@-GRIS 5 april 2013
Senaste uppdatering gjord 8 april 13,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Senaste nytt om marknaden och priser
Priserna lika oförändrade som vädret
Det är knappast inga prisrörelser alls i Europa v 15, men marknaden väntar höjningar. I Norden är det inga prisrörelser alls för slaktgrisar. I Sverige är det endast Dalsjöfors som sänker suggpriset med 1 kr till 6,75 kr och Dalsjöfors hamnar därmed sist i suggtabellen.
Vi kan säga att priserna är lika oförändrade som vädret. Sol, men kyla, som det varit lång tid nu. Kylan gör att grillarna står kvar i garaget och då rör sig inte heller grispriset uppåt.
Orsaken till sänkningen till det låga priset 6,75 kr för suggor vid Dalsjöfors, vet jag inte. Det har varit svårt att få tag på slaktarna idag, men inom grisuppfödarnas led går rykten att det slaktas många suggor. Jag kastar därför ut frågan både till slaktare och grisuppfödare om det är rätt uppfattat, att man slaktar ut suggor. Och varför.
Ett samtal med en i dagarna f d uppfödare av kalvar till slakt, kanske kan vara en ledtråd. Uppfödaren menade att gårdskalkylen med kalvuppfödning ser sämre ut än en kalkyl utan kalvar. Orsaken är de höga spannmålspriserna. Det är lönsammare att sälja spannmålen, än att köra den genom djuren.
Som sagts, jag vill gärna höra från fler grisuppfödare, om det är svårt att ha suggor i dagens gårdskalkyl!
I Danmark har regeringen beslutat stötta framför allt grisnäringen med 150 milj dkr för att få fler lantbrukare att bygga grishus. Näringen bidrar också på olika sätt, bl a slakterierna. Satsningen beräknas ge 2000 nya arbetstillfällen och ge Danmark en exportökning på 2,5 miljarder per år.
De statliga pengarna ska i första hand gå till miljöåtgärder i grisstallarna. /LG 130405


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Marknaden för griskött är fortsatt i linje med säsongen. Vissa detaljer går dock mot ett klart bättre läge, vilket givetvis är positivt. Viktintervall för bästa betalning är fortsatt utökat till 99,9 kg.
Kom ihåg att ev ändringar av slaktanmälan gris görs senast tisdag innan anmäld slaktvecka kl 16.00 via telefon eller kl 24.00 på internet. Vi har fr o m vecka 11 infört samma service på anmälan gris som vi sedan tidigare har på lamm, dvs att vi inför rutinen att skicka ut ett sms till er som har grisar anmälda till slakt för att påminna om att nu är det tid att göra ev justeringar i antalet om den ursprungliga anmälan inte stämmer.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med företgående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på som beräknat.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Den kylslagna våren medför en dämpad eftrfrågan i hela Europa.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -


Danish Crown
De europeiska marknaderna är efter påsk fortsatt påverkad av det för årstiden kalla vädret. Färska detaljer som skinka, framändar och kotlett säljs löpande på marknaden till oförändrade priser, men med en minskad efterfrågan.
Säsongen för karré är ännu inte igång, medan filé har sålt skapligt i påskhelgen.
På baconmarknaden i England säljs det till oförändrade priser.
På marknaderna i tredje land är det fortsatt lugnt i Japan, medan priserna i Kina fortsätter nedåt. I Ryssland är det liksom i övriga Europa fortsatt lugnt. Det är en följd av det kalla vädret.

ISN, Tyskland
Priserna fortsatt stilla, men höjningar väntas
Den gångna veckan bjöd inte på några överraskningar prismässigt. Marknaderna låg fortsatt oförändrade, i stort sett. Såväl Tyskland, Holland, Danmark, Belgien, Österrike och Irland hade helt oförändrade priser. Även spanska priset var oförändrat, men skakade lite pga den missade slaktdagen i påsk.
Franska priset har tendens till svikt. I Frankrike minskar slaktvikterna, vilket tyder på snabbare slaktanmälningar. I England ses f n en svagare efterfrågan och priset faller, dock från en hög nivå, 1,775 €. Det kan jämföras med tyska 1,626 €. Pga svag efterfrågan fortsätter Italien den nedåtgående trenden.
Tendens på tyska marknaden: I Tyskland väntar intressenterna på köttmarknaden stigande priser. Marknaden är livlig och grisköttet går lätt att avsätta. Efterfrågan är god, så ingen klagar. Således är förutsättningarna uppfyllda för en prishöjning. ISN 130403

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Just nu krävs 18.50!
Slaktare säger att slaktkalkylen inte håller nu! Säger producenter samma sak, kallas det gnäll.
Kalkylen nu för grisuppfödare säger att den måste vara lägst 18,50 kr/kg gris. Smågrisar 730 kr fritt köparen, foder 650 kr + övriga kostnader, ger vid 88 kg denna break even.
Balansnotering vid 45 % ger samma utslag.
Scans sämst betalda leverantörer får 12.77 kr + 2,50 = 12,77. Med den prisbilden slås grisproducenterna ut. Andra får dock ca 18 kr.
En del slaktgrisstallar står tomma pga smågrisbrist, eller kör med reducerad kapacitet.
Om vi skall nå balans krävs krafttag för att öka smågrisproduktionen.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Sverige ska år 2025 ha EUs lönsammaste och mest efterfrågade matsvin
Det som en gång var svensk lantbruksforsknings flaggskepp, husdjursavel och växtförädling, är nu en sjunkande eka.
På svinområdet måste vi importera gener från Holland och våra växtförädlare är vilse i GMO-lagstiftningens definitioner och vaga formuleringar..
Här behövs nytänk, visioner och inhemska krafttag.
Jag läser i ledaren i dagens Land (nr 15) om de omfattande skador vildsvinen vållar i olika delar av landet. Trots detta är det vargen som diskuteras mest, menar Land.
Men är det inte LRF som i första hand borde föra de vildsvinsdrabbade jordägarnas talan och med kraft i tal och skrift kräva statlig ersättning. Det anser i varje fall hårt prövade bönder i mina småländska hemtrakter, Dackebygden, där t ex Älmeboda LRFs styrelse i veckan hotade att lämna LRF om man inte gör något konkret i vildsvinsfrågan före årsskiftet. Detta är naturligtvis allvarligt.
Jag menar att vi inte kommer att kunna eller tillåtas utrota eller förklara vildsvinet icke önskvärt i den svenska faunan så som skedde på 1700-talet och senare. En utrotning i dag skulle kräva en modern riksomfattande "dackefejd". Här kommer i stället ett medvetet provokativt utspel:
Gilla läget och utred vildsvinens värde som korsningsdjur i ordnade former med våra tamsvin, råvara i svenska mästerkockars recept, jobbgenerator, turistattraktion vid svinsafari och organiserade jakter i särskilda revir och som råvara för skinn. läder, m m, m m. Rätt hanterad skulle en kvalificerad genomlysning i positiv anda av denna stora fråga kunna engagera breda grupper från både stad ock land.
Ge alltså förädlat vildsvinskött en chans i matlandet Sverige och inte minst på den internationella marknaden. Ursprunget ska det inte råda någon tvekan om. Köttet kommer från den kyliga Norden med rent vatten och ofördärvad natur. Djuren uppföds fritt, "vilt" och naturligt. Sådana och liknande argument kommer att tilltala den moderne grisköttskonsumenten.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Griskött med dansk flagga och mrsa-stämpel!
Förekomsten av MRSA hos danska grisar är så hög att grisskötare betraktas som en smittrisk i danska sjukvården och kräver särskilda försiktighetsåtgärder. Man håller andan för att Sverige kan behålla sitt goda läge när det gäller ”frihet” från MRSA hos svenska grisar. Vad jag förstår har man lagt importen av danska avelsgaltar på is och tar in sperma.
Det är intressant att höra den danska grisuppfödaren säga att konkurrensen och prispressen är så tuff att han måste använda antibiotika. Han tyckte att danska jordbruksministern skulle hoppa på holländska och tyska grisuppfödare i stället som har högre förbrukning av antibiotika än Danmark. Ytterligare ett exempel på prispressens effekter.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 15

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 15 v 14 v 13 v 12
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,90 16,90 16,90 16,90
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,20 16,20 16,20 16,20
Dahlbergs 71-96,9 15,20 15,20 15,20 15.20
Skövde Plus** 72-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Grund** 72-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,75 14,75 14,75 14,75
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-99,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
- - - -
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-s
överst överst överst balans
Ginsten
överst överst överst balans
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 15 v 14 v 13
12,21 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,00 11,00 11,00
23,41 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,91 20,91 20,91
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,25 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,58 1,58 1,58
14,68 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,75 1,75
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
5 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,09 Tyskland 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
2 apr jämförbara**
15,18 Spanien - 1,818 1,818 1,818 1,818
14,89 England - 1,775 1,827 1,782 1,745
14,38 Italien - 1,715 1,730 1,759 1,816
14,01 Frankrike - 1,671 1.678 1,696 1,640
13,77 Irland - 1,642 1,642 1,642 1,642
13,77 Polen - - - 1,642 1,638
13,64 Tyskland - 1,626 1,626 1,626 1,626
13,45 Danmark - 1,604 1,604 1,603 1,603
13,36 Tjeckien - - - 1,593 1,600
13,16 Belgien - 1,569 1,569 1,556 1,556
13,09 Österrike - 1,561 1,561 1,561 1,581
12,06 Holland - 1,557 1,557 1,557 1,557
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
3 april
28 mars
20 mars
7 mars
Utbud
2750
2230
2220
2275
Sålda
1930
2130
1810
1915
Medelpris, euro
1,73
1,73
1,72
1,72
Lägst
1,72
1,70
1,71
1,70
Högst
1,75
1,73
1,73
1,73
Medelpris, skr
14,51
14,42
14,48
14,48

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 15 v 14 v 13 v 12
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,60 10,60 10,60 10,60
KLS Ugglarps 140- 9,90 9,90 9,90 9,90
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Dahlbergs 140- 8,50 8,50 8,50 8,50
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 8,50 8,50 8,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,00 8,00 8,00 8,00
Skövde 140- 8,00 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dalsjöfors 58% 6,75 7,75 7,75 7,75
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Tallhöjden oflådd 6,50 6,50 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 15 v 14 v 13
8,54
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,70 7,70 7,70
14,75
Nortura Fri vikta nkr 13,17 13,17 13,17
Finland
7,38
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,28
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,63
Tyskland
9,90
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,18
Galtar
7,43
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Pund
9,86
9,88
9,79
9,61
9,61
9,77
9,65
Dollar 6,54 6,51 6,47 6,43 6,40 6,43 6,35
Euro 8,39 8,34 8,35 8,34 8,32 8,46 8,42
Dansk 1,12 1,11 1,12 1,11 1,11 1,13 1,12
Norsk 1,12 1,11 1,10 1,11 1,12 1,12 1,13
Yen 6,86 6,92 6,76 6,67 6,82 6,97 6,80
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 15 v 14 v 13 v 12
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 23,00 23,00 23,00 23,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,60 21,60- 21,60- 21,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22,80 22,80 22,80 22,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 580 580 580 580
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri brist brist bristt brist
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri balans bristt bristt bristt
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
236
Basis 7 kg 213 213 213 213 213
414
Basis 30 kg 373 373 373 373 373
241
SPF+Myc 7 kg 218 218 218 218 218
419
SPF+Myc 30 kg 378 378 378 378 378
246
SPF 7 kg 222 222 222 222 222
424
SPF 30 kg 382 382 382 382 382
855
Økologi 30 kg 771 771 771 771 771
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
620
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
495
ZNVG 28 kg 59 59 59 59 59
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.