@-GRIS 14 september 2012
Senaste uppdatering gjord 19 september 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Svensk grispolitik avskräcker danskar
Inga prishöjningar för slaktgrisar vecka 38 heller i Sverige. Men på måndag går suggorna upp till 10,60 kr vid Knorrevången, en höjning med 1 kr. Eriksson Transport höjer 70 öre till 10 kr.
-Det är väldigt riv efter suggor. Min tro är att korvtillverkarna köper på sig lager för att inte sakna råvara inför julen, säger Inge Larsson, Knorrevången.
Det börjar nu vara överskott igen på svenska smågrisar. Ginsten sänkte 1 kr i veckan och KLS Ugglarp sänker 50 öre nästa vecka och rapporterar överstående smågrisar igen. Även Skövde har fått ett litet överskott.
I Danmark går slaktgrisar upp 20 danska öre och suggorna likaså 20. I Tyskland är det oförändrat, men tyska priset vid auktionen på internet återgick till 1,95 €. Vissa tecken på fortsatt uppgång, alltså.

Lär inte av Sverige, säger danska forskare
Danmark ska lära av svenska misstagen. Sverige har lagstiftat först, sedan försökt lösa de problem som lagstiftningen medfört i efterhand. Det har man inte lyckats med och resultaten är utslagen grisproduktion.
En delegation danska forskare har varit i Sverige för att titta på grisboxar. De fungerar inte och medför att svensk grisnäring tappat konkurrenskraft, skriver VSP, Videncenter för Svineproduktion. (Du kan läsa en svensk översättning här!) Smågrisarna har inte optimal närmiljö, det är skitigt i boxarna och boxarnas design orsakar mycket manuellt arbete, samt inte minst är det för hög dödlighet bland smågrisarna.
-Vi måste utveckla boxar för lösgående digivande suggor före 2020 innan nya lagar tar form, skriver VSP.
Det är bara att hålla med VSP. Politikerna har lagstiftat bort en stor del av svensk grisproduktion, tiotusentals arbetstillfällen, tusentals företagare och nu senast den svenska avelsutvecklingen på gris. Därtill har politikerna orsakat onödigt lidande för miljontals grisar, som nu växer upp i dålig miljö utomlands.
Det är också politikerna som bär skulden för ökad arbetslöshet!! Arbetsbehovet per slaktgris är minst 9 timmar. Därtill kommer arbetet för smågrisar och avel. Politikerna har på kort tid beslutat bort minst 5000 årsarbeten, enbart vid uppfödning av slaktgrisar.
GM lade ner Saab och politikerna kunde inte göra något åt det. Politikerna lägger ner svensk uppfödning av grisar och grisföretagarna kan inte göra något åt det.

Lär i stället av Frankrike
Jan Sandberg har varit på Space i Frankrike, kanske världens bäst besökta lantbruksmässa inomhus, och visat Envirologics tvättrobot. Han rapporterar att Frankrikes president varit på mässan och gjort för franskt lantbruk positiva uttalanden, något som vi i Sverige också vill se.
Som Per Karlsson påpektat tidigare, vi måste bli flitigare att påverka politikerna, så de bryr sig om svenskt jordbruk och inte ser det som en belastning för landet. Nu skrivs det nästan dagligen att världen beöver mer mat (i stället för etanol)
När Elmia hålls nästa gång, vill vi se Sveriges statsminister uttala sitt stöd för svensk grisnäring!!
Tills dess kan du ringa, maila, skriva till, eller allra helst personligen träffa en politiker som kan påvekra grisnäringen i positiv riktning. En lista finns HÄR. /LG 120914

Mellangårdsavtal
önskas
UPPPIG önskar mellangårdsavtal med en eller flera smågrisproducenter. Vårt totala behov är ca 10 000 grisar per år till avdelningar där vi sätter in ca 350 smågrisar.
Vi önskar ett långsiktigt och utvecklingsbart avtal, där alla parter kan utvecklas positivt.
Alla seriösa svar beaktas. Start för samarbetet är önskvärt under kommande höst och vinter.
Svar till UPPPIG AB, Sven Jerpdal, tel 0171-46 20 00
Priserna fortsätter öka i södra EU
Det är fortsatt god stämning på den europeiska marknaden för slaktgrisar. Tillgång och efterfrågan är i balans i Tyskland, Holland, Belgien och Österrike. Därför är priserna oförändrade i dessa länder. Både slakterier och handeln klagar över alltför små marginaler, men utbudet av slaktgrisar är lågt och säljs snabbt. I Frankrike har det låga utbudet av slaktgrisar ändå resulterat i prishöjningar, som blev 3 cent. Helt otypiskt för årstiden, har även priset på slaktgrisar gått upp i Spanien. Priset stig med 2 cent. Slakteriernas efterfrågan ser inte ut att minska, vilket kan avläsas även på de låga slaktvikterna. I t ex Spanien ligger slaktvikterna på ca 4 kg under snittet de senaste åren.
Trend för tyska marknaden: Den relativt sett höga prisnivån för grisköttet i handeln, möter ett visst köpmotstånd. Det låga utbudet av slaktgrisar gör dock att priset ändå inte pressas. Det gör att priserna den kommande veckan bör vara stabila. 120713 ISN

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Fortsatt bra marknadsläge även denna vecka, vi har en god avsättning för hela djuret.
Vi gläds åt den positiva responsen som vi fått från lanseringen av rapsgrisen på dagligvaruhandeln.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi ser inga större förändringar på marknaden jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Veckan har varit relativt lugn. Men så är det normalt i september och oktober, innan julaktiviteterna sätter igång. Vi behöver fler oktoberfester, gärna hela höstmånaderna. Vi har i alla fall hittills fått en beställning på rimmad baklägg för en oktoberfest.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Vi har de senaste veckorna sett en relativt stark marknad på ett flertal produkter, vilket är relativt normalt efter augustisemestern i Europa. Dålig tillväxt i stallarna pga ovanligt varm sommar i södra Europa, samt att ett flertal fabriker ökar sin produktion efter semestern.
För vår egen del har vi haft en bra sommar och nått över 600 ton på grillen, en ökning med över 200 % och en tillväxt i detaljhandeln på över 15 % på allt sortiment.
Just nu lanserar vi ett steksortiment på ett flertal detaljhandelskedjor som vi tror mycket på. Provencalsk fläskkarré är att rekommendera, en fantastisk produkt.
Innovation krävs på grisen, då vi ser ett tapp i konsumtionen till andra köttslag.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Veckans försäljning har varit som föregående. Allt som styckas fram går åt. Det är endast karré som det är överskott på.
-Det är nu ett mindre överskott på smågrisar.

Knorrevången
Inge Larsson: -Priset på suggor går upp 1 kr till 10,60 kr på måndag. Galtarna följer med.
Prisuppgången är internationell. Min tro är att korvtillverkarna börjar få kalla fötter i den bristsituation som råder och börjar förse sig med lager inför julen. Det är ett väldigt riv efter suggor.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: - Som många säkert uppmärksammat så blev det ett räknefel i förra veckans kommentar. Det är som bekant 12 % moms på livsmedel. Därmed behövs det drygt 500 000 grisar för att skapa de skatteintäkter som krävs för att med grisarna kunna finansiera satsningen i Norrbotten. Vi ber om ursäkt för det felet.
I veckan har Borg aviserat att bolagsskatten avses att sänkas från och med årsskiftet. För grisföretagen gäller samma sanning som många andra företrädare för småföretag gått ut med, skatten är knappast problemet, det är produktionskostnaderna som måste ner. Heder till Staffan Danielsson för debattartikeln i dagens Land Lantbruk.
Politiker ni ska boka hittar ni genom att klicka HÄR

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi är inne i höstperioden och efterfrågan på mat som passar hösten ökar. I övrigt är det ofrändrat, balans både på slakt och smågrisar.
-Vi försöker betala vad marknaden ger oss, även om vi vet att det är stor kostnadspress i primära produktionen pga dyrare foder. 1 kr räcker inte långt, det borde vara mer.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Normal vecka.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -

Danish Crown
Den positiva utvecklingen på de europeiska marknaderna fortsätter. Vi ser fortsatt stärkt marknad på framdelskött, skinka och kotlett. Karré närmar sig avslutningen av säsongen, men ligger fortsatt på hög nivå och vi förmår att hålla fast nivån.
Marknaden för bacon i England är oförändrad jämfört med senaste veckan.
Avsättningen till tredje land är oförändrad, med god avsättning till Ryssland, Kina och Japan.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:
I Sverige är priserna oförändrade på grisköttet. Medan vissa länder i södra Europa höjer priserna, står resten still. Det är inte helt ovanligt att pristaket är nått vid den här tidpunkten på året, men med tanke på de höga foderpriserna är det rimligt att tro på fler höjningar så att situationen för grisföretagaren ska vara hållbar.
Skörden på många håll i landet är besvärlig, med stora nederbördsmängder som gör skördearbetet problematiskt. Kvalitén på den sist skördade spannmålen kommer troligen att klassas som foderspannmål, vilket kan hålla foderpriserna tillbaka.
USA har under sommaren haft stora prisfall på griskött vilket gjort att många stora producenter har dragit ner på produktionen. Nu har emellertid marknaden hämtat sig något och priset är på väg upp något, men man kan inte utesluta att priset ska ner till 1,40 dollar (ca 9,75 SEK) innan marknaden hämtar sig igen.
Ryssland har efter det gångna årets väderförhållanden beslutat sig föra att utöka spannmålsproduktionen för säsongen 2012/2013, för att inte bli beroende av för stor import. Skörden 2012 gav Ryssland ca 75 miljoner ton. Tillsammans med befintliga lager kommer de att klara de inhemska behoven.
Jag får påtryckningar om att marknadskommentaren ska vara mer politiskt inriktad, i synnerhet nu när danskarna har gett sitt utlåtande om den svenska grisproduktionen. Jag hade själv nöjet av att ha danska Videcentrum på studiebesök i stallet och jag kan bara konstatera att deras slutsatser är i mångt och mycket fullt relevanta. Det är så, och det är ingen hemlighet, att regeringen har gett klara och tydliga direktiv om att alla positiva förändringar som kan göras för den svenska grisproduktionen skall ses över och genomföras.
Problemet kommer när grisföretagare, myndigheter och andra sektioner i vår bransch inte tycker lika, om vilka förändringar som är positiva.
SGF jobbar aktivt i dessa frågor och träffar myndigheter och politiker regelbundet. Det sker små framsteg, men man måste vara ärlig och säga att det som rör våra djurskyddslagar är mycket svåra att förändra. Men med rätt fakta och underbyggt material i diskussionen, så kommer man framåt.
Man ska också vara införstådd med, att de förändringar som är positiva för produktionen inte kommer grisföretagaren till del redan i morgon. Det tar en viss tid att generera bättre lönsamhet, men den kommer på lång sikt att vara positiv.
Bloggat:
Grisgeneralen
Smittoriskerna ökar?
För något år sedan var det inte tänkbart att frakta avelsdjur eller smågrisar i bilar för slaktdjur. Nu har några smågristransportörer försvunnit och då utnyttjar man slaktbilar till smågristransporter.
Man utnyttjar logistiken utan tanke på smittrisk och tror att det är styckegods som fraktas. Transportbilarna tvättas, men det blir inte till 100 % rent. Det finns klar risk för smittspridning.
Vad säger Svenska Djurhälsovården och SVA? Har kostnaderna för transporterna pressats så hårt att vi inte kan upprätthålla ett godtagbart smittskydd?

Gunnelas blogg
Jag har smakat Scans rapsgris
Förra veckan lanserade Scan sin rapsgris. Den ska svara upp mot det som många konsumenter värdesätter d v s smak. Grisen har fått rapsolja i fodret, som ger högre innehåll av omega 3 i fettet och mörare kött. Den högre kvaliteten ska ge möjlighet till merbetalning. Och fläskkotletten var god. Det är bra och nödvändigt att det sker produktutveckling inom grisköttbranschen. Men att detta är större än Scans satsning på Piggham på 80-talet är tveksamt. Piggham var det första varumärket på griskött och en mycket lyckad satsning. Den innehöll förutom smak även viktiga aspekter som friskare grisar och bättre djurmiljö. Jag önskar Scan lycka till. Grisbranschen behöver ett lyft och framtidstro. Men för att jag ska ha fullt förtroende för Scan, ska man avstå från att föra in smågrisar från andra länder som Finland och Danmark. Jag är dessutom allvarligt oroad över att avelsbolaget Quality Genetics avser att hämta levande galtar från Danmark. Det innebär alltid en smittrisk. Danmark har grissjukdomar, som vi inte har i Sverige samt mer salmonella och resistenta bakterier, MRSA. Jag läser att smågrisar i dag transporteras i slaktsvinstransporter, vilket ökar risken för spridning av sjukdomar. Jag förutsätter att Scan inte accepterar detta.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 38

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 38 v 37 v 36 v 35
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,20 16,20 16,20 16,20
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 71-96,9 15,25 15,25 15,25 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,75 14,75 14,75 14,75
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 38 v 37 v 36
13,90 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 12,40 12,20 12,20
25,06 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,99 21,99 21,99
13,32 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,57 1,57 1,57
13,07 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,54 1,54 1,54
12,73 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,50 1,50 1,50
14,17 Snellman 80–105 euro 1,67 1,67 1,67
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
14 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,13 Tyskland 1,90 1,90 1,90 1,90 1,83
11 sep jämförbara**
18,21 Italien - 2,146 2,120 2,108 2,101
16,64 Spanien - 1,961 1,942 1,911 1,879
16,36 Frankrike - 1,927 1,895 1,840 1,779
15,99 England - 1,884 1,839 1,828 1,838
15,79 Polen - - - 1,861 1,818
15,79 Tjeckien - - 1,860 1,799 1,763
15,67 Tyskland - 1,846 1,846 1,846 1,776
15,62 Belgien - 1,840 1,840 1,840 1,779
15,24 Österrike - 1,796 1,796 1,796 1,725
15,79 Holland - 1,781 1,781 1,781 1,714
15,05 Danmark - 1,773 1,773 1,747 1,707
13,69 Irland - 1,613 1,613 1,613 1,555
9,47 Sverige - 1,116 1,136 1,149 1,145
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
12 sep
5 sep
29 aug
22 aug
Utbud
2235
2495
2130
1875
Sålda
2155
2155
2130
1875
Medelpris, euro
1,95
1,93
1,95
1,95
Lägst
1,92
1,91
1,93
1,91
Högst
1,97
1,94
1,96
1,97
Medelpris, skr
16,55
16,38
16,30
16,22

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 38 v 37 v 36 v 35
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 9,30 9,30 9,30
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 9,60 9,60 10,60
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% 8,25 8,25 8,25 8,25
KLS Ugglarps 140- 8,20 8,20 8,20 8,20
Dahlbergs 140- 7,80 7,80 7,80 7,80
Ginsten 140,1 kg- 7,30 7,30 7,30 7,30
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 6,12
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 38 v 37 v 36
10,60
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,50 9,30 9,30
13,15
Nortura Fri vikta nkr 15,54 15,54 15,54
Finland
7,21
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,51
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,17
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
5,09
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
12,30
ZNVG 56 % euro 1,45 1,43 1,43
Galtar
9,46
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,50 8,30 8,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Pund
10,58
10,70
10,54
10,55
10,47
10,48
10,51
Dollar 6,57 6,73 6,66 6,64 6,69 6,69 6,76
Euro 8,49 8,49 8,36 8,32 8,21 8,27 8,28
Dansk 1,13 1,14 1,12 1,11 1,10 1,11 1,11
Norsk 1,14 1,15 1,14 1,13 1,12 1,13 1,12
Yen 8,45 8,58 8,47 8,45 8,45 8,52 8,62
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 39 v 38 v 37 v 36
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 21,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,80 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,20 21,20 21,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 22,00 22,00 22,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 680 680 680 680
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - överst balans -
Skövde Slakteri - överst balans brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans balans brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
278
Basis 7 kg 250 244 244 247 238
476
Basis 30 kg 427 418 418 416 403
283
SPF+Myc 7 kg 255 249 249 252 243
482
SPF+Myc 30 kg 432 423 423 421 408
288
SPF 7 kg 259 253 253 256 247
486
SPF 30 kg 436 427 427 425 412
1073
Økologi 30 kg 931 942 942 936 926
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
877
25-kilos 770 770 770 800 800
HK Agri euro euro euro euro euro
420
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
628
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 72 72
Tyskland
466
ZNVG 28 kg 55 55 54 54 51
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 38 v 37 v 36 v 35
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000