@-GRIS 10 maj 2013
Senaste uppdatering gjord 13 maj 18,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.comSenaste nytt om marknaden och priser
Positiva rapporter om grillköttet
Priserna är stabila på en låg nivå efter den kalla våren. Nu är grillarna på väg ut ur garagen och efterfrågan på grilldetaljer har ökat. Mest positiva rapporterna kommer från Skövde Slakteri, där allt som producerats sålt och även en del från fryslagren. Samt från KLS Ugglarps, som redan sålt mer grillkött hittills i år, än man sålde under hela grillsäsongen i fjol. En och en halv månads grillning fram till semestrarna är något vi ser fram emot!
Suggpriserna fortsatte falla innevarande vecka, en tendens som vi sett en tid i Europa. Nästa vecka sänker KLS Ugglarp smågrisarna 50 öre.
HKScans kvartalsrapport kom i veckan och visar fortsatta förluster. Q1 är normalt svagt, men nu har omsättningen minskat något pga minskad försäljning, medan vinsten exkl engångsposter ökat en aning. Strukturförändringar i Finland och Sverige ska vara genomförda i mitten och slutet av 2013 och ska ge en årlig förbättring av resultatet med 15 milj €.
I Sverige uppgick omsättningen till 228,9 (243,5) miljoner euro under perioden januari - mars. Rörelsevinsten var -2,6 (-5,1) miljoner euro. Omsättningen minskade på grund av en allvarlig brist på svensk nötköttsråvara. För griskött rådde säsongsmässigt överutbud jämfört med efterfrågan och inköpspriserna var fortsatt höga. Dessutom skapade importvolymer press på försäljningspriserna.
HKScan står fast vid prognosen att rörelsevinsten ska öka för helåret 2013. /LG 130510


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.comAnsvarig grisskötare sökes till 320 suggors integrerad besättning med egen rekrytering och foderberedning.
Fin bostad finns
3 km till skola och dagis.
Svar på mail
320180@telia.com
Tel 0709-320160
Lars Nilsson, Skättilljunga


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Det ökade intresset för grillen märks även på detaljer av gris. T ex efterfrågas karré och kotlett mycket just nu. Från och med måndag vecka 20 återgår övre viktintervall slaktgris till 75 - 96,9 kg.

KLS Ugglarps
Vi går mot bättre tider på grismarknaden. Vi har haft vädret med oss senaste tiden och efterfrågan på produkter avsedda för grillen har ökat. Redan idag har vi passerat volymen av hela fjolårets grillförsäljning, vilket är mycket glädjande. När vädret blir varmare och soligare grillas det mer, men det medför också en lägre efterfrågan på nöt. I enlighet med säsongen har vi idag en vikande efterfrågan på nöt och vi tvingas sänka noteringen på ungnöt med 50 öre.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden är som tidigare, inga stora rörelser. Men det finns tendens till bättre läge i och med att vädret ser ut att bli bättre.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Efterfrågan på säsongsprodukterna (läs grill) är stark, medan industrimarknaden pressas av ett väsentligt lägre pris på den europeiska marknaden. Vissa exportmarknader börja vakna efter ett längre stopp. Prisfallet på den ryska marknaden är dramatisk, då slaktpriset ligger under 12 kr/kg mot tidigare 17 – 18 kr/kg.
Vår egen position på säsongsprodukterna har stärkts jämfört föregående år.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Allt vi kan producera går åt och vi tar även ut en del ur fryslagren. Grillarna är alltså framplockade ur garagen. Efterfrågan är m a o större än vi hinner stycka.
-Det negativa den här veckan är att vi förlorat en styckningsdag, medan det finns gott om grisar på marknaden. Nästa vecka börjar oxveckorna igen och då ska vi försöka stycka ikapp efterfrågan.
-Jag har tagit ledigt idag för att plantera trädgårdslandet, eftersom allt säljer sig självt just nu.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -

Danish Crown
Marknaden är som tidigare, inga stora rörelser. Men det finns tendens till bättre läge i ock med att vädret ser ut att bli bättre.
De europeiska marknaderna är stabila denna vecka.
Vi ser en förbättrad marknad för skinka och kotlett, där produkterna avsätts löpande. Produktionsköttet däremot, t ex framändar, bog och trimning, avsätts fortsatt med besvär.
Tredje lands marknader är oförändrade denna vecka.

ISN, Tyskland
Slaktgrispriserna gav efter - är botten nådd?
Förra veckans trend fortsatte v 19 och priserna på slaktgrisar gav efter märkbart. Nedgången varierar från minskning med 5 cent i Belgien till 1 cent i Frankrike. Pga den lilla sänkningen i Frankrike, blev Tyskland efter den stora sänkningen femma igen bland de fem största grisnationerna i Europa. Den saknade dagen för slakt fyllde köttlagren och den svaga kötthandeln och brist på impulser från exporten gör situationen svår för de europeiska länderna.
I Frankrike är slaktvikterna starkt fallande och nådde årets lägsta värde på 91,6 kg. Nya bekymmer drabbar fransmännen den nya slaktveckan med två helgdagar. Spanien ligger fortsatt i toppen med priserna bland de fem största grisländerna. Men den svaga ekonomin i Spanien gör att köpkraften är svag på hemmamarknaden. Exporten till Ryssland hänger fortfarande i luften, beroende på att ryska veterinära myndigheter reviderar listan över vilka slaktföretag som ska godkännas för export. Oförändrade priser rapporteras från England.
Trend för tyska marknaden: Med 1 maj förlorades ännu en slaktdag och det uppstod en puckel i slakten, men den medför inga nämnvärda problem. Producenterna har redan tömt stallarna pga rädslan av ytterligare prisfall. Det goda vädret i veckoslutet har medverkat till ökad efterfrågan på grillbitar. De närmaste prognoserna är lovande och man förväntar därför stabila priser. ISN 130510

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Slaktsvinsstallarna är värdelösa
Slaktsvinsstallar är värdelösa om man inte tag på smågrisar. Med utgångspunkt ifrån Robert Paulssons ekonomiska kalkyler i tidningen Grisföretagaren nr 10-2012 räknar jag ihop samtliga rörliga kostnader inkl riskpremie och kommer fram till följande:
Suggplatsen kan vara värd 33 000 kr vid en årskostnad om 8,5 %.
Vid ett smågrispris på 716 kr krävs vid samma beräkningsgrund 17,10 kr per kg fläsk. I medeltal är avräkningspriserna mellan 16 - 17 kr för dagen. Således finns inga pengar till förräntning och därmed är värdet av en slaktsvinsplats 0 kr.
Scan bjuder upp till 750 kr för smågrisar om 30 kg levande vikt. De slakterier som gör som Scan måste också ta ansvar för att betala ett avräkningspris som gör att slaktsvinsledet kan leva vidare. För att nå full lönsamhet med nuvarande kostnader krävs 19 kr per kg fläsk.
Bankerna är livrädda för större mjölkföretag och slaktsvinsgårdar!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Fortsatt fokus på den nya köttkontrollmyndigheten
"Droppen urholkar stenen", sa de gamle romarna, "inte genom sin kraft utan genom att ständigt falla".
Styrkt av denna antika visdom fortsätter jag envetet, från min begränsade plattform, det tidigare, kanske något blåögda, utspelet om en ny svenskt (gris)köttbesiktningsmyndighet. Den ska garantera att alla slags konsumenter – oavsett medborgarskap, religion, tradition o dyl – erbjuds kött och mat av hög kvalité och med säkert ursprung och hälsosamt innehåll. I den andra änden skulle lojala djuruppfödaren få ett mervärde via ett anständigare producentpris.
Hela konceptet skulle passa bra in i vårt traditionella svenska rykte som föregångsland, förbudsivrare, världssamvete, m m.
Sätt stenen i rullning.
Låt droppen falla.
Handling – inte ord (också ett citat från de gamle romarna).
Klicka och läs Mer!

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Man har redan spolat köttskatt – den slår mot miljömål och djurskydd
Man undrar lite försynt om teknikerna inte har följt debatten kring mat och klimat eller pratat med varandra. Ena dagen kom Miljöinstitutet, IVL och idag kom Chalmers. Budskapet är att biffen är boven från klimatsynpunkt. Forskarna på Chalmers verkade inte ha tänkt på att vill vi ha mjölk till våra barn, så kommer det att krävas kor. Chalmersforskarna räknar med att vi i Sverige ska öka vår köttkonsumtion, vilket är ganska osannolikt. Den svenska köttkonumtionen har redan minskat. Det är bara tre månader sedan som Jordbruksverkets rapport ”Hållbar köttkonsumtion” orsakade tumult när det uppfattades som om Jordbruksverket föreslog schabloniserad koldioxidskatt på kött. Det skulle drabba nötköttet mer än kycklingen, vilket bl a förkastades från djurskyddssynpunkt. Dessutom straffades svenskt kött till förmån för importerat kött. Förslaget sågades och många pekade på att ett sådant system också skulle drabba svenska miljömål. Svensk djuruppfödning krävs för att vårda naturbetesmarker och ett öppet landskap. Enligt Jordbruksverket skulle vi snarare öka den svenska köttproduktionen eftersom den har fördelar från klimat- djurskydd – och livsmedelssäkerhetssynpunkt. En viktig och angelägen fråga är att svensk djurhållning använder minst antibiotika till djur i EU. Vi ska minska vår köttkonsumtion men med omsorg. Straffa inte biffen från betande nötkreatur. Naturskyddsföreningen förordar naturbetskött och ekologiskt kött.


Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se


Grispriserna vecka 20

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 20 v 19 v 18 v 17
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,90 16,90 16,90 16,90
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,90 15,90 15,90 16,20
Dahlbergs 71-96,9 15,00 15,00 15,00 15,20
Skövde Plus** 72-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 15,00
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,50 14,50 14,50 14,75
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 14,00 14,00 14,00 14,30
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst 3500 -
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst balans
Ginsten
överst balans 2 dag balans
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 20 v 19 v 18
12,19 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,70 10,70 11,00
23,41 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,91 20,91 20,91
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,08 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,53 1,53 1,58
14,96 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,75 1,75
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
10 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,68 Tyskland 1,60 1,60 1,64 1,70 1,70
7 maj jämförbara**
15,99 England - 1,871 1,878 1,847 1,845
15,17 Spanien - 1,775 1,809 1,818 1,819
14,16 Polen - - - 1,657 1,661
13,79 Irland - - 1,613 1,613 1,642
13,36 Danmark - 1,563 1,603 1,603 1,604
13,96 Tjeckien - - 1,633 1,603 1,593
13,63 Italien - 1,595 1,595 1,595 1,595
13,28 Frankrike - 1,554 1,564 1,602 1,630
13,21 Tyskland - 1,546 1,586 1,646 1,646
12,67 Belgien - 1,482 1,532 1,581 1,593
12,66 Holland - 1,481 1,519 1,576 1,576
12,46 Österrike - 1,458 1,499 1,561 1,561
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
8 maj
3 maj
26 april
10 april
Utbud
2490
2280
3060
2080
Sålda
1920
1880
1020
1990
Medelpris, euro
1,63
1,62
1,73
1,73
Lägst
1,62
1,60
1,72
1,70
Högst
1,64
1,64
1,73
1,75
Medelpris, skr
13,93
13,85
14,51
14,51

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,40 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 20 v 19 v 18 v 17
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,40 9,40 9,40 9,40
KLS Ugglarps 140- 8,90 8,90 9,40 9,40
Ginsten 140,1 kg- 8,80 8,80 9,30 9,30
Dahlbergs 140- 8,00 8,00 8,00 8,50
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 8,50 8,50 8,50
Skövde 140- 6,00 7,50 7,50 7,50
Scan 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Dalsjöfors 58% 6,25 6,25 6,75 6,75
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Tallhöjden oflådd 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 20 v 19 v 18
7,86
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 7,10 7,30
14,75
Nortura Fri vikta nkr 13,17 13,17 13,17
Finland
7,55
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
4,95
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,63
Tyskland
9,40
ZNVG 56 % euro 1,10 1,10 1,13
Galtar
6,72
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 6,10 6,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 19 v 18 v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Pund
10,13
10,10
10,09
9,92
9,80
9,86
9,88
Dollar 6,56 6,50 6,58 6,51 6,39 6,54 6,51
Euro 8,55 8,55 8,59 8,49 8,36 8,39 8,34
Dansk 1,14 1,14 1,15 1,13 1,12 1,12 1,11
Norsk 1,13 1,12 1,12 1,12 1,11 1,12 1,11
Yen 6,49 6,68 6,63 6,64 6,42 6,86 6,92
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 20 v 19 v 18 v 17
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 23,00 23,00 23,00 23,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,60 22,10 22,10 22,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22,80 22,80 22,80 22,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 21,50 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 580 580 580 580
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev brist brist brist brist
KLS Ugglarps balans balans balans -
Skövde Slakteri brist brist brist -
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
232
Basis 7 kg 204 204 213 213 213
413
Basis 30 kg 363 363 374 373 373
238
SPF+Myc 7 kg 209 209 218 218 218
419
SPF+Myc 30 kg 368 368 379 378 378
242
SPF 7 kg 213 213 222 222 222
424
SPF 30 kg 372 372 383 382 382
868
Økologi 30 kg 762 762 771 771 771
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
632
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
453
ZNVG 28 kg 53 53 56 59 59
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.