@-GRIS 19 juli 2013
Senaste uppdatering gjord 19 juli 17,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser

Tyska priset upp drygt 1 kr på två veckor
Tyskland höjer priset på slaktgris med 6 cent även v 30. Priset har därmed gått upp en dryg krona på två veckor. Suggorna går upp 3 cent.
Det är det varma och vackra vädret som ökar efterfrågan på grillprodukter, samtidigt som grisarna växer sämre och skapar underskott på griskött i de flesta av Europas länder. Betydande tysk export till Polen bidrar också till prishöjningen.
I Sverige händer inget med priserna, ännu.
I svenska medier diskuteras just nu kovändningen i svenska rättssystemet, där dubbelt straff inte längre ska få utdömas för samma förseelse. Både grisnäringen och hela lantbruket kan ha stora skadestånd att hämta, eftersom både dubbla straff och tredubbla straff är vanliga.
En fårbonde har redan överklagat sitt straff hos Högsta Domstolen.
Det är Sven Järpdal i Grisgeneralen, som påpekar det. Fundera på det han skriver nedan!
Det gäller för hela näringen att driva de här frågorna!
EUs export av griskött hänger nu på en skör tråd. Det blir allt fler utbrott av afrikansk svinpest i Ryssland och Vitryssland. Ett utbrott innanför EUs gräns kan stoppa exporten från alla EU-länder. Svinpest i besättningar finns endast 30 km från EUs gräns i Litauen och smittade vildsvin har konstaterats ännu närmare. Ett ytterligare problem är att vitryska myndigheter inte gör vad man kan för att hindra smittan.
Litauen har bett EU om bidrag till ett 50 mil längt stängsel mot Vitryssland. /LG 130719UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
HKScan har vid egenkontroll upptäckt förekomst av listeria i skivad leverpastej producerade på en produktionslinje i Kristianstad den 15 juli. Listerian har påvisats i vår normala processkontroll där vi kontinuerligt tar ut prover och analyserar efter olika bakterier både vid produktionsdag och vid bäst-före-dag. Företaget återkallar av säkerhetsskäl alla produkter som producerats på samma linje den 15 juli.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Nu säljs grisprodukterna bra i värmen. Vi vill diskutera grispriserna över helgen och sätter dem på måndag. Det är bra att tyska priserna går så kraftigt uppåt.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är i princip oförändrad. Priserna är oförändrade.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Det har varit en bra vecka, med god försäljning. Kön av grisar minskar, smågrisarna är i balans

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Snellman sänkte slaktsvinspriset 5 c/kg och smågrisprisen 3 €/st fr o m förra veckan. Vi informerade redan i samband med Farmarimässan i Seinäjoki i början av månaden, men jag har glömt sända infon.

Danish Crown
Marknaden för griskött i EU är starkt präglad av minskat utbud av slaktgrisar. Samtidigt är det bra grillväder i de flesta länderna i Europa, vilket betyder stor efterfrågan.
På den europeiska marknaden säljs färsk skinka till oförändrat eller svagt stigande priser. Kotlett handlas på oförändrad prisnivå, medan bog och charkråvara likaledes säljs till oförändrade priser.
På den brittiska marknaden för bacon är det stabil försäljning.
För marknaderna utanför Europa är det fortsatt stabil försäljning till de asiatiska marknaderna och positiv utveckling på den ryska marknaden. .

ISN, Tyskland
Starkt ökad efterfrågan på grillkött, snabbt stigande priser
Marknaden för slaktgrisar har förbättrats på ett utomordentligt sätt. Sommarväder visar påtagligt konsumenternas intresse för grillning i trädgården och därmed efterfrågan på kött i hela Europa. Detta sker samtidigt då utbudet av slaktgrisar minskar i nästan alla länder. Mest betydande höjning av grispriset rapporteras från Tyskland, Belgien och Holland. Där gick priserna upp 6 cent. Men i Österrike och Frankrike gick också priserna upp märkbart, med 5 cent. I Spanien steg priset inte denna vecka, men väntas snart gå upp.
Grisarnas dagliga tillväxt försämras av värmen och det går inte att få ut samma volymer kött från stallarna nu. Samtidigt är det högsäsong för turism i de varma länderna.
Trend för tyska marknaden: Redan i början av veckan var efterfrågan på slaktgrisar exceptionellt stor. Antalet grisar som kan slaktas räcker inte i alla länder. Priserna kan väntas fortsätta stiga. /ISN 130716

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Svensk dubbelbestraffning
Igår blev det klart att vi i Sverige gjort fel angående bestraffning av skattefiffel. Den som fått skattetillägg ska dessutom inte kunna dömas för skattebrott och därmed kunna hamna i finkan. Dessa felaktigt dömda ges nu möjlighet till resning, frisläppande och att kunna få skadestånd. Gott och väl att det bringas klarhet i detta.
Har vi samma sak inom jordbruket? I det fall att man döms för miljöbrott så drabbas man dessutom av sanktioner på våra EU-stöd. Då kommer återbetalningskrav. Inom animalieproduktionen kan Du vid minsta anmärkning drabbas av sanktioner på EU-avgiften, få eventuella certifikat indragna och dessutom bli dömd i domstol för vanvård av djur. Här pratar vi inte enbart om dubbelbestraffning utan om trippelbestraffning! Detta är en mycket viktig fråga som LRF måste ta i, och det är NU!
I övrigt vill jag varmt rekommendera professor Jerker Nilssons artikel under synpunkten i ATL. Läs den! Han behandlar som vanligt mycket viktiga frågor för svenskt jordbruk och den här gången angående att ”vi i Sverige skall ligga före”och att detta är ingen tävling i sig.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Sv

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Klicka på annonsen!

Grispriserna vecka 30

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 30 v 29 v 28 v 27
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,60 16,60 16,60 16,60
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,60 15,60 15,60 15,60
Dahlbergs 71-96,9 - 14,70 14,70 14,70
Skövde Plus** 72-96,9 15,70 - 15,70 15,70
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 - 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,50 - 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
överst - överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
- - överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
- överst - -
Ginsten
balans balans balans överst
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 30 v 29 v 28
13,22 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,50 11,40 11,40
22,93 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,85 20,85 20,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,77 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,48 1,48
14,67 Snellmans 80 – 105 euro 1,70 1,70 1,75
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
18 jul Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,53 Tyskland 1,80 1,74 1,68 1,70 1,72
16 jul jämförbara**
16,64 England - 1,929 1,923 1,953 1,967
16,32 Spanien - 1,892 1,885 1,885 1,873
16,60 Italien - 1,924 1,848 1,722 1,722
15,18 Frankrike - 1,760 1,708 1,737 1,729
14,70 Tjeckien - - 1,704 1,694 1,657
14,58 Polen - - - 1,690 1,695
14,17 Danmark - 1,643 1,643 1,643 1,643
14,55 Tyskland - 1,686 1,626 1,646 1,666
14,35 Österrike - 1,663 1,612 1,612 1,612
13,75 Irland - 1,594 1,594 1,594 1,574
14,28 Belgien - 1,655 1,593 1,618 1,618
14,00 Holland - 1,623 1,566 1,557 1,604
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
17 juli
10 juli
3 juli
26 juni
Utbud
2378
2905
2460
3315
Sålda
2378
2565
1430
2565
Medelpris, euro
1,81
1,75
1,70
1,76
Lägst
1,78
1,73
1,69
1,74
Högst
1,82
1,76
1,71
1,77
Medelpris, skr
15,62
15,10
14,77
15,27

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,40 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 30 v 29 v 28 v 27
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,40 9,40 9,40 9,40
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
Dahlbergs 140- - 7,50 7,50 8,00
Tallhöjden Fri vikt, klass 8,50 8,50 8,50 8,50
Skövde 140- 5,50 - 5,50 5,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,25 - 6,25 6,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Tallhöjden oflådd 6,50 6,50 6,50 6,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Sugga 8,50 kr - galt 6.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 30 v 29 v 28
9,31
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,10 7,40 7,40
13,66
Nortura Fri vikta nkr 12,42 12,42 12,42
Finland
7,59
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,00
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,58 0,58
Tyskland
10,52
ZNVG 56 % euro 1,22 1,19 1,16
Galtar
8,16
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,10 6,40 6,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 29 v 28 v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Pund
9,99
10,05
10,20
10,32
10,00
10,19
10,19
Dollar 6,58 6,67 6,68 6,73 6,47 6,50 6,54
Euro 8,63 8,69 8,69 8,78 8,58 8,70 8,66
Dansk 1,15 1,16 1,16 1,17 1,15 1,16 1,16
Norsk 1,09 1,09 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13
Yen 6,56 6,72 6,72 6,86 6,63 6,91 6,76
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 30 v 29 v 28 v 27
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 22,50 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 20,35 20,35 20,35 20,35
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 22,20 22,20 22,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,50 - 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 560 - 560 560
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev balans balans balans balans
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans - - -
Dalsjöfors Slakteri - - överst överst
Dahlbergs Slakteri - balans - -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
262
Basis 7 kg 228 223 223 220 220
456
Basis 30 kg 397 389 389 385 385
267
SPF+Myc 7 kg 233 228 228 225 225
462
SPF+Myc 30 kg 402 394 394 390 390
272
SPF 7 kg 237 232 232 229 229
466
SPF 30 kg 406 398 398 394 394
914
Økologi 30 kg 795 789 789 781 781
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
612
Klass S40, 30 kg* 71 74 74 74 74
Tyskland
457
ZNVG 28 kg - 53 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.