Denna sida dateras inte upp förrän aktuell vecka.

En sådan här tom sida är inlagd i förväg för en del av årets veckor, men dateras inte upp förrän varje aktuell fredagseftermiddag eller -kväll.
Sidan ligger här i förväg för att snabba upp arbetet med
@-GRIS när det är ont om tid.

Grisportalen.se och @-GRIS
ska ha bästa informationen!
Tipsa mig om nyheter och information om grispriserna.


GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090,
gris@agrar.se