@-GRIS 4 oktober 2013
Senaste uppdatering gjord 8 oktober 17,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com


Suggstallar
uthyres
245 platser. 41 x 6 grupper.
Byggt/renoverat 2001 - 2002
Blekinge
claes.gustafsson129@gmail.com
Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser
Dalsjöfors och KLS Ugglarps sänker v 41
Vad kommer grispriset att vara när idag ev insatta smågrisar ska slaktas? Den frågan har jag fått senaste tiden och inte minst igår och idag när KLS Ugglarps och Dalsjöfors sänkt priset.
-Om det inte blir bättre pris än just nu, kan stallet lika gärna stå tomt. Blir priset lägre, är det bättre affär att sälja spannmålen, sa en grisföretagare idag.
Priserna borde stiga så här års på väg mot jul, i stället för att sjunka. Det är det normala. Men importen pressar de svenska priserna kraftigt.
Ännu mer osäkert verkar det vara vad grispriserna är nästa år. Flera slakterier har sagt att man inte tänker teckna långa kontrakt, brända av årets erfarenhet. Det är svårt att se så långt fram i tiden. Mer återgång till veckopriser, har det sagts.
Även i Danmark har grisuppfödarna det kärvt. Enligt Landbrug & Fødevarer förlorar danska uppfödare 47 dkr i snitt per gris till slakt. De flesta uppfödare har endast haft ett vinstår sedan 2003 och det var 2006. Bästa tredjedelen bland uppfödarna tjänar dock 17 dkr per slaktgris i år.
Varken Danmark eller Tyskland ändrar priserna v 41. /LG 131004UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Balanserad anmälan och slakt enligt plan. Bättre balansläge bl a tack vare kampanjer. Fortsatt god skjuts på produkter kopplade till julen. Julskinka frysta ämnen redan igång i Kristianstad. Nu startar även produktion i Skara med färsk råvara.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen rullar på, men det är lite lugnt på marknaden just nu.
.
Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är liksom tidigare stor import av fläsktvåa som trycker marknaden. Vi ser också stor import av skinka.

Dahlbergs Slakteri
Michael Oldin: -Det har inte hänt särskilt mycket på marknaden de senaste tre veckorna. Den är avvaktande och importen stark.
Skinkproduktionen är igång, men priserna sattes redan i början av året. De ligger ungefär på samma nivå som i fjol.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -Vi sänkte 2 cent förra veckan. Det är en utmanande marknad f n. Konsumtionen så här års är instabil och det finns en trend mot billigare produkter. Därtill kommer fallande priser i Europa. Vi jämförs hela tiden med andra leverantörer och får inte ut det vill av marknaden.

Danish Crown
Pressen fortsätter på Europas priser för färskt kött. vi ser vikande priser på framändar, bog, skinka och kotlett. Karrén, som är ute ur säsongen, ligger stabilt på en låg nivå.
Bacon i England säljs till stabila priser.
På marknaderna i tredje land är försäljningen oförändrad jämfört med senaste veckan.

ISN, Tyskland
Allt mer stabil grismarknad i EU
De flesta grispriser i EU ligger på oförändrad nivå. Den tendensen stammar från det tyska ledande priset. Efter tre veckors fall ligger tyska grispriset nu kvar på förra veckans nivå. Holländska, belgiska, österrikiska och irländska priset är oförändrat. Som följd av förändringar i valutan har engelska priset gått upp något.
I andra regioner i EU gick priserna ned. Spanien och Frankrike står för en fortsatt prisnedgång och närmar sig den europeiska mittfåran. Marknaden är väl försörjd med grisar. I Spanien har grisarnas tillväxt förbättrats, när temperaturerna sjunkit. I Frankrike ökar slaktvikterna. Det danska priset har fallit med 2,8 cent.
Tendens på tyska marknaden: I början av veckan verkar utbudet av slaktgrisar och efterfrågan vara väl avvägd. Den saknade slaktdagen pga helgen 3 oktober verkar inte bli problem, så det ser ut att bli stabila förhållanden.
Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

När stänger Skara-slakteriet?
Alla känner väl till att vi i Sverige har en onödigt stor överkapacitet i grisslakten.Vad göra?
Överkapaciteten står i huvudsak Scan för.
Göran Holm sitter troligtvis inte still och tittar på om detta.Vi vet att Scan räknar med att slakta c:a 1 miljon grisar till sitt Scan-märke och rapsgrisar. Samtidigt har Holm sagt att han inte längre vill göra dåliga köttaffärer. För detta har Scan tagit upp kampen om priserna till handeln och det vi länge längtat efter, att visa priskurrage. Det är av den anledningen vi sett mindre andel Scan-varor i affärerna, och framför allt ICA har kompenserat med dåliga importerade köttvaror.
Dessutom vill Göran Holm skapa allianser till andra slakterier. Vi ser också att Scan vill ha en större koncentration av producenter närmare Kristianstad.
Därför tror jag att ett tillkännagivande av att Skara -anläggningen läggs ner, inte är långt borta. Detta skulle öka konkurrensen om grisarna till företagens fromma.
Vem efterträder Johan Andersson vid KLS Ugglarps? En ren gissning från min sida är att kanske rekryterar man en ny vd ifrån ägaren i Danmark?
Vi behöver mer nytt blod i slaktbranschen.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Det förlovade landet – en mångkulturell landsbygd?
För några veckor sedan ventilerade KSLA påpassligt ämnet "Landsbygd utan service – Sverige utan lantbruk?
Det bör vara klart för de flesta att om handelsbod, skola, vårdcentral, bank, digital kommunikation, mack, bilverkstad, vägunderhållet, snöröjningen, etc, försvinner på en ort i glesbygden och många unga och särskilt kvinnor flyttar ut och det är få som flyttar in, så blir det omöjligt att driva svinuppfödning, jordbruk och annan kommersiell verksamhet.
Även internationellt ställs frågan varför t ex Seattle och Boston växer medan Detroit förfaller. Varför minskar Emmaboda, medan Gnosjö överlever?
KSLA-seminariet gav besked om en del positiva förhållanden som utmärker orter och bygder på svensk landsbygd som trots motvinden kan betecknas som överlevare.
Där finns mötesplatser (t ex bygdegårdar, Folkets Hus, överblivna skollokaler) där bygdens folk kan mötas, lära känna varandra och diskutera; där finns eldsjälar som tål blåsten och vill arbeta för det gemensamma; där finns något som attraherar kvinnor med barn till orten; ungdomar som utbildar sig utombys men sedan återvänder hem som innovatörer, folk som inte köper vanföreställningen att den som stannar på landet är misslyckad, dum eller förlorad, politiker som är öppna för innovativa, lokala lösningar och som förstår att vallöftet att "verka för" måste innebära verkstad.
Hur får vi folk som vill bo på landet, odla, föda upp djur, starta småföretag, fostra barn?
Miljoner människor är i dag på flykt till ett nytt förlovat land. Den första bransch de får kontakt med är lantbruk. Detta gäller i dag liksom under massutvandringen till USA på Karl Oskars och Kristinas tid. Utlandsfödda djurskötare börjar bli "det normala" i större besättningar. En liknande genomgång av förhållandena i världens svinproduktionen skulle med all sannolikhet visa samma tendens vad gäller arbetskraften.
Hur många av de nya svenskarna bor eller vill bo i gles bygd? Jag ställde frågan på KSLA-seminariet och fick delvis svar: Mycket få. Jag lärde mig dessutom att det pågår forskning om hur nyaanlända svenskar ska hjälpas till jobb. Den nye arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson har skrivit sin lic om detta, sas det.
Här behövs nytänkande. I Lettland strömmar just nu kineser och ryssar till de efter finanskrisen tomma bostäderna. Lockbetet är snabba uppehållstillstånd och medborgarskap. Kreativ invandringspolitik i EU-politikens gråzoner! Vi har i Sverige nyligen haft partier som vågat föreslå både fri invandring, månggifte och annat häftigt. Så långt behöver vi ju inte gå. Men varför inte fri invandring och omedelbart uppehållstillstånd, skattefrihet i flera år m m för den nye svensk som förbinder sig att besätta sig i glesbygd och starta någon verksamhet, gärna svinuppfödning.
USA, för många fortfarande det förlovade landet, blev tack vare bl a Homestead-lagen av 1862 uppodlat, bebyggt och befolkat av en oändlig skara människor av skilda ursprung. Lagen innebär att nykomlingen av myndigheterna fick 160 tunnland att odla upp. Kunde han fem år senare visa att han bodde kvar och ville fortsätta blev han i princip ägare mot en ringa lagfartskostnad.
Lööf. Löfven, Åkesson, Sjöstedt och andra som lovat verka för landsbygdens framtid, glesbygdskvinnornas trivsel m m, sätt igång, det är snart VAL Principen för den gamla Homestead-lagen kan ge uppslag till kreativa lösningar inom flera branscher. Mångfald är motsatsen till enfald.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

”Vill Scan att danska och finska grisar ska bli svenska?
Livsmedelsverket har bett om synpunkter på EU-kommissionens förslag till ursprungsmärkning av annat kött än nötkött. Det finns en bred uppfattning om att det är självklart att gris-, lammkött och kyckling ska ursprungsmärkas som nötkött d v s fött (kläckt), uppfött och slaktat. Något annat skulle vara förvirrande – eller hur? Det finns mängder av konsumentstudier som bekräftar detta.
Men det tycker inte Livsmedelsföretagen, LI. Man tycker det räcker med Kommissionens förslag d v s ursprung ska anges var djuret har vistats den närmaste tiden innan slakt och i vilket land, som slakteriet finns. Och till det gänget förenar sig Scan – det företag som fram till 2006 ägdes av Sveriges bönder. Och varför det? LI anser att det blir för dyrt att ha spårbarhet från födsel till slakt. Personligen misstänker jag starkt att Scan vill att smågrisar införda (importerade) från Finland och Danmark ska ursprungsmärkas som svenskt griskött när de slaktas på svenskt slakteri. Göran Holm är ju både VD i Scan och ordförande i LI. Scan kanske också vill att importerade kalvar ska bli svenskt nötkött, men se det går ju inte med dagens ursprungsmärkningskrav av nötkött. För övrigt vill jag också ha ursprung på mejeriprodukter som ost. Det diskuterar vi i Miljöstyrningsrådets expertgrupp (undrar vad Konkurrensverket kommer tycka om det, men det handlar ju om spårbarhet).
I samband med processen kring EUs förordning kring information till konsumenterna drevs igenom att även annat kött än nötkött, gris, lamm och kyckling, skulle ursprungsmärkas. Det är intressant att BEUC den europeiska konsumentorganisationen, säkert med all rätt, har uppfattat att Sverige har varit en av de största motståndarna till obligatorisk ursprungsmärkning. Vi är många som tjatat på Eskil Erlandsson sedan 2006. Eskil och Livsmedelsverket har med dårarnas envishet hävdat att ursprungsmärkningen bör vara frivillig. Den som studerat LIs och Svenska Dagligvaruhandels överenskommelse från 2007 kring ursprungsmärkning av kött, kan se att man nöjt sig med uppfött och slaktat, ja t o m bara slaktat som ursprungsmärkning. Redan då framförde projekt Matvalet (www.matvalet.nu) kritik över att rekommendationen inte inkluderade hela djurets liv. Sedan gjorde Eskil plötsligt en kovändning och insåg att det var politiskt korrekt att tillstyrka ursprungsmärkning.
Nu är det ju inte bara av harmoniseringsskäl man bör ha ursprung som täcker hela djurets liv. Varje transport i djurets liv är ett stressmoment. Kalvar, lamm och smågrisar transporteras långa sträckor inom EU. Ser jag att kalven fötts i Danmark och fötts upp och slaktats i Holland säger jag definitivt nej till kalvköttet. Sedan kan man bli både förvånad och upprörd över att hästsköttskandalen inte skapat ökat krav på spårbarhet. Och smittor sprids genom handel och transport av djur.

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 41

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 41 v 40 v 39 v 38
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,20 16,20 16,20 16,20
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,30 15,60 15,60 15,60
Dahlbergs 71-96,9 14,70 14,70 14,70 14,70
Skövde Plus** 72-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,00 14,25 14,25 14,25
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,40 13,70 13,70 13,70
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
balans
balans balans balans balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 41 v 40 v 39
13,80 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,90 11,90 12,10
22,30 Nortura 67,1–85,0a nkr 20,85 20,85 20,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,64 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,46 1,46 1,48
14,73 Snellmans 80 – 105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
4 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,17 Tyskland 1,75 1,75 1,75 1,81 1,85
1 okt jämförbara**
18,14 Italien - 2,095 2,095 2,095 2,095
17,25 England - 1,993 1,984 1,982 2,011
16,35 Spanien - 1,888 1,936 1,978 2,016
15,36 Frankrike - 1,774 1,825 1,888 1,936
14,92 Danmark - 1,724 1,752 1,751 1,751
14,70 Tyskland - 1,696 1,696 1,756 1,796
14,50 Österrike - 1,673 1,673 1,725 1,776
14,33 Belgien - 1,655 1,655 1,717 1,760
16,35 Tjeckien - - - 1,888 1,895
15,70 Polen - - - 1,813 1,815
14,05 Holland - 1,623 1,623 1,671 1,709
14,04 Irland - 1,622 1,622 1,622 1,622
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
18 sep
9 sep
4 sep
28 aug
Utbud
2060
2060
2010
2420
Sålda
1970
2060
1780
2050
Medelpris, euro
1,84
1,84
1,92
1,98
Lägst
1,83
1,82
1,90
1,97
Högst
1,84
1,86
1,92
1,98
Medelpris, skr
15,84
15,95
16,72
17,14

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,50 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 41 v 40 v 41 v 39
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,50 10,50 10,50 10,50
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,50 10,00 10,00 10,00
KLS Ugglarps 140- 8,30 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,65 6,65 6,65 6,65
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,50, galtar 7,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 41 v 40 v 39
10,44
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,00 9,00 9,60
13,28
Nortura Fri vikta nkr 12,42 12,42 12,42
Finland
7,62
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,02
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
11,17
ZNVG 56 % euro 1,29 1,36 1,36
Galtar
9,28
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,00 8,00 8,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 40 v 39 v 38 v 37 v 36 v 35 v 34
Pund
10,33
10,31
10,27
10,31
10,33
10,11
10,25
Dollar 6,37 6,41 6,36 6,51 6,61 6,52 6,57
Euro 8,66 8,67 8,61 8,67 8,71 8,66 8,76
Dansk 1,16 1,16 1,15 1,16 1,16 1,16 1,17
Norsk 1,06 1,06 1,09 1,10 1,08 1,07 1,08
Yen 6,51 6,48 6,48 6,56 6,64 6,66 6,68
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 41 v 40 v 39 v 38
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,50 20,50 21,50 21,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 19,85 20,35 20,35 20,35
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 21,00 21,70 21,70 21,70
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,50 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 500 500 500 500
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri överst - brist brist
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten överst balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
299
Basis 7 kg 258 258 263 252 252
504
Basis 30 kg 435 435 443 443 443
305
SPF+Myc 7 kg 263 263 268 268 268
510
SPF+Myc 30 kg 440 440 448 448 448
309
SPF 7 kg 267 267 272 272 272
515
SPF 30 kg 444 444 452 452 452
905
Økologi 30 kg 781 773 778 794 794
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
706
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
615
Klass S40, 30 kg* 71 71 71 71 71
Tyskland
476
ZNVG 28 kg 55 55 55 58 58
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.