@-GRIS 27 september 2013
Senaste uppdatering gjord 27 september 22,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com


Suggstallar
uthyres
245 platser. 41 x 6 grupper.
Byggt/renoverat 2001 - 2002
Blekinge
claes.gustafsson129@gmail.com
Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser
Ursprungsmärkning, vad ska det stå på köttpaketen?
Danmark sänker priset med slaktgrisar med 20 øre v 40, suggorna med 60. Tyskland har oförändrat. I Sverige sänker Ginsten smågrisarna med 1 kr. Annars händer inget med grispriserna. ¨
På måndag är sista dagen att yttra sig över EUs förslag till ursprungsmärkning av kött. EU har lagt fram tre alternativ, som i stora drag innebär:
1. EU/ej EU på allt kött. Frivillig märkning med land, t ex, ska vara möjlig.
2. Köttet märks med det ursprungsland djuret vistats senaste tiden före slakt. På kontinenten flyttas ofta djur över gränserna. 2 är EUs arbetsalternativ.
3. Köttet märks med det land djuret är fött och slaktat. T ex Sverige, Brasilien. I dag gäller detta för nöt.
En del länder har redan bestämt sig, t ex Frankrike. Frankrike vill ha en tydlig märkning: Franskt ursprung, om det är franskt kött.
I Sverige har de flesta remissinstanser inom köttnäringen förordat alternativ 3, dvs att det ska stå Svenskt ursprung, om det är svenskt kött. Men ett företag, Livsmedelsföretagen, LI, tycker EUs förslag är bra och att det räcker med frivillig märkning om köttet är t ex svenskt eller tyskt. Man hänvisar till att exaktare ursprungsmärkning kostar för mycket.
Alla svenska slakterier utom Scan har ställt sig bakom alternativ 3. Scan har inte lämnat remissen ännu, när jag får materialet.
I Sverige vet vi efter många undersökningar, att konsumenterna vill veta varifrån köttet kommer. Väljer EU något av alternativ 1 eller 2, kan svensk ursprungsmärkning försvagas.
Det som sagts här gäller inte köttfärs, chark och beredningar. Där föreslår EU att det ska räcka med att märka med EU/ej EU. Det betyder att halva grisen inte alls ursprungsmärks. Köttet kan komma från närmaste svenska slakteri, eller något i t ex Rumänien. En del remissinstanser kritiserar det förslaget och vill ha bättre märkning.
-Särskilt trimningen, korvråvaran, blir ett problem för svenska slakterier om den endast ska EU-märkas, säger Ove Konradsson, Skövde Slakteri. Priset är lågt i många länder och charktillverkarna kan köpa det billigaste. För Sverige, med ett högre grispris än i flera andra länder, t ex Danmark och Tyskland, innebär det att svenska slakterier knappast aldrig kan få ut högre pris för halva grisen, än vad trimning kostar i de billigaste länderna. Det skulle bli ett hårt slag för oss i Sverige.
-Å andra sidan fuskas det nog en hel del med inblandning av importkött i det svenska även idag, misstänker han. Statistiken går inte ihop, när vissa förädlingsföretag säljer mer svenskt kött till butikerna, än man köper in av slakterierna. /LG 130927UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Balanserad anmälan och slakt enligt plan. Bättre balansläge bl a tack vare kampanjer.
Fortsatt god skjuts på produkter kopplade till julen. Julskinka, frysta ämnen redan igång i Kristianstad. Nu startar även produktion i Skara med färsk råvara.
Efterfrågan på Rapsgris ökar. Kampanj Smakgaranti på Rapsgris-produkter fortsätter och en annan nyhet är att vissa utvalda butiker kan få hem kött av rapsgris som de sedan själva paketerar och säljer över disk.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Veckans försäljning har rullat på som beräknat och som de senaste veckorna. Julens förberedelser har inte börjat ännu.
.
Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är fortsatt stark press mot svenska råvaran, med stor import av dansk skinka och tyskt kött. 29,90 för både svensk och dansk kotlett visar problemet.

Dahlbergs Slakteri
Michael Oldin

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -

Danish Crown
Pressen fortsätter på de europeiska priserna på färskt kött. Vi ser vikande priser på framändar, bog, skinka och kotlett. Karré, som är ute ur säsongen, har stabila priser på låg nivå.
Bacon i England säljs till stabila priser.
På marknaderna i tredje land är avsättningen oförändrad i förhållande till senaste veckan.

ISN, Tyskland
Stort utbud slaktgrisar pressar priserna
Den nedåtgående trenden fortsätter för priserna på slaktgrisar i hela Europa. I de flesta länder är utbudet större än slakteriernas efterfrågan.
Tyskland sänkte med 6 cent och de flesta grannländer följde efter. I Frankrike och Belgien blev således sänkningen också 6 cents minus. I Holland och Österrike blev det 5 cent. I Spanien har priserna tidigare varit ganska stabila, men nu föll priset med 4 cent. Som undantag på det europeiska fastlandet ser vi danska priset, som blev oförändrat för femte veckan. Därmed ligger danska priset över tyska, för första gången sedan juni.
Trend på tyska marknaden: Tyska slakterierna har utnyttjat det stora utbudet av slaktgrisar, utifrån gångna veckors situation på marknaden, till att sänka priset med nära 20 cent. För att tydliggöra sin position hotade slakterierna än en gång med egna huspriser. Den tydliga sänkningen gör dock att konkurrenskraften på exporten förbättras. Dessutom kan vidareförädlande företag få modet att beställa volymer igen, eftersom man tills nu varit försiktiga och spekulerat i att priserna kan gå ner. Det kan öka efterfrågan. Om den nya prisbilden är tillräckligt stabiliserande, är för tidigt att säga.

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

När kommer fusionsvinsterna?
Under min tid inom lantbruket har åtskilliga företagsförvärv och fusioner gjorts. Åtskilliga VDar och styrelseordförande har talat till oss medlemmar hur förträffligt just deras förslag till fusioner skulle ge oss massor med miljoner till våra företag. Vart har dessa pengar tagit vägen?
Lantmännen har fusionerat i flera steg och köpt företag både inom som utanför Sverige. Vissa affärer har varit nyttiga, t ex fusionen till Svea Lantmän. Direkta misslyckande har Bodén stått för, i form av start av etanolfabrik, köp av bagerier och uppförande av skrytkvarnen i Veijle i Danmark. Dessa sistnämnda affärer har kostat oss massor av miljoner. Man kunde ha gjort mycket bra genom samarbete av bl a foderfabriker, utsädesproduktion och integrerat sig bakåt inom t ex gödselindustrin som givit oss direkt bondenytta.
Inom slakten tog man vatten över huvudet och kunde ha valt samarbete i stället för fusion. I stället har det blivit intern dragkamp om jobb och slaktdjur. Den nödvändiga strukturrationaliseringen har man glömt bort. Man kunde ha valt samarbete om slakt och charkfabriker under gemensamt varumärke. Nu smittas vi ner av de lägre finska avräkningspriserna för där har man statliga pristillägg i Finland.
Arla och deras ohämmade expansion utomlands har ”smittat ner”det inhemska mjölkpriset så att närproducerad mjölk hos Arla är en omöjlighet. Osttillverkningen flyr utomlands.
Gemensamt för alla bondeägda företagen är att, genom Sveriges geografiska utseende från norr till söder, är det mycket svårt att bedriva verksamheten i vårt land. Dessutom ser affärskulturen mycket olika ut i Sverige.
Jag läser i Percy Barneviks bok Ledarskap ”De bästa förvärven och fusionerna är de som aldrig blir gjorda”.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

”Det finns inga motsättningar mellan ekologiskt och svenskt – tvärtom”
Det säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, som ett svar på kritiken på föreningens eko-kampanj. Staffan Danielsson, C, är uppretad och jag förstår honom. Det som oroar mig är förenklingen. Man ställer ekologiskt mot s k konventionellt jordbruk. Det konventionella är enligt förenklarna; ohållbart, intensivt, giftbesprutat, antibiotikaberoende, miljöbelastande och djurovänligt. Jag har sagt det förr – man kan inte bunta ihop konventionellt jordbruk i en hög. Det är ju faktiskt stor skillnad mellan en intensiv nötköttsproduktion i feed lots med hormoner, tillväxtantibiotika och betaagonister och kött från friska svenska kor som får gå på bete och som finns på jordbruk som knappast använder några växtskyddsmedel alls. Än så länge har vi i Sverige en lagstiftning på miljö – och djurskyddsområdet som ligger över många andra länder. Vi har en gemensam ribba som anger en nationell nivå. Det säger inte att det inte finns motsvarande sätt att producera i andra länder, men då måste jag få veta detta.
Häromdagen mötte jag en dam från Polen, som hävdade att polskt jordbruk var rena Sörgården. Men med egen erfarenhet och kunskap från det europeiska djurskyddet, så stämmer kanske inte bilden fullt ut när det gäller polskt djurskydd. Och var det inte i Polen, man tömde gödsel från det intensiva jordbruket i Östersjön?
Visst kan jag välja ekologiska produkter från andra länder. Men vem ser till att de ekologiska suggorna inte har ring i näsan (som är tillåtet i Danmark) eller att djuren har fått adekvat behandling när djuren är sjuka.
Man måste se potentialen i att ta små steg i det ”konventionella” jordbruket. Om man kan förändra 80 % av jordbruket mot ökad hållbarhet, så kan sådana steg ge stor effekt och bör uppmuntras – inte fördömas. Jag tycker man ska stödja certifierade koncept som KRAV och EU-ekologiskt men också Rain Forest Alliance och Svenskt Sigill, eftersom de alla bidrar till en minskad användning av växtskyddsmedel och bättre djuromsorg. Klimatcertifierade produkter och Naturbeteskött bidrar också till ökad hållbarhet. Det är därför vi i den offentliga upphandlingen jobbar med djurskydds- och miljökrav på alla livsmedel.
Jag tycker det oacceptabelt att köpa 25 % ekologiskt till skola, vård och omsorg, men sedan handla resterande 75 % utan några som helst krav på miljö, djurskydd, antibiotikaanvändning, m m.
Och så det här med hållbart jordbruk. Här finns utmaningar för såväl ekologiskt som svenskt jordbruk. Men den största effekten på hållbarheten påverkar vi genom vår konsumtion. Vi har ju flyttat ut våra miljö – och djurskyddsproblem utanför landets gränser genom en alltmer ökad import av livsmedel. Ska vi som konsumenter ta ansvar, måste vi inse detta (läs Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Livsmedelverkets Hur liten kan livsmedelskonsumtions klimatpåverkan vara 2050). Men självklart ska vi ställa krav på alla intressenter i livsmedelskedjan. Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest bådar gott, men var finns detaljhandeln?

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 40

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 40 v 39 v 38 v 37
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,20 16,20 16,20 16,20
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,60 15,60 15,60 15,60
Dahlbergs 71-96,9 - 14,70 14,70 14,70
Skövde Plus** 72-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,25 14,25 14,25 14,25
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,70 13,70 13,70 13,70
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - -
balans
Skövde Slakteri
-
balans balans balans
brist
Dalsjöfors Slakteri
-
- - -
-
Dahlbergs Slakteri
-
- balans balans
överst
Ginsten
-
balans balans balans
balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 40 v 39 v 38
13,80 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,90 12,10 12,10
22,30 Nortura 67,1–85,0a nkr 20,85 20,85 20,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,83 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,48 1,48
14,73 Snellmans 80 – 105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
27 sep Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,17 Tyskland 1,75 1,75 1,81 1,85 1,93
24 sep jämförbara**
18,16 Italien - 2,095 2,095 2,095 2,095
17,20 England - 1,984 1,982 2,011 1,971
16,78 Spanien - 1,936 1,978 2,016 2,016
15,82 Frankrike - 1,825 1,888 1,936 1,931
15,18 Danmark - 1,752 1,751 1,751 1,751
14,70 Tyskland - 1,696 1,756 1,796 1,876
14,50 Österrike - 1,673 1,725 1,776 1,827
14,34 Belgien - 1,655 1,717 1,760 1,840
16,19 Tjeckien - - 1,888 1,895 1,877
15,73 Polen - - - 1,815 1,877
14,07 Holland - 1,623 1,671 1,709 1,785
14,06 Irland - 1,622 1,622 1,622 1,594
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
18 sep
9 sep
4 sep
28 aug
Utbud
2060
2060
2010
2420
Sålda
1970
2060
1780
2050
Medelpris, euro
1,84
1,84
1,92
1,98
Lägst
1,83
1,82
1,90
1,97
Högst
1,84
1,86
1,92
1,98
Medelpris, skr
15,84
15,95
16,72
17,14

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 40 v 39 v 38 v 37
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,50 10,50 10,50 10,50
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,30 9,40
KLS Ugglarps 140- 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
Dahlbergs 140- - 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,65 6,65 6,65 6,65
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,50, galtar 7,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 40 v 39 v 38
10,44
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,00 9,60 9,60
13,28
Nortura Fri vikta nkr 12,42 12,42 12,42
Finland
7,62
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,02
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,58 0,58
Tyskland
11,79
ZNVG 56 % euro 1,36 1,36 1,36
Galtar
9,28
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,00 8,60 8,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 34 v 33
Pund
10,31
10,27
10,31
10,33
10,11
10,25
10,08
Dollar 6,41 6,36 6,51 6,61 6,52 6,57 6,49
Euro 8,67 8,61 8,67 8,71 8,66 8,76 8,62
Dansk 1,16 1,15 1,16 1,16 1,16 1,17 1,15
Norsk 1,06 1,09 1,10 1,08 1,07 1,08 1,10
Yen 6,48 6,48 6,56 6,64 6,66 6,68 6,62
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 40 v 39 v 38 v 37
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,50 21,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 20,35 20,35 20,35 20,35
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,70 21,70 21,70
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 500 500 500 500
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 40 v 39 v 38 v 37 v 36
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
299
Basis 7 kg 258 263 252 252 252
504
Basis 30 kg 435 443 443 443 443
305
SPF+Myc 7 kg 263 268 268 268 268
510
SPF+Myc 30 kg 440 448 448 448 448
309
SPF 7 kg 267 272 272 272 272
515
SPF 30 kg 444 452 452 452 452
896
Økologi 30 kg 773 778 794 794 794
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
706
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
615
Klass S40, 30 kg* 71 71 71 71 71
Tyskland
476
ZNVG 28 kg - 55 58 58 58
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.