@-GRIS 31 maj 2013
Senaste uppdatering gjord 3 juni 17,25
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser
Nu börjar konkurserna i grisnäringen
Efter veckans runda av prissänkningar hos Ginsten, KLS Ugglarps och Dahlbergs är det oförändrade priser för slaktgrisarna v 23, medan smågrisarna fortsätter nedåt hos Dalsjöfors. Det börjar bli balans i förmedlingen av smågrisar. Vad den nu kan bero på?
Tyska och danska priset är oförändrat mitt i grillsäsongen pga det dåliga vädret i Europa, men nu väntas värme och sol. I Finland åkte alla grillarna ut under veckans extremt varma väder, särskilt i norra delarna. Det gav rivstart åt grillprodukterna.
10 000-grisbesättningen Upppig i Uppland har begärt sig i konkurs. Med 200 kr back på varje gris, såg delägarna ingen framtid. En mycket stor del av avskrivningarna stod kvar sedan anläggningen byggdes för 14 år sedan. En annan större grisföretagare i Mellansverige sa att det i stort sett var samma sak för honom. Det går inte att klara avskrivningarna. Samtalet blev ungefär så här:
Vad är det för skillnad på en ICA-handlare och en grisföretagare? Båda säljer samma griskött, men ICA-handlaren skriver av sina investeringar på ett par år, medan grisuppfödaren inte klarar det på sin livstid.
Landsbygdsministern sa i veckan i en radiointervju att han var oroad för grisnäringen.
–Jag är oroad. För jobben, den svenska matproduktionen, de öppna landskapen och den biologiska mångfaldens skull måste vi få upp produktionen, säger han.
Han har all anledning att vara oroad, men han hade inget recept på förbättringar. Han borde kunnat receptet, eftersom han och alla andra i riksdagshuset är ansvariga för griskrisen. Stiftar man lagar som gör det omöjligt att producera grisar i Sverige, då får man griskriser. Det är bara för politikerna att korrigera de misstag man gjort och rädda det som räddas kan av grisnäringen.
Man kan också ställa frågan så här: Hur många fler grisar vill politikerna klippa svansarna av, innan man ändrar grislagarna? Varje dag äter vi fler svenska grisar, som i stället föds upp i andra länder.
Scans vd Göran Holm sa i samma program att receptet är att vi i primärproduktion får villkor som är jämförbara mellan länderna.
Men hur det ska gå till hade han inget recept på.
Ett enkelt sätt är att korrigera för framtiden är att tillåta grisproduktion i Sverige, både grundad på svensk lag och EU-lag. Vi är ju med i EU, så det borde inte vara något större problem. Varför inte göra som kineserna med HongKong, Ett land, två system. Det är ingen skam att kopiera kinesiska idéer, efter allt de kopierat hos oss.
Det är lite sent, medger jag, när EU nu skärper reglerna för grisproduktionen (i teorin, inte praktiken) men med Ett land, två system, skulle alla svenska konsumenter få fokus på skillnaderna. Och det skulle bli ett himla liv, inte minst på alla djurorganisationer.
Men vad gör det, om vi måste överleva som grisföretagare! Vi har under flera decennier varit passiva och hoppats på bättre tider, medan det i verkligheten bara blivit sämre. Svenska grisföretagare är bäst i världen på att föda upp grisar, men det räcker inte. Låt oss starta debatten nu! Stick ut hakan! Låt oss få en sommar med grisfokus! /LG 130531


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi har bra efterfrågan på grilldetaljer precis som på nöt och lamm. Vi har säsongsmässigt överskott på charkråvara.
Marknadsläge smågris balans.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med förra veckan.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen har varit rätt hyfsad den här veckan, med bra volymer. Men priserna har kunnat vara bättre.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är oförändrad även den här veckan. Smågrispriset sänks 10 kr.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -Det har varit en jättevarm vecka i Finland och exceptionellt varmt i norra delarna. Det gjorde att grillarna kom fram och vi fick igång sommarsäsongen. Det är dock för tidigt att se hur mycket försäljningen ökade.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade, jämfört med senaste veckan. Det betyder att det är stabil avsättning av skinka, framändar, karré och filé. Kotlett är lite svagare denna vecka. Bog och trimning avsätts osäkert på en trång marknad.
Bacon till UK präglas av att marknaden för kotlett är trög och det är är stora utbud av bacon.
På marknaderna i tredje land är avsättningen likaså oförändrad, med tillfredsställande försäljning till Japan och Kina och en hygglig försäljning till Ryssland, dock fortsatt under det normala.

ISN, Tyskland
Marknaden står stilla, men väntar på signal från Tyskland
Det är inget nytt från marknaden för slaktgrisar i EU. Marknaden verkar vara i balans och stabil och då är priserna nästan oförändrade. Uppenbart väntar de europeiska länderna på impulser från Tyskland, en startsignal till den prishöjning som brukar komma så här års i grilltider.
Försiktiga signaler har det flera gånger kommit från Frankrike, där priset nu höjts något med 0,7 cent. I övrigt saboterar det kalla och regniga vädret i hela Europa alla förväntningar som grisnäringen har så här års. Det är för lite stimulans på köttmarknaden för grillkött och exporten är fortsatt otillfredsställande.
Trend för tyska marknaden: Marknaden för slaktgrisar väntas vara balanserad även nästa vecka. Efterfrågan är god och det förväntas inga negativa verkningar pga att det varit en katolsk helgdag i en del tyska delstater. Varmare temperaturer i veckoslutet och i juni månads inledning väntas och kan stimulera efterfrågan på grillprodukter. Utöver detta har marknadsförare observerat en förbättrad efterfrågan på levande grisar i Italien och Polen. ISN 130531

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Vem bryr sig om svensk grisnäring?
Produktionsjordbruket nämndes inte med ord vid årets LRF-stämma på Sånga-Säby. Vi som är verksamma i jordbruket vet hur svag ekonomin är i mjölk- och grisproduktionen. I det läget talar LRF om saker som är marginella ickefrågor för oss, som Matlandet Sverige, appar, jakt och enstaka bestämmelser. Man undviker konsekvent grundfrågan lönsamhet. Dit hör också finansiering. Det verkar saknas kompetens inom LRF för sådant.
Att låta bankerna härja fritt är förödande. Vi behöver tillbaka till 1970-talets bottenlåneräntor och långa amorteringstider, som står i harmoni med de villkor som råder för animalieproduktionen.
Inom grisnäringen är det värre än för mjölken. Jag håller helt med om Per Karlssons profetior. Grisproduktion blir något av kuriosaproduktion, när vi kommer ner i knappt 1 miljon årsgrisar.
Vid Sveriges Grisföretagares stämma nästa vecka måste det visas "jävlarenamma" och en styrelse tillsättas som brinner för våra produktionsfrågor. Ingemar Olsson måste visa glöd, som han dock verkar sakna. Och Sveriges Grisföretagare måste sluta gå i LRFs ledband.
Vi som sysslar med lantbrukets kärnverksamhet bör bli medlemmar och bilda sektion i Svenskt Näringsliv? Då kan LRF fortsätta sin folkrörelsetanke och närma sig Hembygdsföreningen.
Nu börjar konkurserna inom grisproduktionen!! Hur många kan LRF och Sveriges Grisföretagare tillåta??.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
N
.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Vi ska inte handla med smittor
EU-kommissionens förslag till djurhälsolag har efter en lång process nu hamnat i EU-parlamentet. Kommissionen har rubricerat förslaget: Friskare djur, sundare växter och en säkrare jordbruksbaserad livsmedelskedja. För förslaget omfattar inte bara hur EU ska hantera smittsamma djursjukdomar utan också om växtskydd och växtförökningsmaterial och offentlig kontroll. Målsättningen med djurhälsolagstiftningen ska vara att det är bättre att förebygga än att behöva bekämpa allvarliga djursjukdomar.
Det låter väl bra, men förslaget kan innebära en kraftig försämring för den svenska djurhälsan. Sverige har ju hittills kunna skydda sig för sjukdomar som finns i EU genom krav på kontroll av djur som förs in i Sverige s k tilläggsgarantier. Den möjligheten kommer att försvinna, men frågan är av principiell karaktär. Kan en region luta sig mot viktiga paragrafer i EU-fördraget för att kunna skydda sina djur och medborgare från allvarliga djursjukdomar eller har frihandeln alltid högsta prioritet.
Jag har inte läst de 250 sidorna, men enligt experter har växtodlingen och fiskodlingen inom EU ett starkare skydd än grisar, kycklingar och kor. Under resans gång har djurhälsolagen också uttunnats som krav på biosäkerhet på gårdsnivå. Handeln med djur och livsmedel är fortfarande den viktigaste och allvarligaste vägen att sprida smittor. Att bara skydda gården räcker inte. Sveriges bönder är oroliga och känner inte fullt stöd av departement och myndigheter. ”Ja till frihandel, nej till fri handel med djursjukdomar” säger Marit Paulsen (FP) som blivit nominerad till parlamentets rapportör. Det är en viktig post i en för Sverige mycket viktig fråga. ”Lagförslaget är en ordentlig bibba på 250 sidor och ändå finns det luckor, t.ex. vad gäller hotet från antibiotikaresistenta bakterier och frågan om den internationella handeln med djur och djurprodukter. Jag är en stark anhängare av frihandel, men inte av fri handel med smittor och sjukdomar”, säger Marit Paulsen. Lycka till Marit! Din rapport blir viktig.

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Klicka på annonsen!


Grispriserna vecka 23

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp

Slakteri Viktgr kg v 23 v 22 v 21 v 20
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,60 16,60 16,90 16,90
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,60 15,60 15,90 15,90
Dahlbergs 71-96,9 14,70 14,70 15,00 15,00
Skövde Plus** 72-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,70 13,70 14,00 14,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst - - överst
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
överst 2 dag överst överst
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 23 v 22 v 21
12,19 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,70 10,70 10,70
23,41 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,91 20,91 20,91
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,08 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,53 1,53 1,53
14,96 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,75 1,75
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
31 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,76 Tyskland 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
28 maj jämförbara**
16,21 England - 1,886 1,911 1,891 1,871
15,08 Spanien - 1,754 1,754 1,754 1,775
13,50 Polen - - - 1,570 1,578
13,53 Irland - 1,574 1,574 1,574 1,574
13,44 Danmark - 1,563 1,564 1,563 1,563
13,70 Tjeckien - - - 1,594 1,615
13,71 Italien - 1,595 1,595 1,595 1,595
13,57 Frankrike - 1,578 1,571 1,565 1,554
13,29 Tyskland - 1,546 1,546 1,546 1,546
12,74 Belgien - 1,482 1,482 1,482 1,482
12,73 Holland - 1,481 1,481 1,481 1,481
12,53 Österrike - 1,458 1,458 1,458 1,458
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
29 maj
22 maj
15 maj
8 maj
Utbud
2100
2210
2205
2490
Sålda
2100
2110
1445
1920
Medelpris, euro
1,65
1,64
1,63
1,63
Lägst
1,63
1,63
1,62
1,62
Högst
1,67
1,64
1,63
1,64
Medelpris, skr
14,19
14,00
14,01
13,93

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,40 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 23 v 22 v 21 v 20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,40 9,40 9,40 9,40
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,90 8,90
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,80 8,80
Dahlbergs 140- 8,00 8,00 8,00 8,00
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 8,50 8,50 8,50
Skövde 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,50
Dalsjöfors 58% 6,25 6,25 6,25 6,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Tallhöjden oflådd 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 23 v 22 v 21
7,86
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,90
14,75
Nortura Fri vikta nkr 13,17 13,17 13,17
Finland
7,55
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
4,95
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
9,71
ZNVG 56 % euro 1,11 1,11 1,13
Galtar
6,72
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,90 5,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17 v 16
Pund
10,05
10,01
10,16
10,13
10,10
10,09
9,92
Dollar 6,63 6,61 6,68 6,56 6,50 6,58 6,51
Euro 8,60 8,54 8,60 8,55 8,55 8,59 8,49
Dansk 1,15 1,14 1,15 1,14 1,14 1,15 1,13
Norsk 1,12 1,14 1,14 1,13 1,12 1,12 1,12
Yen 6,58 6,44 6,52 6,49 6,68 6,63 6,64
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 23 v 22 v 21 v 20
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 22,50 22,50 23,00 23,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,10 21,10 21,60 21,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22,20 22,20 22,20 22,80
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 21,50 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 570 580 580 580
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev balans brist brist brist
KLS Ugglarps - - balans balans
Skövde Slakteri balans balans balans brist
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten - överst balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
232
Basis 7 kg 204 204 204 204 204
413
Basis 30 kg 363 363 363 363 363
238
SPF+Myc 7 kg 209 209 209 209 209
419
SPF+Myc 30 kg 368 368 368 368 368
242
SPF 7 kg 213 213 213 213 213
424
SPF 30 kg 372 372 372 372 372
868
Økologi 30 kg 762 762 762 762 762
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
632
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
453
ZNVG 28 kg - 53 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.