@-GRIS 20 juni 2013
Senaste uppdatering gjord 20 juni 22,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser
Nu är det tyska höjningar vi väntar på
Det är midsommar och i varje fall idag riktig sommarvärme. Troligen är det snart sommarens största grillhelg, trots sill och lax. Men inget slakteri höjer priserna v 26. Alla väntar på tysk höjning, eftersom det är halva grisen som prissätts där. Priset för v 26 sätts inte förrän på midsommarafton. Priset på auktionen via internet gick upp 5 cent.
Om kriget om grispriserna i Tyskland kan du läsa i ISNs rapport nedan. Det är inte bättre att vara tysk grisproducent, än svensk, med sådan prissättning.
Att det är tyska priserna som stoppar svenska höjningar, har vi skrivit mycket om. Preferensen för svenskt kött är någorlunda när det gäller köttstycken att lägga på grillen, men för det kött som ska stoppas i korven (som läggs på samma grill) då är det lägsta pris som gäller.
Magnus Lagergren säger i sin spalt att han t o m är orolig för andra halvåret, just pga att det inte sker någon riktigt god prisutveckling på charkråvaran. Det går segt uppåt. Han tror t o m att Jordbruksverkets positiva prognos bygger på gamla passerade siffror.
Alla hade vi väl större förhoppningar på första halvåret, än vad det hittills visat.
Cato Gustafsson kommenterar också bristande lönsamheten i branschen och pekar på det dåliga resultatet för Skövde Slakteri 2012. Det är ett bevis för att vi betalat så gott vi kunnat, och mer än så. Även han säger att lönsamheten är dålig i hela grisbranschen. Industrin kan t o m ha det tuffast.
LRF har bjudit in till LRF Kött, en samarbetsgrupp där intresseföreningarna Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och Sveriges Djurbönder är tänkt att ingå. Även slakteriföretag är välkomna att ingå i branschorganisationen om man så önskar. Initiativet tas efter att LRF under två år tillsammans med Intresseföreningar och representanter för slakterier drivit en process för att samla köttbranschen i en mer samlad struktur utan att kunna nå enighet.
Det är minst sagt turbulent i LRF-leden. Flera som är animalieproducenter, och grupper av grisproducenter, har tillkännagett sitt missnöje med det som LRF utför för djurnäringarna. Sveriges Grisföretagare har redan sagt att man tänker stå utanför LRF Kött.
-Gris, nöt, lamm och fågel är delvis konkurrenter och Sveriges Grisföretagare tror inte grisnäringens frågor sätts i fokus i en grupp där alla djurorganisationer ska föreslå åtgärder. Det behövs radikala tag och mycket fokus för att få ekonomi i grisproduktionen, säger vice ordförande Mattias Espert.
-Jag har inte analyserat förslaget, men det ser ut som en panikåtgärd, säger Torgil Bertilsson, som under Debatt på GrisPortalen skrev om Kristianstadsgrisen ABs 9 delägare, som med en årsproduktion på 65 000 grisar hotat lämna LRF. Det krävs mer radikala åtgärder för att få ner kostnaderna för svenska produktionen.
-Jag vill inte döma ut förslaget, men det ser ut att vara en ny skakning i ärendet, medan det i verkligheten krävs kraftag. Vi kanske behöver en ny facklig organisation som lyssnar på oss och driver våra frågor med stor tyngd.
Samtidigt meddelar några slakterier, bl a Scan och KLS Ugglarps och Avelspoolen att man bildar Sveriges Köttföretag.
Tala om tillväxt i grissektorn. Två nya organisaationer, samma dag!
På tal om behov av tillväxt i grisnäringen, meddelar Scan att 22 personer får gå från slakteriet i Skara. /LG 130620

Glad Midsommar!


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Oförändrat läge sedan föregående vecka. Vi har alltså bra efterfrågan på grilldetaljer, både på vanlig gris men även Rapsgris. Enligt säsong mindre efterfrågan på vissa detaljer och produkter då grillen dominerar marknaden och efterfrågan just nu. Vi börjar förbereda oss för julförsäljningen så smått och därför även bra läge på produkter kopplade till julen.
Marknadsläge smågris i balans.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Nu förbättras marknaden. Det har varit full rulle till midsommar och på måndag börjar semestrarna. Vi har haft balans i slakten den här veckan, om vi inte försinkats med byte av skållkar. Smågrisarna är i balans.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden för griskött har varit riktigt bra de senaste två veckorna, men det är fortsatt pressat för produktionsköttet från exporten. Priserna i Tyskland är låga. Det är bra att danskarna får avsättning för suggorna och höjer priset.
-Vårt överskott på slaktgrisar har minskat till hanterliga en knapp vecka. Det är nog lite luft i systemet också. Slaktvikterna ligger på 89 kg, ett par kilo över normala, men kommer att sjunka.
-Det är fortsatt ett litet överskott på smågrisar och vi märker att det är visst köpmotstånd, trots att julgrisarna närmar sig. En del avvaktar med att sätta in vid de priser som är idag på smågrisar.
-Det betyder inte att smågrisarna är för dyra, eftersom alla behöver dagens priser vid de produktionskostnader som råder. Det är tufft för hela griskedjan.
-Vårt bokslut förbättrades 2012 till ett överskott på 10 mkr. Det är 25 - 30 proc bättre än 2011. Vårt fokus var låga investeringar och att förbättra egna kapitalet och soliditeten, vilket vi lyckades med. De stora investeringarna tidigare år tärde på egna kapitalet.
-2012 blev således både bra och dåligt, men i år har vi bättre resultat än i fjol. Jag är tyvärr osäker på andra halvåret för svensk grisnäring, vilket framför allt beror på att fläsktvåan fortsätter vara svag på den internationella marknaden. Riktigt svag.
-Hela grisnäringen behöver bättre konjunkturer. Lönsamheten kan vara ok för de allra duktigaste grisföretagarna, men för de flesta är det fortsatta ekonomiska bekymmer. De prognoser om mycket bättre tider för kött som SJV gått ut med, förstår jag inte. De bygger troligtvis på gamla siffror.

Skövde Slakteri:
Cato Gustafsson: -Den här veckan har varit helt galen i fråga om stora leveranser. Midsommar är en stor mathelg där det går åt stora volymer griskött, trots konkurrensen med sillen. Vi har en halv veckas slakt i kö, men den kommer att försvinna snabbt om det vackra vädret står sig.
-Den förbättrade försäljningen gör att vi avvaktar med att gå ut till de kontrakterade leverantörerna om ev jämkning av priserna på slaktgrisar. Priserna på griskött har inte gått i takt med vinterns och vårens grispriser, men nu tror vi på bättre tider. Vädret på kontinenten under våren påverkade priserna på griskött starkt.
-Vårt ekonomiska resultat 2012 blev inte som väntat, med negativa siffror, men det visar samtidigt att vi verkligen bjudit till att betala så bra priser för slaktgrisarna som vi kan och t o m mer. Vi har nu ett klart bättre resultat med oss under den gångna perioden i år. Vi kunde inte förutsäga den negativa utvecklingen som varit. Vi hade fel prognos.
-Den förbättring vi ser framöver beror bl a på investeringar i anläggningarna, där vi får ut större volymer utan att behöva sätta in mer arbete. Det är nya produktionslinjer med effektivare packlinjer.
-Det är alltså inte bara grisföretagarna som har det jobbigt, hela griskedjan har det kämpigt. Industrisidan är särskilt jobbig.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -Det har varit en hektisk vecka med att alla utökade leveranser inför midsommarhelgen. Det är en stor mathelg som innebär ungefär dubbel volym, jämfört med en vanlig vecka. Framför allt är det produkter att grilla. Finländare grillar mycket korv på midsommar.
-Jag tillönskar alla i grisbranschen en trygg och skön midsommar!

Danish Crown
Marknaden för färskt griskött i Europa har nu en positiv utveckling. Skinka, karré, kotlett och framdelar, säljs nu på en positiv marknad till lätt stigande priser.
Produktionsköttet, bog och trimning, rör sig dessvärre inte ännu och avsätts trögt på marknaden.
Japan och Ryssland är oförändrade, i förhållande till senaste veckan, medan det säljs stigande volymer till Kina.

ISN, Tyskland
Tyska slakterierna förhindrar prisstegring – och missar en chans
I början av den nya slaktveckan seglar hela den europeiska marknaden för slaktgrisar i medvind. Utbudet är begränsat och efterfrågan är stor, tack vare det vackra sommarvädret. Spanien och Frankrike ställer in sig på sommarens säsong för semestrar och priserna stiger med 5 - 6 cent. Även i Danmark, Österrike och England stiger priserna. Efter den senaste prishöjningen passerade Spanien gränsen 1,80 €. Detta lägger Spanien i toppen av tabellen över de fem största grisländerna.
Mot både trenden i Europa och tyska marknadssituationen, ställde Tyskland sig vid sidan av och fastställde lydigt oförändrat pris. Detta efter att Tönnies hade hotat med helt egna priser. Tyska slakterierna missade därmed en chans. Med 1,626 € ligger nu Tyskland endast marginellt före den danska nivån. Holländska priset rör sig parallellt med tyska och utgör nu bakljus på prisfältet bland de fem största grisländerna.
Trend för tyska marknaden: Både köttmarknaden och slakterierna jagar nu grisar till slakt. Det finns grisar som omedelbart kan levereras. Besvikelsen över den missade prishöjningen fortsätter. ISN 130620

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Rapport kommer.

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Bankerna ser järnspöken
Fram till för några år sedan hade bankerna slussportarna öppna för utlåning av pengar till satsning i svensk animalieproduktion. Man vräkte ut pengar till de som ville satsa på mjölk eller grisproduktion och detta utan några speciella prövningar av låntagarnas förmåga.
De senaste åren har bankerna börjat att på allvar pröva projektens återbetalningsförmåga. Dessutom målar man upp den ena riskfaktorn efter den andra och tror att allt negativt händer samtidigt. Detta har resulterat i nära nog nyutlåningsstopp för mjölk och grisanläggningar. Till utestående fordringar höjer man räntorna våldsamt, ja ända upp till 8 % på topplån. Vidare ökar bankerna kraven på amorteringar upp till 10 % på hela låneskulden. I några fall har man krävt att jordbruksfastigheterna skall säljas. Danske Bank verkar att vara tuffast, men även en del mindre sparbanker kan vara väl närgångna.
Det förstår ju vem som helst som kan praktisk lantbruksekonomi att situationen är ohållbar. Vi behöver hjälp med riskkapital och lånegarantier som ger långa löptider på lånen, ända upp till 40 år.
Vi är nu nere i en mycket låg investeringstakt inom grisnäringen, som innebär att vid oförändrad produktionsvolym ska stallarna fungera i 120 - 150 år. Vad gör SGF och LRF åt näringens framtidsutsikter som är värd namnet åtgärder.
Nu tar Grisgeneralen några extra dagar ledigt och önskar sina läsare en Glad Midsommar och mycket grillning.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
N
.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Antibiotika-säkra
SVA och Smittskyddsinstitutet har publicerat sin årliga rapport kring förbrukningen av antibiotika till människor och djur och läget när det gäller antibiotikaresistens. Dokumentationen bygger på statistik från 2012 och rapporten finns på SVA:s hemsida. Dessutom finns faktablad kring antibiotika till djur. Antibiotika och djur i EU är intressant läsning. SVAs kommentar:
Användningen av antibiotika för djur i Sverige är internationellt sett låg och antibiotika-resistensläget är gynnsamt. Det goda läget är resultatet av många års arbete med fokus på att förebygga sjuklighet. Nära samverkan mellan myndigheter, akademi, organisationer och djurägare gör att känd kunskap kommer till användning i praktiken.
”Men man ser ändå en gradvis försämring. Vi måste bli ännu bättre säger Christina Greko, vår kända antibiotikaexpert vid SVA. Nu dyker allt fler multiresistenta bakterier upp på svenska djur. De första fynden av vancomycinresistenta enterkocker på kyckling för många år sedan väckte uppmärksamhet. Vi hade ju inte använt, det med vancomycin närbesläktade avoparcin som tillväxtbefrämjare till kyckling, sedan början av 8o-talet. Sedan dess har det dykt upp MRSA på hund, häst och en gris och hos svenska mjölkkor. ESBL (resistensegenskaper hos E Coli) har påvisats hos kyckling, gris och nu på värphöns och kalv.
I en intervju med Christina Greko önskar sig Christina att vi antibiotikasäkrar våra beslut. D v s vi ska säkerställa att de åtgärder vi vidtar inte leder till sjukare djur och därmed ökad antibiotikaförbrukning. Jordbruksverket har gjort en motsvarighet d v s man landsbygdssäkrar sina beslut. Man ska främja en levande landsbygd. En personlig undran: Kan Grisföretagarna antibiotikasäkra åtgärderna i sitt förslag till djuromsorgsprogram? Och då tänker jag framför allt på sänkt avvänjningsålder och fler grisar i slaktsgrisboxen. För övrigt närmar sig utrymmeskraven i EU-direktivet (1 kvadratmeter över 110 kg levande vikt) svenska djurskyddsföreskrifter när nu levande vikt vid slakt av svenska grisar enligt uppgift ligger kring 110 – 120 kg.

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Klicka på annonsen!Grispriserna vecka 26

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 26 v 25 v 24 v 23
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,60 16,60 16,60 16,60
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,60 15,60 15,60 15,60
Dahlbergs 71-96,9 - 14,70 14,70 14,70
Skövde Plus** 72-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst - -
Dahlbergs Slakteri
-
- övers - överst
Ginsten
överst överst Balans överst
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 26 v 25 v 24
13,11 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,40 11,10 10,90
23,41 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,91 20,91 20,91
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,87 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,48 1,48 1,48
15,22 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,75 1,75
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
21 jun Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,75 Tyskland 1,72 1,68 1,68 1,60 1,60
18 jun jämförbara**
16,86 England - 1,966 1,944 1,916 1,886
15,80 Spanien - 1,842 1,792 1,759 1,754
14,77 Italien - 1,722 1,627 1,595 1,595
14,67 Frankrike - 1,710 1,649 1,587 1,578
14,06 Tjeckien - - 1,639 1,633 1,616
13,95 Tyskland - 1,626 1,626 1,546 1,546
13,95 Polen - - - 1,626 1,599
13,86 Danmark - 1,616 1,590 1,563 1,563
13,65 Österrike - 1,591 1,561 1,479 1,458
13,56 Belgien - 1,581 1,569 1,495 1,482
13,50 Irland - -1,574 1,574 1,574 1,574
13,43 Holland - 1,566 1,566 1,491 1,481
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
19 juni
12 juni
5 juni
29 maj
Utbud
2284
2415
2243
2100
Sålda
2284
2070
2243
2100
Medelpris, euro
1,79
1,74
1,71
1,65
Lägst
1,78
1,70
1,66
1,63
Högst
1,79
1,75
1,73
1,67
Medelpris, skr
15,35
15,13
14,80
14,19

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,40 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 26 v 25 v 24 v 23
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,40 9,40 9,40 9,40
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
Dahlbergs 140- 8,00 8,00 8,00 8,00
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 8,50 8,50 8,50
Skövde 140- 5,50 5,50 6,00 6,00
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,25 6,25 6,25 6,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Tallhöjden oflådd 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 26 v 25 v 24
8,51
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,40 7,10 6,90
14,75
Nortura Fri vikta nkr 13,17 13,17 13,17
Finland
7,65
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,04
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
10,09
ZNVG 56 % euro 1,16 1,16 1,11
Galtar
7,36
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,40 6,10 5,90
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 v 20 v 19
Pund
10,00
10,19
10,19
10,05
10,01
10,16
10,13
Dollar 6,47 6,50 6,54 6,63 6,61 6,68 6,56
Euro 8,58 8,70 8,66 8,60 8,54 8,60 8,55
Dansk 1,15 1,16 1,16 1,15 1,14 1,15 1,14
Norsk 1,11 1,12 1,13 1,12 1,14 1,14 1,13
Yen 6,63 6,91 6,76 6,58 6,44 6,52 6,49
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 25 v 25 v 24 v 23
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 22,50 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 21,10 21,10 21,10 21,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 22,20 22,20 22,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,50 20,50 20,50 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 560 560 560 570
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev balans balans balans balans
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri överst balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri överst balans - -
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten balans överst balans -
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 26 v 25 v 24 v 23 v 22
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
253
Basis 7 kg 220 214 210 204 204
442
Basis 30 kg 385 374 372 363 363
258
SPF+Myc 7 kg 225 219 215 209 209
448
SPF+Myc 30 kg 390 381 377 368 368
263
SPF 7 kg 229 223 219 213 213
453
SPF 30 kg 394 385 381 372 372
898
Økologi 30 kg 781 775 769 762 762
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
643
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
461
ZNVG 28 kg - 53 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.