@-GRIS 30 augusti 2013
Senaste uppdatering gjord 2 september 22,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com


Suggstallar
uthyres
245 platser. 41 x 6 grupper.
Byggt/renoverat 2001 - 2002
Blekinge
claes.gustafsson129@gmail.com

Senaste nytt om marknaden och priser

Dalsjöfors sänker med 25 öre mitt i EU-uppgången
Det börjar höras röster om att det är dags för svenska slakterierna att höja priserna, nu när EU-priserna tuffar på uppåt. Danmark och Tyskland har haft en rad höjningar, som minskat skillnaden mellan svenska och tyska priser. Då sänker Dalsjöfors med 25 öre och hänvisar till mellansäsongen, mellan grillprodukterna och julskinkan.
Slakterierna klagar fortsatt över billig charkråvara. Priserna borde ha gått upp i Tyskland och Danmark, men troligen är det avtal som släpar efter och gör att det fortfarande kommer in billig importerad råvara.
Det är också dags att kolla priset på foder, så du inte av gammal vana beställer till samma pris du betalat tidigare. Den nya skörden är på väg in till foderfabrikerna.
I dag var sista arbetsdagen för Cato Gustafsson som vd för Skövde Slakteri. Ove Konradsson tar över 1 september. Cato ska trappa ner inför pensionen, men vad han ska göra återkommer han om. Cato tillträdde som vd 1 juli 1997 och slutade i januari 2002. Han efterträddes av Magnus Lagergren. När Magnus blev vd för Scan återkom Cato som vd för Skövde Slakteri i november 2004. Han har under delar av tiden även haft en redovisningsfirma, men den sålde han för några år sedan. /LG 130830


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Balanserad anmälan och slakt enligt plan. Fortsatt bra marknadsläge på karré, en otroligt lång säsong! Julen förbereds vidare. Kotlett och sortering bygger lager just nu. Från otroligt låga nivåer märker vi nu att priserna på exportmarkanden trots allt är på väg upp, vilket ger oss lite flera affärsalternativ.
Vi är glada och stolta för att Rapsgris är nominerad i kategorin ”Årets produkt” på Dagligvarugalan. Dagligvarugalan är butiksbranschens egen happening och den går av stapeln på Stockholm Waterfront för femte året i rad den 12 september.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Produktionen och försäljningen skiftat nu karaktär, från grillprodukter till lägg, sida, och annat som varit dålig försäljning på innan. Produktionen av julskinka kommer dock inte igång förrän om tidigast en månad.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Vi befinner oss i mellansäsong där efterfrågan på sommarprodukter har avstannat, vilket inneburit prisfall på många produkter, medan julsäsongen fortfarande ligger någon månad bort.

Skövde Slakteri:
Christian Ögren: -Det ser hyfsat positivt ut på marknaden. Läget är som förra veckan, pressat för charkråvara. Tyskland måste höja mer för att importen till Sverige ska påverkas positivt. I jämförelse med slaktgrisen är priset på charkråvara för låg. Charkråvaran är den stora boven i priset på slaktgrisen. Charkråvaran ligger på 19 - 20 kr, jag har hört ända ner i 18. Det är för lågt i förhållande till grispriset. Vi fryser hellre in, än accepterar så låga priser.
-Vi handlar inte med import av charkråvara, men det verkar som om det är ganska långa kontrakt vid import. De måste gå ut innan priserna i Sverige blir bättre.
-Karrén har gått väldigt bra i sommar och ända in på hösten. Det har varit en fantastisk grillsommar.
Cato Gustafsson: -Charkråvaran är det tuffa priser på, men k-pack rullar på med bra fart.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -Den traditionella marknaden för sommaren avslutas med sista dagen på augusti månad och nu ligger tonvikten på det traditionella höstsortiment.
-Det är för tidigt att säga något om vad de tyska höjningarna av grispriserna innebär, men det är bra att prisnivån går upp upp i Europa. Det sker inget omedelbart, som direkt hand i hand, men på lång sikt har vi nytta av att EU-markanden förbättras. Fungerar det bra i EU, fungerar det bra på finska marknaden.
-Det är bra att priset går upp på charkråvara, där inverkar tyska marknaden på den finska.
-Inga exporter av smågrisar till Sverige är nära förestående. Vi får se hur det blir. Allt står öppet ännu, så vi får återkomma om exporten av smågrisar.

Danish Crown
De europeiska marknaderna fortsätter sin positiva utveckling, baserad på lågt utbud av slaktgrisar.
Vi ser väsentligt stigande priser på bog och bogkött. Vi ser också lätt stigande priser på skinka, priser som närmar sig rekordnivå. Framändar är stabila.
Samma gäller för kotlett och bröstfläsk, som säljs löpande på marknaden till stabila priser.
Baconmarknaden i England är likaså tillfredsställande, påverkad av generellt god efterfrågan på färsk kotlett.
På marknaderna i tredje land är situationen oförändrad, med god efterfrågan från Ryssland och stabil försäljning till Japan och Kina.

ISN, Tyskland
Prisrallyt fortsätter i EU, brist på slaktgrisar
Prisrallyt fortsätter för slaktgrisar på EUs marknad. Stämningen är fortsatt optimistisk och priserna går upp märkbart i hela Europa. De volymer slaktgrisar som finns tillgängliga är fortfarande otillräckliga för att möta slakteriernas efterfrågan. Både Spanien och Frankrike stod emot helgdagsveckan bra och satte trenden redan i torsdags för en höjning av grispriset.
Frankrike visade med 5,6 cents höjning den största höjningen i förhållande till föregående vecka. Efter senaste prishöjningen till 1,876 € rankas Tyskland tätt efter Frankrike med 1,881 €. Danmark ligger sist efter Holland i gruppen fem största grisländer. I Irland har får grisuppfödarna nöja sig med oförändrade priser för nionde veckan i rad. Som följd av ändrat pris på valutan går engelska priset ned något.
Trend för tyska marknaden: Den nya slaktveckan visar kännetecknas av knappa volymer. Enligt rapporter fortsätter hög efterfrågan på slaktgrisar. Frågan är om priset fortsätter uppåt, eller tar en paus. /ISN 130828

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Vilket är bästa slakteriet?
Scan anses av många att vara marknadsledare. Det var man också fram till år 2000. Konkurrenterna mätte sig enbart i volym, vilket enligt min uppfattning är fel. Viktigare parametrar är effektivitet och hur man lyckas på marknaden. Jag har under sommaren läst Percy Barneviks bok Ledarskap 200 råd, en bok jag varmt rekommenderar till läsning för affärsledningarna i våra svenska slakterier. I den boken läser jag ”framtiden tillhör inte de stora företagen utan de snabba. Skulle de stora företagen bli snabba så måste man se upp”. Detta citat understryker vad jag ovan skriver om våra slakterier.
Framtidens slakterier måste snabbt kunna följa marknaden, ha en hög förädlingsgrad och ha olika möjligheter till försäljning. Det blir framtidens marknadsledare. De företag som lierar sig för hårt med våra affärskedjor får allt svårare att agera självständigt. EMV-produkterna kan ge volym, men med lägre lönsamhet. Det visar sig att slakterier som sköter sina marknader och växer till efterhand med full lönsamhet är de man skall satsa på. Man måste inte vara stor och dessutom kan mycket väl en nyetablering gå bra. De mest framgångsrika just nu kan sägas vara Ginsten, Dahlbergs, Skövde Slakteri och den senaste i familjen, Lövsta Kött som är på G. KLS-Ugglarp har stark tillväxt som kan skapa växtvärk.
Sensommarvädret är toppen så att skörd och halmbärgning går utmärkt även om volymerna är betydligt lägre än i fjol.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Jag har en dröm
Det fetaste valfläsket kommer hösten 2014 att bjudas landsbygden och dess eftersatta befolkning. Alla partier tycks redan nu börja förbereda utbudet av smakliga styckningsdetaljer. Detta är naturligtvis i huvudsak bra.
Mindre bra bli det om glesbygdens problem användes till att bryta upp pågående samarbete och öka det politiska käbblet.
Få har på senare tid diskuterat den komplexa landsbygdsfrågan så insiktsfullt och med ett så brett perspektiv som biskop Åke Bonnier i Skara. I sitt inlägg på DN Debatt (18 aug) ställer han frågan: Är människan mer värd i storstaden än på landet? Artikeln rekommenderas på det varmaste för läsning och begrundan.
Han börjar med den tilltagande centraliseringen och exemplifierar med SLUs flyttning av utbildningen från Skara till Uppsala. Sedan 2006 har 14 000 statliga jobb försvunnit från regionerna utanför storstäderna, medan 1,7 miljoner tillkommit på de större orterna.
Bonnier talar om en "klassning" och en segregation, då medborgare på vissa orter får full samhällsservice och andra bedöms inte vara värda att satsa på. Kunskapsluckorna vad gäller glesbygdens villkor växer bland beslutsfattare och det uppväxande släktet. Mångfaldens samhälle och talet om en levande landsbygd blir tomt prat.
Jag tillåter mig att här skärpa till biskopens problemanalys genom att tänka i termer av de ”vita” i städerna och de ”svarta” på landet!
Ytterst handlar det om människosyn, skriver Bonnier.
Kyrkan har här en viktig roll med sitt riksomfattande uppdrag. Tillsammans med andra goda krafter i stad och på landet kan förhoppningsvis den onda spiralen brytas.
I dag för precis 50 år sedan lyssnade jag som student vid Purdue University i svin- och majsstaten Indiana på Martin Luther Kings berömda tal om drömmen som han hade.
Dr. King var liksom Bonnier teolog och talade med stor talang om jämlikhet och den kristna människosynen, om USAs bortglömda sydstater, dåliga skolor, arbetslösheten bland de mörkhyade, strömmen av arbetssökande till storstäderna i norr, segregation, och behovet av rikstäckande samarbete kring viktiga framtidsfrågor. King nådde inte ända fram 1963, men han startade en process som en dag ger oss en rättvisare värld.
Jag har också några drömmar i dag, t ex att det bofasta folket i vissa resursstarka glesbygdskommuner får negativ inkomstskatt (precis som medborgarna i delstaten Alaska) genom att tillerkännas en del av de stora vinster av gruvdrift, vatten- och vindkraft och skog, etc, som nu hamnar hos de ”vita” i huvudstaden eller i värsta fall på en ö i något skatteparadis.
Jag har en dröm att mina barnbarns generation bl a genom bra mobiltäckning, bredbandsutbyggnad, m m, ska kunna finna lika intressanta jobb i Emmaboda eller Klövsjö som i de storstäder där de är födda och fått sin utbildning.
Jag har också en dröm att den som säljer griskött under falsk etikett ska straffas hårdare av rättsväsendet än den studentska i Lund som efter en våt vinfest sågs kissa bakom en buske i stadsparken!
Jag har en dröm.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

F

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Klicka på annonsen!

Grispriserna vecka 36

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 36 v 35 v 34 v 33
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,20 16,20 16,20 16,20
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,60 15,60 15,60 15,60
Dahlbergs 71-96,9 14,70 14,70 14,70 14,70
Skövde Plus** 72-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,25 14,50 14,50 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- överst överst överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
- överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst - överst överst
Ginsten
-
balans balans balans balans
Gröna siffror = Ökning, Röda = Minskning Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 36 v 35 v 34
14,03 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 12,10 12,10 11,90
22,30 Nortura 67,1–85,0a nkr 20,85 20,85 20,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
13,99 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,50 1,50 1,50
14,72 Snellmans 80 – 105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
30 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,71 Tyskland 1,93 1,93 1,88 1,83 1,80
27 aug jämförbara**
18,14 Italien - 2,095 2,076 2,025 2,025
17,23 Spanien - 1,990 1,955 1,955 1,955
16,77 England - 1,937 1,951 1,921 1,910
16,28 Frankrike - 1,881 1,825 1,810 1,836
16,24 Tyskland - 1,876 1,826 1,776 1,746
15,93 Belgien - 1,840 1,791 1,742 1,717
15,82 Österrike - 1,827 1,786 1,745 1,714
15,41 Tjeckien - - 1,780 1,778 1,766
15,69 Polen - - - 1,812 1,712
15,45 Holland - 1,785 1,756 1,709 1,680
15,16 Danmark - 1,751 1,724 1,697 1,698
13,80 Irland - 1,594 1,594 1,594 1,594
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
28 aug
21 aug
14 aug
7 aug
Utbud
2420
2440
1925
2480
Sålda
2050
2340
1825
2480
Medelpris, euro
1,98
1,96
1,91
1,87
Lägst
1,97
1,94
1,89
1,83
Högst
1,98
1,97
1,94
1,88
Medelpris, skr
17,14
17,16
16,73
16,11

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,40 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 36 v 35 v 34 v 33
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,40 9,40 9,40 9,40
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,65 6,65 6,65 6,65
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången oflådd 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,60, galtar 7,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 36 v 35 v 34
11,13
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,60 9,40 9,10
13,28
Nortura Fri vikta nkr 12,42 12,42 12,42
Finland
7,62
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,02
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
12,03
ZNVG 56 % euro 1,39 1,36 1,33
Galtar
9,97
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,60 8,40 8,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 35 v 34 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Pund
10,11
10,25
10,08
10,09
9,93
9,97
9,99
Dollar 6,52 6,57 6,49 6,50 6,55 6,50 6,58
Euro 8,66 8,76 8,62 8,68 8,69 8,58 8,63
Dansk 1,16 1,17 1,15 1,16 1,16 1,15 1,15
Norsk 1,07 1,08 1,10 1,10 1,10 1,09 1,09
Yen 6,66 6,68 6,62 6,76 6,64 6,50 6,56
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 36 v 35 v 34 v 33
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 21,50 21,50 21,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 20,35 20,35 20,35 20,35
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,70 22,20 22,20 22,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 500 540 540 540
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - balans balans
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri 300 brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - - balans balans
Dahlbergs Slakteri balans - balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
292
Basis 7 kg 252 246 246 241 233
513
Basis 30 kg 443 429 421 413 405
310
SPF+Myc 7 kg 268 257 251 246 238
519
SPF+Myc 30 kg 448 434 426 418 410
315
SPF 7 kg 272 261 255 250 242
524
SPF 30 kg 452 438 430 422 414
921
Økologi 30 kg 794 804 806 800 800
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
706
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
614
Klass S40, 30 kg* 71 71 71 71 71
Tyskland
502
ZNVG 28 kg 58 58 57 56 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.