@-GRIS 16 augusti 2013
Senaste uppdatering gjord 19 augusti 14,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser

Tyska priset 16,20 skr slår de flesta svenska slakteriers priser
Tyska grispriset stiger även nästa vecka, nu med 5 cent, ca 45 öre, till 16,20 i svenska pengar. Tyska priset har under lång tid legat ganska mycket över svenska, vilket varit ett problem för svenska slakterier. Nu är tyska priset i nivå med de svenska och dessutom kostar det en del frakt, varför vi bör vänta oss att svenska slakterierna också kan höja, eller i varje fall inte behöver pruta på avtalen.
Priset på suggor höjs i Tyskland med 4 cent till 1,33, vilket är 11,46, mer än vad något svenskt slakteri betalar och mer än Scans officiella notering på slaktgrisar.
Den positiva utvecklingen i Tyskland och EU medför att Atria höjer 2 cent. Men inget svenskt slakteri höjer nästa vecka. Ginsten ligger på samma nivå, 16,20, som tyska. Övriga ligger under. Sedan tillkommer tillägg. Vilka tillägg man kan få i Tyskland vet jag inte. Ginsten sänker smågrisarna 1 kr. /LG 130816


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Oförändrad situation på marknaden jämfört föregående vecka. Egen tillverkning av chark är en fördel i rådande situation med otroligt låga priser på råvaror. Den långa grillsäsongen fortsätter, samtidigt som julproduktion och kampanj smörgåsmat pågår.

KLS Ugglarps
Marknaden är i stort sett oförändrad mot föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är fortfarande aningen drag i grillningen, så det har varit en bra vecka. 

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -.Vi är nu ur sommarsäsongen, vilket till viss del kompenseras av att charkindustrin ökat sin efterfrågan efter sommarstiltjen. Även ökad aktivitet på vissa exportmarknader som Nya Zeeland.

Skövde Slakteri:
Cato Gustafsson: -Det är fortfarande bra väder och korv säljs bra och det grillas en del, men inte med samma drag som tidigare. Det har sammanfattat varit en bra sommar för försäljningen av griskött. Nu börjar skolorna och försäljningen riktas in på andra produkter.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -Priset på slaktgrisar höjs 2 cent pga den goda utvecklingen på marknaden. Främst påverkas situationen av att den europeiska marknaden har en positiv utveckling, sedan några veckor. Slakten är i balans och det är överskott på smågrisar.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade jämfört med senaste veckan. Det betyder stabil efterfrågan på alla styckningsdetaljer.
Utbudet av grisar i Tyskland är fortsatt litet och tillsammans med semestrarna i södra Europa ger detta balans i marknaden.
På marknaderna i tredje land är det fortsatt god försäljning till Ryssland och stabil försäljning till Kina och Japan.

ISN, Tyskland
Fortsatt låga utbud - god marknadssituation
Marknaden för griskött är lite olika i olika länder. Men den domineras av en god trend, med priser som följer det uppåtgående tyska priset.
Efter en period med höga temperaturer och lägre daglig tillväxt som följd, ser vi nu både lägre slaktvikter och minskade slaktade volymer. Stigande priser ses i Tyskland, Belgien, Holland och Österrike. I England gick priset upp som följd av valutans ändringar.
Oförändrade priser blev det i Danmark och Irland. Jämfört med de övriga fem stora länderna för grisproduktion, tar även Spanien en paus, men på högsta nivå. Franska priset gick ned 2,6 cent. Orsaken finner vi i pressad hemmamarknad och i det stora försprånget Frankrike har jämfört med tyska priset. I Italien är det problem med exporten av skinka. Dessutom saknas det en slaktdag 15 augusti pga helgdag i några katolska länder.
Tendens på tyska marknaden: F n kan inte slakterierna få in slaktgrisar i den takt kunderna efterfrågar kött. Situationen på marknaden är väldigt god, då det förväntas att utbudet av slaktgrisar fortsätter vara lågt. Som minimum väntas oförändrade eller fortsatt stigande priser. ISN 130813

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Försvinner garantiprserna?
Magnus Lagergren, Dalsjöfors, påpekar att det tyska grispriset har varit 3 kr lägre än det svenska och att detta skulle vara huvudorsaken till att flera slakterier ”sitter tjocka” på fläsk. Jag vill bara påminna att för några år sedan var det svenska priset 1,50 kr lägre än det tyska under en längre tid. Detta gav upphov till det största raset i framförallt smågrisproduktionen på mycket länge. Följderna av detta vet vi ju, med ett flertal nedlagda grisgårdar.
Det viktiga är att försöka hitta en formel för framtiden. Garantipriser prövar vi just nu och det verkar prisdrivande på ett sätt som alla slakterier inte klarar. Däremot kanske ett golvpris kan fungera med marknadstillägg som följer med verkligheten i vår omvärld t ex Tyskland. Fasta priser är att föredra.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-


Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Antibiotika i djuruppfödningen – ett hot mot människans hälsa?
Det var rubriken på den konferens som 1996 ordnades i Bryssel på initiativ av Turid Ström, Sveriges Konsumentråd och Karl-Erik Olsson, då EU-parlamentariker i samråd med LRF. Det var startskottet på alla de aktiviteter som Sverige drev för att övertyga EU-kommissionen och medlemsländerna om att göra som Sverige, d v s förbjuda antibiotika som generell fodertillsats. Det hade riksdagen beslutat om fr o m 1986 på LRFs initiativ.
Det är intressant att se tillbaka på vad vi kände till och vad som sas i denna fråga för 17 år sedan. För det första kan vi konstatera att vi kan stryka frågetecknet. Det finns ett tydligt samband mellan antibiotika i djuruppfödningen och risken för antibiotikaresistenta bakterier som ett folkhälsoproblem. Om detta är vi överens, vilket inte var fallet 1996. Kommissionen hävdade då att antibiotika i foder inte hade några skadliga effekter.
EUs förbud mot antibiotika som fodertillsats trädde i kraft 2006 – 20 år efter det svenska förbudet. Sedan dess har Kommissionen också fastställt en handlingsplan mot antibiotikaresistens i november 2011. Ingvar Ekesbo känd djurskyddsprofessor var en av huvudtalarna på konferensen 1996: ” Förbjud onödig antibiotika i EUs grundlagar. Mer plats för djuren och mindre antibiotika ger gladare och friskare djur. Den svenska modellen är den mest vetenskapligt och biologiskt logiska” sa Ekesbo.
Bättre ursprungsmärkning av animaliska livsmedel efterlystes. Så får kunderna göra sitt val. ”Helst skulle jag vilja att bondens nummer stod tryckt på den köttbit du köper” sa Ekesbo. Rubriken på mitt anförande kring hur svenska uppfödare tacklat förbudet 1986 var ”Hårt arbete, blod, svett och tårar – men det är möjligt”.
Jag presenterade bl a lantbrukets antibiotikapolicy (1981 reviderad 1995 och som reviderats av LRF 2013. En kvarstående svaghet enligt policyn är att vi i Sverige har dålig koll på förbrukningen på gårdsnivå jämfört med Danmark, Nederländerna och Tyskland, men mer om detta i senare blogg). ”I Sverige är konsumenter och lantbrukare överens om att rutinmässig användning av antibiotika måste bekämpas” sa Turid Ström. Och den enigheten förutsätter jag finns även idag. Men jag kanske skulle önska mer tydlighet från konsumenterna. Nu i augusti träffas det informella nätverket mot antibiotikaresistens. Få se vad vi kan hitta på för att påskynda den viktiga processen.

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Klicka på annonsen!

Grispriserna vecka 34

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 33 v 32 v 32 v 31
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,20 16,20 16,60 16,60
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,60 15,60 15,60 15,60
Dahlbergs 71-96,9 14,70 14,70 14,70 14,70
Skövde Plus** 72-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,50 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
-
balans balans balans balans
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 34 v 33 v 32
13,68 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,90 11,70 11,70
22,93 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,85 20,85 20,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,90 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,50 1,48 1,48
14,65 Snellmans 80 – 105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
16 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,20 Tyskland 1,88 1,83 1,80 1,80 1,80
13 aug jämförbara**
17,45 Italien - 2,025 2,025 2,025 1,975
16,85 Spanien - 1,955 1,955 1,949 1,930
16,55 England - 1,921 1,910 1,933 1,947
15,60 Frankrike - 1,810 1,836 1,819 1,814
15,30 Tyskland - 1,776 1,746 1,746 1,746
15,04 Österrike - 1,745 1,714 1,714 1,714
15,01 Belgien - 1,742 1,717 1,729 1,717
15,15 Tjeckien - - - 1,758 1,728
15,49 Polen - - - 1,798 1,797
14,73 Holland - 1,709 1,680 1,690 1,680
14,62 Danmark - 1,697 1,698 1,698 1,671
13,74 Irland - 1,594 1,594 1,594 1,594
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
7 aug
31 juli
24 juli
17 juli
Utbud
2480
2145
3318
2378
Sålda
2480
1855
2598
2378
Medelpris, euro
1,87
1,85
1,85
1,81
Lägst
1,83
1,82
1,83
1,78
Högst
1,88
1,87
1,87
1,82
Medelpris, skr
16,11
15,87
15,87
15,62

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,40 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 34 v 33 v 32 v 31
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,40 9,40 9,40 9,40
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,65 6,65 6,65 6,65
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 34 v 33 v 32
10,46
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,10 8,80 8,80
13,66
Nortura Fri vikta nkr 12,42 12,42 12,42
Finland
7,58
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
4,99
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
11,46
ZNVG 56 % euro 1,33 1,29 1,25
Galtar
9,31
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,10 7,80 7,80
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 33 v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27
Pund
10,08
10,09
9,93
9,97
9,99
10,05
10,20
Dollar 6,49 6,50 6,55 6,50 6,58 6,67 6,68
Euro 8,62 8,68 8,69 8,58 8,63 8,69 8,69
Dansk 1,15 1,16 1,16 1,15 1,15 1,16 1,16
Norsk 1,10 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,09
Yen 6,62 6,76 6,64 6,50 6,56 6,72 6,72
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 34 v 33 v 32 v 31
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 21,50 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 20,35 20,35 20,35 20,35
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 22,20 22,20 22,20 22,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 540 540 540 540
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev balans balans balans balans
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist balans balans
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 34 v 33 v 32 v 31 v 30
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
282
Basis 7 kg 246 241 233 233 228
484
Basis 30 kg 421 413 405 405 397
288
SPF+Myc 7 kg 251 246 238 238 233
489
SPF+Myc 30 kg 426 418 410 410 402
293
SPF 7 kg 255 250 242 242 237
494
SPF 30 kg 430 422 414 414 406
926
Økologi 30 kg 806 800 800 800 795
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
739
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
612
Klass S40, 30 kg* 71 71 71 71 71
Tyskland
482
ZNVG 28 kg - 56 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.