@-GRIS 3 maj 2013
Senaste uppdatering gjord 7 maj 8,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser
Suggorna fortsätter nedåt, slaktgrisarna klarade sig v 19
De sänkta priserna på slaktgrisar i Europa sätter press på svenska grispriset, eftersom stora volymer strömmar in i landet. Men ingen sänker för slaktgrisar v 19. Pressen ökar även på suggorna, med sänkningar som följd. Det är bättre grillväder alla hoppas på, både i Sverige och på kontinenten.
Både i Danmark och Finland sänks grispriserna nästa vecka. I Danmark 30 danska öre och i Finland 5 cent. /LG 130503


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.comAnsvarig grisskötare sökes till 320 suggors integrerad besättning med egen rekrytering och foderberedning.
Fin bostad finns
3 km till skola och dagis.
Svar på mail
320180@telia.com
Tel 0709-320160
Lars Nilsson, Skättilljunga


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Marknaden för griskött är fortsatt i linje med säsongen. Vissa detaljer har ett klart bättre läge, vilket givetvis är positivt. Kom ihåg att vi närmar oss återgång i övre viktintervall.
Från och med måndag vecka 20 gäller 75 - 96,9 kg som övre viktsintervall.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden är som den är, ingen rusch ännu, men nu väntar bättre väder och vi ser fram mot ökad efterfrågan på grillprodukterna. Så vi ligger kvar på oförändrat pris på slaktgrisar.
-Charkråvaran är seg. Därför sänker vi suggpriset 50 öre. Smågrispriset är oförändrat. Vi har nästan balans i slakten.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är oförändrad sedan föregående vecka.

Skövde Slakteri:
Cato Gustafsson: -Grillprodukterna börjar gå allt bättre, medan råvarorna till industrin går tungt. Orsaken är att det finns stora volymer råvaror i Sverige, beroende på stor import till låga priser. Varför priserna på importköttet är så lågt, vet jag inte, men det kalla vädret i Europa kan ha skapat överskott.
-Nu när det vackra vädret kommer, torde det lätta på marknaden. Vi märker det tydligast på karré och kotlett.
-Vi planerar en del aktiviteter för Guldgrisen, med bl a grillning utanför butiker, reklam i TV, o dyl. Vi förhandlar just nu med TV4.
-Det är fortsatt överstående slaktdjur pga kortveckorna.
-Vi sänkte grundnoteringen för slaktgrisar 50 öre innevarande vecka till 14,50 kr, medan Plus-noteringen blev oförändrad 16,50 kr. Att det blev olika, beror på hur avtalen är tecknade. De individuella avtalen grundar sig på grundnoteringen.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -Priset på slaktgrisar och suggor sänks med 5 cent, som en anpassning till läget på marknaden. Efterfrågan är annars ok, slakten är normal och vi har överskott på smågrisar. -Det kommer allt fler förfrågningar om smågrisar från Sverige, men det finns inget konkret om leveranser ännu.

Danish Crown
Vi upplever en nedåtgående prispress på de europeiska marknaderna med bakgrund i den tyska sänkningen av priset senaste veckan.
Det är fortsatt svag efterfrågan på speciellt framändar, bog och bröst, medan skinka och kotlett säljs till oförändrade priser på en trång marknad.
På marknaderna i tredje land har vi svag avsättning i Kina och oförändrad efterfrågan i Ryssland och Japan. .

ISN, Tyskland
Marknaden är under press, problem för grispriset
Under förra veckan pressades slaktgrispriset allt mer. Efter att Frankrike förra torsdagen fortsatte den negativa tendensen med minus 3,8 cent, följde andra grispriser i Mellaneuropa efter i fredags. Det tyska fallet på 6 cent följdes av sänkningar i Holland, Belgien och Österrike, där alla rapporterar märkbara prissänkningar. Oförändrade priser är det i Danmark, Irland och England. Danska priset har varit oförändrat 8 veckor, 1,603 cent. Det stora exportlandet Danmark ligger nu på andra plats efter Spanien, bland de 5 länderna med flest grisar.
Frustrationen hos de europeiska grisuppfödarna är nu stor. Efter veckors väntan på bättre priser, har nu grispriserna hamnat i problem. Mot bakgrund av att det är stora kvantiteter som bjuds ut, efterfrågan är trögare än väntat och därtill korta veckor pga helgdagar, är läget ganska spänt idag. Förra veckan satte den stora slaktkoncernen Vion igång lavinen genom att obefogat kräva lägre priser. Ett flertal tyska slakterier spädde på trycket på den offentliga noteringen genom att tillämpa egna priser, s k huspriser. Tendensen på tyska marknaden: Det är stora utbud av slaktgrisar, medan slakteriernas slakt reduceras pga helgdagar. Som följd av den saknade slaktdagen 1 maj, säljs volymerna inte utan problem på marknaden. De tyska slakteriernas huspriser förstärker pressen. Det som kan rädda situationen och stabilisera priserna är en riktig grillboom. Hoppet står till bättre grillväder. ISN 130430

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Hur nöjd är leverantören?
Leverantörsnöjdheten varierar mycket mellan slakterier och leverantörer. Det man klart kan konstatera är att mindre leverantörer i allmänhet är mer missnöjda än större. Det gäller främst avräkningspriser, som på nötsidan kan skilja upp till 100 % och på grissidan upp till 30 %. Dessutom får ofta de mindre leverantörerna vänta längre på slaktleverans.
I SLS ”hurra-vad-vi-är-bra-tidning”redogör man för en nöjd -leverantörundersökning. Alla som läst boken hur man ljuger med statistik genomskådar denna redogörelse snabbt. Undersökningen har gjorts på SLS hemsida där man var tvungen att uppge sitt leverantörsnummer. Det säger sig själv att den kritiske inte vågar svara, med risk för negativ särbehandling från SLS t ex uteblivna smågrisleveranser. Att publicera en dylik rapport utan att tala om svarsprocent eller hur många leverantörer som ingår i materialet är löjeväckande.Vi vet att SLS har ca 15 000 leverantörer i sitt register. Kanske har 150 svarat och då är det 1 % av leverantörskåren.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
År 2020 ska Matlandet Sverige ha västvärldens säkraste köttkontroll
Fusk-kebab kan finnas överallt. Griskebab ger inte fler tester. Kebabfusket får hård kritik. Man måste lita på den man handlar kött av. Det ska kosta att fuska med kött.... Ja, detta är några rubriker i veckans tidningar med anledning att man funnit griskött i "garanterat halalslaktat nötkött".
Sprängkraften är betydande i denna köttfråga, som berör mycket stora folkgruppers djupt rotade kulturella traditioner och religiösa tro. Här har vi något som är avsevärt större än en hästköttsskandal. Allvaret tycks inte ha förståtts till fullo. Ändå skakas just nu ett stort politiskt parti av en debatt som ytterst handlar om respekt och tolerans för dem som tänker, tror, lever och bl a äter annorlunda kött än vi.
Här har Matlandet Sverige en ny chans att profilera sig, framstå som förebild (som vi tidigt gjorde inom djurskyddet) och muta in en moralisk och kommersiell nisch: Att utveckla världens säkraste och strängaste system med i lag reglerade täta kontroller och tester av kött vad gäller djurslag, ursprung, uppfödning, märkning, slaktmetoder och allt annat som hör hit. I Sverige ska det, om några år när systemet byggts ut, heta att man kan lita på den man handlar kött av. Det ska kosta ordentligt att fuska med mat i Sverige (och EU) både ekonomiskt och prestigemässigt. Den som medvetet bryter mot reglerna ska få yrkesförbud, precis som den som missköter sina grisar.
Det är ju minst sagt ironiskt att köttproducenten som på sin gård måste iaktta världens strängaste inhemska regler och förordningar, i nästa led i kedjan tvingas konkurrera på en internationell lågprismarknad med i bland rent skräpkött, där flera aktörer visat sig alltför godtrogna, naiva, enögda och i några fall fullt ut kriminella. Få av de verkligt skyldiga cheferna har kunnat lagsökas och straffas för uppenbart missbruk. Jag vill minnas att t ex köttskandalen med "tappad" och ommärkt gammal köttfärs inom ICA för några år sen bara ledde till att ett par mellanchefer på butiksnivå fick böta.
Klicka och läs Mer!

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

”High integrity australian (swedish?) pork”
SLU och Veterinärförbundet har hållit ett seminarium på SLU om vaccinering mot galtlukt. Ett fullödigt program belyste för och nackdelar med att vaccinera mot galtlukt som ett alternativ till kirurgisk kastrering eller intakta galtar. Ett tankeväckande inslag kom från Darryl D´Souza, Australian Pork Limited, som representerade de australienska grisuppfödarna. Hans uppmaning till svenska grisuppfödare är att ta över initiativet.
De australienska producenterna satsar på djurvälfärd, där vaccinering mot galtlukt är en ingrediens, djurhälsa och spårbarhet. Helena Berg, SVT, belyste allmänhetens reaktioner på bilder med kirurgisk kastrering av smågrisar. Reaktionerna blev starka och långvariga. Allmänheten har en tilltro till att den svenska djurskyddslagen ger djuren ett bra skydd. Man har väldigt svårt att acceptera att djurskyddslagen gör ett undantag. Man vill åtminstone kunna välja bort.
Sådana reaktioner har vi mött under alla år när frågan kommit i media. Jag har själv fått frågan i TV och för LRF fått svara att det då (senast 2001) inte fanns något alternativ. Skillnaden idag är att det finns alternativ. Vaccinering har den fördelen att man till skillnad mot kastrering med bedövning slipper skära i grisen. Och det saknas inte erfarenhet. 450 miljoner vaccineringar är utförda i olika delar av världen.
Bloggar du om grisar?


Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 19

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 19 v 18 v 17 v 16
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,90 16,90 16,90 16,90
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,90 15,90 16,20 16,20
Dahlbergs 71-96,9 15,00 15,00 15,20 15,20
Skövde Plus** 72-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 15,00 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,50 14,50 14,75 14,75
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 14,00 14,00 14,30 14,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-99,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst 3500 - -
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst balans -
Ginsten
balans 2 dag balans -
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 19 v 18 v 17
12,19 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,70 11,00 11,00
23,41 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,91 20,91 20,91
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,08 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,53 1,58 1,58
14,96 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,75 1,75
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
3 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,68 Tyskland 1,60 1,64 1,70 1,70 1,68
30 apr jämförbara**
16,05 England - 1,878 1,847 1,845 1,813
15,46 Spanien - 1,809 1,818 1,819 1,818
14,20 Polen - - - 1,661 1,668
13,79 Irland - 1,613 1,613 1,642 1,642
13,70 Danmark - 1,603 1,603 1,604 1,604
13,70 Tjeckien - - 1,603 1,593 1,590
13,63 Italien - 1,595 1,595 1,595 1,627
13,56 Tyskland - 1,586 1,646 1,646 1,626
13,37 Frankrike - 1,564 1,602 1,630 1,653
13,09 Belgien - 1,532 1,581 1,593 1,581
12,98 Holland - 1,519 1,576 1,576 1,566
12,81 Österrike - 1,499 1,561 1,561 1,561
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
3 maj
26 april
10 april
3 april
Utbud
2280
3060
2080
2750
Sålda
1880
1020
1990
1930
Medelpris, euro
1,62
1,73
1,73
1,73
Lägst
1,60
1,72
1,70
1,72
Högst
1,64
1,73
1,75
1,75
Medelpris, skr
13,85
14,51
14,51
14,51

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,40 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 19 v 18 v 17 v 16
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,40 9,40 9,40 8,00
KLS Ugglarps 140- 8,90 9,40 9,40 9,40
Ginsten 140,1 kg- 8,80 9,30 9,30 9,30
Dahlbergs 140- 8,00 8,00 8,50 8,50
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 8,50 8,50 8,50
Skövde 140- 7,50 7,50 7,50 8,00
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dalsjöfors 58% 6,25 6,75 6,75 6,75
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 6,00
Tallhöjden oflådd 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 19 v 18 v 17
8,09
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,30 7,70
14,75
Nortura Fri vikta nkr 13,17 13,17 13,17
Finland
7,55
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,41
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,63 0,63
Tyskland
9,70
ZNVG 56 % euro 1,10 1,13 1,18
Galtar
6,95
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,70 6,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 18 v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Pund
10,10
10,09
9,92
9,80
9,86
9,88
9,79
Dollar 6,50 6,58 6,51 6,39 6,54 6,51 6,47
Euro 8,55 8,59 8,49 8,36 8,39 8,34 8,35
Dansk 1,14 1,15 1,13 1,12 1,12 1,11 1,12
Norsk 1,12 1,12 1,12 1,11 1,12 1,11 1,10
Yen 6,68 6,63 6,64 6,42 6,86 6,92 6,76
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 19 v 18 v 17 v 16
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 23,00 23,00 23,00 23,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 22,10 22,10 22,10 22,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22,80 22,80 22,80 22,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 21,50 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 580 580 580 580
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev brist brist brist -
KLS Ugglarps balans balans - -
Skövde Slakteri brist brist - balans
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
232
Basis 7 kg 204 213 213 213 213
413
Basis 30 kg 363 374 373 373 373
238
SPF+Myc 7 kg 209 218 218 218 218
419
SPF+Myc 30 kg 368 379 378 378 378
242
SPF 7 kg 213 222 222 222 222
424
SPF 30 kg 372 383 382 382 382
868
Økologi 30 kg 762 771 771 771 771
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
632
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
478
ZNVG 28 kg - 56 59 59 59
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.