@-GRIS 22 februari 2013
Senaste uppdatering gjord 22 februari 23,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Rekyl för tyska grispriset v 9
Tyska grispriset steg två veckor i rad, men sjunker v 9 med 3 cent. Danska suggorna stiger med ytterligare 30 danska öre. I övrigt händer inget väsentligt på marknaden.
Tyska rekylen får nog ses mot bakgrunden, att marknadskrafterna drar åt olika håll och den här gången är det slaktarna som dragit längsta strået. De hade redan tidigare gått ut med lägre priser än noteringen.
Höjningen av danska suggorna är positivt och visar samklang med trenden i Europa, där priserna är på uppgång. Ännu är det kallt på kontinenten, men snart kommer värmen och då ska grillarna ut i vårsolen.
Jag har frågat ett par slaktare om hästköttskandalens påverkan på efterfrågan av griskött. Ingen tror på någon minskad konsumtion och det är för tidigt att avläsa några siffror. Händer något, så är det till inhemska produktionens fördel, det säger man både i Sverige och Finland.
Atria är sedan slutet av förra året inne i ett pilotprojekt, där ett antal produkter ska märkas med grisproducentens gårdsnamn och ort. Märkningen kommer igång på allvar i vår. Ursprungsmärkningen tar då ett steg framåt, samtidigt som profileringen av närproducerad mat ökar. Självklart får ett sådant projekt god draghjälp av skandaler utomlands.
Vi har liknande ursprungsmärkning av vissa produkter i Sverige. Får vi se fler slakterier följa trenden?!
Benchmarking, jämför din slaktomgång med andras, det blir nog titeln på en ny tabell, som jag snickrar på. Sedan får vi se om det blir något liknande för smågrisar. I vilket fall har jag fått positiva reaktioner på den tabell jag redan har om avtal och utfall. Men en tabell för benchmarking bör innehålla fler parametrar. Till nästa vecka, kanske, kommer det något.
Hör av dig med synpunkter och givetvis också med egna siffror om dina slaktgrisomgångar. Kolla tills vidare på tabellen om bud och avtal och komplettera den. /LG 130222


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Marknaden är normal för säsongen och relativt oförändrad jämfört med föregående vecka. Viktintervall för bästa betalning är fortsatt utökat till 99,9 kg.
Nu kan du köpa svensk rapsgris som smörgåsmat! Välj mellan kokt, rökt skinka eller leverpastej!

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det märks att det är sportlov. Efterfrågan är lägre och mer kött går in i frysarna. Men solen står allt högre och vi närmar oss våren, Då ökar efterfrågan igen.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Vi har gott om grisar till slakt och marknaden är avvaktande, som föregående vecka. Det beror på sportlovet i Stockholm. Det blir ingen rolig vecka för oss som säljer kött. Karré, spjäll och charkråvara är produkter som går in i frysarna i stället för att säljas. Det kan bli tufft att hålla grispriset uppe, men nästa vecka är det oförändrat.
-Jag tror på ett bättre grisår i år, än 2012. Priserna på slaktgrisar tvingades upp i fjol pga den minskade uppfödningen och det är samma sak i år. Förbättringar av marginalen i slakten kommer inte att kunna tas på råvarusidan. Det är stort riv efter både nöt- och grisråvara.
-Jag tror inte att svenska konsumtionen av kött går ner som följd av hästköttdebatten. Det är ingen i Sverige som fuskat, utan det som skett är bedrägerier utomlands, där någon roffat åt sig pengar. Sker någon förskjutning av svenska konsumtionen, blir det svenskt griskött som gynnas.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknaden är normal för årstiden, dvs i början av året är det stor konsumtion av nötprodukter i bassortimentet, men när våren närmar sig ökar grisköttet och vi laddar upp för grillsäsongen.
-Hästdebatten har inte orsakat någon negativ verkan på köttkonsumtionen i Finland. Atria hanterar enbart finskt kött. Kommer det att bli någon förändring i konsumenternas efterfrågan på sikt, blir det till det inhemska köttets fördel.
-Atria arbetar med ökad transparens och spårbarhet. Ett pilotprojekt som pågår är att produkter som skinka, karré, filé och ytterfilé kommer att från i vår vara märkt med namnet på leverantörens gård och ort. Det blir allt viktigare att berätta om köttets ursprung och debatten om hästköttet understryker detta. Vi tror att debatten ytterligare stärker Atrias varumärke. .

Danish Crown
De europeiska marknaderna för färskt kött är oförändrade, jämfört med förra veckan. Dvs hygglig efterfrågan på framändar, som säljs till lätt stigande priser.
Skinkorna är oförändrade, medan kotlett och bröstfläsk fortsatt säljs lite trögt.
På marknaderna i tredje land börjar kinesiska kunder infinna sig efter kinesiska nyåret. Men de är avvaktande, vilket även gäller för de ryska kunderna. Det är lugn handel på Japan.

ISN, Tyskland
Grispriserna i EU stiger, optimism i Spanien
Trenden med stigande priser fortsätter den här veckan i EU. Priserna har stigit med minst 1 cent, som i Holland, och upp till 5,5 cent, som i Frankrike. Det franska steg inte förra veckan, men med det stora hoppet uppåt den här veckan hamnade man på samma som danska.
Med höjningen med 3 cent för tyska priset, slår det danska priset och Tyskland ligger nu på andra plats efter Spanien, bland de sex länderna med flest grisar i EU. Spanska priset är nu nästan uppe i 1,80 €, tack vare stor efterfrågan. Slaktvikterna är på väg nedåt i Spanien. Spansk grisproduktion har nu vind i seglen pga ökad kapacitet i slakten, goda möjligheter till export som följd av kinesiska nyåret, samt ryska restriktioner för import från USA.
Tendens på tyska marknaden: De volymer slaktgrisar som bjuds ut fortsätter vara hanterbara på marknaden. Slaktade grisar säljs snabbt. De tyska grisuppfödarna rekommenderas att inte acceptera de lägre priser som vissa slakterier erbjuder. ISN 130222

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Det är fortfarande stabilt på den svenska marknaden. Årstiden gör att det har förekommit en del sänkningar. Noteringen i delar av Europa fortsätter upp något, både Tyskland och Holland höjer. Danskarna ligger på oförändrad notering och ser efterfrågan av griskött som stabil.
Ryssland har ett förbud mot import av griskött från USA. Den polska grisproduktionen har minskat ytterligare. Detta talar för en fortsatt hög efterfråga av europeiskt griskött.
IGC International Grains Council senaste skördeprognos visar att världsproduktionen av vete ligger på ca 656 miljoner ton. Det är ca 40 miljoner ton mindre än fjorårets säsong. Majsen ligger på 850 miljoner ton. Det är 27 miljoner ton mindre än föregående säsong.
För att klara konsumtionen innebär detta att både övergångslagren för vete och majs kommer att minska.

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Marknadsföring av kött
Vad menar jag med de fyra P jag skrev om nyligen? Produkt, plats, påverkan, pris. Slakterierna har olika god förmåga att fylla dessa ord med innehåll.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Jubiléer, information och djurskydd
17 av 27 EU-länder ha ännu (febr 2013) inte övergett båsen till suggor. Fortfarande beräknas en av fyra suggor i Europa vänta på frigång. EU-kommissionen bedömer emellertid att de flesta grisproducenter inom EU kommer att vara omställda i slutet av april i år. Mot bakgrund av allt fusk, skumrask och korruption som gång på gång avslöjas i livsmedelsbranschen vad gäller kontroller, tester, inspektioner och ursprungsmärkning (numera t o m vad gäller djurslag!) ska vi nog tills vidare ta denna information som ett aprilskämt!
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) firade 200-års jubileum den 28 januari. 800 inkl kungaparet deltog i middagen och det var två dagars seminarier. Men ingen har rapporterat i medierna om detta stora event. Däremot om Årets Kock och DN använde ungefär samtidigt flera spalter för sågning av Matlandet Sverige.
Frankfurter Allgemeine Zeitung hade nyligen (30/1) en informativ tvåspalts artikel om tyskt djurskydd. Ett försök pågår att till ett något högre pris sälja paketerat griskött, som enligt en påklistrad etikett är producerat djurskyddsvänligt. Men bara 10 - 20 % beräknas vara beredda betala mer för griskött från gårdar med djurskyddsetiketten.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Kan hästköttskandalen ge någon positiv effekt?
Vilka positiva effekter har vi uppnått av hästköttsskandalen? Kommer industrin att skärpa kraven på sina leverantörer? Kommer spårbarheten att skärpas? Kommer konsumenterna öka efterfrågan på ursprung och närproducerat? Kommer fokus på prispressens negativa effekter få någon effekt på handelns beteende?
Lotta Lundgren från bl a SVTs Historieätarna sa häromdagen i TV, att det brukar ta tre veckor, sedan dör frågan. Jag vill inte det. Min erfarenhet är att det tyvärr krävs medial uppmärksamhet och skandaler för att få till stånd förändringar.
Utan Thomas Michélsens artiklar i DN 1981 kring floden av antibiotika till djur, skulle inte LRF ha antagit sin antibiotikapolicy och bett om förbud mot tillväxtantibiotika (det var inte veterinärerna eller konsumenterna som drev frågan). Utan den s k kadaverdebatten 1986 skulle inte svenska lantbruksnäringen ha slutat med att blanda självdöda djur i fodret eller stoppat utfodringen av kor med animaliskt foder.
Men världen ser annorlunda ut i dag. I den globaliserade världen, där frihandel är det övergripande målet för många politiker, kan vilket kött som helst hamna i pajen eller pizzan. Kött, som kommer från djur som behandlats och transporterats i strid mot allas värderingar och som kommer från gårdar där salmonella och resistenta bakterier är vanligt.
Det är dags att mobilisera och ta tag i kärnfrågan d v s handeln prispress och krav på ursprungsmärkning.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 9

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
22,97 kr 11 juni. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 9 v 8 v 7 v 6
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,90 16,90 17,15 17,15
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,20 16,20 16,50 16,50
Dahlbergs 71-96,9 - 15,20 15,45 15,45
Skövde Plus** 72-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Grund** 72-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 - 14,75 15,00 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 14,30 14,30 14,60 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-99,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
- - - -
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
- - överst överst
Ginsten
- - balans balans
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud, avtal resp verkligt utfall, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal, eller snittpris)
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I
G
R
Slak
A
Snitt
V
K-%
2012
1110
-
-
- 18,50 - M 3 A - -
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50 - S 3 A - -
1220
17,25
17,30
17,30 - - S 3 B - -
1221
17,00
18,00
19,00 20,00 I M ? A - -
1221
17,30
-
- - - S 3 B - -
0102
18,00
-
- - - M 2 B - -
0103
17,00
18,00
- - - M 3 - - -
0105
17,10
17,85
17,80 18,60 - 4 M - B - -
0104
17,40
-
- - - M 5 - - -
0114
16,70
-
- 17,50 - M 3 B - -
0116
16,60
-
- - F M Scan A 16,40 2
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2
S
-
A
-
-
-
0219
16,50
17,00
17,50
18,50
I
0,16
M
-
A
15,58
6
57,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
G = Antal grisar x 1000
R = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A = A = tecknat avtal, B = Bud
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)
V = Vecka som snittpriset avser
K-% = Kött-%, snitt


Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 9 v 8 v 7
12,54 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,20 11,20 11,20
25,40 Nortura 67,1–90,0a nkr 21,71 21,71 21,71
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,30 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,58 1,58 1,58
14,73 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,75 1,75
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
22 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,14 Tyskland 1,68 1,71 1,68 1,65 1,65
19 feb jämförbara**
15,98 Italien - 1,899 1,899 1,899 1,892
15,10 Spanien - 1,794 1,764 1,742 1,725
14,31 England - 1,700 1,660 1,596 1,661
13,82 Irland - 1,642 1,642 1,642 1,642
13,94 Tyskland - 1,656 1,626 1,596 1,596
13,72 Danmark - 1,630 1,629 1,629 1,629
13,44 Tjeckien - - 1,597 1,573 1,586
13,70 Frankrike - 1,628 1,573 1,571 1,568
13,41 Polen - - - 1,593 1,564
13,31 Österrike - 1,581 1,550 1,520 1,520
13,21 Belgien - 1,569 1,556 1,532 1,532
13,10 Holland - 1,557 1,547 1,542 1,542
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
20 feb
13 feb
6 feb
16 jan
Utbud
2513
2380
2340
2260
Sålda
2413
2200
2340
2060
Medelpris, euro
1,72
1,75
1,69
1,68
Lägst
1,71
1,73
1,69
1,66
Högst
1,73
1,76
1,72
1,69
Medelpris, skr
14,48
14,77
14,51
14,53

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 9 v 8 v 7 v 6
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,60 10,60 10,60 10,60
KLS Ugglarps 140- 9,90 9,90 9,90 8,40
Dalsjöfors 58% - 9,25 9,25 9,25
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Dahlbergs 140- - 9,00 9,00 9,00
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 8,50 8,50 11,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,00 8,00 8,00 8,00
Skövde 140- - 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Tallhöjden oflådd 6,50 6,50 6,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 9 v 8 v 7
8,62
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,70 7,40 7,00
16,34
Nortura Fri vikta nkr 13,97 13,97 13,97
Finland
7,40
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,30
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,63
Tyskland
9,93
ZNVG 56 % euro - 1,18 1,13
Galtar
7,50
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,70 6,40 6,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Pund
9,65
9,78
9,95
10,05
10,34
10,41
10,51
Dollar 6,35 6,30 6,35 6,35 6,53 6,50 6,55
Euro 8,42 8,44 8,59 8,62 8,68 8,65 8,57
Dansk 1,12 1,13 1,15 1,15 1,16 1,16 1,14
Norsk 1,13 1,14 1,15 1,15 1,17 1,16 1,17
Yen 6,80 6,74 6,79 6,99 7,31 7,34 7,43
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 9 v 8 v 7 v 6
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 23,00 23,00 23,00 23,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,60 21,60 21,60 21,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 22,80 22,80 21,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 580 580 580
SLS (Scan)
Plus 30 kg 570 570 570 550
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev brist brist brist brist
KLS Ugglarps brist brist balans brist
Skövde Slakteri - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans brist brist
Ginsten brist brist brist balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
245
Basis 7 kg 219 213 214 214 214
427
Basis 30 kg 382 376 377 377 377
250
SPF+Myc 7 kg 224 218 219 219 219
433
SPF+Myc 30 kg 387 381 382 382 382
255
SPF 7 kg 228 222 223 223 223
437
SPF 30 kg 391 385 386 386 386
894
Økologi 30 kg 777 778 803 803 803
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
854
25-kilos 710 710 710 710 710
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
623
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
496
ZNVG 28 kg - 59 58 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.