@-GRIS 8 november 2013
Senaste uppdatering gjord 11 november 21,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser
Nytt Scan-pris på 14,75 från v 46
Scan inför från vecka 46 en ny veckonotering , HKScan Agri, som gäller alla avtal tecknade från 1 november 2013. Enligt uppgift säger Scan upp alla avtal av den gamla typen och de förfaller när de går ut. Priset nästa vecka blir 14,75 kr. Gamla priset 10,27 finns kvar för de gamla avtalen.
Tyskland höjer grispriset 3 cent v 46, som en rekyl till de stora sänkningarna den senaste tiden. När sänkningarna kom började allt fler grisföretagare anmäla grisar till slakt, med följd att det blev ett överutbud. I Österrike överanmäldes 10 %. Nu håller marknaden på att sansa sig.
I Sverige sänker KLS 30 öre och Dalsjöfors 25, medan övriga slakterier håller oförändrat pris. Tommy Ögren, Skövde Slakteri, tror inte på några sänkningar de närmaste veckorna. Julförsäljningen börjar närma sig.
Scan fortsätter gå bättre, men från en låg nivå. Det framgår av HKScans rapport för kvartal 3 2013. Omsättningen minskade, men vinsten ökade något, jämfört med kv 3 2012. Även Polen och Baltikum har en positiv utveckling, medan Finland sackat efter och har ökat omsättningen, men minskat vinsten till nästan en tredjedel jämfört med förra kv 3. En tendens är att konsumenterna köper billigare produkter. HKScan-aktien stod idag i 3,41 €.


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Stabilt läge på slakt och anmälan gris, vi följer plan. Fortsatt bra läge på skinka, julförsäljningen närmar sig allt mer!
Kom ihåg att systemet planeringsanmälan gris rullar på, dvs varje anmälningsvecka har ett tak för anmälan.
Från och med 6/11 har vi en ny notering för slaktgris, HKScan Agri-notering. Denna notering gäller kontrakt tecknade efter den 1/11-13.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden har inte förbättrats, det är fortfarande inget sug. Men det är väl som vi räknat med.

Dalsjöfors Kött
Magnus Lagergren: -Marknadsläget är oförändrat.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Grispriserna ligger fast och vi räknar inte med att ändra dem förrän långt in i december.
-Marknaden är som tidigare. Det är trögt med karré, men skinka och revben börjar röra på sig. Råvaran för chark säljer, men det är svårt att få ut några bra priser. Vi har hittills haft god försäljning till Ryssland, där en del går att få ut hyfsade priser för, medan annat ligger under svenska priserna. Organ, som t ex tunga, ligger högre i pris än här hos oss. Problemet är att många länder i EU trycker på och vill också sälja till Ryssland.
-Det har ändå varit en ganska bra vecka, även om en del går in i frysen. Sidfläsket börjar röra på sig. Det är skolor och restauranger som svarar för den efterfrågan så här års, när man serverar lite tyngre mat. Även lägg börjar röra på sig. Den är billig, vilket uppskattas av folk som har dåligt med pengar.
-Den stora boven i charkekonomin är fortsatt småfläsk och fett. Fläsktvåan är svårt att få betalt för.

Dahlbergs Slak
Michael Oldin: -

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -Vi anpassar oss till den rådande situationen på marknaden och sänker priset på slaktgrisar och suggor med 2 cent per kilo.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är fortsatt under press efter det kraftiga prisfallet på tyska grisar senaste veckorna.
Vi upplever vikande priser på skinka, framändar och kotlett. Karré är ute ur säsongen och är väldigt lite efterfrågad.
Bacon till England säljs stabilt i förhållande till senaste veckan. På marknaderna i tredje land är det bra försäljning till Kina och Japan och stabil försäljning till Ryssland.

ISN, Tyskland
Osäker EU-marknad för slaktgrisar, prisfallet fortsatte
De mörka orosmolnen för slaktgrisar i EU fortsätter. Åter en gång drar det tyska grispriset med sig resten av Europa ner i djupet och aktörerna på marknaden känner stark osäkerhet. I många länder satte den uteblivna slaktdagen, helgdagen 1 november, press på de volymer som bjöds ut. Bland de fem gristätaste länderna rankas Tyskland åter som fjärde nation bakom Frankrike.
Det minsta prisfallet skedde i Danmark med 2,7 cent. Största fallet var i Österrike med 7,2 cent. Pga det osäkra läget på marknaden ökade grisföretagarnas anmälningar till slakt, vilket resulterade i 10 proc fler slaktade grisar än snittet, enligt de österrikiska böndernas organisation, VLV. I Spanien var fallet 4,2 cent större, än hela prisfallet de senaste tio veckorna. Exporten är svår, särskilt därför att den ryska marknaden ännu inte är öppen.
Trend för tyska marknaden: Marknaden för slaktgrisar är fortsatt orolig. Utbjudna kvantiteter är betydande och grisföretagarna är beredda att skicka fler grisar till slakt. Enligt olika marknadsaktörer faller vikterna på slaktgrisar. Den fortsatta utvecklingen för priset på slaktgrisar är osäker.
I slutet på veckan vände vinden och efterfrågan på grisar ökade. Efter de två veckornas sänkningar syns nu möjligheter till en prisökning v 46.

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Scan massuppsäger leveransavtal
Under november månad säger Scan upp de flesta avtalen som inte tidigare varit uppsagda. Detta för att man inte vet på Scan hur många grisar man ska slakta 2014. Man kommer att lämna nuvarande grisprismodell för att gå tillbaka till veckopris med leveranstillägg.
Det kommer att bli turbulent på marknaden då alla utom Scan skall förnya sina avtal fr o m nyår. Scan kan vänta till maj 2014 för att kunna se hur andra slakterier gör. Det betyder att alla som har ansett att Scan är marknadsledare kan glömma det.
Priserna på andra sidan nyår är mycket ovissa. Det talas om ca 15 kr per kg under första kvartalet för att långsamt stiga mot slutet av året till 16 - 17 kr.
Som grisräkningen indikerar kommer vi att få en svag ökning av den inhemska produktionen.
Avtalsteckningarna kommer att ske i sista minuten i år bara för att man sneglar på varandra ifrån uppfödar- och slakterihåll.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Höjdare, förenklingar och kundbesök

Generaldirektör besöker svingård, läser jag.
Det gäller generaldirektör Leif Dennebergs (veterinär) besök på en svingård utanför Trelleborg. Visiten ingår i verkschefens pågående s k förenklingsresor med syfte att i olika delar av landet få tillfälle lyssna på praktikernas vardagsproblem och behovet av förenklingar av kontroller, regler, blanketter, överhetens språkbruk m m, mm.
Att krångliga regelverk och byråkraters fikonspråk kan göra livet surt för svinföretagare är känt sedan länge. För snart tio år sedan beskrevs (Gris nr 5, 2004) hur en innovativ svinuppfödare sökt tillstånd att i stan få visa upp några grisar för konsumentgrupper för att illustrera varför svenskt griskött var dyrare än utländskt. För denna demonstration krävde myndigheten parktillstånd. Efter att ha fyllt i otaliga blanketter och betalat 9 000 kr fick han parktillståndet och rätten att visa upp tre grisar (och fyra får)!
På den tiden beräknades 75 myndigheter med totalt över 70 miljoner utsända blanketter av 1150 olika slag orsaka landets företagare en extra kostnad av 50 miljarder kr årligen.
Flera ansvariga höjdare, såsom Mona Sahlin, Leif Pagrotsky och Maud Olofsson har under årens lopp sagt sig arbeta för förenklingar av vardagen för myndigheternas "kunder", dvs för företagare och vanliga konsumenter. Men det har knappast blivit bättre under det senaste decenniet. Ändå vet de flesta att en begripligare vertikal kommunikation och information kan betyda lika mycket som "ett öre mer för mjölken".
Dennebergs och hans medarbetares ambition att nu äntligen (!) förenkla böndernas pappersarbete och göra vardagen lättare är därför synnerligen lovvärd.
I Jönköping har man alltså förstått och tagit på allvar att myndigheten heter JORDBRUKSverket och att kunden finns på landsbygden.
Annorlunda tycks det enligt uppgifter i pressen vara med KRIMINALvården med stort verkskontor i Norrköping. Den nyligen utnämnde chefen, Nils Öberg (FD), tidigare bl.a. expeditionschef och nära medarbetare till Thomas Bodström har där inlett ett
arbete för bättre styrning av organisationen, ökad kontroll och effektivitet, nya chefsnivåer, etc. För detta anser sig generaldirektören och de allra närmaste medarbetarna behöva ett nytt chefskontor i Stockholm, medan höjdarnas rum i Norrköping långa tider står tomma.
Bara möbler och annan utrustning i de nya chefsrummen i huvudstaden lär kosta skattebetalarna i storleksordningen priset för en medelstor slaktsvinsinredning. När dessa "nödvändiga administrativa förenklingar" om några år är på plats blir det kanske tid för "kundbesök"? Kriminalvårdschefen har bl a vardagsproblemen i 47 fängelser, 18 häkten och 14 frigångsanläggningar i olika delar av landet att bekanta sig med.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Självförsörjning och sårbarhet
Frågan kring sårbarheten i svensk livsmedelsförsörjning har väckts på olika håll. Förra fredagen visade tidningen ATL hur illa det ser ut när det gäller möjligheten för svenska konsumenter att få tillgång till livsmedel i händelse av avspärrning. Bengt- Anders Johansson (M) anser att detta är något som EU kan hantera och vi i Sverige behöver inte bry oss.
Men sannolikt tänker han alldeles för traditionellt. Det är klart att det inte är sannolikt att vi tvingas stänga gränserna p g a krigshot. Men det finns ett antal andra tänkbara scenarion. När mul- och klövsjukan slog till 2001, så blev det förbud mot transport av levande djur och stora begränsningar i handeln med animala livsmedel. Det finns andra potentiella hot som naturkatastrofer, breda strejker och pandemier.
När jag väckte frågan i Jordbruksverkets konsumentråd uttrycktes skepsis från rådsmedlem och att den uttalade oron för brist av livsmedel skull kunna härledas till partsinlagor. Men det var faktiskt försvarsberedningen som uttryckt oron.
Dags att tänka om. Det är faktiskt så att svenska konsumenter vill känna tryggheten i att kunna välja närproducerade livsmedel av en mängd olika skäl. Det är inte bra om man inte kan tillgodose den efterfrågan.

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 46

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 46 v 45 v 44 v 43
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,00 16,00 16,00 16,00
Skövde Plus** 72-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 15,00 15,30 15,30 15,30
HKScan Agri *** 75-96,9 14,75 - - -
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dahlbergs 71-96,9 14,20 14,45 14,45 14,45
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 13,75 14,00 14,00 14,00
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 13,10 13,40 13,40 13,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS grund 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst - - -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans - balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
- balans balans balans
Ginsten
balans - överst överst
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 46 v 45 v 44
13,45 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,50 11,70 11,90
23,05 Nortura 67,1–90,0a nkr 21,55 21,55 21,55
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,45 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,42 1,44 1,44
14,90 Snellmans 80 – 105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
8 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,55 Tyskland 1,66 1,63 1,70 1,75 1,75
5 nov jämförbara**
17,54 England - 2,001 1,988 1,981 1,960
15,75 Tjeckien - - - 1,797 1,818
15,10 Italien - 1,722 1,753 1,816 1,816
15,47 Spanien - 1,765 1,807 1,811 1,826
14,88 Polen - - - 1,744 1,763
14,88 Danmark - 1,697 1,724 1,724 1,724
13,82 Tyskland - 1,576 1,646 1,696 1,696
13,59 Österrike - 1,550 1,622 1,673 1,673
14,11 Frankrike - 1,609 1,651 1,656 1,673
13,64 Belgien - 1,556 1,606 1,655 1,655
13,32 Holland - 1,519 1,576 1,633 1,633
14,20 Irland - 1,620 1,622 1,622 1,622
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
6 nov
30 okt
23 okt
16 okt
Utbud
2325
2540
3005
2413
Sålda
2325
1980
2825
2233
Medelpris, euro
1,67
1,68
1,79
1,80
Lägst
1,65
1,66
1,77
1,79
Högst
1,68
1,69
1,80
1,81
Medelpris, skr
14,64
15,75
15,73
15,76

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,80 kr, galtar 6,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 46 v 45 v 44 v 43
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,80 8,80 9,50 9,50
KLS Ugglarps 140- 8,10 8,60 8,30 8,30
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,65 6,65 6,65 6,65
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,30 6,30 7,00 7,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00, galtar 7,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 46 v 45 v 44
9,71
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,30 8,60 9,00
13,39
Nortura Fri vikta nkr 12,52 12,52 12,52
Finland
7,71
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
4,73
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,56 0,56
Tyskland
10,61
ZNVG 56 % euro 1,21 1,21 1,29
Galtar
8,54
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,30 7,60 8,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 45 v 44 v 43 v 42 v 41 v 40 v 39
Pund
10,44
10,27
10,31
10,34
10,30
10,33
10,31
Dollar 6,49 6,41 6,36 6,47 6,46 6,37 6,41
Euro 8,77 8,78 8,79 8,76 8,73 8,66 8,67
Dansk 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16
Norsk 1,09 1,08 1,07 1,08 1,07 1,06 1,06
Yen 6,58 6,52 6,53 6,56 6,62 6,51 6,48
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 20,00 20,00 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 18,60 18,60 19,35 19,35
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 19,50 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 475 475 475 475
SLS (Scan)
Plus 30 kg 560 560 580 580
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Kött - - - -
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
288
Basis 7 kg 247 253 258 258 258
486
Basis 30 kg 416 424 432 435 435
294
SPF+Myc 7 kg 252 258 263 263 263
492
SPF+Myc 30 kg 421 429 437 440 440
299
SPF 7 kg 256 262 267 267 267
497
SPF 30 kg 425 433 441 444 444
881
Økologi 30 kg 753 759 781 781 781
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
706
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
622
Klass S40, 30 kg* 71 71 71 71 71
Tyskland
464
ZNVG 28 kg 53 53 55 55 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.