@-GRIS 20 september 2013
Senaste uppdatering gjord 23 september 9,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com


Suggstallar
uthyres
245 platser. 41 x 6 grupper.
Byggt/renoverat 2001 - 2002
Blekinge
claes.gustafsson129@gmail.com

Senaste nytt om marknaden och priser

Fortsatt ner i Tyskland v 39
Tyskland gör v 39 ännu en stor sänkning av priset på slaktgrisar, nu med 6 cent. V 36 var priset 1,93, från nu 1,75, en sänkning på 18 cent, 1,50 skr på tre veckor. Tyskland har gått från en underskottssituation till en situation med överskott och det gör att slakterierna trycker ner priserna på slaktgrisar.
Tyska grisorganisationen ISN skriver i mitten av veckan att priset är i botten, men så var det inte.
Det här är inte bra för svenska grispriset, även om det är mer än prisskillnaderna som sätter svenska priset. Vi är ju på väg in den starka julproduktionen av skinka.
Michael Oldin, styckningsföretaget Moab, som äger 25 % av Dahlbergs, säger i dag att skillnaden mellan tyskt och svenskt grispris är tillbaka på en oacceptabel nivå. Mer än 1 kr får det inte vara, då tappar vi marknad för svenskt griskött. Han spår att en svensk uppgång kanske inte kommer förrän i mars.
Det får vi hoppas inte slår in, men inget svenskt slakteri gör några prisändringar v 39. En återställning av prissänkningen för några veckor sedan, talar nu alla tyst om.
I Danmark har man också fått ett bakslag, nämligen på hoppet om en kraftfull utbyggnad av dansk grisproduktion. Det fanns ett förslag om att danska anställda i slaktindustrin skulle sänka sina löner och investera pengarna i en investeringsfond, som primärt skulle stötta utbyggnad av stallar, som skulle ge fler grisar att slakta, som skulle få fler slakterianställda kvar på jobben. Men slakteriarbetarna har vid en omröstning sagt nej till alla former av sänkta löner.
Nu har i stället diskussion startat om vilka slakterier som ska läggas ner närnäst, eftersom grisproduktionen utan stöd väntas fortsätta minska.
I Norge får man en ny gris, eftersom bondeägda slakterikoncernen Nortura satsar på renrasig duroc som faderras. Nuvarande faderrasen är LD. Det är den största förnyelsen av grisaveln någonsin, säger Norturas vd. /LG 130920UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Balanserad anmälan och slakt enligt plan. Bättre balansläge bl a tack vare kampanjer. Fortsatt god skjuts på produkter kopplade till julen.
Efterfrågan på Rapsgris ökar. Kampanj Smakgaranti på Rapsgris-produkter fortsätter. En annan nyhet är att vissa utvalda butiker kan få hem kött som de sedan själva packeterar och säljer över disk.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har fungerat bra den här veckan, som förra veckan. Det är inte bra att priset sjunker så kraftigt i Tyskland.
Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är oförändrad.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Förra veckan sa jag att det förekommer dumpning av svenskt kött på svenska marknaden, men det visar sig även att priserna vid svensk export till Ryssland dumpas. Det säger säljare i både St Petersburg och Moskva.
-Vi i Sverige måste visa priskurrage, annars tvingas priset ner även på slaktgrisar. I veckan sänktes priset till Ryssland med 1 kr, vilket är 25 000 kr för en container. Helt onödigt! Ryssarna behöver ingen prissänkning för att köpa, de har mycket stort behov av köttvaror och köper ändå.
-Veckan har varit bra för vår del. Men det beror delvis på att andra slakterier sänkt priserna så mycket att de inte kunnat leverera. Då har vi fått fylla i, till våra högre priser. 29,90 kr för skivad karré är ett för lågt pris.
-Slakten är i balans, men vi behöver fler smågrisar.

Dahlbergs Slakteri
Michael Oldin, Moab (äger 25 % av Dahlbergs): -Svenska marknaden är ok i dag. Det är ett problem att Tyskland sänker. Det försvårar konkurrensen för svensk råvara. Priset i Sverige får inte vara mer än 1 kr högre än i Tyskland. Frakterna för kött till Sverige är nästan försumbara, men 1 kr är premien man bör räkna med i händelse av t ex salmonella eller andra problem.
-Konkurrensfördelen för svenskt kött som charkråvara är nästan helt utsuddade.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -Det har varit en normal höstvecka, utan avvikelser från förra veckan,

Danish Crown
Vi möter generellt motstånd på de europeiska marknaderna denna vecka. Vi möter motstånd vid försäljningen av kotlett och skinka och priserna på framändar och bog sjunker långsamt. Karrén är ute ur säsongen och priserna är stabila på en låg nivå.
Sotmarknaden för bacon i England är påverkad av marknaden för färskt kött och det är press på priserna.
På marknaderna i tredje land är det stabil försäljning till Kina och Japan.
Det är god efterfrågan från den ryska marknaden.

ISN, Tyskland
Fortsatta sänkningar i EU, men botten är nådd
Grispriserna i EU fortsätter nedåt den här veckan. Priserna sjönk i flera länder. Största pressen kommer från Tyskland, vars priser har stort inflytande. Utbudet på slaktgrisar i Tyskland var fortsatt högt, vilket gjorde det möjligt för slakterierna att pressa ner priserna. Förutom i Tyskland gick priserna ner i Spanien, Frankrike, Belgien, Österrike, England och Holland. Danmark har stått emot sänkningarna och har kvar priset på samma nivå, 1,751 €, sedan fyra veckor. Danska exporten till tredje land kan ses vara anledning till stabiliteten i Danmark.
Trend för tyska marknaden: Marknaden börjar löpa fritt, enligt rapporter från marknadens aktörer. Som väntat minskar de utbjudna volymerna och försäljningen sker ganska snabbt. Det är inte nödvändigt att acceptera slakteriernas egna huspriser. Botten borde därmed vara nådd.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Avräkningspris inför 2014
Vi närmar oss raskt 2014 och ovissheten inför första kvartalets avräkningspris finns.
Produktionskostnaderna ligger på: Arbete + riskpremie är 120 kr, smågris (just nu) 700 kr, foder kan beräknas till 475 kr, övrigt 110 kr. Därtill kommer byggkostnaden. Där utgår jag ifrån Jarl Karlssons byggkalkyl, 7000 kr per slaktsvinsplats med ett förräntningskrav på 7 % så ger det 155 kr per producerad slaktgris med 3,2 omgångar per år. Vid 89 kg slaktvikt så krävs 17,50 kr per kg avräknat griskött.
Scan öppnar med 17 kr eller något mer under första halvåret och verkar att ta täten för en gångs skull. Det är bra! Från övriga slakterier vet man inte så mycket, men nivåer från 16 till 16,50 är vad man pratar om. De lägre nivåerna tillägger man att längre fram under året kan mycket väl priserna komma till 17 till 18 kr.
I övrigt bör man som vanligt kolla avtalstexten. Det kan smyga in villkorsförsämringar. Texter som berör behandling av tvister måste skiljedomsvillkoret bort. Det innebär i praktiken att en vanlig grisföretagare aldrig har praktisk möjlighet att driva en tvist mot sin motpart.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

K

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 39

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 39 v 38 v 37 v 36
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,20 16,20 16,20 16,20
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,60 15,60 15,60 15,60
Dahlbergs 71-96,9 14,70 14,70 14,70 14,70
Skövde Plus** 72-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,25 14,25 14,25 14,25
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- -
balans
-
Skövde Slakteri
-
balans balans
brist
balans
Dalsjöfors Slakteri
-
- -
-
-
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans
överst
överst
Ginsten
-
balans balans
balans
balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 39 v 38 v 37
13,91 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 12,10 12,10 12,10
22,30 Nortura 67,1–85,0a nkr 20,85 20,85 20,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,83 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,48 1,48 1,50
14,73 Snellmans 80 – 105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
20 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,69 Tyskland 1,75 1,81 1,85 1,93 1,93
17 sep jämförbara**
18,03 Italien - 2,095 2,095 2,095 2,095
17,03 Spanien - 1,978 2,016 2,016 1,990
17,06 England - 1,982 2,011 1,971 1,937
16,25 Frankrike - 1,888 1,936 1,931 1,881
15,11 Tyskland - 1,756 1,796 1,876 1,876
14,85 Österrike - 1,725 1,776 1,827 1,827
14,78 Belgien - 1,717 1,760 1,840 1,840
15,07 Danmark - 1,751 1,751 1,751 1,751
16,31 Tjeckien - - 1,895 1,877 1,820
16,16 Polen - - - 1,877 1,880
14,38 Holland - 1,671 1,709 1,785 1,785
13,96 Irland - 1,622 1,622 1,594 1,594
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
18 sep
9 sep
4 sep
28 aug
Utbud
2060
2060
2010
2420
Sålda
1970
2060
1780
2050
Medelpris, euro
1,84
1,84
1,92
1,98
Lägst
1,83
1,82
1,90
1,97
Högst
1,84
1,86
1,92
1,98
Medelpris, skr
15,84
15,95
16,72
17,14

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 39 v 38 v 37 v 36
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,50 10,50 10,50 9,60
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,30 9,40 9,40
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,65 6,65 6,65 6,65
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 7,50 7,50 7,50 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,50, galtar 7,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 39 v 38 v 37
11,04
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,60 9,60 9,60
13,28
Nortura Fri vikta nkr 12,42 12,42 12,42
Finland
7,66
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,05
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
11,84
ZNVG 56 % euro 1,36 1,36 1,36
Galtar
9,89
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,60 8,60 8,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 38 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Pund
10,27
10,31
10,33
10,11
10,25
10,08
10,09
Dollar 6,36 6,51 6,61 6,52 6,57 6,49 6,50
Euro 8,61 8,67 8,71 8,66 8,76 8,62 8,68
Dansk 1,15 1,16 1,16 1,16 1,17 1,15 1,16
Norsk 1,09 1,10 1,08 1,07 1,08 1,10 1,10
Yen 6,48 6,56 6,64 6,66 6,68 6,62 6,76
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 39 v 38 v 37 v 36
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 21,50 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 20,35 20,35 20,35 20,35
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,70 21,70 21,70 21,70
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 500 500 500 500
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri brist brist brist 300
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 39 v 38 v 37 v 36 v 35
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
289
Basis 7 kg 252 252 252 252 246
509
Basis 30 kg 443 443 443 443 429
308
SPF+Myc 7 kg 268 268 268 268 257
515
SPF+Myc 30 kg 448 448 448 448 434
312
SPF 7 kg 272 272 272 272 261
519
SPF 30 kg 452 452 452 452 438
894
Økologi 30 kg 778 794 794 794 804
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
706
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
618
Klass S40, 30 kg* 71 71 71 71 71
Tyskland
473
ZNVG 28 kg 55 58 58 58 58
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.