@-GRIS 19 april 2013
Senaste uppdatering gjord 25 april 8,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser

Försenad @-GRIS
Även den här veckan har @-GRIS försenats pga att mailet fastnat i filter på servern.

Oförändrade priser v 17
Alla slakterier som meddelat priserna i dag har oförändrade priser på slaktgrisar. Eriksson Transport höjer priset på suggor med 1,40 kr till 9,40.
Som framgår nedan har svenska slakten fortsatt minsska med stora tal även första kvartalet. Det finns skäl att tro att den fortsätter även i april. Flera slakterier har grisar överstående, trots att vi närmar oss grillsäsongen. I dag fick jag höra att Skövde ställer över många grisar.
Trots att svensk grisslakt minskat, verkar det ändå som att det finns för många grisar. /LG 130422


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com

Fortsatt utför med svensk grisproduktion
Den svenska grisslakten fortsätter det fria fallet. Det visar siffrorna i slaktstatistiken för kvartal 1 2013.
Första kvartalets statistik visar en minskning av slakten med 7,3 %, vilket inte är mycket bättre än helåret 2012 på 9,3. Många har fått väsentligt bättre leveransavtal för 2013 än 2012 och sista kvartalets betalning gick nästan rakt över till första kvartalet 2013. Det hjälpte inte.
De största förlorarna bland slakterierna är som vanligt Scan och de norrländska slakterierna. Men även de flesta andra slakterier har minskat, den här gången även Ginsten. KLS Ugglarps har tydligen varit duktiga att teckna kontrakt och även Dalsjöfors.
För storboskap är minskningen mera måttliga 1,9, men för den spannmålskonsumerande kalven är minskningen -8,6. /LG 130418


Ansvarig grisskötare sökes till 320 suggors integrerad besättning med egen rekrytering och foderberedning.
Fin bostad finns
3 km till skola och dagis.
Svar på mail
320180@telia.com
Tel 0709-320160
Lars Nilsson, Skättilljunga


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Marknaden för griskött är fortsatt i linje med säsongen. Vissa detaljer går dock mot ett klart bättre läge vilket givetvis är positivt. Anmälningsläget är bra och i balans. Återgång i övre viktintervall från måndag vecka 20, från övre vikt 99,9 kg till 96,9 kg. Nytt viktintervall blir då 75 - 96,9 kg.
Sortiment Scan Rapsgris har nu utökats med en grillkorv, prova gärna och fråga efter den i din butik!

KLS Ugglarps
Grismarknaden har inte förändrats nämnvärt sedan föregående vecka.
Gällande nötmarknaden så är vi inne i en tuffare period med vikande efterfrågan. .

Ginsten Slakteri


Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -De kommande veckorna kommer marknadssituationen förbättras i och med den annalkande våren och vi kommer fr o m v 18 återgå till normala vikter. Det betyder att vi from v 18 sänker bäst betalda vikt till 99,9 kg. Lägsta vikt är 72 kg.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Basprodukterna går fortfarande för fullt i väntan på grillvädret. Det är fortsatt överskott på smågrisar.
Flera förfrågningar om att köpa smågrisar har kommit från Sverige. Vi har en ansökan inne om generellt exporttillstånd, men vi har ännu inte fått något svar.
Det är svårt att säga när exporten av smågrisar till Sverige kommer igång.


Danish Crown
Det är fortsatt rikligt med kött i Europa, även om våren är på väg i Mellaneuropa. Försäljningen är därför oförändrad denna vecka.
Vi har stabil försäljning av alla detaljer i Europa. Säljet av bacon i UK är likaså oförändrad i jämfört med förra veckan.
På marknaderna i tredje land ser vi början till intresse på ryska marknaden. Den japanska är oförändrad. Kinesiska är fortsatt svag med vikande priser.

ISN, Tyskland
Positiva signaler från Tyskland
Den här veckan har EUs priser varit lite olika. Det är en skillnad på tendenserna mellan norra och södra kontinenten. Medan priserna i södra Europa är svagare, stiger priserna i norra och mellersta Europa.
I Tyskland blev det 2 cents höjning, som följd av bättre handel med färskt kött. Av samma orsaker stiger priserna med 1 cent i Belgien och Holland. Största ökningen blev det i England med 3 cent.
I Österrike hämmades priserna av stora fryslager och svagare försäljning. Även i Frankrike är de utbjudna volymerna större än vad som efterfrågas. Det är exporten som är största problemet. Sålunda stängde auktionen Plerin på 2 cent under förra veckans nivå.
I Italien är det problem med försäljningen av inhemsk skinka. Samtidigt är det en ekonomiskt ansträngd situation i landet. Eftersom många grisuppfödare är rädda för fler prissänkningar, anmäls grisar till slakt i förväg. Därmed utbjuds ännu mer omfattande volymer.
I Spanien har priserna legat högt de senaste 6 veckorna. Exporten till Ryssland drog i början av året upp priserna. Den försäljningen har nu gått i stå och förhindrar ytterligare prishöjningar.
Tendens på tyska marknaden: Sett från grisuppfödarnas sida hoppas man att prisproppen från början av året äntligen ska vara upplöst. Efterfrågan är bra, även om den följs av ganska små höjningar. Det är f n svårt att säga, om det på kort sikt kommer ytterligare höjningar. /ISN 130418

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Den globala grismarknaden har varit stabil det första kvartalet 2013. Nedåtgående foderpriser och justeringen av de flesta leveranskontrakt till de nya prisnivåerna har gett industrin drivkraften att återfå del av de som gått förlorat de senaste två åren, skrev Rabobank rapport.
I veckan var det markant stigande priser på Chicagobörsen för grisköttet. Bedömningen är fortsatt stigande priser. Sojaskörden i Brasilien är i princip klar och man är i full gång i Argentina. Det rapporteras om höga skördar och på vissa håll i Argentina även nya skörderekord. Förra året uppgick sojaskörden till ca 40 miljoner ton och prognosen för i år är 49 miljoner ton. I Brasilien är prognosen ca 81 miljoner ton i år och föra året var skörden 66 miljoner ton. Spannmålslager i bland annat Ryssland bedöms ligga på 18 miljoner ton. Det är ca 30 % lägre än föra året. Detta tillsammans med en lång vinter kan komma att hålla priset uppe på spannmålen.


Debatt
Värdens lägsta förbrukning av antibiotika är en klen tröst
Gunella Ståhle skriver att hon blir arg när konsumenterna beklagar sig för att maten är dyr och samtidigt oroar hon sig när djuruppfödare kritiserar svenska djurskyddsregler.
Det som verkligen är oroande är att Gunella Ståhle efter 37 år inom svensk lantbrukskooperation fortfarande inte förstår hur en marknad fungerar. Möjligen symtomatiskt för många tjänstemän inom den svenska lantbrukskooperation. Många konsumenter är nämligen inte villiga att betala mer för maten än andra länders konsumenter inom EU gör. Trots att som GS skriver maten har blivit mycket billigare realt sett, så stannar tyvärr inte denna process där. Alla tecken pekar på att konsumenten vill ha ännu billigare mat. Ett exempel är utbredningen av EMV, ett område där Sverige bara är i början av en utveckling jämfört med många andra länder.
Två utryck kan sägas känneteckna EMV: Nåde den som har för höga kostnader, samt du är utbytbar.
Att som Sverige ha hela livsmedelsproduktionen i premiumsegmentet är som att alla Sveriges bilhandlare bara skulle sälja Mercedes. Och vill du ha en billigare bil så åk till Tyskland eller Danmark. Det är det som sker med livsmedlen idag.
Så GS, vad vi är ute efter att få LRF att förstå enkla marknadsfunktioner och politikerna att inse att antingen så har man gemensamma EU regler eller måste någon betala för de högre kraven som regelverket ger. Att där i en framtida historieskrivning står att vi HADE värdens lägsta antibiotikaförbrukning är en klen tröst. På tal om historia så må du vara förlåten med tanke på din ålder. Ett tips är att lägga pennan åt sidan och bespara oss snusförnuftigheterna.
Torgil Bertilsson
Kristianstad

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Överstående grisar
Problemet med överstående grisar fortsätter hos en del slakterier. Scan-SLS inte klarar av att hantera det på godtagbart sätt. Att som Torbjörn Lithell i senaste Land bagatellisera detta, tyder på att han inte har förstått problemet.
Vi har övre gränser för beläggning i våra grisboxar och då vi överskrider dessa inträffar onödigt djurlidande. Det har under början av detta år på många gårdar varit överbeläggningar på upp till 35 %. En del grisar har dött. Ersättningen full slaktlikvid + kadaverkostnad + extra arbete är inte nog. Ansvaret borde prövas juridiskt för att rentvå oss grisproducenter.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Vad säger egentligen Bryssel?
Tidningen Land vidarebefordrar i nr 16 – tydligen på fullt allvar – fråga från en tyckande svinuppfödare: Ska Sverige rucka på djurskyddet för att kunna sälja eget "lågprisfläsk? ". Ruckandet avser närmast förbudet mot fixering av suggor för att hindra att smågrisar förolyckas.
Man låter tre slags svarare komma till tals, en grisproducent, en S-riksdagsman och en kock som också är matskribent.
Grisproducenten säger " ja, för en kortare tid för att rädda smågrisar... inte en lägre tid ".
S-riksdagsmannen svarar typiskt nog nej ". Vi ska i stället värna om det svenska varumärket.... och arbeta för att stärka och stimulera vårt jordbruk så det bli mer konkurrenskraftigt o s v ".
Kocken säger att vi ska stärka djurskyddet och att vi egentligen inte skulle tillåtas sälja kött i landet som inte uppfyller de krav våra egna uppfödare måste leva med. "Men där sätter ju EU stopp", tillägger han. Jag har fastnat för denna sista mening.
Jag har funderat vidare på denna problematik efter att ha lyssnat till och pratat med Karl-Petter Thorwaldsson (se föregående blogg). Han menade, efter att ha pressats hårt under frågestunden, att det var rimligt för facket att kräva att jobb som görs i Sverige skall utföras efter svenska kollektivavtal och med de löner och förmåner som följer med dessa. Då blir det konkurrens på samma villkor..
Har man diskuterat detta i botten som det heter, eller är det något man borde ta upp med Bryssel? Vad säger Eskil Erlandsson, LRF, LO och alla andra goda krafter som säger sig värna om och vill stärka och stimulera vårt jordbruk.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Bra mat för alla, eller vi får den mat som vi betalar för?
Just nu startar Sveriges Konsumenter en livsmedelkampanj ”Vi kräver klartext om maten”. Bra mat för alla, har Sveriges Konsumenter som ledord för sin kampanj. Men det är just ”för alla” som kommer vara knäckfrågan.
Nätverket Skafferiet anordnade häromdagen ett seminarium kring frågan om Matsveriges nya underklass. När Jens Linder, känd kock och DN-skribent talade på Vi Konsumenters årsmöte så uttryckte han oro över att det sker en polarisering och klassfrågan är ett problem. Konsumenternas dras isär, där den billiga fabrikstillverkade maten ställs mot det hantverksmässiga. Jens oroar sig över en fortsatt storskalighet och anser att vi har problem med industrijordbruket.
Nästa vecka startar LRF ”Våga fråga – få en bonde på köpet”. Det kommer i alla fall hjälpa mig om jag nu kan ladda ner appen. Och så ska ja fylla på med apparna från Djurskyddet Sverige och Konsumentföreningen Stockholm.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 17

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 17 v 16 v 15 v 14
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,90 16,90 16,90 16,90
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 16,20 16,20 16,20 16,20
Dahlbergs 71-96,9 15,20 15,20 15,20 15,20
Skövde Plus** 72-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Grund** 72-96,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,75 14,75 14,75 14,75
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 14,30 14,30 14,30 14,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-99,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
- - - -
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans - överst överst
Ginsten
balans - överst överst
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 17 v 16 v 15
12,21 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,00 11,00 11,00
23,41 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,91 20,91 20,91
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,25 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,58 1,58 1,58
14,68 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,75 1,75
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
19 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,21 Tyskland 1,70 1,70 1,68 1,68 1,68
16 apr jämförbara**
15,15 England - 1,845 1,813 1,775 1,827
15,19 Spanien - 1,819 1,818 1,818 1,818
13,59 Tyskland - 1,646 1,626 1,626 1,626
13,72 Irland - 1,642 1,642 1,642 1,642
13,81 Frankrike - 1,630 1,653 1,671 1.678
13,40 Danmark - 1,604 1,604 1,604 1,604
13,65 Polen - - - 1,655 1,633
13,60 Italien - 1,595 1,627 1,715 1,730
13,31 Tjeckien - - 1,590 1,593 1,581
13,21 Belgien - 1,593 1,581 1,569 1,569
13,09 Holland - 1,576 1,566 1,557 1,557
13,04 Österrike - 1,561 1,561 1,561 1,561
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
10 april
3 april
28 mars
20 mars
Utbud
2080
2750
2230
2220
Sålda
1990
1930
2130
1810
Medelpris, euro
1,73
1,73
1,73
1,72
Lägst
1,70
1,72
1,70
1,71
Högst
1,75
1,75
1,73
1,73
Medelpris, skr
14,51
14,51
14,42
14,48

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,40 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 17 v 16 v 15 v 14
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,60 9,60 10,60 10,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,40 8,00 8,00 8,00
KLS Ugglarps 140- 9,40 9,40 9,90 9,90
Ginsten 140,1 kg- 9,30 9,30 9,30 9,30
Dahlbergs 140- 8,50 8,50 8,50 8,50
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 8,50 8,50 8,50
Skövde 140- 8,00 8,00 8,00 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dalsjöfors 58% 6,75 6,75 6,75 7,75
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 6,00 6,00 6,00
Tallhöjden oflådd 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 17 v 16 v 15
8,54
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,70 7,70 7,70
14,75
Nortura Fri vikta nkr 13,17 13,17 13,17
Finland
7,38
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,28
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,63
Tyskland
9,90
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,18
Galtar
7,43
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Pund
9,92
9,80
9,86
9,88
9,79
9,61
9,61
Dollar 6,51 6,39 6,54 6,51 6,47 6,43 6,40
Euro 8,49 8,36 8,39 8,34 8,35 8,34 8,32
Dansk 1,13 1,12 1,12 1,11 1,12 1,11 1,11
Norsk 1,12 1,11 1,12 1,11 1,10 1,11 1,12
Yen 6,64 6,42 6,86 6,92 6,76 6,67 6,82
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 17 v 16 v 15 v 14
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 23,00 23,00 23,00 23,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 22,10 22,10 21,60 21,60-
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22,80 22,80 22,80 22,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 21,50 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 580 580 580 580
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev brist - - brist
KLS Ugglarps - - - brist
Skövde Slakteri - balans brist brist
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans bristt
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
236
Basis 7 kg 213 213 213 213 213
414
Basis 30 kg 373 373 373 373 373
241
SPF+Myc 7 kg 218 218 218 218 218
419
SPF+Myc 30 kg 378 378 378 378 378
246
SPF 7 kg 222 222 222 222 222
424
SPF 30 kg 382 382 382 382 382
855
Økologi 30 kg 771 771 771 771 771
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
620
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
495
ZNVG 28 kg 59 59 59 59 59
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.