@-GRIS 8 februari 2013
Senaste uppdatering gjord 12 februari 9,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Tyska priset upp 3 cent v 7
Tyska grispriset vänder uppåt igen v 7 med 3 cent till 1,68 €. I övrigt händer inget med priset på slaktgrisar, varken i Danmark eller Sverige. Som framgår av ISNs rapport, ser den nedåtgående trenden i EU ut att ha brutits och framför allt i de södra länderna är det positiva tongångar.
I Sverige är vi inne i den svagaste perioden för grisköttet under året, när butikerna fyllt sina hyllor och sportloven närmar sig, vilket brukar minska konsumtionen. Många konsumenter ger sig av till skidorterna.
Men med suggpriserna händer det en del nästa vecka. Prisledaren Tallhöjden sänker till 8,50 kr och hamnar i mitten av tabellen. Samtidigt höjer KLS Ugglarps suggpriset med 1,50 till 9,90 kr och intar andraplatsen, efter nu ledande Knorrevången på 10,60 kr.
Mila i Malmö hålls den här veckan t o m lördag. Mila kan gratuleras till att ha fått en förnämlig utställningshall i nybyggda Hyllie utanför Malmö centrum. Den är modern, byggd för sitt ändamål och den ligger bra till för både bilåkare och för dem som åker kollektivt. Det kan inte bli bättre! Den här utställningshallen är nu den modernaste och lättast tillgängliga för utställare och besökare vi har i Sverige.
Nu fordras bara att fylla hallen med utställare. Man kan inte klaga på uppbackningen från nötproduktionen vid årets Mila, men från grissidan var det verkligt magert med utställare. Det borde gå att ändra på, men då krävs det också bättre politiskt och ekonomiskt klimat för grisnäringen. Det måste vi få, senast till nästa Mila!
Jag träffade några grisgubbar på Mila och vi kände alla djup besvikelse över näringens förfall. Förr var det många grisaktiviteter på Mila och många optimistiska utställare. Nu märktes verkligen den stora skillnaden, med en ny fin utställningshall, men inget grisintresse.
Det är i högsta grad oansvarigt av regeringen att inte bry sig om en näring som har potential för så många nya företag och nya arbetstillfällen. Dags att vända den negativa trenden!! /LG 130208.


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Marknaden är normal för säsongen och relativt oförändrad jämfört med föregående vecka. Viktintervall för bästa betalning är fortsatt utökat till 99,9 kg.
Smågrisnoteringen höjs till vecka 7 med 20 kr till 570 kr per smågris. Inga marknadstillägg eller markandsavdrag.

KLS Ugglarps
För säsongen har vi förhållandevis bra efterfrågan på gris och god avsättning för våra produkter.
På nötsidan är efterfrågan stor på samtliga sorteringar och detaljer.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Köttmarknaden har försämrats något, vilket är normalt för årstiden. Vi har ett litet överskott i slakten, men underskott på smågrisar.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är oförändrad, liksom priserna.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Det blir allt tuffare på marknaden och diskussionerna om priserna ansträngda. Köparna vill allt oftare diskutera priserna när de köper. Det beror främst på att Tyskland haft stora överskott och lagt in i frysarna. Det skapar tryck mot svenska priserna. Det är tacksamt att tyska priset vänder uppåt igen v 8.
-Sportlovet i Stockholm närmar sig (v 9) och då blir det automatiskt lugnare i handeln och därmed minskar inköpen.
-Grispriserna är oförändrade v 8. Det är gott om grisar till slakt.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -.

Danish Crown
De europeiska marknaderna ligger på en stabil nivå denna vecka. Framdelar och skinka säljs till oförändrade priser. Kotletter och bacon är likaså stabila, medan bröstfläsk fortsatt är under press på de europeiska marknaderna.
Ser vi på tredje land, ligger Kina stilla kring det kinesiska nyåret, som ligger i denna period.
Ryssland är något osäkert, med avstängningen av USA och Canada pga ractopamin och stoppet för färskt kylt kött från Tyskland.
Den japanska marknaden visar däremot god efterfrågan.

ISN, Tyskland
Trenden på väg att vända i EU?
Det är endast små rörelser på marknaden för slaktgrisar i EU den här veckan. I de norra länderna är efterfrågan god på de volymer som erbjuds. Hittills har den svagare efterfrågan på griskött hindrat priserna att stiga. Många helfall lagras dock fortfarande i kylarna, i hopp om att köttpriserna kommer att stiga under året. Därför väntas priserna i de norra EU-länderna bli kvar på nuvarande nivå.
I de södra länderna är stämningen på köttmarknaden redan lite bättre. Rapporter från Frankrike och Spanien säger att slaktvikterna slaktvikterna går ner, vilket är tecken på ytterligare fallande utbud. Till skillnad mot andra EU-länder klagar man inte i Spanien över svag export. Tvärtom ökar efterfrågan från exporten. Detta visar sig i en höjning av spanska priset med 1 cent. I gruppen av fem EU-länder med flest grisar, ligger Spanien fortsatt högst i pris, nu 11 cent bättre än Danmark, som ligger på andra plats.
Tendens för tyska marknaden: Under den innevarande slaktveckan ser utbudet på slaktgrisar ut att minska. Samtidigt fortsätter den goda efterfrågan från slakterierna. Denna positiva tendens syns även på tyska auktionen över internet, där det blev sålt partier till priser upp emot 1,71 € per kg. Som det ser ut nu, är en prishöjning nästa vecka klart realistisk. ISN 130206

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Svenska grismarknaden bedöms vara stabil. En del höjningar runt om i Europa sker och en stark tro och känsla finns för en ökad efterfrågan på grisköttet, enligt tyska ISN.
Danish Crown är inte lika positiva och ser konflikten mellan Tyskland och Ryssland som ett problem. Den staka euron minskar även konkurrenskraften när det gäller försäljning till icke EU-länder.
Spannmålspriserna är fortfarande rätt stabila på en hög nivå och vid den här årstiden spekuleras det mycket om vad som kommer att hända tills nästa skörd.

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

P.P.P.P.
Hur sköter slakterierna de fyra P-na? Pris i jämförelse med kvalitet och import. Plats, där kunden kan köpa det önskade, Produkt med förpackningar, m m. Påverkan via annonser, mässor och inte minst kostråd.
Fundera och tyck!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Förorenaren betalar!
Det används ofta som slagträ i debatter kring miljöfrågor.
Jordbruksverkets förslag till koldioxidskatt på kött. Alla som jobbar med hållbarhetsfrågor vet att frågan är mer komplicerad än så. Och det var också Jordbruksverkets budskap. Ska vi gynna den biologiska mångfalden och vallodlingen ska vi ha husdjur som förvandlar örter och gräs till värdefullt protein. Och friska grisar och kycklingar är effektiva foderomvandlare med lite utsläpp av växthusgaser. Men de ska bli friska utan förebyggande antibiotika – eller hur?

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 7

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 7 v 6 v 5 v 4
Ginsten Slakteri 65-94,9 17,15 17,15 17,15 17,15
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,50 16,50 16,50 16,50
Dahlbergs 71-96,9 15,45 15,45 15,45 15,45
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Skövde Plus** 72-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Grund** 72-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 14,60 14,60 14,60 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-99,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
- - - balans
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
balans
överst överst - -
Ginsten
överst
balans balans balans balans
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud, avtal resp verkligt utfall, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal, eller snittpris)
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I
G
R
Slakteri
A
Snitt
V
2012
1110
-
-
- 18,50 - M 3 A - -
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50 - S 3 A - -
1220
17,25
17,30
17,30 - - S 3 B - -
1221
17,00
18,00
19,00 20,00 I M ? A - -
1221
17,30
-
- - - S 3 B - -
0102
18,00
-
- - - M 2 B - -
0103
17,00
18,00
- - - M 3 - - -
0105
17,10
17,85
17,80 18,60 - 4 M - B - -
0104
17,40
-
- - - M 5 - - -
0114
16,70
-
- 17,50 - M 3 B - -
0116
16,60
-
- - F M Scan A 16,40 2
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2
S
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
G = Antal grisar x 1000
R = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A = A = tecknat avtal, B = Bud
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)
V = Vecka som snittpriset avser
? = Uppgiften okänd, eller hemlig


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 7 v 6 v 5
12,99 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,20 11,20 11,20
25,40 Nortura 67,1–90,0a nkr 21,71 21,71 21,71
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,66 Atria Premium+ 78 – 98 euro - - -
15,08 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,75 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
8 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,43 Tyskland 1,68 1,65 1,65 1,65 1,65
5 feb jämförbara**
16,31 Italien - 1,899 1,892 1,892 1,861
14,96 Spanien - 1,742 1,725 1,725 1,725
14,10 Irland - 1,642 1,642 1,651 1,632
13,99 Danmark - 1,629 1,629 1,657 1,656
13,70 Tyskland - 1,596 1,596 1,596 1,596
13,70 England - 1,596 1,661 1,724 1,789
13,62 Tjeckien - - 1,586 1,612 1,617
13,49 Frankrike - 1,571 1,568 1,580 1,603
13,22 Polen - - - 1,539 1,553
13,24 Holland - 1,542 1,542 1,542 1,542
13,15 Belgien - 1,532 1,532 1,532 1,532
13,05 Österrike - 1,520 1,520 1,520 1,520
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
6 feb
16 jan
9 jan
2 jan
Utbud
2340
2260
2070
2025
Sålda
2340
2060
1890
660
Medelpris, euro
1,69
1,68
1,69
1,67
Lägst
1,69
1,66
1,68
1,65
Högst
1,72
1,69
1,70
1,70
Medelpris, skr
14,51
14,53
14,48
14,27

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 7 v 6 v 5 v 4
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,60 10,60 10,60 10,60
KLS Ugglarps 140- 9,90 8,40 8,40 8,40
Dalsjöfors 58% 9,25 9,25 9,25 9,25
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 11,00 11,00 11,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,00 8,00 8,00 8,00
Skövde 140- 8,00 8,00 8,00 8,50
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Tallhöjden oflådd 6,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 7 v 6 v 5
8,12
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,00 7,00 7,00
16,34
Nortura Fri vikta nkr 13,97 13,97 13,97
Finland
7,61
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,44
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,63 0,63
Tyskland
12,18
ZNVG 56 % euro 1,13 1,13 -
Galtar
6,96
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,00 6,00 6,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Pund
9,95
10,05
10,34
10,41
10,51
10,56
10,51
Dollar 6,35 6,35 6,53 6,50 6,55 6,50 6,51
Euro 8,59 8,62 8,68 8,65 8,57 8,55 8,62
Dansk 1,15 1,15 1,16 1,16 1,14 1,14 1,15
Norsk 1,15 1,15 1,17 1,16 1,17 1,16 1,16
Yen 6,79 6,99 7,31 7,34 7,43 7,46 7,59
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 7 v 6 v 5 v 4
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 23,00 23,00 23,00 23,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,60 21,60 21,60 21,30
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22,80 21,80 21,80 21,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 580 580 580 580
SLS (Scan)
Plus 30 kg 570 550 550 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev brist brist brist brist
KLS Ugglarps balans brist brist balans
Skövde Slakteri - - - balans
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri brist brist brist brist
Ginsten brist balans brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
248
Basis 7 kg 214 214 214 218 217
437
Basis 30 kg 377 377 377 384 383
254
SPF+Myc 7 kg 219 219 219 223 222
443
SPF+Myc 30 kg 382 382 382 389 388
258
SPF 7 kg 223 223 223 227 226
447
SPF 30 kg 386 386 386 393 392
931
Økologi 30 kg 803 803 803 825 820
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
854
25-kilos 710 710 710 710 710
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
643
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
498
ZNVG 28 kg 58 57 57 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.