@-GRIS 1 mars 2013
Senaste uppdatering gjord 4 mars 10,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Senaste nytt om marknaden och priser

Hästköttrapporterna toppen på isberg
Man kan inte säga att det inte händer något på marknaden. Hästdebatten rasar vidare. Massor av prover är tagna, i många länder. Det är bara att vänta på fler braskande nyheter.
Priserna ligger stilla i Sverige, Danmark och Tyskland, men i Norge tornar överskotten på griskött upp sig och grispriset har sänkts. Trots att Tyskland sänkte 3 cent innevarande vecka, har priserna gått upp i flera europeiska länder.
För de flesta i branschen är den här bluffen i köttbranschen inte oväntad. Ändå är det nog bara toppen av isberget. En i branschen sa till mig i vintras att ska man sälja till leverantörer till storkök, och då även till skola, vård och omsorg, då ska det vara billigt. Då är det inte svenskt kött. Många har också frågat sig vart alla hästar tar vägen.
Nu börjar medierna även att spekulera i vad som händer de företag som väntar stora skadestånd. Det franska slakteriet Spanghero, som levererat kött till findusleverantören Comigel, har redan begärt konkursskydd 6 månader för att försöka reda upp problemen. Comigel kan ha många skadestånd att vänta så Findus kanske inte har så mycket att hämta i ett skadestånd riktat till Comigel och står då med kostnaderna för sina kunders skador själva. Findus har helt nyligen begärt in stora nya pengar av aktieägarna för att lätta på de redan tidigare stora skulderna. Dafgårds är privatägt och har inte heller oändligt kapital för att betala sina skadestånd med och uppges redan ha tuff ekonomi.
Faller Findus och Dafgårds, faller säkert fler företag i köttbranschen, kanske med levererade varor man inte får betalt för. Vi får nog räkna med att det blir en del förändringar bland företagen i köttbranschen, både i Sverige och utomlands, om vi ska tro det som sägs i olika medier. I varje fall kan företagen bli svårt sargade.
Svenskt Kött har gjort en undersökning bland konsumenterna om preferenserna för svenskt kött. Den gjordes för en tid sedan, men visade som väntat att förtroendet för svenskt kött stiger. Det vore konstigt om inte svenskt kött, och då även griskött, har en del att tjäna på importskandalerna. Självfallet ska vi också dra största möjliga nytta av att fusket är avslöjat. Det är inte en dag för snart, för det är många år sedan jag och många andra såg det här scenariot framför oss.
Snart kommer också strängare regler för ursprungsmärkning. Äntligen kanske svenska grisuppfödare, svenska slakterier, tillverkare och säljare av svenska köttprodukter, få lite bättre betalt. Scan har nu världens möjlighet att äntligen gå med vinst!
-Dagligvarukedjor med stark svensk profil på köttet rapporterar försäljningsframgångar de senaste veckorna, säger Magnus Lagergren i veckans kommentar.
Men det är inte helt säkert att det blir bättre tider för svenskt griskött. Den negativa debatten kan orsaka att hela köttkonstumtionen går ner.
Hur många har inte läst om möjligheten att ersätta kött med vegetabiliska råvaror. Nu har ett företag på Island slopat köttet, men i innehållsdeklarationen står det att det ingår kött.
Två isländska produkter testades av det isländska livsmedelsverket, varav den ena uppgavs på förpackningen innehålla 30 % kött. Det fanns inga spår av hästkött, men å andra sidan inget annat kött heller. Även dessa produkter är nu indragna från marknaden.
Ett slakteri i Danmark har levererat hästkött som nötkött.
Skövde Slakteri har slutat slakta hästar. Orsaken uppges vara att köpare av köttet inte tillåter slakt av nöt och häst i samma slakteri pga risken för sammanblandning eller kontaminering. /LG 130301


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Marknaden är normal för säsongen och relativt oförändrad jämfört med föregående vecka. Sälj har volymer av sida och kotlett att jobba med. Viktintervall för bästa betalning är fortsatt utökat till 99,9 kg.
Vi ser framemot våren och kommande grillsäsong. Precis som till tidigare år kommer vi presentera en hel del nyheter.
Nu kan du köpa svensk rapsgris som smörgåsmat! Välj mellan kokt, rökt skinka eller leverpastej!

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Veckan varit som vi räknat med.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Europamarknaden är säsongsmässigt svag vilket förstärks av exportstoppet till Ryssland. Dagligvarukedjor med stark svensk profil på köttet rapporterar försäljningsframgångar de sista veckorna.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -

Danish Crown
De europeiska marknaderna för färskt kött är i ett lugnt, men neddämpat läge denna vecka.
Vi ser oförändrade priser på framändar, skinkor, kotletter och bröst, där det är fortsatt svag efterfrågan. Konsekvensen är långsam avsättning till oförändrade priser.
Den engelska marknaden för bacon är likaså oförändrad med lugn avsättning.
På tredje land är det oförändrad avsättning till Japan, Kina och Ryssland.

ISN, Tyskland
Slakterisänkta priser gör Tyskland till outsider
Denna vecka är pristrenden splittrad i EU. Medan de flesta länders priser pekar uppåt, sänkte Tyskland 3 cent. De största tyska slakterierna har gått ifrån det officiella priset på slaktgrisar och satte stor press på noteringen, som tvingades ned 3 cent. De slakterier som pressade priset motiverar med att det finns stora lager kött, exporten är svag, handeln är trög och ovanpå allt detta kommer hästskandalen. De slaktade grisarna som bjöds ut såldes dock ovanligt snabbt.
Att pristrenderna därmed spretar visas av att det holländska priset, som nästan alltid följer tyska, stannade på oförändrad nivå. Belgien var enda land som liksom Tyskland drog tillbaka förra veckans höjning.
Även österrikiska priset, som också orienterar sig kring det tyska, stannade på oförändrat. Frankrike har en väl balanserad marknad och gjorde en marginell höjning. Spanska priset gick upp något och spräckte därmed nivån 1,80 € för första gången i år. De volymer slaktgrisar som erbjuds är inte tillräckliga för att täcka de spanska slakteriernas efterfrågan.
Trend för tyska marknaden: Pga den senaste sänkningen är stämningen på marknaden för slaktgrisar dämpad. Marknaden sväljer helt aktuella utbud, medan slakteriernas efterfrågan minskade något i början av veckan. Pga detta väntas det ingen ändring av tyska priset. ISN 130227

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Ta befälet över ditt bokslut
Vi är uppe i högsäsong med boksluten. Anpassa avskrivningarna till verkligheten. Vad gäller lager och då i synnerhet egenproducerade bör hålla sig till återanskaffningsvärdet eller den verkliga produktionskostnaden.
Det är av stor vikt att värdena är så nära verkligheten som möjligt då bankerna ska bedöma din soliditet och värdet av ev företagsinteckningar. Bankerna har för avsikt att mera individuellt bedöma företagens kreditvärdighet. I förkommande fall komplettera med en justerad resultat och balansräkning.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Vi har varit naiva!
I Sverige medger livsmedelsföretagen i samband med hästköttdebatten att "vi har varit naiva", men "vår bransch är oerhört kontrollerad och verksamheten bygger på förtroende". Vacker tanke. Men är det realistiskt att tro att den långa livsmedelskedjan inte även framdeles ska inbjuda till fusk, när det finns stora pengar att tjäna i varje led och den organiserade brottsligheten blir internationell? Råvarorna i en färdigprodukt kommer ibland från 5 - 6 olika länder. Kedjan har kanske blivit för lång och produkternas ursprung omöjligt att överblicka.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Djurskydd går inte att kontrollera på köttet
I hästköttskandalens spår ifrågasätts köttbranschens trovärdighet. Lena Melin, Aftonbladet, kritiserar köttbranschens hederlighet. Nästa gång kan det handla om något som har med livsmedelssäkerhet att göra och inte bara hästkött i stället för nötkött (exempelvis hamburgaren med EHEC-smitta och som kom från fyra länder och sex slakterier).
Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen, intygar att företagen kontrollerar bakterier och farliga ämnen och nu också djurslag.
Men djurskydd kan du inte kontrollera på köttet. Här måste man ställa krav. Och hur är det med spårbarheten? Ställdes frågan kring köttets ursprung till det franska slakteriföretaget? Hade man köpt lasagnen om man vetat att köttet kom från Rumänien.
EU-kommissionären Tonio Borg hävdar att lagstiftningen är tillräcklig. Men mycket av kontrollen läggs på företagens egenkontroll och den har bevisligen inte fungerat. Det är för många led innan råvaran når oss som konsumenter.
En utvidgad ursprungsmärkning skulle sätta press på livsmedelsföretagen.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 10

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 10 v 9 v 8 v 7
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,90 16,90 16,90 17,15
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,20 16,20 16,20 16,50
Dahlbergs 71-96,9 15,20 15,20 15,20 15,45
Skövde Plus** 72-96,9 - 16,00 16,00 16,00
Skövde Grund** 72-96,9 - 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,75 14,75 14,75 15,00
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 14,30 14,30 14,30 14,60
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-99,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
- - - -
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans - - överst
Ginsten
överst - - balans
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 10 v 9 v 8
12,54 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,20 11,20 11,20
23,41 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,91 21,71 21,71
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,30 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,58 1,58
14,73 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,75 1,75
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 9 v 9 v 8 v 7 v 6
1 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,14 Tyskland 1,68 1,68 1,71 1,68 1,65
26 feb jämförbara**
16,06 Italien - 1,899 1,899 1,899 1,899
15,30 Spanien - 1,809 1,794 1,764 1,742
14,44 England - 1,707 1,700 1,660 1,596
13,89 Irland - 1,642 1,642 1,642 1,642
13,79 Frankrike - 1,631 1,628 1,573 1,571
13,78 Danmark - 1,630 1,630 1,629 1,629
13,75 Tyskland - 1,626 1,656 1,626 1,596
13,44 Tjeckien - - 1,589 1,597 1,573
13,43 Polen - - - 1,588 1,593
13,37 Österrike - 1,581 1,581 1,550 1,520
13,17 Holland - 1,557 1,557 1,547 1,542
13,16 Belgien - 1,556 1,569 1,556 1,532
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
1 mars
20 feb
13 feb
6 feb
Utbud
2050
2513
2380
2340
Sålda
1870
2413
2200
2340
Medelpris, euro
1,72
1,72
1,75
1,69
Lägst
1,70
1,71
1,73
1,69
Högst
1,73
1,73
1,76
1,72
Medelpris, skr
14,48
14,48
14,77
14,51

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 10 v 9 v 8 v 7
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,60 10,60 10,60 10,60
KLS Ugglarps 140- 9,90 9,90 9,90 9,90
Dalsjöfors 58% 7,75 9,25 9,25 9,25
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Dahlbergs 140- 9,00 9,00 9,00 9,00
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 8,50 8,50 8,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,00 8,00 8,00 8,00
Skövde 140- - - 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Tallhöjden oflådd 6,50 6,50 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 10 v 9 v 8
8,62
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,70 7,70 7,40
14,75
Nortura Fri vikta nkr 13,17 13,97 13,97
Finland
7,40
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,30
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,63 0,63
Tyskland
9,93
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,18
Galtar
7,50
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4 v 3
Pund
9,77
9,65
9,78
9,95
10,05
10,34
10,41
Dollar 6,43 6,35 6,30 6,35 6,35 6,53 6,50
Euro 8,46 8,42 8,44 8,59 8,62 8,68 8,65
Dansk 1,13 1,12 1,13 1,15 1,15 1,16 1,16
Norsk 1,12 1,13 1,14 1,15 1,15 1,17 1,16
Yen 6,97 6,80 6,74 6,79 6,99 7,31 7,34
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 10 v 9 v 8 v 7
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 23,00 23,00 23,00 23,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,60 21,60 21,60 21,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22,80 22,80 22,80 22,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - - 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 580 580 580 580
SLS (Scan)
Plus 30 kg 570 570 570 570
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev brist brist brist brist
KLS Ugglarps brist brist brist balans
Skövde Slakteri - - - -
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri bristt brist balans brist
Ginsten brist brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
245
Basis 7 kg 219 219 213 214 214
427
Basis 30 kg 382 382 376 377 377
250
SPF+Myc 7 kg 224 224 218 219 219
433
SPF+Myc 30 kg 387 387 381 382 382
255
SPF 7 kg 228 228 222 223 223
437
SPF 30 kg 391 391 385 386 386
894
Økologi 30 kg 777 777 778 803 803
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 710 710 710 710
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
623
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
496
ZNVG 28 kg - 59 59 58 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.