@-GRIS 29 november 2013
Senaste uppdatering gjord 4 december 8,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Senaste nytt om marknaden och priser
Skövde höjer 30 öre, Ginsten sänker 1 kr v 49
Skövde Slakteri höjer priset för slaktgrisar med 30 öre v 49 och Ginsten sänker priset med 1 kr. Tyskland höjer med 6 cent och Danmark med 20 øre. Snellmans sänker priset på slaktgrisar med 5 cent, men höjer suggorna 5 cent. Tyskland höjer suggorna med 5 cent.
Scan sänker smågrisarna med 20 öre per kilo och Dalsjöfors med 25. Ginsten sänker med hela 1 kr. Det enda som är normalt för årstiden är Skövdes höjning med 30 öre i julslakten, men priset gäller endast plusnoteringen och inte grundnoteringen, som kontrakten grundar sig på. Höjningen av suggorna är också normalt, eftersom dessa till största delen används i julcharkuterierna.
Att Ginsten sänker med hela 1 krona, säger man beror på att slakteriet går på maxfart och det går inte att slakta fler grisar än de som är anmälda.
-De tillkommande grisarnas kött blir inte sålt förrän efter jul, säger Bengt-Göran Bengtsson. Därför måste vi sätta ner priset redan nu för de grisar som nyanmäls. Men det beror inte på att Ginsten överhopats med grisar från andra slakterier. Det har blivit en och annan ny leverantör, men inte många.
Tysklands täta sänkningar och höjningar, nyligen stora sänkningar men +6 cent nästa vecka, +2 innevarande) förklaras med den strikta följsamheten när utbud och efterfrågan ändras. Just nu är det underskott på slaktgrisar.
Den stora anläggningen i Uppland för 10 000 slaktgrisar som gick i konkurs i maj har fått ny ägare. Köpare är Erik Jerpdal, Örsundsbro.
Grisens bakdel står sig som det viktigaste på julbordet. I årets undersökning utförd av Demoskop svarade 35 % att skinkan är viktigast, följt av Jansson med 12 % och sillen 10. Men i vilka politiska läger anser man skinkan är viktigast? Jo inom MP, S och V med 35 %, men nära följt av röstande på Alliansen med 31 %. Skinkan på julbordet är således ingen större politisk fråga, eller klassfråga.
Svarsfrekvensen var 100 %. 52 % köper skinkan kokt och färdig. /LG 131129UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Bra drag efter julprodukter och anmälan av grisar till slakt är god. Kom ihåg att systemet planeringsanmälan gris rullar på, dvs varje anmälningsvecka har ett tak för anmälan. Årets jul och nyårshelg med röda dagar kommer innebära en lägre slaktvolym trots att vi slaktar på vissa av de röda dagarna.
Vi kommer öka slakten av KRAV-gris rejält nästa vecka och kan därmed förse kunderna med den mängd KRAV-julskinka som utlovats. Bra insats av leverantörer och planerare! Skinka Rapsgris® har ökat stort i årets försäljning och går nu inte att beställa mera av. Nytt för i år är den rimmade skinkan, färdigkokt finns sedan ifjol.
Notering smågris sänks 20 kr/st.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi sänker priset på slaktgrisar och smågrisar med 1 kr. Suggorna är oförändrade. Sänkningen för slaktgrisar beror på att vi har fullt i slakteriet fram till jul med de anmälningar som finns. För anmälda grisar gäller oförändrat pris. De slaktgrisar som vi inte hinner slakta före jul, får vi lägre pris för när vi säljer köttet. Det är därför vi sänker priset. Den här veckan har vi 3 - 4000 överstående grisar.
-Marknaden har nu kommit igång på riktigt. Det är full rulle i fabriken. Men priserna kunde vara bättre.

Dalsjöfors Kött
Magnus Lagergren: -Marknaden visar nu ökad aktivitet inför julen.
-Smågrispriset sänks 25 kr, i övrigt är priserna oförändrade.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Vi höjer plusnoteringen med 30 öre v 49. Grundpriset och priset på smågrisar och suggor är oförändrat. Vi höjer också viktgränserna till 75 - 100 kg för att inte få in för lätta grisar.
-Det är extremt trögt på marknaden för griskött för att vara så här års. Tyskarna vräker in griskött i Sverige.
-Under veckan har vi hållit leverantörsmöten, där bl a frågan om GMO-fri eller GMO-soja ställts. Personligen anser jag att vi inte bör fortsätta ställa kravet på GMO-fri soja, eftersom GMO-fri soja kostar den svenske grisföretagaren 38 kr per gris (mellan 30 - 40 kr). Importerat kött från Tyskland och Danmark kommer dessutom från djur som fått GMO-soja. Även mejeriprodukter som Bregott och ost från Danmark, kommer från djur som äter GMO-soja. De svenska kraven på GMO-fri soja är därmed en konkurrensnackdel och inte relevanta.
Skövde Slakteris ståndpunkt är däremot att slaktdjuren ska födas upp på GMO-fri soja. Det beror på att kravet är ett branschkrav, som lilla Skövde Slakteri inte kan ändra på. En ändring av reglerna måste göras via en enad front, på initiativ från t ex lantbrukarna.
-Vid mötena har vi lagt fram avtalsförslag för 2014. Gamla leverantörer erbjuds förnyade kontrakt som grundar sig på plusnoteringen + tillägg för integrerade besättningar och t ex guldgristillägg. Det blir enbart ett fåtal ärliga och konkreta tillägg.

Dahlbergs Slak
Michael Oldin: -Vi hr inga ambitioner att varken höja eller sänka priset på slaktgrisar inför julen.
-I veckan har vi på allvar börjat känna av efterfrågan på julprodukterna. Vi har fått in en del förhandsordrar på produktionskött, men vi får inte upp priserna. Det är oförändrat låga priser och det måste vara en långsiktig förbättring för att få underlag till att höja priserna på slaktgrisar.
-För detaljerna kan vi se ett ökat sug efter bl a skinka och revben. Vi hoppas se en ännu större ökning nästa vecka för detaljerna.
-Skinkorna går nu ut ur frysen, men det är partier som vi redan har ordrar på.
-Vi försöker också sätta priser på skinkor som ska levereras under kvartal 1. Men det är mycket svårt, med tanke på hur förväntningarna var för ett år sedan och hur verkligheten blev i början på det här året.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -På grund av det kännbart svårare prisläget på marknaden är vi tvungna att sänka gödsvinspriset med 5 c/kg fr o m 1 december 2013. Samtidigt höjer vi ändå priset på slaktsuggor med 5 c/kg. Smågrispriset sjunker från början av december med 2 €/st.

Danish Crown
På de europeiska marknaderna börjar julstämningen infinna sig. Vi har god efterfrågan på skinka, bog och framändar, till lätt stigande priser.
På engelska baconmarknaden är det en stabil avsättning.
På marknaderna i tredje land är det god avsättning i både Ryssland, Kina och Japan

ISN, Tyskland
Marknaderna är stabila i EU, med god efterfrågan
De europeiska marknaderna för slaktgrisar är stabila denna vecka. Det är god stämning som följd av god efterfrågan. I de flesta länder är priserna oförändrade på uppnådd nivå. Även i Spanien verkar prisfallet, som är typiskt för den här årstiden, ha stoppat upp. Tyskland skiljer sig från de flesta länder och kompenserar prisfallet på 2 cent från veckan tidigare. Även i Holland stiger priset liksom i Tyskland med 2 cent, även om det holländska priset höll sig på oförändrad nivå senaste veckan. Den tyska utvecklingen av priserna senaste veckorna ger anledning till förvåning och undran i resten av Europa. Marknadsvärderingarna kan förändras radikalt från en dag till en annan, enligt vad man säger i Frankrike.
Trend på tyska marknaden: I början av veckan var stämningen god på tyska marknaden för slaktgrisar. Enligt vad marknadsaktörerna säger, har höjningen höjningen på 2 cent accepterats av alla. Samma källor säger också att de volymer slaktgrisar som bjuds ut är något fallande. Samtidigt är de efterfrågade volymerna inte alltid tillgängliga. Om det blir fortsatt prishöjning visar sig först senare under veckan.

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Grisgeneralen 2 år!
Idag fyller grisgeneralen 2 år. Under dessa två år har antalet besök varit över 25 000. Det är över förväntan och i ökande. För det mesta besöker över 300 personer bloggen på en vecka. Vid sommartid något lägre frekvens. Det har gjorts 115 inlägg under denna tid. Besökare från över 30 länder med huvuddelen från Sverige och Finland och Danmark därefter. Även USA, Chile och Australien finns representerade.
Varför blogga? För mig känns det viktigt att meddela mina kollegor mina tankar och samtidigt tömmer jag min hjärna på saker jag tänker på. Att alla inte delar mina åsikter är ju meningen med en debatt. För ett halvår sedan blev jag uppringd av en kollega som tidigare varit förtroendevald på olika positioner inom grisnäringen. Han tyckte att jag inte var politiskt korrekt. Han kunde inte förklara vad han menade med politiskt korrekt (PK). Jag kom fram till att PK är att hålla med den man sist talar med och ansluta sig till ”mittfåran” av vad man skall tycka. Dvs att vara rövslickare.
Jag kommer att fortsätta min gärning som en röst från grisföretagarens horisont. Ibland trampar jag några på tårna men även prisar det som är bra.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
F


Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Framsteg i offentlig upphandling av livsmedel
Det finns i dag ett helt annat klimat i samtalet mellan olika intressenter, upphandlare, leverantörer, producenter, grossister, myndigheter, organisationer och NGOs än för två till tre år sedan. I veckan ordnade Miljöstyrningsrådet ett seminarium kring Matlandets satsning på den offentliga måltiden. Det förlösande, tror jag, var när Miljöstyrningsrådet 2011 samlade alla i en omfattande process kring gruppmodelleringsbaserad analys med hjälp av Stockholms universitet. Den visade att tilltro till systemet och transparens var nyckelfrågor. Det fanns en bristande trovärdighet i att följa upp leveranserna. Var skapas policy och var kan ansvaret utkrävas? Det bekräftar min erfarenhet och tilltro till, att finns det konflikter, problem och utmaningar, så kan en bred dialog mellan berörda aktörer under professionell ledning göra underverk. 2011 avskräcktes många kommuner att ställa djurskyddskrav vid upphandling p g a av att många upphandlingar överprövades och rättsinstanser och domar spretade åt olika håll. Nu ska ärligt sägas att Martin & Servera, som var den stora överprövaren gjorde en positiv kovändning och accepterade djurskyddskrav vid upphandling. Man har också skapat en konstruktiv dialog med LRF.
Jag har själv varit engagerad i Miljöstyrningsrådet sedan 2005. Det har varit en resa och full av utmaningar och adrenalin. Konkurrensverkets positioner och Anders Wijkmans upphandlingsutredning har varit stora frågor på vägen. Framtida utmaningar är att leverantörer lägger sina uppgifter kring MSRs baskrav i datasystemet Dabas. Beslutet är taget om att Miljöstyrningsrådets funktion ska inordnas i Konkurrensverket. Det är verkligen en slarvig hantering av Anders Wijkmans omfattande upphandlingsutredning. Att Stefan Attefall som ansvarig upphandlingsminister intygar att allt ska bli bra, känns inte särskilt betryggande. Hur ska man kunna ge upphandlingsstöd och bedriva rådgivning och samtidigt ha tillsynsansvar? Och har Konkurrensverket släppt sin uppfattning att den offentliga upphandlingen inte ska användas för att främja ett hållbart samhälle?

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 49

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 49 v 48 v 47 v 46
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 65-92,9 14,75 15,75 15,75 16,00
Skövde Plus** 72-96,9 16,00 15,70 15,70 15,70
HKScan Agri *** 75-96,9 14,75 14,75 14,75 14,75
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 14,70 14,70 15,00 15,00
Skövde Grund** 72-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Dahlbergs 71-96,9 14,20 14,20 14,20 14,20
Dalsjöfors Kvalitet 68-104,9 13,45 13,45 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 12,80 12,80 13,10 13,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS grund 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
- - - överst
KLS Ugglarps
-
- - - -
Skövde Slakteri
-
balans balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri
-
- - - överst
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans balans -
Ginsten
överst överst överst balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 49 v 48 v 47
13,92 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,70 11,50 11,50
23,05 Nortura 67,1–90,0a nkr 21,55 21,55 21,55
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,68 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,42 1,42
14,73 Snellmans 80 – 105 euro 1,65 1,70 1,70
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
29 nov Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,35 Tyskland 1,72 1,66 1,64 1,66 1,63
26 nov jämförbara**
18,22 England - 2,052 2,044 2,039 2,001
16,84 Italien - 1,886 1,722 1,722 1,722
15,25 Spanien - 1,708 1,708 1,714 1,765
14,91 Danmark - 1,670 1,670 1,670 1,697
14,78 Tjeckien - - 1,656 1,662 1,755
14,43 Polen - - - 1,616 1,636
14,34 Tyskland - 1,606 1,586 1,606 1,576
14,07 Frankrike - 1,576 1,575 1,573 1,609
14,05 Irland - 1,574 1,574 1,622 1,622
14,02 Österrike - 1,571 1,571 1,571 1,550
13,90 Holland - 1,557 1,538 1,538 1,519
13,78 Belgien - 1,544 1,544 1,556 1,556
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
27 nov
20 nov
11 nov
6 nov
Utbud
2380
3275
2335
2325
Sålda
2380
3005
2140
2325
Medelpris, euro
1,72
1,68
1,71
1,67
Lägst
1,69
1,66
1,70
1,65
Högst
1,74
1,70
1,71
1,68
Medelpris, skr
15,35
15,01
15,25
14,64

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,50 kr, galtar 6,70 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 49 v 48 v 47 v 46
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 10,00 10,00 10,00 10,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,50 9,10 9,10 8,80
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
KLS Ugglarps 140- 8,10 8,10 8,10 8,10
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Scan 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,65
Skövde 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 7,50 7,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,70 6,70 6,70 6,30
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 10,00, galtar 7,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 49 v 48 v 47
10,11
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,50 8,30 8,30
13,39
Nortura Fri vikta nkr 12,52 12,52 12,52
Finland
8,30
Snellmans Fri vikt, E euro 0,93 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
4,82
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,54 0,54
Tyskland
11,60
ZNVG 56 % euro 1,30 1,25 1,25
Galtar
8,92
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,50 7,30 7,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43 v 42
Pund
10,72
10,72
10,46
10,44
10,27
10,31
10,34
Dollar 6,57 6,67 6,64 6,49 6,41 6,36 6,47
Euro 8,93 8,94 8,92 8,77 8,78 8,79 8,76
Dansk 1,19 1,19 1,19 1,17 1,17 1,17 1,17
Norsk 1,07 1,08 1,07 1,09 1,08 1,07 1,08
Yen 6,43 6,61 6,67 6,58 6,52 6,53 6,56
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 49 v 48 v 47 v 46
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 18,75 18,75 19,50 19,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 18,00 19,00 19,00 20,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 18,60 18,60 18,60 18,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,50 18,50 18,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 450 475 475 475
SLS (Scan)
Plus 30 kg 540 560 560 560
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans överst -
Dalsjöfors Kött - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans -
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 49 v 48 v 47 v 46 v 45
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
301
Basis 7 kg 253 247 247 247 253
504
Basis 30 kg 424 416 416 416 424
307
SPF+Myc 7 kg 258 252 252 252 258
510
SPF+Myc 30 kg 429 421 421 421 429
311
SPF 7 kg 262 256 256 256 262
515
SPF 30 kg 433 425 425 425 433
903
Økologi 30 kg 759 753 753 753 759
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
706
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
616
Klass S40, 30 kg* 69 71 71 71 71
Tyskland
500
ZNVG 28 kg 56 54 53 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.