@-GRIS 25 oktober 2013
Senaste uppdatering gjord 28 oktober 12,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser
Tyskland sänker ännu mer vecka 44
Tyskland sänker 5 cent v 44, till 1,70 €. Det är förbryllande med tanke på att tyska analytiker säger att det är god efterfrågan på slaktgrisar, inga slaktköer och god efterfrågan på kött. Med sänkningen blir importerat tyskt griskött till Sverige ännu billigare när vi närmar oss jul och svenska grispriset förväntas stiga, normalt sett. Danmark har oförändrat.
De svenska slakterierna gör inga prisändringar nästa vecka.
I veckan hölls Elmia och bl a var jordbruksministern där och debatterade jordbrukspolitik. Jag passade på att fråga honom om utvecklingen inom svensk grisproduktion. Det blev ett samtal, ungefär så här.
-Den är inte bra att svenska grisproduktionen minskar, svarade Eskil Erlandsson.
Vad gör du åt den saken, det är en politisk fråga.
-Vi har gjort massor, t ex suggpeng...(osv, osv), och utöver det har vi gjort mycket för alla Sveriges företagare, som sänkt skatt, kostnader för arbetskraften, och det har även grisuppfödare nytta av. Vad ska vi göra mer?
Ge svenska uppfödarna lika villkor, som EUs. Det är vad grisföretagarna vill ha.
-Sverige har nu lika villkor, så till vida att EU beslutat att följa efter svensk lagstiftning. Det är mycket som blir lika, sa Eskil.
Men de flesta EU-länder struntar i det EU beslutat och det återstår fortfarande mycket som inte är lika villkor. Importen väller in i Sverige, svenska uppfödare lägger ner i stället för att bygga ut.
-Ring dina journalistkolleger i Tyskland och Danmark och fråga om de anser att deras länder har bättre villkor än Sverige, sa Eskil och tog mig i armen. De kommer inte att hålla med om vad du säger.
Eskil Erlandsson gick riktigt upp i varv i den här diskussionen och efteråt kom en person fram till mig och frågade vad jag sa till jordbruksministern, eftersom han blev så arg.
Jag försökte säga sanningen om situationen för svensk grisproduktion, svarade jag. Det måste väl en jordbruksminister tåla höra.
I paneldebatten om jordbrukspolitiken var såväl jordbruksministern som övriga debattörer bekymrade för den minskande animalieproduktionen, men några konkreta förslag som kan vända trenden fanns inte. Man uppehöll sig en stund vid vad svensk självförsörjningsgrad bör vara, utan att ange några volymer eller procent, men Eskil Erlandsson sa att den gärna får vara över 100 % där vi kan konkurrera och exportera. Hans vision är att Sverige ska exportera animalier, eller livsmedel. Det ger jobb. Men vilken produktion det kan vara eller bli gav han inte exempel på. Miljö och Jordbruksutskottets ordförande Matilda Ernkrans utlovade att utforma en tydlig livsmedelsstrategi, om S vinner valet. Men inte heller hon anvisade några konkreta vägar till ökad animalieproduktion.
Under Elmia försökte jag läsa av stämningen bland besökande grisföretagare, dock medveten om att det är de positiva företagarna som besöker en utställning och tittar på ny utrustning. Bl a siste Swedish Meats-ordföranden Sören Kvantenå.
-Senast dubblade vi smågrisproduktionen, nu bygger vi för slaktgrisar. Jag tror fortfarande på svensk grisproduktion och bygger för att nästa generation ska ta över, sa han.
Han levererar fortfarande till Skövde. Jag träffade fler än Sören som bygger eller renoverar och får man tro de som jag talade med på Elmia, så bör botten för svensk grisproduktion vara nådd. Det kan bara bli bättre. Billigare foder (30 - 50 öre var olika bud, beroende på olika förutsättningar) hjälper till.
Flera osäkerhetsfaktorer finns dock kvar, t ex ökande importen, överkapaciteten i svenska slakten och inga prisprognoser ens för närmaste tiden. Slaktarna har aldrig varit så tysta som just nu om framtida priser, t ex efter nyår.
Flera grisföretagare jag talade med hade dock tecknat avtal över årsskiftet, till 30 juni, vilket de syntes vara glada för. 16 - 16,50 kvartal 1 kändes inte som en dålig affär. Hur ska man få några att teckna låga avtal för första kvartalet, när ganska många har hyggliga avtal redan tecknade till halvårsskiftet.
Generellt sett är det inte många avtalsdiskussioner just nu. Både slaktare och grisföretagare verkar vilja komma närmare nyår för att se om prisbilden klarnar. Mer på noteringen vecka för vecka, eller kanske allt, som Ginsten, kanske blir modellen.
Kalmar bygger ut, Skövde bygger ut. KLS Ugglarps bygger ut kylarna i Kalmar och har enligt uppgift fått förhandsbesked på ökad slaktkoncession på 200 000 grisar. Det är kylarna som ökas ut nu, men det kanske blir annan utbyggnad också. Med små ändringar kan det bli ett extra skift i slakten på 4 timmar. 1 januari 2014 torde inte bli något problem, när KLS ca 100 000 nu Skara-slaktade grisar ska vara överförda till Kalmar. Enligt uppgift är KLS Ugglarps uppsagda från Skara-slakteriet från 1 januari 2014. Det är väl bara att vänta något pressmeddelande om Skara så småningom.
Vem som ska efterträda Johan Andersson som vd för KLS Ugglarps går det många rykten om, men ingen hade något säkert tips. Eftersom det är en dansk i översta svenska Danish Crown-ledningen nu, trodde de flesta inte på dansk ledning även i KLS Ugglarps. Det är jag själv inte 100 på, men annars finns det inte så många att välja på med den kompetens Danish Crown torde kräva.
I Skövde finns också byggplaner. Mer styckning av gris, sägs det. Nu styckas mest för egna K-packen.
Finska Atria meddelade i veckan att man lämnar grisproduktion och mesta förädlingen i Moskva-området och koncentrerar till St Petersburg. Olönsamhet pga ändrade förutsättningar är motivet. /LG 131025UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Stabilt läge på slakt och anmälan gris, vi följer plan. Bra läge på skinka, revben och karré.
Kom ihåg att systemet planeringsanmälan gris rullar på, dvs varje anmälningsvecka har ett tak för anmälan.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden är som tidigare, inget riktigt sug..

Dalsjöfors Kött
Magnus Lagergren: -Marknaden är oförändrad.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är fortsatt stor press från importen. Ekonomiska krisen i Europa gör att köttkonsumtionen minskat och då trycker de europiska slakterierna ut det överskott som bildas på andra marknader, som Sverige.
-Det säger sig självt att när så många sydeuropeer är arbetslösa och många får gå från hus och hem, då börjar man med att försöka minska sina kostnader för maten.
-Den stora slaktkoncernen Vion har helt otroligt stora lager kött i frysarna, som förr eller senare ska ut på marknaden. Det återverkar på marknaden även här hos oss.
-Dessutom gynnas importen av den starka svenska kronan

Dahlbergs Slak
Michael Oldin: -Det händer inte mycket på marknaden nu en tid. Inte ens om skinkan. Det tar väl några veckor till innan julmarknaden sätter igång.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -

Danish Crown
De europeiska marknaderna är lugna den här veckan. En extra helgdag i de katolska länderna ger minskad efterfrågan, men vi har hållit försäljningen av kotlett, bröstfläsk och skinka på oförändrad nivå. Vi ser något svagare priser på framändar. Det är stabila priser på bog och karré.
Bacon till England säljs stabilt och oförändrat jämfört med föregående vecka.
Försäljningen till tredje land är oförändrad, med god försäljning till Kina, Japan och Ryssland.

ISN, Tyskland
Få förändringar av priserna i EU denna vecka
Den europeiska grismarknaden är ganska oförändrad denna vecka. Utbud och efterfrågan är fortsatt i balans och de flesta länder har stabila priser. I Tyskland, Danmark, Belgien, Österrike och Irland har helt oförändrade priser. I Frankrike och Spanien fortsatte nedtrenden, den som startade för några veckor sedan. Med minus 1,7 och 1,5 cent blev fallet blev dock lägre denna gång. Spanien, som ligger fortsatt på förstaplatsen bland de viktigaste grisländerna, har fått kännas vid ett prisfall 20,5 cent sedan vecka 37. Samma period har priset fallit 28 cent i Frankrike.
Tendens på tyska marknaden: Marknaden för slaktgrisar är fortsatt stabil. Efterfrågan från slakterierna är mycket stor och köttet kan säljas utan problem. Enligt slakterierna kan dock kötthandeln vara bättre. Om det finns potential för prishöjning är svårt att säga.

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Behövs EMV?
I Grisgeneralens blog frågar sig pseudonymen Arga Bonden vad EMV är bra för? Om det är för konsumenternas bästa.
Det är mycket importvaror, t ex grädde från Österrike, ost från grannländerna, kött från länder med salmonella, vilket utlöser salmonellalarm minst två gånger per månad och de ökar. Irländska kötthandlare undrar om vi är fattiga, som köper så mycket dåligt kött. Vid ICAs Hilton är det slarv med dålig sortering och köttslamsor i trågen. Ringer man och klagar, blir man dåligt bemött.
Köttet tvingas ICA-handlarna köpa därför att det är med i de centrala annonserna.
Behöver ICA-handlare vara så här giriga, undrar Arga Bonden?

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Vem vet mest – om jordbruk och mat?
Länge stämde mitt gamla konversationslexikons definition på uppslagsordet agronom – en vetenskapligt skolad jordbrukare.
På min tid på Ultuna krävdes minst två års praktik, förutom godkänd studentexamen.
Våra professorer i tillämpade ämnen hade i sin ungdom utfodrat svin, mjölkat kor, plöjt, harvat, täckdikat och gjort allt annat praktiskt innan de började sin vetenskapliga utbildning. Lärare och elev hade gemensam referensram som det heter nu för tiden. Alla visste vad man talade om och som lärare och rådgivare efter examen mötte man en ny men inte helt främmande miljö.
I dag kommer en annan typ av student in på SLU. Kännedomen om det praktiska lantbrukets villkor är ofta ytlig och begränsad. Det skapar problem i yrkesrollen. Därför ska SLU på Universitetskanslersämbetets (!) önskan stärka studenternas baskunskaper om de gröna näringarna (lantbruk, skog, trädgård) genom en särskild gemensam praktiskt inriktad kurs med start år 2015. Både berörda näringar och studenterna själva har länge krävt en sådan förstärkning av de praktiska momenten i utbildningen.
Den påkostade kampanjen Säkert bondförnuft med det lovvärda syftet att minska olyckorna i lantbruket är illa ute, läser jag. Stödet från staten uteblir i fortsättningen.
Verksamheten bygger mycket på rådgivning i samband med gårdsbesök. Även här tycks det behövas bättre utbildning om jordbrukets praktiska problem av dem som ska tala till "bönder på bönders vis".
Ursprungsmärkning av vår mat blir en allt hetare potatis. Bättre kunskap om vad den kommer ifrån vad den innehåller, hur länge den varit på väg till butiken etc, skulle kunna bl a rädda större delen av de 25 000 ton mat som nu slängs varje år.
Men matfusket fortsätter i olika led, konstaterade nyligen ett EU-utskott. Det gäller inte bara gris och annat kött som får falska etiketter. Man anger inte mindre än 7 livsmedel där fusket är utbrett: olivolja, fisk, mjölk, spannmål, honung, samt kaffe och te.
Så hur ska vi öka kunskaperna bland allmänhet och konsumenter?
Mycket upplysning behövs om smått och stort. En tongivande lantbrukstidning som kom i min brevlåda i dag kallar vår landsbygdsminister för lantmätare.
Han är lantmästare och har en flerårig utbildning från SLU, precis som agronomen.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Bakteriefynd i kycklingtest
Råd & Rön har testat kycklingar i svenska matbutiker avseende campylobacter och antibiotikaresistenta E coli, ESBL. Det är bra att Råd & Rön granskar inom ett så viktigt område som livsmedelssäkerhet, men jag saknar information om provtagningsmetodik, omfattning och variation. Dessutom finns flera omfattande studier från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) som kunde fungerat som intressant jämförelse. Rubriken ”Bakteriestinn kyckling” ger en bild av utfallet som är chockerande enligt Sveriges Konsumenters pressmeddelande.

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 44

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 44 v 43 v 42 v 41
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 16,00 16,00 16,20
Skövde Plus** 72-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,30 15,30 15,30 15,30
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dahlbergs 71-96,9 14,45 14,45 14,45 14,70
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 14,00 14,00 14,00 14,00
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,40 13,40 13,40 13,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst - -
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans balans
Ginsten
överst överst balans balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 44 v 43 v 42
13,92 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,90 11,90 11,90
23,05 Nortura 67,1–90,0a nkr 21,55 20,85 20,85
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,83 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,46 1,46
14,94 Snellmans 80 – 105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
25 okt Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,94 Tyskland 1,70 1,75 1,75 1,75 1,75
22 okt jämförbara**
17,41 England - 1,981 1,960 1,977 1,993
15,98 Tjeckien - - 1,818 1,843 1,832
15,96 Italien - 1,816 1,816 2,095 2,095
15,91 Spanien - 1,811 1,826 1,852 1,888
15,52 Polen - - - 1,766 1,746
15,15 Danmark - 1,724 1,724 1,724 1,724
14,90 Tyskland - 1,696 1,696 1,696 1,696
14,70 Österrike - 1,673 1,673 1,673 1,673
14,55 Frankrike - 1,656 1,673 1,717 1,774
14,54 Belgien - 1,655 1,655 1,655 1,655
14,35 Holland - 1,633 1,633 1,625 1,623
14,25 Irland - 1,622 1,622 1,622 1,622
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
23 okt
16 okt
9 okt
18 sep
Utbud
3005
2413
2630
2060
Sålda
2825
2233
2550
1970
Medelpris, euro
1,79
1,80
1,80
1,84
Lägst
1,77
1,79
1,78
1,83
Högst
1,80
1,81
1,81
1,84
Medelpris, skr
15,73
15,76
15,71
15,84

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,50 kr, galtar 7,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 44 v 43 v 42 v 41
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,50 10,50 10,50
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,50 9,50 9,50 9,50
KLS Ugglarps 140- 8,30 8,30 8,30 8,30
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,65 6,65 6,65 6,65
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,00 7,00 7,00 7,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00, galtar 7,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 44 v 43 v 42
10,53
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,00 9,00 9,00
13,39
Nortura Fri vikta nkr 12,52 12,42 12,42
Finland
7,73
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
5,09
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
11,33
ZNVG 56 % euro 1,29 1,29 1,29
Galtar
9,36
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,00 8,00 8,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 43 v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Pund
10,31
10,34
10,30
10,33
10,31
10,27
10,31
Dollar 6,36 6,47 6,46 6,37 6,41 6,36 6,51
Euro 8,79 8,76 8,73 8,66 8,67 8,61 8,67
Dansk 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16 1,15 1,16
Norsk 1,07 1,08 1,07 1,06 1,06 1,09 1,10
Yen 6,53 6,56 6,62 6,51 6,48 6,48 6,56
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 44 v 42 v 41 v 40
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,00 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 19,35 19,35 19,85 20,35
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,00 21,70
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,50 18,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 475 475 500 500
SLS (Scan)
Plus 30 kg 580 580 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans överst -
Dalsjöfors Kött balans - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans överst balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
301
Basis 7 kg 258 258 258 258 258
505
Basis 30 kg 432 435 435 435 435
307
SPF+Myc 7 kg 263 263 263 263 263
511
SPF+Myc 30 kg 437 440 440 440 440
312
SPF 7 kg 267 267 267 267 267
515
SPF 30 kg 441 444 444 444 444
913
Økologi 30 kg 781 781 781 781 773
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
706
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
624
Klass S40, 30 kg* 71 71 71 71 71
Tyskland
483
ZNVG 28 kg 55 55 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.