@-GRIS 13 september 2013
Senaste uppdatering gjord 16 september 13,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com


Suggstallar
uthyres
245 platser. 41 x 6 grupper.
Byggt/renoverat 2001 - 2002
Blekinge
claes.gustafsson129@gmail.com

Senaste nytt om marknaden och priser

Fortsatt ner i Tyskland v 38, stor priskonkurrens i Sverige
Det tyska grispriset fortsätter ner även nästa vecka. Innevarande vecka gick priset ner 8 cent och går v 38 ner ytterligare 4 cent, ett fall med 12 cent på två veckor. Så slår grispriset mellan underskott till överskott på slaktgrisar. När grisarna inte växte bra i värmen steg priset, nu kommer de till slakt och det blir överskott. Därtill överanmäler grisuppfödarna grisar vid prisfall, så att överskottet blir ännu större.
Det händer inget med grispriserna i Sverige och Norden, mer än att finska Atria sänker grispriset med 2 cent.
I Sverige får vi rapporter om att svenska slakterier slåss vilt om marknaden och försöker konkurrera sig in hos nya kunder med allt lägre priser. Man tycker att de fåtal grisar som finns kvar i Sverige ska kunna säljas utan att trycka ner priserna ytterligare, men så är tydligen inte fallet. Enligt uppgift är det ett slakteri med mycket pengar i ryggen.
KLS Ugglarps vd Johan Andersson ska börja jobba på Lantmännen, Lantbruk, Därmed blir det ny vd även i KLS Ugglarps. Scan fick nyligen ny vd i Göran Holm, Skövde ny i Ove Konradsson. Tre nya på ett år. Nu får vi hoppas att det blir nytändning i svenska slakten, så vi får upp priserna och investeringsviljan i den primära produktionen.
Det ser ut som om det blir fart på byggandet i Danmark, efter utspelet om slaktanställdas investering i en fond för byggande av nya stallar. Initiativet har mottagits mycket positivt. Vi behöver nya initiativ även i Sverige, annars tar danskarna över.
I veckan var jag på Lidl, Netto och Ica för att köpa fläskkorv, i tur och ordning, men det var bara på ICA den fanns att köpa. Möjligtvis kan det vara så att den bytt namn till Köttkorv, men vad jag framför allt slogs av när jag irrade omkring vid hyllorna, var att det inte fanns mycket med Scan-märke på. Även hos ICA var märket svårt att se bland allt annat. Rapsgris fanns, men förr var det mest Scan på hyllorna. Endera säljer man dåligt, eller Scan drunknar i det stora utbudet.
En slaktare sa idag att jag hoppas att Scan får mer fast mark under fötterna, för det behövs starka svenska aktörer med svenska råvaror.
Snyggt sagt, tycker jag, av en konkurrent. /LG 130913UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Balanserad anmälan och slakt enligt plan. Jobbigt med sortering och kotlett medan produkter inför jul går bra.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det rullar på med försäljningen som veckan innan, vilket kan bero på det vackra höstvädret.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är oförändrad.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Det har varit bra marknad den här veckan, eftersom det fina grillvädret håller i sig. Vi har bra veckoförsäljning, men det är lite trögt för benfri rad och karré.
-För Mårtenssons del, för oss som är förädlare för Skövde Slakteri, har det enda negativa varit att en del av våra kunder i Norrland och Mellansverige säger att vissa slakterier, Europas största fläskexportör, mer eller mindre dumpar priserna i Sverige.
-Det är beklagligt att aktörer på svenska marknaden inte förmår att hålla priserna uppe på svenskt griskött. Det är på sikt inte bra för det svenska priset på slaktgrisar. Vi som slaktar i Sverige vill i stället hålla priserna uppe.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -Vi anpassar priset till finska marknaden och sänker 2 cent. Slakten är ok och smågrisarna är i balans.

Danish Crown
De europeiska marknaderna för skinka och kotlett är fortsatt stabila. God efterfrågan har gjort det möjligt att hålla priserna uppe på dessa detaljer.
Bog och produktionskött möter dock motstånd på marknaden och vi ser vikande priser. Försäljningen av bacon till engelska marknaden är stabil.
På marknaderna i tredje land är det god efterfrågan till Ryssland och Kina och stabil efterfrågan från Japan.

ISN, Tyskland
Stora volymer slaktgrisar pressar tyska priserna
Marknaden för slaktgrisar försvagades i veckan pga stora utbjudna volymer. Tyska slakten och förädlingen började bygga upp en press mot grispriset föregående vecka och som följd av stigande volymer slaktgrisar fick man priset att falla med 8 cent. Grannländerna Holland, Belgien och Österrike följde efter.
Spanska, franska och danska priserna stod emot sänkningen och blev oförändrade. I England blev det en liten uppgång igen. Enligt lantbrukstidningen TopAgrar har spanska exporten av griskött första halvåret 2013 minskat 13 %, jämfört med föregående år. Särskilt exporten till Ryssland har fallit, med 24 %. Spanjorerna sätter nu sitt hopp till de ryska inspektörerna, som f n reser runt till spanska slakterier och gör kontroller. Därför kan några fler slakterier kanske få tillstånd att exportera till Ryssland i oktober, framgår det av spanska källor.
Trend för tyska marknaden: Som en följd av att det anmäls fler grisar till slakt, har orderböckerna blivit tecknade redan med de grisar som kommer in i mitten av veckan. Grisföretagarna är nu rädda för ytterligare prisfall och anmäler extra många djur. Det ökar pressen mot grispriset ytterligare och tidigare leveranser av grisar är omöjliga. Det finns fortfarande hopp om att marknaden ska förbättras, så att pressen avtar under veckan. Det kan ev hålla priset oförändrat.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Reformera rådgivningen!
Även grisrådgivningen måste hänga med in i framtiden om vi ska ha någon nytta av den.
Den ser i stort sett ut som för 25 år sedan. Det som har hänt är att man har utvecklat dataprogrammen och börjat att fokusera lite mer på ekonomi.
De gamla och enligt min mening förlegade bidragskalkylerna är forntid och hörde hemma när vi hade statligt styrda avräkningspriser. Många sätter likhetstecken mellan TB 2 och vinst, vilket är helt förkastligt.
Foderrådgivningen har mer och mer gått över till specialister och hör inte hemma hos ”allmänrådgivarna”. Management är ett slitet uttryck och används i tid och otid. För att kunna ge råd angående management bör man kunna arbetsstudier enligt MTM.
Omforma rådgivningen så att den blir anpassad till marknadens behov av griskött och utgå ifrån konkurrenskraft. Då vänder vi upp-och-ner på bidragskalkylerna och anger vårt vinstkrav först. Då får vi fram våra produktionskostnader.
Ta dessutom vara på den innovationskraft som finns hos så många duktiga grisföretagare. Deras uppfinningar måste kommersialiseras. Ett bra exempel är övergång till planerad produktion i smågrisledet, som kan utbyggas att även kunna differentiera tillförseln på smågrisar till marknaden.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Kommer konkurrensverket verkligen stimulera till hållbar offentlig upphandling av livsmedel?
Stefan Attefall (KD) och Annie Lööf (C) har presenterat sitt beslut att stödet till den offentliga upphandlingen ska samlas i Konkurrensverket. Idag är detta uppdelat på flera organ och myndigheter. Miljöstyrningsrådet har en viktig rådgivande roll för att hjälpa offentliga upphandlare med kriterier för att främja en hållbar utveckling i bl a livsmedelsproduktionen. Det är väl symptomatiskt att en borgerlig regering lägger frågan i Konkurrensverkets knä. Konkurrens och låga priser är viktigare än hållbar utveckling – eller? Anders Wijkman, upphandlingsutredare, hade föreslagit en ny upphandlingsmyndighet, alternativt behålla Miljöstyrningsrådet.
Jag har varit engagerad i Miljöstyrningsrådets expertgrupp sedan 2005 och utvecklat hållbarhetskriterier för upphandling av livsmedel. Hundratals timmar har vi lagt ned på utveckling av kriterier, jobbat med motivations- och uppföljningsdokument och inte minst utbildning och information till många hundra upphandlare, kostchefer, politiker m fl. Genom åren har förekommit en ganska hetsig diskussion mellan Miljöstyrningsrådet och Konkurrensverket om rätten att ställa djurskyddskrav vid offentlig upphandling. Konkurrensverkets representant har deklarerat att man i princip motsätter sig principen att den offentliga upphandlingen ska främja en hållbar utveckling. Det är bättre att verka för skarpare lagstiftning kring djurskydd på EU-nivå. Detta uttalat av en person som inte har jobbat med att försöka påverka EU-lagstiftningen kring djurskydd – uppseendeväckande okunnigt!
Verket har också tyckt att djurskydd är en flummig subjektiv kvalitetsaspekt. Anders Wijkman har i sin utredning också diskuterat kring hur man uppnår ökad hållbarhet, där lagstiftning kan vara ett verksammare instrument. Jag känner därför stor oro över nedmonteringen av Miljöstyrningsrådet och tvivlar starkt på att även ett förstärkt Konkurrensverk kommer främja en hållbar upphandling av livsmedel.

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Klicka på annonsen!

Grispriserna vecka 38

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 38 v 37 v 36 v 35
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,20 16,20 16,20 16,20
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,60 15,60 15,60 15,60
Dahlbergs 71-96,9 14,70 14,70 14,70 14,70
Skövde Plus** 72-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,25 14,25 14,25 14,50
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - överst
KLS Ugglarps
-
-
balans
- -
Skövde Slakteri
-
balans
brist
balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
-
-
- överst
Dahlbergs Slakteri
-
balans
överst
överst -
Ginsten
-
balans
balans
balans balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 38 v 37 v 36
14,03 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 12,10 12,10 12,10
22,30 Nortura 67,1–85,0a nkr 20,85 20,85 20,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,83 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,48 1,50 1,50
14,73 Snellmans 80 – 105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
13 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,69 Tyskland 1,81 1,85 1,93 1,93 1,88
10 sep jämförbara**
18,16 Italien - 2,095 2,095 2,095 2,076
17,47 Spanien - 2,016 2,016 1,990 1,955
17,43 England - 2,011 1,971 1,937 1,951
16,78 Frankrike - 1,936 1,931 1,881 1,825
15,57 Tyskland - 1,796 1,876 1,876 1,826
15,39 Österrike - 1,776 1,827 1,827 1,786
15,25 Belgien - 1,760 1,840 1,840 1,791
15,18 Danmark - 1,751 1,751 1,751 1,724
16,27 Tjeckien - - 1,877 1,820 1,780
16,29 Polen - - - 1,880 1,822
14,81 Holland - 1,709 1,785 1,785 1,756
14,06 Irland - 1,622 1,594 1,594 1,594
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
9 sep
4 sep
28 aug
21 aug
Utbud
2060
2010
2420
2440
Sålda
2060
1780
2050
2340
Medelpris, euro
1,84
1,92
1,98
1,96
Lägst
1,82
1,90
1,97
1,94
Högst
1,86
1,92
1,98
1,97
Medelpris, skr
15,95
16,72
17,14
17,16

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,30 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 38 v 37 v 36 v 35
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,50 10,50 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,30 9,40 9,40 9,40
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,65 6,65 6,65 6,65
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 7,50 7,50 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,50, galtar 7,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 38 v 37 v 36
11,13
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,60 9,60 9,60
13,28
Nortura Fri vikta nkr 12,42 12,42 12,42
Finland
7,66
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,05
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
11,84
ZNVG 56 % euro 1,36 1,36 1,39
Galtar
9,97
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,60 8,60 8,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
Pund
10,31
10,33
10,11
10,25
10,08
10,09
9,93
Dollar 6,51 6,61 6,52 6,57 6,49 6,50 6,55
Euro 8,67 8,71 8,66 8,76 8,62 8,68 8,69
Dansk 1,16 1,16 1,16 1,17 1,15 1,16 1,16
Norsk 1,10 1,08 1,07 1,08 1,10 1,10 1,10
Yen 6,56 6,64 6,66 6,68 6,62 6,76 6,64
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 38 v 37 v 36 v 35
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 21,50 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 20,35 20,35 20,35 20,35
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,70 21,70 21,70 22,20
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 500 500 500 540
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist 300 brist
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri balanss balans balans -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
292
Basis 7 kg 252 252 252 246 246
513
Basis 30 kg 443 443 443 429 421
310
SPF+Myc 7 kg 268 268 268 257 251
519
SPF+Myc 30 kg 448 448 448 434 426
315
SPF 7 kg 272 272 272 261 255
524
SPF 30 kg 452 452 452 438 430
921
Økologi 30 kg 794 794 794 804 806
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
706
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
618
Klass S40, 30 kg* 71 71 71 71 71
Tyskland
505
ZNVG 28 kg - 58 58 58 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.