@-GRIS 25 januari 2013
Senaste uppdatering gjord 30 januari 16,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Jordbruksverket vill ha kraftigt höjda köttpriser
I veckan lade Jordbruksverket fram rapporten Hållbar köttproduktion. Där ges förslag till åtgärder för att minska konsumtionen av kött, därför att den ökat kraftigt under senare år. Stor köttkonsumtion framhålls som både skadligt för hälsan och för miljön.
Rapporten lägger fram olika förslag till mer ansvarsfull konsumtion, där information till konsumenterna är ett och kraftigt höjda priser ett annat. Prishöjningen föreslås i rapporten ske med hjälp av skatt på kött, relaterat till utsläppen av växthusgaser och näringsämnen. Skatten ska tas ut schablonmässigt och föreslås vara lika för både svenskt kött och importkött. Det missgynnar svenskt griskött.
Största miljöboven anses vara nötköttet, men skatt ska tas ut på allt kött, liksom på varor som ersätter kött. En generell köttskatt kan dock slå fel i vissa situationer, men då ska bidrag och andra stödåtgärder sättas in för att korrigera.
Köttpriserna är alltså nu så låga, att de anses vara en samhällsfara. Hela näringen, både för gris, nöt, får och kyckling, måste nu inventera alla möjligheter att få upp köttpriserna, så att vi inte drabbas av ytterligare en punktskatt som på alkohol, el och drivmedel. Det borde inte vara omöjligt att argumentera för att handeln ska hjälpa till, eftersom det är i konsumtionsledet skatten ska tas ut och handeln riskerar att få administrera skatten.
Jordbruksverket framhåller att det är en fråga på global nivå, eller i varje fall EU-nivå. Men risken är ändå att Sverige kan gå före och införa styråtgärder, på samma sätt som när Sverige ensidigt stiftade egna strängare djurskyddslagar än i övriga EU.
Jag rekommenderar studier av rapporten, som kan laddas ner från Jordbruksverket.
Det sker inga prisändringar v 5. Det har visserligen inte gått att få några priser från Skövde den här veckan och Dahlbergs sänkte 25 öre förra veckan. KLS Ugglarps höjer priset på smågrisar 30 öre.
Danmark sänker slaktgrisarna 20 danska öre nästa vecka, men Tyskland har oförändrat. /LG 130125


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Flera detaljer fortsatt överskott vilket är normalt för säsongen. Viktsintervall är fortsatt utökat till 99,9 kg för bäst betalda.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka. Vi har stor efterfrågan på samtliga detaljer och sorteringar av nöt.
Även på gris har vi, för säsongen, bra efterfrågan. Exporten till tredje land är av stor betydelse för KLS Ugglarps avsättning..

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Marknaden är som förra veckan. Det är nu lugnare fram till påsk.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är som föregående vecka.

Skövde Slakteri:
Cato Gustafsson: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -

Danish Crown
De europeiska marknaderna är fortsatt svaga efter nyåret och det är utbud av kött som ligger över efterfrågan. Det finns också en osäkerhet som följd av att Ryssland stängt importen av färskt kylt kött från Tyskland.
Vi ser svagare priser på både framändar och skinkor, medan marknaden för kotlett är oförändrad jämfört med senaste veckan.
Avsättningen av bacon till engelska marknaden är likaså oförändrad i förhållande till senaste veckan.
Ryska marknaden är något avvaktande, medan kinesiska är fortsatt tillfredsställande.

ISN, Tyskland
T

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Svenska PIG?
Svenska PIG har nu inte så många Praktiskt Inriktade Grisförsök, men i stället konsultuppdrag. Då kan man fråga sig varför vi ska betala 1 kr per gris till ett konsultföretag? Och varför betalar vi till Svenska PIG, när vi inte betalar till andra konsultbolag?
En del slakterier, t ex Lövsta Kött, betalar varken till Svenska PIG eller andra bolag.
Låt de som köper rådgivning betala vad det kostar!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Di gamle, jobben, grisen och Hamlet
Skinka, kotlett och filé är nu så billiga detaljer från grisen, att biprodukterna snart utgör en värdefullare del. Då ställer sig frågan om vi ska sätta priset på grisen på annat sätt, än att utgå från innehållet av kött. Exempel: När reglerna för sugghållning i EU skärptes, påverkade detta priset på damernas handväskor i Kina!
Vid en doktorsdisputation i Lund diskuterades Att arbeta eller inte arbeta efter 55. Fackföreningar och många andra har inställningen att pensionärerna senast vid pension ska sluta arbeta och bereda utrymme för ungdomarna i arbetslivet.
Detta är ett feltänk, konstaterade man. Om de äldre fortsätter i företagen, t ex i bakgrunden, skapar detta många nya jobb, som de äldre kan initiera till tack vare sin erfarenhet från arbetslivet.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Aktion mot svanslösa grisar
Det danska djurskyddet, Dyrenes beskyttelse, skrev i februari förra året till EU-kommissionen och krävde åtgärder av de danska myndigheterna när det gällde den bristande efterlevnaden av gällande djurskyddsdirektiv för grisar (2008/120/EG). Enligt redan idag gällande djurskyddsdirektiv gäller att rutinmässig kupering av grissvansar ej får förekomma utan bara om man kan påvisa problem.
Danska djurskyddet fick ett beklämmande svar från EU-kommissionen (DG SANCO), som innebar att man inte tänkte vidta några rättsliga åtgärder mot Danmark, eftersom detta bedömdes inte ge några praktiska resultat.
Tala om att skapa bristande förtroende för efterlevnaden av EUs gemensamma regelverk. Vi vet ju att i de flesta stora grisköttsproducerande länderna som Tyskland, Holland och Danmark svanskuperas absoluta huvuddelen av grisarna.
Att producera grisar med svansar kostar mer genom att det krävs en bra miljö och skötsel för att undvika svansbitning.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 5

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 5 v 4 v 3 v 2
Ginsten Slakteri 65-94,9 17,15 17,15 17,15 17,15
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,50 16,50 16,50 16,50
Dahlbergs 71-96,9 - 15,45 15,70 15,70
Dalsjöfors Kvalitet 68-99,9 15,00 15,00 15,25 15,25
Skövde Plus** 72-96,9 - 16,00 16,00 16,00
Skövde Grund** 72-96,9 - 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-99,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
- balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
- - balans överst
Dahlbergs Slakteri
-
- - - överst
Ginsten
-
balans balans överst balans

Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.


Bud, avtal resp verkligt utfall, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal, eller snittpris)
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I
G
R
Slakteri
A
Snitt
V
2012
1110
-
-
- 18,50 - M 3 A - -
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50 - S 3 A - -
1220
17,25
17,30
17,30 - - S 3 B - -
1221
17,00
18,00
19,00 20,00 I M ? A - -
1221
17,30
-
- - - S 3 B - -
0102
18,00
-
- - - M 2 B - -
0103
17,00
18,00
- - - M 3 - - -
0105
17,10
17,85
17,80 18,60 - 4 M - B - -
0104
17,40
-
- - - M 5 - - -
0114
16,70
-
- 17,50 - M 3 B - -
0116
16,60
-
- - F M Scan A 16,40 2
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2
S
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
G = Antal grisar x 1000
R = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A = A = tecknat avtal, B = Bud
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)
V = Vecka som snittpriset avser
? = Uppgiften okänd, eller hemlig


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 5 v 4 v 3
12,99 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,20 11,40 11,40
25,40 Nortura 67,1–90,0a nkr 21,71 21,71 21,71
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,66 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,58 1,58
14,70 Snellman 80–105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
25 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,27 Tyskland 1,65 1,65 1,65 1,68 1,68
22 jan jämförbara**
16,42 Italien - 1,892 1,861 1,861 1,835
14,97 Spanien - 1,725 1,725 1,725 1,725
14,96 England - 1,724 1,789 1,837 1,886
14,23 Tjeckien - - - 1,640 1,717
14,38 Danmark - 1,657 1,656 1,683 1,683
14,33 Irland - 1,651 1,632 1,671 1,671
13,80 Tyskland - 1,596 1,596 1,626 1,626
13,71 Frankrike - 1,580 1,603 1,604 1,603
14,08 Polen - - - 1,609 1,628
13,33 Holland - 1,542 1,542 1,570 1,570
13,25 Belgien - 1,532 1,532 1,556 1,556
13,14 Österrike - 1,520 1,520 1,540 1,540
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
16 jan
9 jan
2 jan
12 dec
Utbud
2260
2070
2025
3025
Sålda
2060
1890
660
1900
Medelpris, euro
1,68
1,69
1,67
1,72
Lägst
1,66
1,68
1,65
1,70
Högst
1,69
1,70
1,70
1,75
Medelpris, skr
14,53
14,48
14,27
14,96

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 5 v 4 v 3 v 2
Tallhöjden Fri vikt, klass 11,00 11,00 11,00 11,00
Knorrevången Fri vikt, klass 10,60 10,60 10,60 10,60
Dalsjöfors 58% 9,25 9,25 9,75 9,75
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,00 8,00 8,00 8,00
KLS Ugglarps 140- 8,40 8,40 8,40 8,70
Dahlbergs 140- - 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Skövde 140- - 8,50 8,50 8,50
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 7,50 7,50 7,50 7,50
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Suggor 11 kr - galtar 7.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 5 v 4 v 3
8,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,00 7,00 7,50
16,34
Nortura Fri vikta nkr 13,97 13,97 13,97
Finland
7,61
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,44
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,63 0,63
Tyskland
12,18
ZNVG 56 % euro - - -
Galtar
6,96
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,00 6,00 6,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Pund
10,34
10,41
10,51
10,56
10,51
10,65
10,72
Dollar 6,53 6,50 6,55 6,50 6,51 6,55 6,64
Euro 8,68 8,65 8,57 8,55 8,62 8,66 8,70
Dansk 1,16 1,16 1,14 1,14 1,15 1,16 1,16
Norsk 1,17 1,16 1,17 1,16 1,16 1,17 1,18
Yen 7,31 7,34 7,43 7,46 7,59 7,80 7,95
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 5 v 4 v 3 v 2
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 23,00 23,00 23,00 23,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,60 21,30 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,80 21,80 21,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 570 570 570 570
SLS (Scan)
Plus 30 kg 550 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev brist brist brist brist
KLS Ugglarps brist balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten brist brist balans brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 4 v 3 v 3 v 2 v 1
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
248
Basis 7 kg 214 218 217 223 222
437
Basis 30 kg 377 384 383 392 388
254
SPF+Myc 7 kg 219 223 222 228 227
443
SPF+Myc 30 kg 382 389 388 397 393
258
SPF 7 kg 223 227 226 232 231
447
SPF 30 kg 386 393 392 401 397
931
Økologi 30 kg 803 825 820 843 843
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
854
25-kilos 710 710 710 710 710
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
643
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
495
ZNVG 28 kg 57 57 57 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.