@-GRIS 7 september 2012
Senaste uppdatering gjord 13 augusti 8,45
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Rapsgrisen ute på svenska matborden!
Det är inga förändringar av grispriserna, varken i Sverige, Danmark eller Tyskland. Däremot har svenska kronan försvagats ganska mycket mot euron senaste tiden, vilket stärkt den svenska konkurrenskraften, alternativt gjort importen dyrare, motsvarande en mindre svensk prishöjning.
Veckans största händelse är att Scans rapsgris finns ute i butikerna från vecka 36. Nu väntar vi på konsumenternas respons. Kockar och matskribenter har hittills varit positiva, men det är på konsumenternas gafflar avgörandet sker.
-Rapsgrisen är den största händelsen sedan Pigham introducerades i början på 1980-talet, sa Torbjörn Lithell, ansvarig för rapsgrisprojektet, när Scans kampanj presenterades med en arbetslunch för landets matjournalister och med rapsgris på tallriken.
Åtets kock 2002 Andreas Hedlund var dagens kock och hade lyckats ta väl att ta väl om hand en fläskkotlett som han fyllt med bacon. Både den och förrätten, en korv, föll de kräsna matjournalisterna i smaken. Det blev enbart lovord, vilket ser bra ut för grisnäringen framöver.
-Vi kan inte ha fel, förklarade Andreas Hedlund, som berättade att åtskilliga blindtester med erfarna kockar har talat till rapsgrisens fördel. Dessutom på restaurang Stadshuskällaren i Stockholm, vi tänker på hälsan. Rapsgrisens innehåll av omega 3 talar för rapsgrisen. Jag tycker att kommunerna ska satsa på rapsgris till skolmatsalarna, eftersom många elever inte äter tillräckligt mycket fisk och den vägen får i sig den mängd omega 3 kroppen behöver.
-Det här är den första svenska grisen, uppfödd i större skala, som är som vi kockar vill ha den, sa han. När vi provlagade inför Årets Kock-tävling, sa vi att den kanske t o m var alltför mör för våra ugnar. Vi tycker den är mycket välkommen, sett ur många perspektiv.
-40 000 grisar i Sverige är nu rapsgris och målet är 200 000, sa Torbjörn Lithell. Vi koncentrerar uppfödningen kring Skara, men den nordligaste uppfödaren finns i Enköping. Uppfödarna av rapsgris får ett tillägg på grispriset. Utvecklingen av rapsgrisen har pågått i fyra år och är ett koncept som sedan en tid körts i Finland. Där börjar andelen rybsgrisar (som man har där) närma sig 50 % hos finska delen av HKScan.
Så långt ser det alltså positivt ut. Det behövs innovationer inom grisnäringen, som stärker den inhemska produktionen. Scan utlovar den största satsningen på marknadsföring sedan Pigham.
-Det blir en kraftfull kampanj nu i höst, sedan gör vi ett uppehåll för julaktiviteterna, för att fortsätta efter nyår, sa Scan-folket. Det är nu inte fråga om magrare kött, utan bättre fettkvalitet. /LG 120907

Mellangårdsavtal
önskas
UPPPIG önskar mellangårdsavtal med en eller flera smågrisproducenter. Vårt totala behov är ca 10 000 grisar per år till avdelningar där vi sätter in ca 350 smågrisar.
Vi önskar ett långsiktigt och utvecklingsbart avtal, där alla parter kan utvecklas positivt.
Alla seriösa svar beaktas. Start för samarbetet är önskvärt under kommande höst och vinter.
Svar till UPPPIG AB, Sven Jerpdal, tel 0171-46 20 00
Stabila till höjda priser i EU
I de flesta länder i EU har priserna på slaktgrisar varit stabila i veckan. I Tyskland, Belgien och Holland låg priserna kvar på föregående veckas nivå. Å ena sidan kan man se att efterfrågan hos slakterierna har minskat under den aktuella höga prisnivån. Det är särskilt grillvaror som karré som minskat i efterfrågan, eftersom säsongen för grillning håller på att avtal. Det blir i stället för grillkött pepparkakor och småkakor som intar platserna på handlarnas hyllor. Å andra sidan är det troligt att de volymer grisar som erbjuds kommer att bli ännu lägre. I EU finns nu uppfödare som säljer allt som i rimlig utsträckning går in under de optimala viktgränserna. Den nuvarande prisnivån är hyggligt acceptabel, medan foderkostnaderna fortsätter att öka, Detta bevisas av de låga slaktvikter som är långt under de vanliga i många länder.
Tydligaste prisökningen såg vi i Frankrike, där priset steg med 6 cent. I Spanien är utbjudna volymer fortsatt låga, eftersom den dagliga tillväxten påverkas starkt av sommarvärmen. Där gick priset upp 3 cent. I Danmark gick också priset upp 3 cent. Där rapporteras exporten gå bra.
Trend för tyska marknaden: Även om efterfrågan håller på att minska, är det inget slaktföretag som har eftersläpningar för slaktklara grisar. Många bedömare av marknaden räknar med sänkta utbud i veckan. Det är svårt att göra en bra bedömning av prisernas utveckling, men det finns många argument för stabila priser nästa vecka. ISN 120906

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi slaktar och styckar enligt plan. Relativt bra marknadsläge. Vi har en god efterfrågan på hela djuret vilket ger oss en balanserad försäljning.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi har en bra marknadssituation för gris. Det är bra efterfrågan på charkråvara, som framför allt beror på den rådande bristsituationen i Europa, vilket också pressar priserna uppåt. Vi har länge pressats av en stark svensk krona, men idag meddelade riksbanken att de sänker reporäntan med 0,25 procentenheter, vilket var oerhört viktigt för branschen.
Gällande nötmarknaden så ser vi ett ökat utbud och vi förväntar oss en svagare nötmarknad framöver.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på som tidigare veckor. Det går bra att sälja, men tyvärr svårt att få upp priserna. Det går inte att ta ut några höga priser.
-Vi har nu balans i förmedlingen av smågrisar och sänker med 1 kr.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Det är nu gott om smågrisar, medan vi behöver fler slaktgrisar. Det är bra fart på styckningen. Det ser lovande ut med prisutvecklingen. Vecka 37 kommer en del höjningar och vecka 40 också. Vi vill dock ha priserna hemma, innan vi höjer priset till leverantörerna.
-Nu är det skinkpriserna som styr, tillsammans med fabriksköttet. Tyskarna hjälper oss med priserna. Raden och skinkan gick ned något den här veckan, medan fabriksvaran ligger kvar oförändrade. Det är alltså lite ner för detaljerna.
-Alla frågar sig nu om svenska skinkan räcker i jul. Svaret är att det inte blir några överskott, om någon i detaljhandeln spekulerar i det, utan det ser bra ut, dvs att det blir strid om skinkan i Sverige i år. Det har spekulerats fel en del år, men i år tyder det mesta på att det blir brist på svensk skinka.
-Det går inte heller att köpa billigare skinka utomlands, eftersom importerad skinka ligger ca 5 kr högre i år än i fjol.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -I veckan har regeringen aviserat att man har för avsikt att satsa 3,6 miljarder kronor under 4 år på infrastrukturen för malmproduktionen i Norrbotten. Detta har i media presenterats som en jättesatsning. Hur mycket är det egentligen? En gris skapar 9 arbetstimmar, vilket genererar ca 900 kronor i skatteintäkter och sociala avgifter, samt ytterligare ca 1 500 kr i moms, summa ca 2 400 SEK/gris.
Den årliga satsningen i gruvindustrins infrastruktur skulle kunna finansieras med en ökad produktion av 375 000 grisar årligen. Eller uttryckt på ett annat sätt, 9 % av den svenska griskonsumtionen.
Dvs, ett pennstreck i lagstiftningen där svensk djurskyddslag harmoniseras med övriga EU skulle sannolikt finansiera hela satsningen i Norrbotten flera gånger om – och det pennstrecket skulle inte kosta staten någonting. Det är sådant som i vanliga fall kallas för en god affär.
Kontakta en politiker nu, ni hittar dem HÄR i förteckningen.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Slakten har haft en normal vecka, medan det är något överskott på smågrisar.
-Rybsgrisen börjar närma sig 50 %, men varierar vecka för vecka. Konsumenterna märker skillnad på rybsgrisen och vanliga grisar och fortsätter köpa. Merpriset varierar från produkt till produkt.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade jämfört med senaste veckan. Vi säljer alla detaljer till en stabil prisnivå.
På marknaderna i tredje land är det fortsatt god avsättning till oförändrade priser.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Inga större förändringar på marknaden för griskött på hemmaplan. I Europa har jag inte fått några indikationer att det skulle vara gång större förändring på gång. Fläskpriserna har varit på rätt väg de sista månaderna. Men frågan är bara om det kommer att vara tillräckligt för att kompensera det dyra fodret, som man inte har landat upp prismässigt ännu. 
Det är fortfarande mycket oroligt på världens börser. Både spannmål och soja ligger på rekordnivåer.

Bloggat:
Grisgeneralen
Smittoriskerna ökar?
För något år sedan var det inte tänkbart att frakta avelsdjur eller smågrisar i bilar för slaktdjur. Nu har några smågristransportörer försvunnit och då utnyttjar man slaktbilar till smågristransporter.
Man utnyttjar logistiken utan tanke på smittrisk och tror att det är styckegods som fraktas. Transportbilarna tvättas, men det blir inte till 100 % rent. Det finns klar risk för smittspridning.
Vad säger Svenska Djurhälsovården och SVA? Har kostnaderna för transporterna pressats så hårt att vi inte kan upprätthålla ett godtagbart smittskydd?

Gunnelas blogg
GMO-soja ingen höjdare från hållbarhetssynpunkt
Det finns mycket att vinna på att ersätta importerad soja med inhemska proteinfodermedel. Inte bara slipper vi ta ställning till GMO eller ej, vi tar bort en riskråvara från salmonellasynpunkt och slipper diskussionen kring soja-odling och regnskogsskövling. Där borde lantbrukspressen hjälpa till. En gång i tiden uppfattades lantbruksnäringen som lite ”löjlig” som slängde ut kadaver i fodret och sa nej till köttmjöl och fiskmjöl i foder till kor. När helvetet brakade loss kring galna ko-sjukan i slutet av 90-talet var man ganska glad över tillämpning av försiktighetsprincipen.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 37

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 37 v 36 v 35 v 34
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,20 16,20 16,20 16,00
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,10 16,10 16,10 15,70
Dahlbergs 71-96,9 15,25 15,25 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,75 14,75 14,75 14,75
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,20 14,20 14,20 14,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 37 v 36 v 35
13,90 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 12,20 12,20 12,00
25,06 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,99 21,99 21,99
13,32 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,57 1,57 1,57
13,07 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,54 1,54 1,54
12,73 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,50 1,50
14,17 Snellman 80–105 euro 1,67 1,67 1,62
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
7 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,13 Tyskland 1,90 1,90 1,90 1,83 1,78
28 aug jämförbara**
17,99 Italien - 2,120 2,108 2,101 2,013
16,48 Spanien - 1,942 1,911 1,879 1,851
16,08 Frankrike - 1,895 1,840 1,779 1,723
15,67 Tyskland - 1,846 1,846 1,776 1,726
15,62 Belgien - 1,840 1,840 1,779 1,729
15,61 England - 1,839 1,828 1,838 1,860
15,43 Polen - - - 1,818 1,778
15,24 Österrike - 1,796 1,796 1,725 1,673
15,12 Holland - 1,781 1,781 1,714 1,666
15,05 Danmark - 1,773 1,747 1,707 1,708
14,96 Tjeckien - - - 1,763 1,707
13,84 Irland - 1,613 1,613 1,555 1,555
9,64 Sverige - 1,136 1,149 1,145 1,155
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
5 sep
29 aug
22 aug
15 aug
Utbud
2495
2130
1875
1660
Sålda
2155
2130
1875
1660
Medelpris, euro
1,93
1,95
1,95
1,85
Lägst
1,91
1,93
1,91
1,83
Högst
1,94
1,96
1,97
1,86
Medelpris, skr
16,38
16,30
16,22
15,18

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 37 v 36 v 35 v 34
Knorrevången Fri vikt, klass 9,60 9,60 10,60 10,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% 8,25 8,25 8,25 8,25
KLS Ugglarps 140- 8,20 8,20 8,20 8,00
Dahlbergs 140- 7,60 7,80 7,80 7,30
Ginsten 140,1 kg- 7,30 7,30 7,30 6,80
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan 140- 7,00 7,00 6,12 6,12
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 37 v 36 v 35
10,60
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,30 9,30 9,00
13,15
Nortura Fri vikta nkr 15,54 15,54 16,24
Finland
7,21
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,51
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,17
Österbottens Fri vikt, E euro - - 0,61
5,09
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
12,14
ZNVG 56 % euro - 1,43 1,43
Galtar
9,46
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,30 8,30 8,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 36 v 35 v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Pund
10,70
10,54
10,55
10,47
10,48
10,51
10,76
Dollar 6,73 6,66 6,64 6,69 6,69 6,76 6,95
Euro 8,49 8,36 8,32 8,21 8,27 8,28 8,44
Dansk 1,14 1,12 1,11 1,10 1,11 1,11 1,13
Norsk 1,15 1,14 1,13 1,12 1,13 1,12 1,14
Yen 8,58 8,47 8,45 8,45 8,52 8,62 8,90
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 38 v 37 v 36 v 34
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,20 21,20 21,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 22,00 22,00 22,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - 10
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 680 680 680 680
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - balans - balans
Skövde Slakteri - balans brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans brist balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
278
Basis 7 kg 244 244 247 238 239
476
Basis 30 kg 418 418 416 403 404
283
SPF+Myc 7 kg 249 249 252 243 244
482
SPF+Myc 30 kg 423 423 421 408 409
288
SPF 7 kg 253 253 256 247 248
486
SPF 30 kg 427 427 425 412 413
1073
Økologi 30 kg 942 942 936 926 927
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
877
25-kilos 770 770 800 800 800
HK Agri euro euro euro euro euro
420
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
628
Klass S40, 30 kg* 74 74 72 72 72
Tyskland
458
ZNVG 28 kg - 54 54 51 49
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 37 v 36 v 35 v 34
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000