@-GRIS 9 augusti 2013
Senaste uppdatering gjord 13 augusti 7,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser

Ginsten följer med nedåt med 40 öre v 33
Tyskland höjer grispriset med 3 cent och suggorna fortsätter uppåt med 4. Danska priset ligger stilla nästa vecka. Det är bra att skillnaderna mellan tyskt/danskt grispris och svenskt sjunker, eftersom skillnaden varit stor under våren. Det har gynnat importen och svenska slakterier har haft svårt att få ut de priser man lovat för slaktgrisar 2013. Nu signaleras återgång till den gamla prismodellen med veckopriser, dvs noteringar, och inte garanterade priser och inte stora tillägg som inte har någon förankring i prestation. Det är bara att gratulera de uppfödare som lyckades förhandla till sig bra priser för 2013 och står på sig nu när en del slakterier vill bryta avtalen. Det jag hört är att en del grisföretagare gör det.
Ginsten följer med trenden och prutar på priserna nästa vecka, men i brist på leveransavtal att bryta sänker man den s k noteringen med 40 öre.
Vi lever i en föränderlig värld, skriver Magnus Lagergren i sitt brev till Dalsjöfors leverantörer. Marknaden är mer oförutsägbar än någonsin. Därför ville han, enligt brevet, ta bort garantipriserna från 22 juli och enbart använda notering + överenskomna tillägg. Han skriver att Dalsjöfors fryslager växt med 1500 ton sedan nyår och nu har företaget inte möjlighet att lägga mer i frysen. Garantipriset var för innevarande period 17,75 kr.
Magnus skriver också att skillnaden mellan tyskt/danskt grispris och svenskt brukar vara ca 1,50 kr. I vår har skillnaden varit ca 3 kr. Till detta kan sägas att de danska och tyska höjningarna under senaste veckorna i stort sett återställt skillnaden till den mer normala.
Slaktstatistiken för kv 2 visar ingen nedgång i slakten, utan en ökning med 0,6 %. Totalt för halvåret är det minskad slakt med 3,5 %. Tabellen är inte korrigerad för ev slaktköer vid kvartalsskiftena.
Som vanligt är det Scan som är den stora förloraren i kampen om slakten och minskar i Kristianstad 10,8 %. Siljans Chark minskar 6,1 %, Gotlands Slagteri 4,8 och mest av alla Alviksgården 28,6 %. Största ökningen har KLS Ugglarps med 13,8, Kalmar 12,2 och Dahlbergs 13,1. Ginsten ökar 9,9, Dalsjöfors 9,6 och Skövde 2,0.
Med tanke på att det varit svårt att ta ut bra priser för det dyrproducerade svenska köttet, kanske det inte varit enbart nackdelar för förlorarna på slaktmarknaden. Scan säger nu att man inte eftersträvar volymer, utan lönsam försäljning.
I HKScans kvartalsrapport för kv 2 visas att Scan minskat omsättningen och lyckats göra en vinst på 2 milj €, vilket ska jämföras med en förlust på 3,7 förra året. Det var länge sedan Scan visade en så positiv trend. Scans resultat kv 2 var bättre, både sett från kv 1 2013 och kv 2 2012.
På tal om billig import och Scans intention att sälja till bara bra priser, ett exempel från Ica Maxi i Hyllinge: Färsk svensk fläskfilé, ICAs egna varumärke (kan vara Scans) 139 kr/kg. I samma butik Färsk fläskfilé HKScan Finland 69,95 kr/kg. HKScans kött från Finland säljs till halva priset! /LG 130809


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Högt kampanjtryck på falukorv och kotlett! Den långa grillsäsongen fortsätter samtidigt som julproduktion och kampanj smörgåsmat pågår. Marknadsläge smågris i balans.

KLS Ugglarps
Vi märker av en viss förbättring för grisköttet på den svenska marknaden. På den internationella marknaden ser vi en ökande efterfrågan med stigande exportpriser. Så totalt sett har vi helt klart en förbättrad marknadssituation för det svenska grisköttet.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen i veckan har varit relativt bra, men det börjar märkas på grillprodukterna att sommargästerna börjar flytta hem. Det är svårt att få ut bra priser, så vi sänker priset på slaktgrisar 40 öre. Suggor och smågrisar är oförändrade.
-Vi har trott att prisbilden skulle räta upp sig, men så har det inte blivit. Snart kommer dock inläggning av julskinka, så sänkningen blir nog av tillfällig karaktär.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Priserna och marknaden är oförändrad.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Veckans försäljning har varit fortsatt god, men karré tappar både i volym och pris. Nu verkar det bli sämre väder och vi grillar mindre. Däremot öppnar personalmatsalarna efter semestrarna och snart även skolornas matsalar. Då ökar försäljningen av bl a sida och trimning för falukorven. Även picknicbog ökar, liksom andra produkter till älgjakten.
-Den här veckan slaktade vi sista delen av överstående grisarna och vi har därmed balans i slakten. Smågrisarna visar lite brist pga en brand hos en av våra leverantörer.
-Exporten till Ryssland ångar på. Den var 150 ton föregående vecka och 200 ton den här veckan. Det är späck, trimning och butiksskinka som går mest, samt vissa nötprodukter, bl a oxtunga.
-Ove Konradsson har börjat som vd för Skövde Slakteri den här veckan. Cato är kvar i kulisserna och hjälper Ove igång med pappersexercisen och är på plats månaden ut. Sedan står han till vårt förfogande till in på nästa år.
Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -Försäljningen är normal för årstiden.
-Exporten till Sverige av smågrisar står stilla och vi placerar överskottet på smågrisar på annat sätt. I Sverige krävs certifikat för smågrisarna. Projektet att sälja smågrisar till Sverige är dock inte nedlagt, utan vi får se vad det kan bli i framtiden.

Danish Crown
På den europeiska marknaden säljs färsk skinka till oförändrad prisnivå denna vecka. För övriga detaljer sker handeln likaså till oförändrad prisnivå. Till brittiska marknaden för bacon är försäljningen oförändrad sedan föregående vecka.
Samma gäller marknaderna utanför Europa, där försäljningen är oförändrad sedan föregående veckor. Det betyder även fin aktivitet på ryska marknaden, samt stabil försäljning till Kina och Japan.

ISN, Tyskland
Låga utbudet av slaktgrisar håller uppe priserna
Priserna på slaktgrisar i EU är stabila på en hög nivå eller rör sig runt uppnådda priser. Pga värmen är tillväxten hos grisarna låg och anmälningarna till slakt därmed också på låg nivå. Franska priserna steg med 1,7 cent och även i Spanien skedde en mindre höjning pga det låga utbudet. I Holland och Belgien höjdes priserna något förra veckan, men sänktes åter denna vecka. I Österrike har man problem med stor import från Tyskland, men pga stor efterfrågan har importen ingen påverkan på priset.
Trend för tyska marknaden: Temperaturerna är fortsatt höga, vilket gör att utbudet av slaktgrisar är fortsatt lågt. Med den nya månaden väntas priserna stabilisera sig, samtidigt som semestrarna börjar ta slut i de tyska delstater där de började tidigast. /ISN 130808

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Nya leveransavtal
Under senare tid har flera slakterier sagt upp innevarande leveransavtal. Några slakterier vill om möjligt ändra innevarande avtal, vilket inte är så lätt utan frivilliga överenskommelser.
Detta kan tolkas som att årets avtal hamnat något högt och att optimismen inför 2013 var stor. Skillnaden mellan grisproducenter är stor och hos SLS-Scan ända upp till mer än 5 kr per kg i skillnad. Det betyder ända upp till 450 kr per slaktgris. Slaktarna upplever en klart försämrad lönsamhet i sitt led.
Inför 2014 tror jag att en återgång till tidigare modeller blir den framkomliga vägen. Det innebär att slakterierna kommer att ha mer rörliga avräkningsnoteringar och tilläggen måste vara prestationsbaserade, dvs baserat på årsleveranser, veckoleveranser, överstående och förskottsleveranser, kort sagt effektivitet och följsamhet till marknaden. Balansen mellan smågris och slaktgrisledet måste normaliseras att ligga omkring 45 % smågrispris av slaktgrisvärdet.
Vi som leverantörer måste ha klart för oss att vi har kunder med valmöjligheter i slutänden av vår produktion.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-


Gunnelas blogg
Klicka HÄR

-

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Klicka på annonsen!

Grispriserna vecka 33

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 32 v 32 v 31 v 30
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,20 16,60 16,60 16,60
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,60 15,60 15,60 15,60
Dahlbergs 71-96,9 14,70 14,70 14,70 14,70
Skövde Plus** 72-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst -
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst -
Ginsten
-
balans balans balans balans
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 33 v 32 v 31
13,57 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,70 11,70 11,70
22,93 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,85 20,85 20,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,84 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,48 1,48 1,48
14,75 Snellmans 80 – 105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
9 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,88 Tyskland 1,83 1,80 1,80 1,80 1,74
6 aug jämförbara**
17,57 Italien - 2,025 2,025 1,975 1,924
16,96 Spanien - 1,955 1,949 1,930 1,892
16,57 England - 1,910 1,933 1,947 1,929
15,93 Frankrike - 1,836 1,819 1,814 1,760
15,15 Tyskland - 1,746 1,746 1,746 1,686
14,90 Belgien - 1,717 1,729 1,717 1,655
14,87 Österrike - 1,714 1,714 1,714 1,663
14,99 Tjeckien - - - 1,728 1,704
15,59 Polen - - - 1,797 1,744
14,73 Danmark - 1,698 1,698 1,671 1,643
14,58 Holland - 1,680 1,690 1,680 1,623
13,83 Irland - 1,594 1,594 1,594 1,594
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
7 aug
31 juli
24 juli
17 juli
Utbud
2480
2145
3318
2378
Sålda
2480
1855
2598
2378
Medelpris, euro
1,87
1,85
1,85
1,81
Lägst
1,83
1,82
1,83
1,78
Högst
1,88
1,87
1,87
1,82
Medelpris, skr
16,23
15,87
15,87
15,62

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,40 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 33 v 32 v 31 v 30
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,40 9,40 9,40 9,40
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,65 6,65 6,65 6,65
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 6,50
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 33 v 32 v 31
10,20
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,80 8,80 8,60
13,66
Nortura Fri vikta nkr 12,42 12,42 12,42
Finland
7,63
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,03
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
11,19
ZNVG 56 % euro 1,29 1,25 1,25
Galtar
9,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,80 7,80 7,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Pund
10,09
9,93
9,97
9,99
10,05
10,20
10,32
Dollar 6,50 6,55 6,50 6,58 6,67 6,68 6,73
Euro 8,68 8,69 8,58 8,63 8,69 8,69 8,78
Dansk 1,16 1,16 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17
Norsk 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10
Yen 6,76 6,64 6,50 6,56 6,72 6,72 6,86
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 22,50 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 20,35 20,35 20,35 20,35
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22,20 22,20 22,20 22,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 540 540 540 540
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev balans balans balans balans
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
267
Basis 7 kg 241 233 233 228 223
465
Basis 30 kg 413 405 405 397 389
273
SPF+Myc 7 kg 246 238 238 233 228
471
SPF+Myc 30 kg 418 410 410 402 394
278
SPF 7 kg 250 242 242 237 232
476
SPF 30 kg 422 414 414 406 398
920
Økologi 30 kg 800 800 800 795 789
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
616
Klass S40, 30 kg* 71 71 71 71 74
Tyskland
477
ZNVG 28 kg - 55 55 55 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.