@-GRIS 7 juni 2013
Senaste uppdatering gjord 7 juni 23,25
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska grispriset upp 70 öre v 24
Äntligen vänder det på allvar! Tyska grispriset går upp 8 cent v 24, vilket är 70 svenska öre. Det är den största höjningen innevarande år.
Det vackra vädret har kommit till både oss och kontinenten. Redan innevarande vecka började priserna röra sig uppåt i flera länder, men nu kommer Tyskland med en rejäl höjning nästa vecka. Det ger förhoppningsvis höjningstrenden fart och påverkar säkert även svenska grispriset ganska snart.
Inget slakteri höjer dock nästa vecka, av de som satt priserna. Däremot fortsätter prisfallet för smågrisar. Dalsjöfors sänker priset ytterligare 10 kr nästa vecka.
Det är nu balans i smågrisförmedlingen hos de flesta slakterier. Slaktköer finns dock fortfarande kvar, men torde försvinna med vackert väder och veckor utan helger. /LG 130607


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi har bra efterfrågan på grilldetaljer både på vanlig gris men även Rapsgris. Enligt säsong mindre efterfrågan på vissa detaljer och produkter då grillen dominerar marknaden och efterfrågan just nu. Marknadsläge smågris balans.

KLS Ugglarps

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka, där det mesta har sålts. Det börjar röra på sig nu. Det är på tiden.
-Det är bra balans i slakten, medan vi har överskott på smågrisar.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Det har varit ganska tyst på telefonerna idag, men det beror på att det är klämdag och det mesta är insålt tidigare i veckan. Grillprodukter går bra nu. Karré, raden och picknick går bra, medan sidan stannat upp.
-Vi har fortsatt kö i slakten. Grillvädret ökar efterfrågan och har vi haft fulla dagar även de veckor där vi haft kortveckor, så har vi varit ikapp med slakten. Slaktkön är således hanterlig.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -

Danish Crown
De europeiska marknaderna är präglade av något mindre utbud av skinka, som handlas till stigande priser. På kotlett är det stabil marknad, där kotletterna säljs löpande på marknaden. För framändar, bog och trimningskött har det goda vädret ännu inte resulterat i en ökad efterfrågan och marknaden är fortsatt ansträngd för dessa produkter.
På marknaderna i tredje land är det oförändrat denna vecka, men vi ser något bättre efterfrågan i Kina. ck fortsatt under det normala.

ISN, Tyskland
Slaktsvinspriserna stiger i EU - blir Tyskland tvungna att agera?
På marknaden för slaktgrisar i EU syns trender som förebådar den efterlängtade prishöjningen. I Spanien, liksom i Frankrike, Belgien, Holland, Österrike och England stiger priserna något. I Tyskland förhindrar förädlingsindustrin höjningar genom att hota med att ta ut sk rabatterade priser.
Trots att de holländska priset traditionellt går i de tyska fotspåren, höjde Holland 1 cent. I Österrike är höjningen mer tydlig, 2,1 cent, trots förra veckans helgdag. Anledningen uppges vara att färre grisar anmäls. Förutom i Tyskland var det oförändrade priser i Danmark och Irland.
Trend för tyska marknaden: Marknadsbedömare säger att utbjudna volymer slaktgrisar fortsätter minska. Efter grannländernas höjningar kommer de tyska slaktföretagen inte längre att stå emot den positiva trenden. ISN 130607

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Konkurs hot eller möjlighet
I början av 2000-talet gjordes flera kalkyler över svensk grisproduktions konkurrenskraft i jämförelse med våra närmaste konkurrentländer. Dessa kalkyler visade att vår nackdel var ca 2,50 kr sämre, varav 1.10 kr för slaktsvinsledet. För Upppigs del hade vi haft 12 milj kr bättre resultat med dessa 1,10 kr per kg. Då hade företaget kunnat bedrivas som ett normalt företag och haft en utveckling. Praktiken bekräftar de kalkyler som gjordes.
Förutom den långa och dåliga grisperioden i Sverige var den utlösande faktorn orsakad av SLS-Scan. SLS uppfyllde inte uppgjorda avtal vad gäller leveranser av smågrisar. Då vi konsulterade advokat för tolkning av avtalen blev cheferna Lithell och Nilhén så förbannade på oss att man beordrade alla sina underlydande att dessa inte fick ha några kontakter med oss på Upppig. Därefter utsattes vi för mycket negativ behandling som bl a resulterade i att vi inte fick de smågrisar som var kontrakterade.
Ett råd: Tänk igenom och sätt ner foten i tid.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
N
.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Hur ska det gå för COOP?
Det jag oroar mig för är att centraliseringen inom COOP minskar utrymmet för lokala råvaruleverantörer. Många svenska konsumenter vill ha närproducerad mat. Man vill stödja traktens bönder och den lokala industrin. I bästa fall vet man också att svenska livsmedel är trygga och kontrollerade.
Anders Sundström, som ny ordförande i KF rör om ordentligt för att få lönsamhet i den konsumentkooperativa koncernen. Det är med viss undran jag sett utvecklingen inom COOP de senaste två åren.

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Klicka på annonsen!Grispriserna vecka 24

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 24 v 23 v 22 v 21
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,60 16,60 16,60 16,90
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,60 15,60 15,60 15,90
Dahlbergs 71-96,9 - 14,70 14,70 15,00
Skövde Plus** 72-96,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,70 13,70 13,70 14,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst - -
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
- överst överst överst
Ginsten
Balans överst 2 dag överst
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 24 v 23 v 22
12,19 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,70 10,70 10,70
23,41 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,91 20,91 20,91
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,08 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,53 1,53
14,96 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,75 1,75
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
7 jun Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,54 Tyskland 1,68 1,60 1,60 1,60 1,60
4 jun jämförbara**
16,59 England - 1,916 1,886 1,911 1,891
15,23 Spanien - 1,759 1,754 1,754 1,754
13,99 Tjeckien - - 1,616 1,591 1,594
13,72 Polen - - - 1,585 1,570
13,63 Irland - 1,574 1,574 1,574 1,574
13,81 Italien - 1,595 1,595 1,595 1,595
13,74 Frankrike - 1,587 1,578 1,571 1,565
13,53 Danmark - 1,563 1,563 1,564 1,563
13,38 Tyskland - 1,546 1,546 1,546 1,546
12,94 Belgien - 1,495 1,482 1,482 1,482
12,91 Holland - 1,491 1,481 1,481 1,481
12,80 Österrike - -1,479 1,458 1,458 1,458
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
5 juni
29 maj
22 maj
15 maj
Utbud
2243
2100
2210
2205
Sålda
2243
2100
2110
1445
Medelpris, euro
1,71
1,65
1,64
1,63
Lägst
1,66
1,63
1,63
1,62
Högst
1,73
1,67
1,64
1,63
Medelpris, skr
14,80
14,19
14,00
14,01

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,40 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 24 v 23 v 22 v 21
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,40 9,40 9,40 9,40
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,90
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,80
Dahlbergs 140- - 8,00 8,00 8,00
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 8,50 8,50 8,50
Skövde 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,25 6,25 6,25 6,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Tallhöjden oflådd 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 24 v 23 v 22
7,86
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,90 6,90 6,90
14,75
Nortura Fri vikta nkr 13,17 13,17 13,17
Finland
7,55
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
4,95
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
9,71
ZNVG 56 % euro 1,11 1,11 1,11
Galtar
6,72
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,90 5,90 5,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 23 v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Pund
10,19
10,05
10,01
10,16
10,13
10,10
10,09
Dollar 6,54 6,63 6,61 6,68 6,56 6,50 6,58
Euro 8,66 8,60 8,54 8,60 8,55 8,55 8,59
Dansk 1,16 1,15 1,14 1,15 1,14 1,14 1,15
Norsk 1,13 1,12 1,14 1,14 1,13 1,12 1,12
Yen 6,76 6,58 6,44 6,52 6,49 6,68 6,63
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 24 v 23 v 22 v 21
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 22,50 22,50 22,50 23,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,10 21,10 21,10 21,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 22,20 22,20 22,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 21,50 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 560 570 580 580
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev balans balans brist brist
KLS Ugglarps - - - balans
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans - överst balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
243ss
Basis 7 kg 210 204 204 204 204
431
Basis 30 kg 372 363 363 363 363
249
SPF+Myc 7 kg 215 209 209 209 209
437
SPF+Myc 30 kg 377 368 368 368 368
254
SPF 7 kg 219 213 213 213 213
441
SPF 30 kg 381 372 372 372 372
868
Økologi 30 kg 762 762 762 762 762
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
632
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
453
ZNVG 28 kg - - 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.