@-GRIS 22 november 2013
Senaste uppdatering gjord 25 november 10,15
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser
Fortsatt sänkta svenska grispriser v 48
För några år sedan hade vi svårt att tänka oss röda siffror i pristabellen så här års, dvs prissänkningar. Då var det prishöjningar när julslakten trappades upp. Nu är det prissänkningar, när julslakten trappas upp. Nästa vecka sänker både KLS Ugglarps och Dalsjöfors 30 öre. Smågrisarna är dock oförändrade, utom hos Dahlbergs som sänker 75 öre.
Det är den stora importen som hindrar prishöjningar i Sverige. Den starka svenska kronan är en starkt bidragande orsak, men också konstruktionen med årskontrakten, som slakterierna inte kunnat hantera. 2013 blev inte vad slaktarna trodde så här års i fjol. Det är svårt att spå aktiekurserna, men grispriserna är värre, sa en för en tid sedan. Konsumenternas ekonomi, valutakurser, vädret i grilltider, för varmt i stallarna sommartid, sjukdomar, skandaler, är bara några faktorer som påverkar grispriset.
Även den danske grisprisanalysernas mästare Karsten Flemin erkände vid Grisföretagardagen att prisprognoserna slagit fel. Hans missar har rört sig om max 44 öre, upp eller ner. Det är nog många som gissat mera fel.
Han berättade att prognosen över produktionen av slaktgrisar i Europa blir oförändrad 2014, således 22 450 tusen ton. Ryssland kommer att öka kraftigt, 5 %, USA 3 % och Kina och Brasilien 2 %. Världsproduktionen beräknas öka 1 %. För 2013 är världsökningen 2 %, varav Kina 3, Brasilien 1 och Ryssland 6 %. I Europa och USA blir produktionen oförändrad, jämfört med 2012.
I Danmark väntas produktionen öka 2 % 2014, medan t ex Polen minskar kraftigt, 7 %, pga utslagning av många små och omoderna besättningar. Svenska produktionen väntas stiga något.
Karsten berättade också att Danmark ställt om helt till lösgående suggor. Alla besättningar är nu kontrollerade och kvar är endast en handfull besättningar, som väntas bli nedlagda. Det blir således inget bortfall i produktionen pga denna lagändring.
Priserna på slaktgrisar i EU 2014 tror Karsten kommer att ligga i nivå med 2013. Produktion och efterfrågan väntas vara stabil i EU. Marknaderna i Fjärran Östern väntas bli fortsatt bra, men det kan bli fortsatt fall i exporten till Ryssland. Prognosen för priserna är dock något osäkra.
-Danmark exporterar 90 % av produktionen och en stor andel till Asien. Den japanska exporten är fortsatt bra, men valutan yen har fallit med 30 % på ett år, vilket gör att det blir väsentligt mindre pengar i danska kronor när pengarna växlas. Det är bara ett exempel på hur svårt det är att spå grispriser. Valutakurserna har mycket stor betydelse för priserna i inhemsk valuta vid export.
De danska priserna 2014 väntas bli i nivå med 2013 för första kvartalet. Andra kvartalet väntas priserna ligga 60 øre över 2013, tredje kvartalet ca 25 øre över, och sista kvartalet väntas bli oförändrat mot i år. Sett över året bör snittet ligga ca 20 øre upp.
Enligt bankerna finns inget större hopp om att euron ska stärkas varaktigt inom närmaste framtiden och svensk konkurrenskraft bli bättre. Vissa tider med något högre Euro-kurs kan det bli, men långsiktigt kommer kursen fortsätta sjunka ännu mera, innan det vänder. /LG 131122


KLS-grisarna till Dalsjöfors
De ca 1000 slaktgrisar per vecka som KLS Ugglarps nu slaktar vid Scan i Skara, ska slaktas vid Dalsjöfors Kött från nyår. KLS Ugglarps är uppsagda från Scan. Mer 20131118


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Bra drag efter julprodukter och anmälan av grisar till slakt är god. Kom ihåg att systemet planeringsanmälan gris rullar på dvs varje anmälningsvecka har ett tak för anmälan. Årets jul och nyårshelg med röda dagar kommer innebära en lägre slaktvolym trots att vi slaktar på vissa av de röda dagarna.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Nu börjar julförsäljningen komma igång på allvar. Innevarande vecka sänkte vi övre viktgränsen 2 kilo till 92,9 kg (och v 49 blir det 87,9 kg)
-Vi har en del överstående grisar, men det beror på att vi sänkte slaktavikterna 2 kg denna vecka och det har då anmälts fler grisar.

Dalsjöfors Kött
Magnus Lagergren: -Vi sänker slaktgrisarna med 30 öre.
-Det är fortsatt press på feta charkråvaror.

Skövde Slakteri:
Tommy Ögren: -Det rullar på nu med julprodukterna.
-Priserna på slaktgrisar kommer inte att ändras under julslakten.

Dahlbergs Slak
Michael Oldin: -Det börjar röra sig lite för julprodukterna, men det är ingen riktig fart. Vi får allt fler frågor om olika produkter.
-På julskinkan har vi bra balans och har i princip slutsålt den volym vi tänkt ta fram. Men det går alltid att göra lite mer. Vi spekulerar dock inte i julskinka och då riskera att få osålda volymer. Så gör butikerna också. Man vill ha tillräckliga volymer, men inte heller för mycket att rea bort efter jul.
-Vi arbetar nu med grillsäsongen, t ex vilka produkter vi ska satsa på och vilka offerter vi ska satsa på. Det är svårt att spå om priserna i vår, men vi tror att de blir lägre än i år. I fjol så här års hade vi en helt annan bild framför oss.
-Först har vi att sälja den charkråvara vi har i frysarna. Jag tror att det blir ökad efterfrågan när julkorvarna ska tillverkas.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -Produktionen av julprodukter har inte börjat ännu. Vi får vänta tills in i december innan det blir ökat tryck för industrin.
-Vi är inne i en lågkonjunktur i den finska ekonomin, så det är en utmanande situation i alla led, från primärproduktionen och uppåt. Det gäller att trimma allt inom näringen.
-Grisproduktionen är stabil och det är balans i slakten.
-Vi har inte längre behov av att exportera smågrisar, varken till Sverige eller annat land. Det är bra balans för smågrisarna.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är oförändrade denna vecka. Vi upplever god efterfrågan till stabila priser.
Utbudet av grisar i Europa är stort, men motsvaras av den begynnande julhandeln till industrikunderna.
Vi har stabila priser på alla detaljer, både skinka, kotlett, framändar och bog.
På marknaderna i tredje land är det god försäljning till Kina och Japan och stabil försäljning till Ryssland.

ISN, Tyskland
De flesta EU-länder tar inte intryck av tyska pristrätan
Det är ganska bra balans mellan utbud och efterfrågan för slaktgrisar i Europa. Priserna i Spanien, Holland, Danmark, Frankrike och Österrike blev i stort sett oförändrade, eller man ändrade endast marginellt. I England gick priset upp en aning för tredje veckan i rad.
Striden om tyska grispriset berörde således inte övriga Europa särskilt mycket. Det vanliga är att övriga EU-länder följer tyska priset mer eller mindre, men när tyska slakterierna strider om det rätta tyska priset och sänkte med 2 cent, ställde sig övriga länder vid sidan av. Höjningar och sänkningar ik Tyskland tar nu i stort sett ut varandra. De irländska slakterierna sänkte priserna efter flera veckors oförändrad nivå.
Trend för tyska marknaden: Den volym slaktgrisar som bjuds ut i Tyskland är fortfarande stor. Samtidigt visar sig slakterierna och handeln fullt kapabla att sälja volymerna. Marknaden har fortsatt plats för ytterligare partier som kan omsättas snabbt. Det är inte tal om att rabattera priserna i dagens läge.

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Scan dumpar Gotland! Importerar smågrisar från Finland
Under den senaste veckan har Scan meddelat att man inte ska förnya några leveransavtal på Gotland. Detta för att slaktdjuren ifrån ön är för dyra. Att detta kan ha stora konsekvenser för Gotlands animalieproduktion bryr sig inte Scan ett dugg om. Nu är gotlänningarna mycket duktiga och flera arbetar mycket bra på marknaden i Stockholm.
Vidare meddelar Scan att man har för avsikt att importera smågrisar från Finland, eftersom dessa är 150 kr billigare än de svenska. För mindre än ett år sedan så var minsann Scan med och hausade de svenska smågrispriserna till höjder som, så här i efterhand visade sig oförsvarbara. Det verkar som att Lithell än en gång visar sina okunskaper om vår produktion och marknad.
I våras försökte vi att få importera smågrisar från Finland, men det var omöjligt enligt veterinärmyndigheter. Varför ska då Scan lyckas den här gången?
Vad gör SGF och LRF åt den kraftigt försämrade lönsamheten i framför allt smågrisproduktionen? Hur ser man på att man lämnar Gotland på det här viset? Är det fler delar av landet som riskerar att bli lämnade av Scan?

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Från Grisbukten till Dallas
Jag skriver detta på 50-årsdagen av mordet på president John F. Kennedy i Dallas.
Vad har då president Kennedy med GRIS att göra? Med ett billigt skämt skulle jag kunna svara att han från sitt första tjänsteår förknippas med den misslyckade invasionen av Kuba via Grisbukten! Fiaskot i Grisbukten bildar null-och startpunkt för Kennedys 1000 (omstridda) dagar som världens mäktigaste man.
Kennedytiden bör uppmärksammas och minnas av flera skäl. I det följande anger jag några. En del är kanske alltför mycket mina egna och personliga. Men jag var ju nästan där då det det sköts i Dallas! Jag är märkt av den framtidstro som kom då Kennedys efterträdde den trötte Eisenhower i Vita huset. De personliga minnena innehåller mycket nostalgi och tankar kring ett USA som var.
Som doktorand vid Purdue universitetet (Indiana) under en stor del av1960-talet upplevde jag i direkta TV-sändningar pågående Kuba-kris, morden på båda bröderna Kennedy samt på Martin Luther King. Dessa tre utpräglat visionära män stakade på olika sätt ut en ny framtid för USA och världen i stort. Inte minst universitetsungdomen slöt upp kring det som uppfattades som nytt och som representerades av en ungdomlig, välklädd och ständigt leende miljonärsson.
John F visste att folket krävde både bröd (jobb) och skådespel (rymdfärder). Han trodde på och lyssnade till välutbildade, gärna uppkäftiga unga. Flera av dem anställdes som rådgivare. Men han krävde också deras fulla engagemang i samhällsfrågor ("fråga vad du kan göra för ditt land").
Bobby K var som justitieminister outtröttlig i sitt rättspatos och kamp för en medborgarrättslag (Civil Rights Act) och mot den organiserade brottsligheten (representerad av fackpampen Jimmie Hoffa, m fl).
Dr King hade sin "dröm" om ett annat och "färglöst" USA och uppmanade sitt folk att bry sig och säga ifrån ("när du slutar att engagera dig i viktiga frågor, börjar du dö") Denna trio hyllade principer som är tillämpliga i all mänsklig verksamhet och samvaro, kommersiell, social, politisk, inom företag, nationellt och internationellt. De vek sig inte då det stormade (ex Chrustjevs rakethot från Kuba, maffiabossarnas maktdemonstrationer, den vita pöbelns våldsamheter i södern). Tyvärr finns deras motsvarigheter inte i dagens USA eller i världen i övrigt, men vi får inte släcka de ljus de tände.
Det jag aldrig glömmer av det positiva från "Kennedyåren" är atmosfären vid ett av USAs då högt rankade lantbruksuniversitet: Det positiva mottagandet av utländska studenter , våra väl pålästa och disputerade lärare – att flera av dem var tungt dekorerade hjältar i andra världskriget från olika fronter i Europa och Asien. Att en senare blev Nixons jordbruksminister bidrog till hög status. Prestationskraven på oss var höga med dagliga "läxor" även på doktorandnivå. Det sociala umgänget mellan studenterna av olika nationaliteter och hudfärger och med lärarna var enkelt, vänskapen äkta och bestående.
Att vi efter examen från Purdue skulle kunna välja och vraka bland fina jobb var som helst i världen var vi på 1960-talet på ganska goda grunder övertygade om. Detta ungdomliga hopp, självförtroende, engagemang och framtidstro hade, vill jag mena, i långa stycken sina rötter i det som John F stod för. Det får inte ha sin slutpunkt i Dallas.
Varför blev då invasionen i Grisbukten en sådan katastrof? Jo, enligt mångas mening litade Kennedy som nyutnämnd president alltför mycket på omdömet hos de s k experterna (mest generaler) som omgav honom. Också det är en allmän lärdom som alla bör ta till sig, även de som i dag föder upp och marknadsför grisar!

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Omdömesgill användning av antibiotika – allas ansvar
Sverige är ett föredöme när det gäller klok användning av antibiotika såväl inom humanmedicinen som till djur” sa chefen för ECDC Europeiska smittskyddsmyndigheten, Mark Springer, när han avslutningstalade på Antibiotikaforum 2013. ”Sweden is doing very, very well” sa Springer. Medan problemen ökar i övriga Europa, f f a i Sydeuropa, så har Sverige minskat sin antibiotikaförskrivning med 9 % inom vården och har den lägsta användningen av antibiotika till djur inom EU.
Det är resultatet av ett fruktbart förebyggande arbete och ett samarbete mellan olika intressenter som läkare, veterinärer och industri. 18 november firades antibiotikadagen, som uppmärksammade den allvarliga frågan kring antibiotikaresistens i hela världen. De ansvariga svenska myndigheterna har skapat en tradition kring antibiotikafrågan och samlat myndigheter och andra intressenter till en heldag.
Gunnar Kahlmeter, inledde drastiskt under rubriken ”En enkel väg till Eländet”. Ett exempel är den kraftiga ökningen av ESBL mellan 2002 till 2012. Han använde underbara uttryck som ”Indien är marinerat med ciprofloxacin” apropå fynden av antibiotika i indiska floder. Svenska forskare har tvingats lämna Indien och studerar nu Kina. Men Indien har faktiskt infört receptkrav. Nya antibiotika kanske inte är önskvärt eftersom resistensen utvecklas allt snabbare. Det krävs något nytt. Att ta bort ett visst antibiotika under en period, medförde inte minskad resistens. För vissa bakterier är det ingen belastning att bära resistensgener. Han bekräftade att minskningen av antibiotikaanvändningen i Sverige har betydelse som förebild för andra länder som sliter med frågan.
Den här gången skulle deltagarna bidra med sin kunskap i olika viktiga frågeställningar. Jag vill bara säga att jag bidrog till att få med konsumenternas ansvar när det gäller val av livsmedel. Om förbrukningen av antibiotika är 15 gånger högre räknat per kg levande vikt i Tyskland så har det betydelse för antibiotikaavtrycket jämfört med om vi köper svenskt kött.
För övrigt tycker jag SVT s Fråga doktorn skulle kunna tagit upp antibiotikafrågan, d v s vikten av att vi alla bidrar till minskad smittspridning, minskad förskrivning, bättre hygien och minskad risk för ökad antibiotikaresistens.


Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 48

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 48 v 47 v 46 v 45
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-92,9 15,75 15,75 16,00 16,00
Skövde Plus** 72-96,9 15,70 15,70 15,70 15,70
HKScan Agri *** 75-96,9 14,75 14,75 14,75 -
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 14,70 15,00 15,00 15,30
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dahlbergs 71-96,9 14,20 14,20 14,20 14,45
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 13,45 13,75 13,75 14,00
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 12,80 13,10 13,10 13,40
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS grund 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - överst -
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans -
Dalsjöfors Slakteri
-
- - överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans - balans
Ginsten
överst överst balans -
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 48 v 47 v 46
13,86 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,50 11,50 11,50
23,05 Nortura 67,1–90,0a nkr 21,55 21,55 21,55
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,66 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,42 1,42 1,42
15,16 Snellmans 80 – 105 euro 1,70 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
22 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,84 Tyskland 1,66 1,64 1,66 1,63 1,70
19 nov jämförbara**
18,27 England - 2,044 2,039 2,001 1,988
15,39 Italien - 1,722 1,722 1,722 1,753
15,26 Spanien - 1,708 1,714 1,765 1,807
14,92 Danmark - 1,670 1,670 1,697 1,724
14,85 Tjeckien - - 1,662 1,755 1,795
14,62 Polen - - - 1,636 1,700
14,17 Tyskland - 1,586 1,606 1,576 1,646
14,08 Frankrike - 1,575 1,573 1,609 1,651
14,07 Irland - 1,574 1,622 1,622 1,622
14,04 Österrike - 1,571 1,571 1,550 1,622
13,80 Belgien - 1,544 1,556 1,556 1,606
13,74 Holland - 1,538 1,538 1,519 1,576
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
20 nov
11 nov
6 nov
30 okt
Utbud
3275
2335
2325
2540
Sålda
3005
2140
2325
1980
Medelpris, euro
1,68
1,71
1,67
1,68
Lägst
1,66
1,70
1,65
1,66
Högst
1,70
1,71
1,68
1,69
Medelpris, skr
15,01
15,25
14,64
15,75

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,10 kr, galtar 6,70 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 48 v 47 v 46 v 45
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,10 9,10 8,80 8,80
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
KLS Ugglarps 140- 8,10 8,10 8,10 8,60
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,65 6,65
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,70 6,70 6,30 6,30
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00, galtar 7,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 48 v 47 v 46
9,87
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,30 8,30 8,30
13,39
Nortura Fri vikta nkr 12,52 12,52 12,52
Finland
7,84
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
4,81
Österbottens Fri vikt, E euro 0,54 0,54 0,54
Tyskland
11,15
ZNVG 56 % euro 1,25 1,25 1,21
Galtar
8,68
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,30 7,30 7,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42 v 41
Pund
10,72
10,46
10,44
10,27
10,31
10,34
10,30
Dollar 6,67 6,64 6,49 6,41 6,36 6,47 6,46
Euro 8,94 8,92 8,77 8,78 8,79 8,76 8,73
Dansk 1,19 1,19 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Norsk 1,08 1,07 1,09 1,08 1,07 1,08 1,07
Yen 6,61 6,67 6,58 6,52 6,53 6,56 6,62
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 18,75 19,50 19,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 19,00 19,00 20,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 18,60 18,60 18,60 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 475 475 475 475
SLS (Scan)
Plus 30 kg 560 560 560 560
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans överst - balans
Dalsjöfors Kött - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans - balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 48 v 47 v 46 v 45 v 44
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
293
Basis 7 kg 247 247 247 253 258
495
Basis 30 kg 416 416 416 424 432
299
SPF+Myc 7 kg 252 252 252 258 263
500
SPF+Myc 30 kg 421 421 421 429 437
304
SPF 7 kg 256 256 256 262 267
505
SPF 30 kg 425 425 425 433 441
896
Økologi 30 kg 753 753 753 759 781
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
706
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
633
Klass S40, 30 kg* 71 71 71 71 71
Tyskland
480
ZNVG 28 kg 54 53 53 53 55
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.