@-GRIS 21 september 2012
Senaste uppdatering gjord 24 september 13,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!


Senaste nytt om marknaden och priser

Ny prisuppgång i Tyskland v 39, nu kommer inte Sverige undan
I Tyskland går slaktgrisarna upp till 1,93 € v 39. Tyska auktionen via internet fortsätter också uppåt och var innevarande vecka 1,97 €.
I Danmark är priset på slaktgrisar oförändrat, men priset på suggor stiger 20 øre. Alla faktorerna är positiva och pekar på fortsatt höjning av danska priset på slaktgrisar. Kanske redan v 40. Höjningarna, tillsamans med att vi går in i skinksäsongen, talar även för ganska snar höjning i Sverige. Det är tendens till underskott på svenskt griskött, sa en slaktare.
Spotmarknaden går i alla fall före och höjer 1 kr, vilket visar att något slakteri har brist på grisar till slakt och är beredda att köpa in från uppfödare som inte har grisar kontrakterade.
Förra veckan skrev jag om en delegation danska forskare som besökt Sverige för att titta på grisboxar. Boxarna fungerar inte och medför att svensk grisnäring tappat konkurrenskraft, skriver VSP, Videncenter för Svineproduktion, Danmark.
Nu kan du läsa en svensk översättning här!)
Att suggor är efterfrågade både här hemma och utomlands, har vi länge sett av suggpriset. En smågrisproducent berättade i veckan att han fick 2 300 kr för en sugga vid Knorrevången. I veckan anmälde han sex till. Bättre pris än för slaktgrisarna!
Att det inte fanns något positivt om grisproduktionen i höstens förslag till budget från regeringen är giveetvis en besvikelse. Sveriges grisföretagare behöver positiva tecken, särskilt när fodret blir dyrare och behöver kompenseras.
-Jag vill se ett investeringsbidrag till grisstallar, medan jag håller på i slaktbranschen, sa Roger Olsson, Ginsten, i kväll.
Ska vi vänta på det, så vet vi i alla fall att någon pension ska han inte se fram emot. Investeringsbidrag är nog lika omöjligt som att centern får egen majoritet i riksdagen.
Men det skulle behövas! /LG 120921

Mellangårdsavtal
önskas
UPPPIG önskar mellangårdsavtal med en eller flera smågrisproducenter. Vårt totala behov är ca 10 000 grisar per år till avdelningar där vi sätter in ca 350 smågrisar.
Vi önskar ett långsiktigt och utvecklingsbart avtal, där alla parter kan utvecklas positivt.
Alla seriösa svar beaktas. Start för samarbetet är önskvärt under kommande höst och vinter.
Svar till UPPPIG AB, Sven Jerpdal, tel 0171-46 20 00


Stabilisering på uppnådd nivå i EU
Grispriserna är stabila på de flesta marknader i EU. I södra Europa är efterfrågan livlig. Vädret är lite svalare nu och grisarna når sin slaktvikt på mer normal tid igen. Så denna vecka är det inga nya prishöjningar. I centrala Europa faller utbudet av slaktgrisar och ligger klart under föregående års volymer. Det som bjuds ut köps gärna av slakterierna. Orsaken till det goda utbudet är främst efterfrågan på styckade detaljer, bacon, m m, vilket är typiskt för årstiden.
3 cents höjning rapporteras från Danmark. Även i Danmark talar man om god efterfrågan av förädlat kött i köttbutikerna. Från de danska uppfödarna var höjningen efterlängtad. Priserna i de andra stora exportländerna, som Tyskland och Spanien, har stigit mycket mer än det danska priset senaste veckorna.
Tendens på tyska marknaden: De volymer som erbjuds är knappa och borde vara en avgörande faktor nästa vecka. Just nu finns inga indikationer på att slaktarna försöker bromsa efterfrågan. Således kunde vi se på ISNs internetbörs, att grisar såldes för rekordpriset 1,98 € per kilo. Den kommande veckan bör vi vänta oss stabila priser som minimum. ISN 120920Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Inga större förändringar gentemot föregående vecka, fortsatt bra marknadsläge.
Läget och noteringen på smågris är oförändrat nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Det finns en tendens till ökad efterfrågan av skinka.
-Som helhet har det varit en bra vecka för alla produkter.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Vi ser en relativ stark marknad på vissa detaljer i Europa, men även Nya Zeeland efterfrågar sida till allt högre priser. 
-Balans på slaktgrisen, medan vi har ett svagt underskott av smågris.

Skövde Slakteri
Tommy Ögren: -Produkterna går iväg med bra priser. Det har varit en bra period under tre veckor nu.
-Det är balans i slakten och något överskott på smågrisar.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Regeringsförklaringen innehöll inte en enda stavelse som hade något med livsmedelsproduktion eller närliggande att göra. Vi måste ta till oss läxan! Genom att informera politiker om lantbrukets betydelse för samhällsekonomin är det möjligt att få till förändring, det ser vi i länder som Frankrike, Tyskland, Spanien, Danmark, Holland, Belgien med flera.
Bjud in politiker nu, förteckning över Miljö och Jordbruksutskottets ledamöter finns HÄR

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade denna vecka och marknaden är generellt sett stärkt.
Vi håller fast vid priserna på framdelar, bog och karré, medan marknaden för skinka är positiv. Försäljningen av bacon är stabil.
Försäljningen till tredje land är oförändrad i för hållande till senaste veckan.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Det sker fortfarande inga större förändringar på den svenska grismarknaden. I Europa, som har haft kraftiga höjningar i många länder, börjar prisuppgången stanna av.
Positivt är att suggslakten har ökat drastiskt även på många håll i Europa.
Kina och USA har haft en sjunkande produktion några månader, men nu börjar det även att synas i Europa. Detta kommer troligen att hålla efterfrågan på griskött uppe, vilket kommer att synas i prisbilden.
Sojan och majsen sjönk kraftigt i veckan, beroende på en avtagande efterfråga från Kina, samt att avkastningsnivån inte blev så katastrofal som många hade väntat sig i de områden som har drabbats av extrema väderförhållanden. I Argentina tror man att majsskörden kommer att ligga på rekordnivåer inför årets skörd.
Det finns många positiva faktorer i vår omvärld som talar för att det inte kommer att bli så kraftiga höjningar av foderpriset som många befarar.


Förra veckans kommentar lades in sent, så jag låter den vara kvar en vecka till:
I Sverige är priserna oförändrade på grisköttet. Medan vissa länder i södra Europa höjer priserna, står resten still. Det är inte helt ovanligt att pristaket är nått vid den här tidpunkten på året, men med tanke på de höga foderpriserna är det rimligt att tro på fler höjningar så att situationen för grisföretagaren ska vara hållbar.
Skörden på många håll i landet är besvärlig, med stora nederbördsmängder som gör skördearbetet problematiskt. Kvalitén på den sist skördade spannmålen kommer troligen att klassas som foderspannmål, vilket kan hålla foderpriserna tillbaka.
USA har under sommaren haft stora prisfall på griskött vilket gjort att många stora producenter har dragit ner på produktionen. Nu har emellertid marknaden hämtat sig något och priset är på väg upp något, men man kan inte utesluta att priset ska ner till 1,40 dollar (ca 9,75 SEK) innan marknaden hämtar sig igen.
Ryssland har efter det gångna årets väderförhållanden beslutat sig föra att utöka spannmålsproduktionen för säsongen 2012/2013, för att inte bli beroende av för stor import. Skörden 2012 gav Ryssland ca 75 miljoner ton. Tillsammans med befintliga lager kommer de att klara de inhemska behoven.
Jag får påtryckningar om att marknadskommentaren ska vara mer politiskt inriktad, i synnerhet nu när danskarna har gett sitt utlåtande om den svenska grisproduktionen. Jag hade själv nöjet av att ha danska Videcentrum på studiebesök i stallet och jag kan bara konstatera att deras slutsatser är i mångt och mycket fullt relevanta. Det är så, och det är ingen hemlighet, att regeringen har gett klara och tydliga direktiv om att alla positiva förändringar som kan göras för den svenska grisproduktionen skall ses över och genomföras.
Problemet kommer när grisföretagare, myndigheter och andra sektioner i vår bransch inte tycker lika, om vilka förändringar som är positiva.
SGF jobbar aktivt i dessa frågor och träffar myndigheter och politiker regelbundet. Det sker små framsteg, men man måste vara ärlig och säga att det som rör våra djurskyddslagar är mycket svåra att förändra. Men med rätt fakta och underbyggt material i diskussionen, så kommer man framåt.
Man ska också vara införstådd med, att de förändringar som är positiva för produktionen inte kommer grisföretagaren till del redan i morgon. Det tar en viss tid att generera bättre lönsamhet, men den kommer på lång sikt att vara positiv.
Bloggat:
Grisgeneralen
Dags för nya leveransavtal
Tiden är inne för att ev teckna nya avtal för din grisproduktion. Att tänka på; läs igenom texten och ev bilagor som man hänvisar till. Ju mera text, desto större risk för fallgropar och därmed tvister. Är du osäker? Ta då juridisk hjälp för att bena ut de ofta undermåliga kontraktsförslag som finns hos en del slakterier.
Vilken prisnivå? Det är fortfarande brist på smågrisar, varför dessa producenter kan hålla upp priserna, så att de kan tjäna pengar efter alla svåra år. Däremot måste avräkningspriset på grisköttet ligga på en nivå som gör att det blir lönsamt att vara slaktsvinsproducent. T ex: Sätt avräkningspriset på fläsk i förhållande till smågrispriset. Förslag 2,5 ggr smågrispriset(smågrisvikt 30 kg), ger för en 88 kg matgris 19.90 kr per kg fläsk. Då kostar smågrisen 700 kr fritt hemma hos köparen.Vid 600 kr smågrispris är med samma beräkningsmodell avräkningspriset 17,05 kr per kg fläsk.
Slutsatsen är att avräkningspriset för 2013 måste ligga inom intervallet 17,05 kr - 19,90 kr per kg. Ha inte för bråttom att skriva nytt avtal, utan lyssna med kollegor som du litar på, eller varför inte förhandla tillsammans.
Ett alternativ kan vara att strunta i avtal och vara fri. Det har visat sig vara det bästa på nötköttsidan, där det är konkurrens om slaktdjuren.
Läste på Gunnelas blogg att hon förfasade sig över de livdjurstransporter som sker i slaktdjursbilar. Hon hoppades att Scan ej gör det.
Tyvärr Gunnela, så är det, just Scan gör det. Det beror troligen på att deras transportansvarige tror att man behandla djur som om de är styckegods.

Gunnelas blogg
Jag har smakat Scans rapsgris
Förra veckan lanserade Scan sin rapsgris. Den ska svara upp mot det som många konsumenter värdesätter d v s smak. Grisen har fått rapsolja i fodret, som ger högre innehåll av omega 3 i fettet och mörare kött. Den högre kvaliteten ska ge möjlighet till merbetalning. Och fläskkotletten var god. Det är bra och nödvändigt att det sker produktutveckling inom grisköttbranschen. Men att detta är större än Scans satsning på Piggham på 80-talet är tveksamt. Piggham var det första varumärket på griskött och en mycket lyckad satsning. Den innehöll förutom smak även viktiga aspekter som friskare grisar och bättre djurmiljö. Jag önskar Scan lycka till. Grisbranschen behöver ett lyft och framtidstro. Men för att jag ska ha fullt förtroende för Scan, ska man avstå från att föra in smågrisar från andra länder som Finland och Danmark. Jag är dessutom allvarligt oroad över att avelsbolaget Quality Genetics avser att hämta levande galtar från Danmark. Det innebär alltid en smittrisk. Danmark har grissjukdomar, som vi inte har i Sverige samt mer salmonella och resistenta bakterier, MRSA. Jag läser att smågrisar i dag transporteras i slaktsvinstransporter, vilket ökar risken för spridning av sjukdomar. Jag förutsätter att Scan inte accepterar detta.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 39

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 39 v 38 v 37 v 36
Spotmarknaden Sva flexibla 18,00 17,00 17,00 17,00
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,20 16,20 16,20 16,20
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 16,10 16,10 16,10 16,10
Dahlbergs 71-96,9 15,50 15,25 15,25 15,25
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 14,75 14,75 14,75 14,75
Skövde Slakteri 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 39 v 38 v 37
14,13 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 12,40 12,40 12,20
25,06 Nortura 71,1–90,0a nkr 21,99 21,99 21,99
13,32 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro - 1,57 1,57
13,07 HK Agri grund 76 – 92,5b euro - 1,54 1,54
12,73 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,54 1,52 1,50
14,17 Snellman 80–105 euro 1,67 1,67 1,67
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
21 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,40 Tyskland 1,93 1,90 1,90 1,90 1,90
18 sep jämförbara**
18,40 Italien - 2,165 2,146 2,120 2,108
16,66 Spanien - 1,961 1,961 1,942 1,911
16,42 Frankrike - 1,932 1,927 1,895 1,840
15,97 England - 1,882 1,884 1,839 1,828
15,38 Polen - - - 1,810 1,861
15,81 Tjeckien - - - 1,860 1,799
15,69 Tyskland - 1,846 1,846 1,846 1,846
15,64 Belgien - 1,840 1,840 1,840 1,840
15,26 Österrike - 1,796 1,796 1,796 1,796
15,29 Danmark - 1,799 1,773 1,773 1,747
15,13 Holland - 1,781 1,781 1,781 1,781
13,87 Irland - 1,632 1,613 1,613 1,613
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
14,86 EU, medelpris 1,683 1,674 1,659 1,635 1,615
-
17,48 Cypern 1,980 1,980 1,920 1,870 1,860
16,60 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
15,95 Grekland 1,807 1,807 1,798 1,727 1,727
15,92 England 1,803 1,803 1,818 1,815 1,815
15,89 Portugal 1,800 1,770 1,750 1,720 1,700
15,89 Lettland 1,800 1,705 1,694 1,757 1,723
15,80 Bulgarien 1,790 1,790 1,790 1,788 1,788
15,75 Spanien 1,784 1,784 1,752 1,717 1,691
15,69 Polen 1,777 1,735 1,699 1,660 1,617
15,47 Luxemburg 1,753 1,717 1,717 1,713 1,698
15,39 Rumänien 1,743 1,724 1,700 1,678 1,669
15,38 Tjeckien 1,742 1,724 1,716 1,734 1,709
15,32 Slovakien 1,735 1,740 1,720 1,702 1,717
15,15 Ungern 1,716 1,682 1,661 1,653 1,643
14,94 Tyskland 1,693 1,724 1,714 1,714 1,683
14,85 Litauen 1,682 1,778 1,700 1,662 1,635
14,68 Estland 1,663 1,657 1,657 1,657 1,654
14,65 Österrike 1,660 1,660 1,658 1,663 1,632
14,64 Italien 1,658 1,608 1,611 1,607 1,607
14,61 Finland 1,655 1,634 1,635 1,635 1,616
14,42 Slovenien 1,634 1,611 1,609 1,604 1,592
14,14 Sverige 1,602 1,593 1,581 1,560 1,549
13,99 Belgien 1,585 1,572 1,572 1,517 1,517
13,84 Danmark* 1,568 1,568 1,543 1,511 1,511
13,76 Irland 1,559 1,558 1,559 1,557 1,558
13,86 Frankrike 1,570 1,570 1,520 1,450 1,450
13,70 Holland 1,552 1,549 1,549 1,549 1,503
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
19 sep
12 sep
5 sep
29 aug
Utbud
1680
2235
2495
2130
Sålda
1680
2155
2155
2130
Medelpris, euro
1,97
1,95
1,93
1,95
Lägst
1,95
1,92
1,91
1,93
Högst
1,97
1,97
1,94
1,96
Medelpris, skr
16,74
16,55
16,38
16,30

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 39 v 38 v 37 v 36
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Dalsjöfors 58% 8,25 8,25 8,25 8,25
KLS Ugglarps 140- 8,20 8,20 8,20 8,20
Dahlbergs 140- 8,30 7,80 7,80 7,80
Ginsten 140,1 kg- 7,30 7,30 7,30 7,30
Skövde 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 39 v 38 v 37
10,83
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,50 9,50 9,30
13,15
Nortura Fri vikta nkr 15,54 15,54 15,54
Finland
7,21
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,51
HK Agrii Fri vikt, E euro - 0,65 0,65
5,17
Österbottens Fri vikt, E euro 0,61 0,61 0,61
5,09
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
12,40
ZNVG 56 % euro 1,46 1,45 1,43
Galtar
9,69
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,50 8,50 8,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 38 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Pund
10,61
10,58
10,70
10,54
10,55
10,47
10,48
Dollar 6,56 6,57 6,73 6,66 6,64 6,69 6,69
Euro 8,50 8,49 8,49 8,36 8,32 8,21 8,27
Dansk 1,14 1,13 1,14 1,12 1,11 1,10 1,11
Norsk 1,14 1,14 1,15 1,14 1,13 1,12 1,13
Yen 8,40 8,45 8,58 8,47 8,45 8,45 8,52
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 40 v 39 v 38 v 37
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,80 20,80 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,20 21,20 21,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 22,00 22,00 22,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär 680 680 ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 520 520 680 680
Finsk smågris 30 kg, köp 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 sälj 550 kr 550 kr 550 kr 550 kr
Dansk smågris 7 kg6 sälj 317 kr 317 kr 317 kr 317 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - överst överst balans
Skövde Slakteri - överst överst balans
Dalsjöfors Slakteri - brist balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
283
Basis 7 kg 249 250 244 244 247
486
Basis 30 kg 427 427 418 418 416
289
SPF+Myc 7 kg 254 255 249 249 252
492
SPF+Myc 30 kg 432 432 423 423 421
294
SPF 7 kg 258 259 253 253 256
497
SPF 30 kg 436 436 427 427 425
1061
Økologi 30 kg 931 931 942 942 936
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
877
25-kilos 770 770 770 770 800
HK Agri euro euro euro euro euro
420
25-kg, Priimuus - 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
628
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 72
Tyskland
466
ZNVG 28 kg 55 55 55 54 54
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
17 jun Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr euro euro euro euro euro
419 EU, medelpris 47,54 47,52 47,94 48,25 48,62
-
706 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
688 Sverige 77,92 77,12 74,82 73,95 73,51
623 Tjeckien 70,60 62,30 61,57 59,88 56,61
605 Slovakien 68,59 61,97 68,44 65,00 65,42
596 Italien 67,50 68,84 69,69 72,04 72,04
516 Finland 58,45 55,71 55,31 57,10 53,63
498 Tyskland 56,50 57,10 58,70 59,00 59,00
473 England 53,62 53,62 55,01 55,25 55,25
455 Ungern 51,57 45,04 50,22 51,79 57,96
437 Estland 49,57 38,20 42,53 37,20 37,57
410 Belgien 46,50 46,50 46,50 47,00 47,00
399 Danmark* 45,21 45,35 44,41 43,33 43,32
373 Spanien 42,32 42,32 42,12 42,48 43,20
363 Luxemburg 41,20 44,70 44,70 43,60 41,70
361 Polen 40,89 41,21 41,37 41,59 42,61
348 Holland 39,50 40,50 40,50 40,50 41,50
309 Frankrike 35,00 35,00 34,80 35,40 35,40
264 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsdjur, dräktiga utslagssuggor
Köpare betalar Ålder v 39 v 38 v 37 v 36
Spotmarknaden 12 veckor 3000 3000 3000 3000