@-GRIS 1 februari 2013
Senaste uppdatering gjord 4 februari 16,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Snellmans höjer 5 cent
Det är fortfarande bra flyt i försäljningen, men allt fler varor visar mättnad och då lurar prissänkningar runt hörnet. Så säger Skövde Slakteri om veckan.
Det är inga prisändringar i varken Sverige, Danmark eller Tyskland nästa vecka. I Finland höjer Snellmans priset med 5 cent och möjligt att uppnå med alla tillägg blir då 2 €, ca 17,25 kr. Priset i Finland är således ganska lika de svenska.
Rapportera in priser, både de du förhandlat dig till och verkliga enligt slaktavräkningen. Det vore tjusigt att få en tabell över verkliga priser, där du själv kan jämföra dig med andra.
Som du ser av den nya tabellen, finns det utrymme för ett snittpris. /LG 130201


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Flera detaljer har fortsatt överskott, vilket är normalt för säsongen. Viktsintervall är fortsatt utökat till 99,9 kg för bäst betalda.
Och håll utkik i påläggshyllan, nästa vecka lanseras smörgåsmatsortiment för Rapsgris!

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen har rullat på som beräknat. Det händer inte så mycket så här års.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är relativt normalt för säsongen, dvs låg efterfrågan och signalen ifrån Europa är att efterfrågeökningen dröjer fram till april. Slakten följer budgeterade siffror
Noteringar oförändrade vi höjer bäst betalda ifrån 99,9 till 104,9.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Marknaden börjar bli mättad på en del produkter, men det är fortfarande flyt i försäljningen. Det finns alltså gott om vissa produkter och då lurar det prispress i kulisserna.
-Ögren-gruppen skaffade förra måndagen ökade lokalutrymmen och därmed möjligheter till expansion på slaktområdet i Stockholm. Vi köpte ut det anrika företaget Lagerströms ur Stockholms Butikskött. Därmed fick vi också en ny marknad på storhushåll. Lagerströms lokaler ligger helt invid våra tidigare anläggningar. Det är en positiv affär för våra leverantörer.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är en normal vintermarknad, utan stora avvikelser. Så här års är mönstren för konsumtionen stela med ofta lättare måltider.
-Det är normala slaktmängder och överskott på smågrisar.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Snellman höjer gödsvinens grundpris med 5 c/kg 3 februari. Efter höjningen är LB-grundpriset 1,72 €/kg för 60 % köttighet i viktintervallet 80 - 105 kg. Det pris, som alla som uppfyller minimivillkoren får, blir då 1,75. Utbetalt medelpris inklusive mängd- och lastningstillägg samt utvecklingspremier borde uppgå till 1,90 €/kg och maximalt pris överstiger 2 €/kg.
Vid årsskiftet höjde vi nivån på utvecklingstilläggen. Snellman har redan i några års tid betalat separata utvecklingspremier för att motivera producenterna till noggrann uppföljning och ständig utveckling.
Vi hade en liten slaktkö efter julhelgen och höjde tillfälligt i januari övre viktgränsen till 110 kg. Nu har vi god balans för både slakt och smågrisar och återgår till normalt viktintervall. Vi har nu en medelslaktvikt på 97 kg.
År 2012 ökade svinslakten med drygt 3 milj kg (14,5 %) till 25,4 milj kg. Under 2013 siktar vi på fortsatt ökning.

Danish Crown
Det är fortsatt ett fint utbud av kött på marknaden och samtidigt medför konflikten mellan Tyskland och Ryssland stigande osäkerhet på marknaden.
De produkter som normalt brukar säljas i Ryssland, stannar nu på tyska marknaden och det pressar priserna. Speciellt på trimnings- och biprodukter.
Vi ser oförändrade priser på skinka och framändar.
Priserna på kotlett och bacon är oförändrade i förhållande till senaste veckan. Den aktuella styrkan på euron ger osäkerhet och sänkt konkurrenskraft på en rad marknader i tredje land.

ISN, Tyskland
Optimism i södra EU, svagt i norr
Den här veckan är grispriserna i EUs centrala och södra länder allt mer stabila. Priserna i Spanien, Tyskland, Belgien, Holland och Österrike är oförändrade. I Nordeuropa finns tendens till försvagning. Danmark, England och Irland har priserna sänkts. Även i Frankrike föll priset något som följd av stort utbud.
Därmed kommer de danska priserna närmare mittfältet. I december låg Danmark på förstaplatsen bland de främsta grisländerna och nästan 10 cent över den tyska prisnivån. Just nu får danska producenter endast 3,3 cent mer än de tyska kollegerna.
I Spanien är stämningen optimistisk igen pga god efterfrågan, tillfredsställande export och sjunkande slaktvikter. Trend för tyska marknaden: Minskande volymer slaktgrisar väntas ge ytterligare stabilisering av marknaden. Ny månad och början på tiden för karnevaler kan ge de nödvändiga impulserna som ökar efterfrågan på griskött. ISN 130131

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Köttskatt, på vems uppdrag?
Vem har gett Jordbruksverket i uppgift att lägga förslag på köttskatt. Eskil Erlandsson och Anders Borg tar avstånd från förslaget. Är det en självpåtagen uppgift från verket, eller finns det någon form av politiskt beslut som underlag?
Ett problem i Sverige är att ena handen inte vet vad den andra gör. Vi ska å ena sidan vara världsbäst i miljötänk och produktion, men å andra sidan vara fria marknadskrafter i konsumtionsledet med prislappen som styrmedel. Vi skall gå före med djurvälfärd och kostnader, med en dröm om att EU på sikt skall komma ifatt. Kommer de beslutande inom EU ta krafttag mot de företag och länder som inte ställt om sin grisproduktion?
Eskil, dags att ställa väckarklockan och ta tillbaka initiativet!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Di gamle, jobben, grisen och Hamlet
Skinka, kotlett och filé är nu så billiga detaljer från grisen, att biprodukterna snart utgör en värdefullare del. Då ställer sig frågan om vi ska sätta priset på grisen på annat sätt, än att utgå från innehållet av kött. Exempel: När reglerna för sugghållning i EU skärptes, påverkade detta priset på damernas handväskor i Kina!
Vid en doktorsdisputation i Lund diskuterades Att arbeta eller inte arbeta efter 55. Fackföreningar och många andra har inställningen att pensionärerna senast vid pension ska sluta arbeta och bereda utrymme för ungdomarna i arbetslivet.
Detta är ett feltänk, konstaterade man. Om de äldre fortsätter i företagen, t ex i bakgrunden, skapar detta många nya jobb, som de äldre kan initiera till tack vare sin erfarenhet från arbetslivet.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Jordbruksverket föreslog schabloniserad köttskatt
Jordbruksverkets resonemang kring ekonomiska styrmedel på konsumtionen innebar att man schablonmässigt skulle belasta olika köttslag beroende på hur stora utsläpp av klimatgaser respektive produktion ger upphov till. Detta skulle ske på EU-nivå. Det innebär precis det, som Per Jensen säger i sin debattartikel i DN att kött från betande djur som nötkreatur och lamm skulle beskattas mer än griskött och kyckling. Tanken från utredaren på Jordbruksverket var inte att dela upp beskattningen i olika typer av produktion. Naturbeteskött skulle få lika mycket skatt som kött från intensivt uppfödda gödtjurar. Svenskt kött skull beskattas lika som importerat (med sämre djurskydd). Det här är precis den målkonflikt som vi som framför allt jobbat med djurskydd har pekat på hela tiden och som också framförts till Jordbruksverket. Extensiv nötkreatursuppfödning som dessutom gynnar den biologiska mångfalden skulle straffas i relation till intensiv kyckling- och grisproduktion (som i många länder drivs med hög antibiotikainsats).

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 6

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 6 v 5 v 4 v 3
Ginsten Slakteri 65-94,9 17,15 17,15 17,15 17,15
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,50 16,50 16,50 16,50
Dahlbergs 71-96,9 15,45 15,45 15,45 15,70
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 15,00 15,00 15,00 15,25
Skövde Plus** 72-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Grund** 72-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-99,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
- - balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - balans
Dahlbergs Slakteri
överst
överst - - -
Ginsten
-
balans balans balans överst
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud, avtal resp verkligt utfall, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal, eller snittpris)
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I
G
R
Slakteri
A
Snitt
V
2012
1110
-
-
- 18,50 - M 3 A - -
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50 - S 3 A - -
1220
17,25
17,30
17,30 - - S 3 B - -
1221
17,00
18,00
19,00 20,00 I M ? A - -
1221
17,30
-
- - - S 3 B - -
0102
18,00
-
- - - M 2 B - -
0103
17,00
18,00
- - - M 3 - - -
0105
17,10
17,85
17,80 18,60 - 4 M - B - -
0104
17,40
-
- - - M 5 - - -
0114
16,70
-
- 17,50 - M 3 B - -
0116
16,60
-
- - F M Scan A 16,40 2
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2
S
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
G = Antal grisar x 1000
R = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A = A = tecknat avtal, B = Bud
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)
V = Vecka som snittpriset avser
? = Uppgiften okänd, eller hemlig


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 6 v 5 v 4
12,99 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,20 11,20 11,40
25,40 Nortura 67,1–90,0a nkr 21,71 21,71 21,71
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,66 Atria Premium+ 78 – 98 euro - - 1,58
15,08 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
1 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,22 Tyskland 1,65 1,65 1,65 1,65 1,68
29 jan jämförbara**
16,30 Italien - 1,892 1,892 1,861 1,861
14,86 Spanien - 1,725 1,725 1,725 1,725
14,31 England - 1,661 1,724 1,789 1,837
14,15 Irland - 1,642 1,651 1,632 1,671
14,04 Danmark - 1,629 1,657 1,656 1,683
13,93 Tjeckien - - - 1,617 1,640
13,75 Tyskland - 1,596 1,596 1,596 1,626
13,51 Frankrike - 1,568 1,580 1,603 1,604
13,38 Polen - - - 1,553 1,609
13,29 Holland - 1,542 1,542 1,542 1,570
13,20 Belgien - 1,532 1,532 1,532 1,556
13,10 Österrike - 1,520 1,520 1,520 1,540
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
16 jan
9 jan
2 jan
12 dec
Utbud
2260
2070
2025
3025
Sålda
2060
1890
660
1900
Medelpris, euro
1,68
1,69
1,67
1,72
Lägst
1,66
1,68
1,65
1,70
Högst
1,69
1,70
1,70
1,75
Medelpris, skr
14,53
14,48
14,27
14,96

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 6 v 5 v 4 v 3
Tallhöjden Fri vikt, klass 11,00 11,00 11,00 11,00
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,60 10,60 10,60 10,60
Dalsjöfors 58% 9,25 9,25 9,25 9,75
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,00 8,00 8,00 8,00
KLS Ugglarps 140- 8,40 8,40 8,40 8,40
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Skövde 140- 8,00 8,00 8,50 8,50
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 7,50 7,50 7,50 7,50
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Suggor 11 kr - galtar 7.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 6 v 5 v 4
8,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,00 7,00 7,00
16,34
Nortura Fri vikta nkr 13,97 13,97 13,97
Finland
7,61
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,44
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,63
Tyskland
12,18
ZNVG 56 % euro 1,13 - -
Galtar
6,96
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,00 6,00 6,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Pund
10,05
10,34
10,41
10,51
10,56
10,51
10,65
Dollar 6,35 6,53 6,50 6,55 6,50 6,51 6,55
Euro 8,62 8,68 8,65 8,57 8,55 8,62 8,66
Dansk 1,15 1,16 1,16 1,14 1,14 1,15 1,16
Norsk 1,15 1,17 1,16 1,17 1,16 1,16 1,17
Yen 6,99 7,31 7,34 7,43 7,46 7,59 7,80
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 23,00 23,00 23,00 23,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,60 21,60 21,30 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,80 21,80 21,80 21,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 21,50 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 580 580 580 580
SLS (Scan)
Plus 30 kg 550 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev brist brist brist brist
KLS Ugglarps brist brist balans balans
Skövde Slakteri - - balans balans
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri brist brist brist brist
Ginsten balans brist brist balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
248
Basis 7 kg 214 214 218 217 223
437
Basis 30 kg 377 377 384 383 392
254
SPF+Myc 7 kg 219 219 223 222 228
443
SPF+Myc 30 kg 382 382 389 388 397
258
SPF 7 kg 223 223 227 226 232
447
SPF 30 kg 386 386 393 392 401
931
Økologi 30 kg 803 803 825 820 843
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
854
25-kilos 710 710 710 710 710
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
643
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
495
ZNVG 28 kg 57 57 57 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.