
SPF+Myc 30 kg 421 408 409 400 411
284
SPF 7 kg 256 247 248 242 251
471
SPF 30 kg 425 412 413 404 415
1038
Økologi 30 kg 936 926 927 921 921
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
862
25-kilos 770 770 770 770 770
HK Agri euro euro euro euro euro
411
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
599
Klass S40, 30 kg* 72 72 72 72 72
Tyskland
449
ZNVG 28 kg 54 51 49 47 47
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 35 v 34 v 33 v 32
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000