@-GRIS 31 augusti 2012
Senaste uppdatering gjord 31 augusti 18,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Positiva trenden förstärks, även i Sverige
Det är inget svenskt slakteri som höjer priserna på slaktgrisar nästa vecka, men slaktarna ser en fortsatt positiv trend. Den är givetvis inspirerad av uppgången av priserna i hela övriga Europa.
Scan, som har oförändrat slaktgrispris sedan v 18 2011, har nu höjt priset på sugga med 88 öre till 7 kr. Marknadstillägget på smågrisar sänks med 10 kr till 0 kr.
I Danmark höjs priserna med 20 öre för slaktgrisar och suggor med 30 öre. I Finland höjer Snellmans ytterligare 5 cent och har nu höjt 10 cent på två veckor. Snellmans har därmed gått finska uppfödarna till mötes med höjningar för att motverka de höjda priserna på spannmål.
Efter de senaste tyska höjningarna ligger danskarna efter i prisutvecklingen. Tyskland höjer inte priset nästa vecka och även internetauktionen ligger på oförändrat pris.
-Det är riktigt trevligt att gå hem på fredagarna och summera veckan som gått, säger Tommy Ögren, Skövde Slakteri. Det gäller nu att smida medan järnet är varmt och utnyttja den positiva trenden, säger han.
Det får även bli uppmaningen till alla slakterier i Sverige, att utnyttja situationen med god efterfrågan, så att vi får upp priset till en nivå där grisnäringen börjar investera igen.
Per Karlsson uppmanar alla läsare av @-GRIS att ta kontakt med politiker och andra i maktposition och informera om grisnäringens betydelse för samhällets ekonomi. En lista med adresser till politiker engagerade i Miljö- och jordbruksutskottet ligger på Spotmarknadens webbsida.
Gör också som Stellan Ericsson, Lidgris, och berätta i medierna om svensk grisproduktion. Det är Dagens Nyheter som publicerar artiklar om svensk grisproduktion och om att vissa kommuner äntligen köper mer svenskt, efter Laholms framgångar i frågan. Men DN skriver också om den minskande svenska grisproduktionen, eftersom svensken köper mer import.
Passa på och följ upp i dina lokala tidningar. Smid medan järnet är varmt, som sagts, för medier jagar gärna i flock och det som DN och de stora drakarna skriver, det vill även de lokala tidningarna haka på. Det är således lättare för dig att väcka intresse för frågor lokalt, som stått i de stora tidningarna. /LG 120831

Mellangårdsavtal
önskas
UPPPIG önskar mellangårdsavtal med en eller flera smågrisproducenter. Vårt totala behov är ca 10 000 grisar per år till avdelningar där vi sätter in ca 350 smågrisar.
Vi önskar ett långsiktigt och utvecklingsbart avtal, där alla parter kan utvecklas positivt.
Alla seriösa svar beaktas. Start för samarbetet är önskvärt under kommande höst och vinter.
Svar till UPPPIG AB, Sven Jerpdal, tel 0171-46 20 00


Prisrallyt på EUs grismarknad fortsätter
Prisrallyt på EUs marknader för slaktgrisar fortsätter även den här veckan. Från nästan alla länder rapporteras ett stramt utbud på grisar och rask efterfrågan. Största hoppet i prishöjningar skedde i Tyskland med 7 cent, liksom i Holland och Österrike. I Tyskland har det största slakteriet, Tönnies, redan reagerat med att ändra avräkningsmodellen för att försöka öka leveranserna till slakteriet. Vid Tönnies slakteri i Rheda-Wiedenbrück kan leverantörerna åter igen välja mellan att få sina grisar avräknade efter FOM-systemet eller efter Auto-FOM-systemet. Från Österrike rapporteras att grismarknaden är helt tömd, som följd av det låga antalet grisar. I Holland fanns inget alternativ än att gå med på prishöjningen, eftersom alla grisar annars har transporterats över till Tyskland.
I Frankrike steg priserna med 6 cent i förhållande till senaste veckan. I Spanien och Italien är situationen liknande. Utbudet ligger fortsatt lågt och under efterfrågan, även pga den höga temperaturen och därmed låga tillväxten tillväxten hos grisarna.
I Danmark steg priset med 4 cent. Ända är avståndet till det tyska priset nu höjt till 10 cent. För några veckor sedan låg Danmark före Tyskland i pris, men nu håller man tillbaka höjningarna. Förhoppningen är att denna återhållsamhet inte blir ett hot mot höjda priser i andra länder. Danmark är efter Tyskland den näst störste exportören av griskött i EU.
Tendens för tyska marknaden: God efterfrågan på slaktgrisar präglar även inledningen av den nya veckan. Den stora exporten av grisar till Polen löper inte lika bra som tidigare. Efter den snabba höjningen av priset i Tyskland, kan man vänta att det polska priset ska gå upp. Eftersom det inte väntas större utbud på marknaden den kommande veckan, bör vi räkna med att prisnivån som lägst blir oförändrad. ISN 120829Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar och styckar enligt plan. Marknadsläget är oförändrat från föregående vecka.
Nästa vecka lanseras våra uppskattade rapsgrisprodukter i detaljhandeln. Det har varit riktigt bra drag i införsäljningen och det är väldigt roligt för oss att konsumenterna nu kan komponera sina egna måltider av rapsgris i hemmet.
Noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka och marknadstillägget sänks med 10 kr.
Vi höjer suggan med 88 öre/kg nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi ser inga större förändringar på marknaden jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det rullar på bra med försäljningen och efterfrågan gäller alla produkter.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Inget har förändrats på marknaden sedan förra veckan.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Det har saknats både en del slaktgrisar och smågrisar i veckan, men anmälningarna till slakt ser nu hyfsade ut.
-Förädlingen har svängt till den positiva sidan och nu gäller det att smida medan järnet är varmt. Vi ser brist på griskött i Europa och tyskarna försöker få upp priserna. Det ger oss draghjälp.
-Det ser alltså ljust ut för framtiden och telefonerna går varma pga förfrågningar. Det är riktigt glädjande att kunna gå hem en fredag efter en vecka som den här.
-Det händer dock inte något radikalt på marknaden förrän vecka 37, när det sätts nya priser och nya prislistor görs inför hösten. Att vänta är givetvis att grillprodukterna går ner och julprodukterna upp. Julskinkan är en tung produkt nu.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Om ni klickar HÄR så finns förteckning över ledamöter och suppleanter i Miljö och Jordbruksutskottet. Boka in någon eller några till lämpliga tillfällen och informera om grisarnas betydelse för samhällsekonomin.
Nu börjar det stora arbetet och vill vi få ändringar till stånd så finns inga alternativ, jobbet måste göras. Lägg en mail om ni vill få hjälp med lite argumentation och siffror.
Det är möjligt att det blir lite tjatigt, men detta är ett projekt som kommer att kräva minst ett år. Oavsett vilka som vinner nästa val så ska de vara informerade och vilja ändra på svenskt lantbruks villkor till villkor närmre övriga Europas och de ska vilja det för att de har kunskap om att ett fungerande livsmedelsproducerande lantbruk betyder mycket för samhällsekonomin. Så härda ut, vi kommer att tjata om detta tills listan är avbetad, så vill du slippa läsa om det, boka några politiker så vi kommer igenom.
HÄR finns förteckningen.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Situationen på marknaden är normal, med balans både i slakten och för smågrisar.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Snellmans prishöjning fortsätter enligt plan med 5 c/kg fr o m 1 september. Tabellpriset blir då 1,67 €/kg. Bästa pris är fortfarande i viktintervallet 80 - 105 kg.
Vi höjer också smågrispriset 2 €/st från 1 september till 74 €/st.
-Vi har god balans både inom slakt och smågrisförmedling.

Danish Crown
De europeiska marknaderna för färskt kött fortsätter med att vara starka, med en obalans mellan slakt och efterfrågan. Vi uppnår därför fortsatt stigande priser på de flesta produkter.
Försäljningen av skinka, kotlett, framändar, bog och bröstfläsk är fortsatt stark.
Marknaderna i tredje land är oförändrade jämfört med senaste veckan.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Bloggat:
Grisgeneralen
Smittoriskerna ökar?
För något år sedan var det inte tänkbart att frakta avelsdjur eller smågrisar i bilar för slaktdjur. Nu har några smågristransportörer försvunnit och då utnyttjar man slaktbilar till smågristransporter.
Man utnyttjar logistiken utan tanke på smittrisk och tror att det är styckegods som fraktas. Transportbilarna tvättas, men det blir inte till 100 % rent. Det finns klar risk för smittspridning.
Vad säger Svenska Djurhälsovården och SVA? Har kostnaderna för transporterna pressats så hårt att vi inte kan upprätthålla ett godtagbart smittskydd?

Gunnelas blogg
GMO som verktyg i ekologisk odling
Carl-Eric Ehrencrona, ordförande i Ekologiska lantbrukare, överraskade säkert många vid KSLAs seminarium i veckan genom att inte utesluta GMO som ett framtida tänkbart verktyg i ekologisk produktion. Och vi är väl många som sedan länge inte säger nej till tekniken, men gärna vill se positiva exempel, där en GMO-gröda (ingen i dag talar om genteknik på djur) fyller kraven på miljöhänsyn, biologisk mångfald och livsmedelsäkerhet. Kemiföretag som satsar på herbicidresistens platsar inte i hållbarhetsperspektivet. Moderator Annika Åhnberg sa att det för henne var lite av julafton. Hon har med all rätt saknat en konstruktiv dialog i frågor kring GMO. Det är för mycket av polarisering. Vad kan biotekniken bidra med och vad kan den inte bidra med?

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 36

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 36 v 35 v 34 v 33
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,20 16,20 16,00 16,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,10 16,10 15,70 15,70
Dahlbergs 71-96,9 - 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,75 14,75 14,75 14,75
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,20 14,20 14,00 14,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 36 v 35 v 34
13,66 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 12,20 12,00 11,70
25,06 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,99 21,99 21,99
13,12 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - 1,57 1,57
12,87 HK Agri grund 76 – 92,5b euro - 1,54 1,54
12,54 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,50 1,50 1,50
13,96 Snellman 80–105 euro 1,67 1,62 1,57
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
24 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,88 Tyskland 1,90 1,90 1,83 1,78 1,70
28 aug jämförbara**
17,62 Italien - 2,108 2,101 2,013 2,013
15,97 Spanien - 1,911 1,879 1,851 1,841
15,43 Tyskland - 1,846 1,776 1,726 1,646
15,38 Belgien - 1,840 1,779 1,729 1,655
15,38 Frankrike - 1,840 1,779 1,723 1,687
15,28 England - 1,828 1,838 1,860 1,857
15,01 Österrike - 1,796 1,725 1,673 1,581
14,88 Holland - 1,781 1,714 1,666 1,589
14,86 Polen - - - 1,778 1,756
14,60 Danmark - 1,747 1,707 1,708 1,681
14,27 Tjeckien - - - 1,707 1,682
13,48 Irland - 1,613 1,555 1,555 1,555
9,60 Sverige - 1,149 1,145 1,155 1,144
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
29 aug
22 aug
15 aug
8 aug
Utbud
2130
1875
1660
2303
Sålda
2130
1875
1660
2303
Medelpris, euro
1,95
1,95
1,85
1,82
Lägst
1,93
1,91
1,83
1,78
Högst
1,96
1,97
1,86
1,83
Medelpris, skr
16,30
16,22
15,18
15,05

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 36 v 35 v 34 v 33
Knorrevången Fri vikt, klass 9,60 10,60 10,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% 8,25 8,25 8,25 8,25
KLS Ugglarps 140- 8,20 8,20 8,00 8,00
Dahlbergs 140- - 7,80 7,30 7,30
Ginsten 140,1 kg- 7,30 7,30 6,80 6,80
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan 140- 7,00 6,12 6,12 6,12
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 35 v 35 v 34
10,41
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,30 9,00 8,70
13,15
Nortura Fri vikta nkr 15,54 16,24 16,24
Finland
7,10
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,43
HK Agrii Fri vikt, E euro - 0,65 0,65
5,09
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,61 0,61
5,01
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
11,95
ZNVG 56 % euro - 1,43 1,36
Galtar
9,29
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,30 8,00 7,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 35 v 34 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Pund
10,54
10,55
10,47
10,48
10,51
10,76
10,86
Dollar 6,66 6,64 6,69 6,69 6,76 6,95 6,92
Euro 8,36 8,32 8,21 8,27 8,28 8,44 8,52
Dansk 1,12 1,11 1,10 1,11 1,11 1,13 1,14
Norsk 1,14 1,13 1,12 1,13 1,12 1,14 1,13
Yen 8,47 8,45 8,45 8,52 8,62 8,90 8,81
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 37 v 36 v 34 v 33
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - - 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 21,20 21,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 22,00 22,00 22,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - 10 10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 680 680 680 680
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - - balans brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - - brist brist
Ginsten - brist balans brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
273
Basis 7 kg 244 247 238 239 233
468
Basis 30 kg 418 416 403 404 395
278
SPF+Myc 7 kg 249 252 243 244 238
473
SPF+Myc 30 kg 423 421 408 409 400
283
SPF 7 kg 253 256 247 248 242
478
SPF 30 kg 427 425 412 413 404
1055
Økologi 30 kg 942 936 926 927 921
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
877
25-kilos 770 800 800 800 800
HK Agri euro euro euro euro euro
413
25-kg, Priimuus - 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
618
Klass S40, 30 kg* 74 72 72 72 72
Tyskland
451
ZNVG 28 kg - 54 51 49 47
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 36 v 35 v 34 v 33
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000