@-GRIS 28 juni 2013
Senaste uppdatering gjord 28 juni 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska grispriset sänks oväntat 2 cent
Det tyska priset på slaktgrisar sänks med 2 cent nästa vecka, efter att ha höjts med 4 cent innevarande vecka. Det var oväntat, även för tyska analytiker. I Sverige välkomnades höjningen, därför att massor av billigt tyskt griskött väller in. Både Scan och Skövde säger att det inte går att tjäna pengar på helt kött pga billiga importen. De flesta av oss trodde väl att det var helt kött som gav tillskott i kassan.
-Priset på kött till konsument är nu så lågt, att det ligger på en nivå som vi borde ha i grossistledet, för att affärerna ska vara sunda, säger Tommy Ögren, Skövde.
Inget slakteri rör priset på slaktgrisar nästa vecka. Däremot sänker KLS Ugglarp priset på smågrisar 75 öre. Priset på slaktgrisar och suggor i Norge har sänkts. /LG 130628


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Grillen går fortsatt bra och nu är vi även i full gång och förbereder julen. Vi kan konstatera att det finns mycket charkråvara på markanden.
Marknadsläge smågris i balans.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.
Smågrisarna sänks med 75 öre.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det rullar på, men känns lite trögt med försäljningen. Vädret har inte varit på vår sida och billigt importkött har troligen också bromsat.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är som förra veckan.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Det är hårt tryck mot industrivarorna från importen. Storhushållen inom kommuner och landsting minskar nu inköpen pga sommarloven. Uppbromsningen i försäljningen brukar vara ett par veckor, sedan brukar det komma en viss återhämtning.
-Samtidigt ökar inköpen från sommarorter, som för vår del är t ex Hälsingland och Gästrikland, samt Skövde Slakteris turistområden i Västsverige, t ex Skara Sommarland.
-Priserna på kött är lågt i butikerna. Det detaljhandeln tar ut av konsumenterna, är vad vi i grossistledet behöver ha. Det går inte längre att tjäna några pengar på helt kött.
-Det grillas mycket korv nu, men vi måste ju bli av med kotlett, picknickbog och annat helt kött.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -

Danish Crown
De europeiska marknaderna för färskt kött är stabila denna vecka. De senaste veckornas höjningar är nu konsoliderade på marknaden. Vi ser god efterfrågan med lätt stigande priser på skinka.
Karré och kotlett är oförändrade på en tillfredsställande nivå.
Bog och produktionskött säljs fortsatt stabilt på en ansträngd marknad..
På marknaderna i tredje land är det oförändrat från föregående vecka.

ISN, Tyskland
Prishöjningar i hela Europa
Priserna på slaktgrisar stiger i hela Europa. I nästan alla länder berättas det om kraftig efterfrågan och begränsat utbud, samt fallande slaktvikter.
Efter en höjning med 3 cent blir spanska priset ledande på listan över de fem stora grisländerna, med god marginal. Det låga utbudet av slaktgrisar, räcker inte till att täcka ökningen av efterfrågan, som orsakas av tillresande semesterfirare.
Priset gick upp med 4 cent i Tyskland, Holland och Belgien. Efter att priserna varit i stort sett konstanta i dessa länder förra veckan, har det uppstått ackumulerade behov. Även i Frankrike är det lågt utbud och priserna stiger med 2 cent. De danska priserna tar intryck av de stigande köttpriserna i Europa och stiger med knappa 3 cent.
Tendens på tyska marknaden: De rabatterade huspriser som aviserats av tyska slakterier visade sig enbart vara ett hot. De tyska kötthandlarna kan f n profitera på de positiva europeiska förhållandena. Enligt rapporter går exporten av halva kroppar till Österrike och Polen bra och handeln med skinka till Italien har ökat betydligt. Dessutom har exporten av levande grisar till Östeuropa tagit fart igen. Därför väntas stabila priser. ISN 130626

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄRBengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Matkvaliteter – från farmen till tarmen
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) har gett ut en ny skrift "Matens kvaliteter". Där presenteras de viktigaste av de många faktorer och aspekter som anses känneteckna matkvalitet för olika individer.
Det är naturligtvis bra med en handledning för allmänheten om mat. Jag saknar emellertid åtminstone en passus om den faktor som uppenbarligen styr hela matkedjan nämligen priset. Detta har ju självklart stark koppling till allt det andra, både det som produceras i svinboxen och liknande, och som sedan hanteras av handeln och som slutligen hamnar i den hungriges mage.
Financial Times hade samma vecka (14/6) en stort uppslagen artikel om sambandet i USA mellan matkvalitet, andelen överviktiga (ofta fattiga och arbetslösa människor), folkhälsan och vårdkostnaderna. I USA är det ingen tvekan om att priset på mat måste diskuteras samtidigt med matkvalitén.
Även KSLAs skrivning om djurhållningen i kapitlet om "Klimat - och miljökvalitet" är påfallande lam. "Djurhållningen har dock positiva effekter", sägs det och "det finns vissa generella fördelar med svensk djuruppfödning", konstateras det vidare ("friskare djur, bättre djurvälfärd, säkrare livsmedel").
Men varför denna låga profil, varför tar inte KSLA, som "med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn" skall främja jordbruk... " detta tillfälle att med kraftiga formuleringar slå ett slag för vår primärproduktions stora samhälleliga betydelse?
I den ovannämnda amerikanska artikeln skrivs det bekymrat om det växande antalet "matöknar", dvs landsändar och orter i olika delstater, där den lokala livsmedelsproduktionen försvunnit, ortens matbutik lagts ner, busslinjen dragits in, så att den fattige utan bil eller liftningsmöjligheter inte kan nå den välsorterade livsmedelsbutiken i närmaste tätort utan tvingas nöja sig med korv, pommes frittes, chips och annan skräpmat som byns gatukök erbjuder.
Financial Times ger en mycket tänkvärd bild av en utveckling som uppenbarligen hotar även i svensk glesbygd om produktionsjordbruket läggs ner, fler jobb försvinner, handeln rationaliserar ännu mer, bensinpriset slår i taket osv.
Mot denna dystra bakgrund om matkvaliteter var det uppmuntrande att inför midsommarhelgen läsa om mamman i Norrtälje som kämpat sig till svensk kyckling i barnens skola. Bra början på en nödvändig utveckling. Droppen urholkar stenen! Nästa steg kan gälla blågul fläskkotlett i landets skolkök.
Att LRFs riksförbundsstämma inte vågade stödja hennes motion i frågan är typiskt svenskt och skulle behöva en längre förklaring.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Grisföretagarna lanserar djuromsorgsprogram
I Jordbruksverkets rapport till regeringen ”Ett djurskydd i förändring ” 2008:24, föreslog Jordbruksverket att djuromsorgsprogram skulle kunna utvecklas, som alternativ till bindande djurskyddsföreskrifter. Syftet är att ge näringen möjlighet att hitta andra former för att uppnå en god djuromsorg med särskild anpassad lagstiftning. Idag finns sådana inom kyckling – och äggproduktionen. Det finns också ett kontrollprogram som ger möjlighet till utedrift av nötkreatur utan ligghall.
På Grisföretagarnas stämma den 5 juni presenterades ett förslag till djuromsorgsprogram. Detta ska testas i 10 besättningar, om Jordbruksverket godkänner programmet. Förslaget innebär i korthet att man vill tillåta att suggan efter grisning kan fixeras max en vecka, att sinsuggor i samband med betäckning kan ställas i bås, att avvänjningsåldern sänks, att man kan öka beläggningen i tillväxt – och slaktsvinsavdelningar och att avdelningsstorleken för slaktgrisar inte begränsas till 400 grisar. Jag har frågat Bo Algers, professor i djurens miljö och hälsa, som tidigare gett synpunkter på förslaget vad han tycker.
Vad anser du om principen att tillämpa av näringen drivna djuromsorgsprogram som alternativ till bindande djurskyddsföreskrifter?
-Det kan fungera om den övervakande myndigheten noggrant följer omsorgsprogrammet och tydligt markerar om det inte fungerar. Här ställs ibland djurskydd mot näringsintressen och därför är det problematiskt om det är en myndighet som har att utveckla näringen som också ska övervaka djurskyddet.

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Klicka på annonsen!

Grispriserna vecka 27

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 27 v 26 v 25 v 24
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,60 16,60 16,60 16,60
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,60 15,60 15,60 15,60
Dahlbergs 71-96,9 - 14,70 14,70 14,70
Skövde Plus** 72-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst -
Dahlbergs Slakteri
-
- - övers -
Ginsten
överst överst överst Balans
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 26 v 25 v 24
13,11 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,40 11,10 10,90
22,93 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,85 20,91 20,91
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,99 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,48 1,48
15,36 Snellmans 80 – 105 euro 1,75 1,75 1,75
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
28 jun Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,92 Tyskland 1,70 1,72 1,68 1,68 1,60
25 jun jämförbara**
17,27 England - 1,967 1,966 1,944 1,916
16,44 Spanien - 1,873 1,842 1,792 1,759
15,18 Frankrike - 1,729 1,710 1,649 1,587
15,11 Italien - 1,722 1,722 1,627 1,595
14,49 Tjeckien - - 1,651 1,639 1,633
14,62 Tyskland - 1,666 1,626 1,626 1,546
14,71 Polen - - - 1,676 1,626
14,42 Danmark - 1,643 1,616 1,590 1,563
14,20 Belgien - 1,618 1,581 1,569 1,495
14,15 Österrike - 1,612 1,591 1,561 1,479
14,08 Holland - 1,604 1,604 1,566 1,491
13,81 Irland - 1,574 1,574 1,574 1,574
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
26 juni
19 juni
12 juni
5 juni
Utbud
3315
2284
2415
2243
Sålda
2565
2284
2070
2243
Medelpris, euro
1,76
1,79
1,74
1,71
Lägst
1,74
1,78
1,70
1,66
Högst
1,77
1,79
1,75
1,73
Medelpris, skr
15,27
15,35
15,13
14,80

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,40 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 27 v 25 v 24 v 23
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,40 9,40 9,40 9,40
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
Dahlbergs 140- - 8,00 8,00 8,00
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 8,50 8,50 8,50
Skövde 140- 5,50 5,50 6,00 6,00
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,25 6,25 6,25 6,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Tallhöjden oflådd 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 27 v 26 v 25
8,51
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,40 7,40 7,10
13,66
Nortura Fri vikta nkr 12,42 13,17 13,17
Finland
7,72
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,09
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
10,18
ZNVG 56 % euro 1,16 1,16 1,16
Galtar
7,36
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,40 6,40 6,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Pund
10,32
10,00
10,19
10,19
10,05
10,01
10,16
Dollar 6,73 6,47 6,50 6,54 6,63 6,61 6,68
Euro 8,78 8,58 8,70 8,66 8,60 8,54 8,60
Dansk 1,17 1,15 1,16 1,16 1,15 1,14 1,15
Norsk 1,10 1,11 1,12 1,13 1,12 1,14 1,14
Yen 6,86 6,63 6,91 6,76 6,58 6,44 6,52
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 27 v 26 v 25 v 24
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 22,50 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 20,35 21,10 21,10 21,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 22,50 22,20 22,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 560 560 560 560
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev balans balans balans balans
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri - överst balans balans
Dalsjöfors Slakteri överst överst balans -
Dahlbergs Slakteri - - balans balans
Ginsten balans balans överst balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
257
Basis 7 kg 220 220 214 210 204
450
Basis 30 kg 385 385 374 372 363
263
SPF+Myc 7 kg 225 225 219 215 209
456
SPF+Myc 30 kg 390 390 381 377 368
267
SPF 7 kg 229 229 223 219 213
460
SPF 30 kg 394 394 385 381 372
913
Økologi 30 kg 781 781 775 769 762
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
649
Klass S40, 30 kg* 74 74 74 74 74
Tyskland
465
ZNVG 28 kg - 53 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.