@-GRIS 17 januari 2014
Senaste uppdatering gjord 24 januari 13,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Senaste nytt om marknaden och priser
Svenska grisar till Tyskland sänker priset till 11-kronorsnivån
Såväl Ginsten, KLS Ugglarps och Dalsjöfors sänker priset på slaktgrisar v 4. Dahlbergs håller priset öppet till måndag och Skövde har inte gått att få kontakt med. Svenska priset går alltså nedåt i betydande takt. Dalsjöfors sänker 25 öre ytterligare för att finansiera export av slaktgrisar till Tyskland och når därmed ända ned till en prisnivå på 11,75. Det var länge sedan ett svenskt grispris låg på 11-kronorsnivån. I fjol så här års låg vi på 16-kronorsnivån, dvs vad gäller de officiella priserna i tabellerna. Många hade mer. Vi får gå till 2007 för att se priser på dagens nivå. Smågrisarna faller också.
Danska priset sänks 20 øre till 10,70 dkr, 12,62 skr.
I Tyskland stiger priset med 3 cent till 13,65 skr, vilket givetvis är tacksamt för dem som nu börjar skicka grisar till slakt i Tyskland. Det har i veckan gått dryga 500 grisar till Tyskland och det kan bli liknande veckovisa exporter en tid framöver, kanske ännu fler. Samtidigt är importen av griskött stor, sannolikt även i detta fall från Tyskland. Det vi gör är att exportera levande grisar för slakt i Tyskland och sedan ta tillbaka köttet. Konsumenterna bryr sig således inte särskilt mycket om varken miljön eller jobben, när vi nu t o m ska transportera grisarna över landsgränser och låta östtyskar och polacker slakta grisarna till låga löner vid de tyska slakterierna. Må kotletterna smaka!! Säkert blir några handlare också något rikare.
Till det positiva den här veckan är EUs liberalare regler för kommuner och landsting vid upphandling av bl a griskött. Lägsta pris är inte längre krav. Det blir nu möjligt att ställa krav på att importgrisar ska slaktas med mer svenskliknande regler för bl a djuromsorg. Vi har nu en lång väg att vandra för att få de offentliga storköken att verkligen ställa miljö- och etikkrav och att grisarna ska slaktas av slakteriarbetare som får anständigt betalt för jobbet.
Vi får hoppas att slakt av svenska grisar i Tyskland därmed blir en parentes och att storköken köper de svenska grisarna, som då slipper långa transporter med hög miljöbelastning och att svenska slakteriarbetare får mer jobb.
Det är märkligt att jobb i stallar och slakterier och i kringliggande näringar inte är något värda när det gäller att minska den svenska arbetslösheten! 200 000 överskottsgrisar, det är många jobb! /LG 140117

Svenska grisar slaktas nu i Tyskland, varje vecka
Tre billass á 180 grisar slaktades inledningsvis v 3 i Tyskland för att lätta på det stora svenska överskottet på slaktgrisar. Det är Dalsjöfors Kött AB som svarar för exporten och Göran Erikssons Djurtransporter i Tomelilla AB, verkställer transporten. De exporterade grisarna har slaktats i ett slakteri strax söder om Rostock, men det kan bli aktuellt med ytterligare ett slakteri när exporten fortsätter.
-Idag steg priset på slaktgrisar i Tyskland till 1,55 € (13,65 skr) och frakten kostar 90 öre per kg slaktad vikt. Grisarna hämtas direkt på gårdarna, som hittills endast är i Skåne, berättar Torbjörn Eriksson, Erikssons Djurtransporter. Transporten tar ca 10 timmar, vilket är lite mer än vad vi normalt får använda från gård till slakteri i Sverige. Men vid export är tidsgränsen 24 timmar och då är marginalen mycket god vid export till Tyskland. Det är ca 7 mil transport på land till Trelleborg. Färjetransporten tar 5 timmar. Från hamnterminalen i Rostock behöver vi 1 timma för att nå slakteriet. Transporten på land är inte så långa sträckor. Hela rundan fram och tillbaka tar ett dygn inkl väntetider.
De färjor som anlitas går båda från Trelleborg. Ibland till Rostock, ibland till Sassnitz.
-Jag har inte fått något besked om hur många slaktgrisar som ska exporteras framöver, men den här veckan körde vi dryga 500 grisar. Det kan bli färre, men också 4 - 5 bilar per vecka.
-Till detta kommer suggor, ett lass per vecka. Exporten av suggor är sålunda ganska lugn just nu. Vi kör endast med egna bilar, anpassade för exportkraven.
-Under körningen hem till Sverige går bilarna tomma. Tänk om vi fick ta med oss fläsket hem igen som returlast, det lär ju exporteras mycket tyskt griskött till Sverige, skojar Torbjörn.


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi är i en normal situation för årstiden med lite svalt intresse för fläskkött. Dock förbättrat läge på en del detaljer, bland annat kotlett.
Vi fortsätter med planeringsanmälan. Tänk på att göra en så korrekt bedömning som möjligt så att siffrorna är tillförlitliga för planering och försäljning till kund.
Vecka 4 sänks notering smågrisar 10 kr/smågris.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen har varit någorlunda bra den här veckan, men tendensen är att det börjar hårdna till på marknaden.
-Vi har inte fått några förfrågningar om att slakta spotgrisar.

Dalsjöfors Kött
Magnus Larsson: -På grund av den rådande situationen med ett stort överskott av grisar kommer Dalsjöfors från och med vecka 4, sälja grisar till Tyskland. Situationen i primärproduktionen är på sina håll akut och vi riskerar att det blir ett djurskyddsproblem ute i stallarna om vi inte är handlingskraftiga och det drabbar i så fall hela branschen negativt.
-Transporten till tyskt slakteri utförs enligt konstens alla regler och inryms inom svensk tidsram för transport av slaktdjur.
-Jag anser att det är viktigt med rak kommunikation angående det uppkomna läget och att handling är bättre än att sitta still och hoppas att allt löser sig. Kostnaden för exporten är hög och Dalsjöfors tvingas därmed att tillfälligt sänka avräkningspriset 25 öre från och med vecka 4.
-Vi hoppas att denna åtgärd skall hjälpa våra producenter att på snabbast sätt återfå rätt volym i stallarna.
-Vi kör slakten för fullt kommande veckor för att även här arbeta ned antalet grisar.
-Dalsjöfors förändrar också bäst betalda viktgräns, det nya intervallet blir 75,0 – 99,9. Smågrisen sänks med 10 kr per st.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -

Dahlbergs Slakt
Michael Oldin: -Kön av överstående slaktgrisar krymper, men än finns det ganska många överstående. Vi slaktar och styckar allt vi orkar och en stor andel går till frysen. Det är normalt med stor infrysning så här års, men i år fryser vi ett antal ton mer än vanligt. Till stor del beror den ökade infrysningen på att vi slaktar och styckar ca 25 % mer än tidigare år.
-Nästa vecka är lönevecka och då stiger efterfrågan på kött temporärt. Men snart är vi inne i veckorna med sportlov. Det är en tung period. Då sjunker svenska konsumtionen. Dels är det många svenskar som åker utomlands på skidsemester, dels ökar antal svenskar som äter på restauranger och barer. Där serveras som bekant mycket importerat kött.
-Det är bra att tyska priset stiger, men det är från en låg nivå. Det behövs stor prisökning för att priserna på svenska grisar ska påverkas.
-Vi har troligen oförändrat pris v 4, men vi sätter definitivt pris på måndag.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -Efter helgerna, inne i oxveckorna, märks det att konsumenterna går över till ett annat sortiment och blir även sparsammare. Det är normalt för januari och februari.
-Atria har startat en stor kampanj för inhemskt kött. Vi lyfter bl a fram spårbarheten och vi anger gårdsnamn och beskriver gården. Det är ännu ett begränsat sortiment, men ska utökas.
-Kampanjen för spårbarhet har redan varit igång en tid för fjäderfä och nöt, men nu kommer gris.
-Det är viktigt för oss att lyfta fram den inhemska produktionen, så konsumenterna handlar finskt. Kampanjen har redan fått mycket positivt mottagande. Jag ska berätta mer om kampanjen i den takt den framskrider.

Danish Crown
Efter att kunderna fyllt upp sina lager efter nyår, är det nu en avmattning på den europeiska marknaden för färskt kött. Vi ser lägre priser på skinka och kotlett, medan bog och framändar är oförändrade.
På baconmarknaden i England är spotmarknaden under press. På marknaderna i tredje land är det oförändrad avsättning till Japan och Ryssland, medan vi ser fallande priser i Kina.

ISN, Tyskland
Positivt på marknaderna för slaktgrisar, men inte överallt
I början av veckan är de europeiska marknaderna för slaktgrisar inte helt på väg åt samma håll, men generellt sett är stämningen positiv. Priserna rör sig från oförändrat till lite stigande i Mellaneuropa, till lite svagare i sydliga Europa och på öarna.
Som resultat av god efterfrågan går priserna något uppåt i Belgien, Holland och Frankrike. Slaktvikterna är fortsatt ganska höga i Frankrike, men går nu nedåt lite eftersom marknaden kan suga upp stora volymer kött. I Tyskland står slakterierna emot prishöjningar som en stenvägg, så att priset inte rör sig alls. Samtidigt kan inte marknadens aktörer täcka efterfrågan på slaktgrisar så snabbt som önskas.
I Spanien har utbudet och efterfrågan inte ännu kommit tillbaka till normal marknadsbalans efter de allmänna helgdagarna med missade slaktdagar. Därför gick spanska priset ned något. Prisnivån i England och Irland kunde inte heller behållas oförändrad.
Trend för tyska marknaden: Slakterierna köper de volymer slaktgrisar som bjuds ut utan dröjsmål. Med bakgrund av den grundläggande goda stämningen på marknaden, väntas som minst oförändrade priser.

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Marknadsanpassa suggrekryteringen!
Just nu pågår en debatt om det överskott av slaktgrisar vi har i Sverige. Hur stort överskott vi har vet vi inte, men att vi har ca 50000 överstående slaktgrisar är ett faktum. Det ropas efter regleringar och uppbyggande av fonder för exportstöd. Att näringen måste göra något är önskvärt.
Mitt förslag som jag framförde för några år sedan är värt att fördjupa sig i. Förslaget går ut på att man avstår från insemineringar 3 veckor under februari månad. Vid 100 % anslutning till detta gör det drygt 150000 slaktgrisar färre året efter. Vid 50 % anslutning uppnår vi antagligen målet med lägre slakt om 50000 -75000 slaktgrisar.
Hur skall detta gå till? Jag ska här ge ett exempel att användas av kreativa grisföretagare och rådgivare: Vi har tre grupper efter varandra med 3 veckors mellanrum A, B och C. I februari då A ska semineras så gör man inte det. Däremot slår man ut en tredjedel av A och väntar med seminering av resterande två tredjedelar tills man ska seminera B. Då seminerar man en tredjedel av B tillsammans med två tredjedelar av A. En tredjedel av B slås ut och sista tredjedelen av B semineras samtidigt som två tredjedelar av C ska semineras. Resterande en tredjedel av C slås ut. Det blir lite mer komplicerat om man har 2- eller 4-veckorssystem.
Dessutom finns det arbetsmässiga fördelar med semestrar och renovering av de olika grisavdelningarna. En viss tomtid brukar vara gynnsamt för att hålla smittor i schack.
Det här borde vi kunna göra med en viss stimulans. Något högre pris till de som går med i systemet. Slakterierna borde kunna ta initiativet för att genomföra detta. Vi har ju lyckats att ändra slakten av lamm till tidpunkter då marknaden är mer gynnsam. För många år sedan tog mejerierna tag i sin snedfördelning av mjölkinvägningen genom differentierade priser mellan vår och höst.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Globaliserad handel med levande djur är inte acceptabelt
Så makabert! Tusentals kor fraktas per båt från USA via Kiel-kanalen till Ryssland. Döda och avlivade sjuka kor dumpas i havet och flyter i land i Skåne och Danmark. Australien har länge kritiserats för sin omfattade transport av levande djur med jättelika fraktfartyg till Mellersta Östern. Exporten av lamm från Nya Zeeland ifrågasattes och upphörde. Jag är osäker på om inte denna har tagits upp igen. Inte att förglömma den kritiserade exporten av svenska kalvar till Holland och kvigor till bl a Libanon och Turkiet. Ett av de svenska argumenten mot en export av djur var att dessa skulle slaktas i vissa mottagarland utan bedövning. Förra året skrev jag en blogg om att risken med ökad globaliserad handel också skulle kunna innebära ökad handel med levande djur.
Kan man verkligen motivera att man ska utsätta tusentals djur för många veckors sjötransporter. Stormar innebär bevisligen stor risk för att djuren dör. Vad är drivkraften annat än att någon är beredd att betala bättre utanför landets gränser, på andra sidan Atlanten eller för den delen i södra Sverige. Ska vi verkligen fuska i Sverige. Jag kallar det nämligen för fusk att döpa om nötkreatur i Norrland från slaktdjur till livdjur, för att kunna transporteras och slaktas i södra Sverige.
Självfallet blir då transporttiden mer än 8 timmar. Sverige har ett undantag från EUs regelverk, som innebär att den maximala tranporttiden till slakt är 8 timmar (med viss möjlighet till avvikelse). Men jag tror det är många som inte vet att när det gäller s k livdjur exempelvis kalvar och grisar för vidareuppfödning, kvigor och avelsdjur, så gäller EUs transportförordning. Det innebär att grisar kan tranporteras 24 timmar utan foder och nötkreatur 14 timmar. Icke avvanda kalvar och smågrisar måste vila en timme och ges vätska efter 9 timmars transport. Sedan kan man fortsätta ytterligare 9 timmar.

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 4

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 4 v 3 v 2 v 1
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 74,9-99,9 14,25 14,75 14,75 14,75
HKScan Agri *** 75-96,9 14,00 14,00 14,25 14,25
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 14,10 14,40 14,40 14,40
Skövde Plus** 75-99,9 13,75 13,75 13,75 15,00
Dahlbergs 71-96,9 13,00 13,00 13,00 13,50
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 11,75 12,00 12,25 12,25
Skövde Grund** 72-96,9 12,35 12,25 12,25 13,50
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 12,20 12,50 12,50 12,50
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan - SLS grund 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst - -
KLS Ugglarps
-
överst överst - -
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
överst överst överst överst
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 4 v 3 v 2
12,62 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,70 10,90 10,90
22,12 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,87 20,87 20,87
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,06 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,37 1,37 1,39
14,53 Snellmans 80 – 105 euro 1,65 1,65 1,65
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
17 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,65 Tyskland 1,55 1,52 1,52 1,52 1,52
14 jan jämförbara**
16,89 Italien - 1,918 1,886 1,886 1,886
16,88 England - 1,917 1,946 1,932 1,959
14,16 Spanien - 1,608 1,623 1,661 1,661
14,08 Danmark - 1,599 1,599 1,599 1589
13,37 Frankrike - 1,518 1,495 1,499 1535
13,18 Irland - 1,497 1,536 1,536 1,574
14,02 Tjeckien - - - 1,592 1,644
13,73 Polen - - - - 1,559
12,91 Tyskland - 1,466 1,466 1,466 1,466
12,65 Österrike - 1,437 1,437 1,468 1,468
12,63 Holland - 1,434 1,424 1,424 1,424
12,51 Belgien - 1,421 1,408 1,408 1,408
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
15 jan
8 jan
12 dec
4 dec
Utbud
2575
2680
2887
2680
Sålda
1610
2440
2527
2900
Medelpris, euro
1,57
1,60
1,66
1,69
Lägst
1,55
1,55
1,60
1,68
Högst
1,59
1,62
1,66
1,70
Medelpris, skr
13,83
14,84
14,84
14,93

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,60 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 4 v 3 v 2 v 1
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,50 9,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 8,50 8,50 8,50 8,50
KLS Ugglarps 140- 7,60 7,60 7,60 7,60
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Scan 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
Skövde 140- 6,00 6,00 6,00 5,50
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,50 6,50 7,50 7,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 4 v 3 v 2
8,37
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,10
12,79
Nortura Fri vikta nkr 12,07 12,07 12,07
Finland
8,19
Snellmans Fri vikt, E euro 0,93 0,93 0,93
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
4,31
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,51
Tyskland
10,39
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,21
Galtar
7,19
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 3 v 2 v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Pund
10,58
10,82
10,71
10,71
10,64
10,72
10,72
Dollar 6,47 6,57 6,54 6,54 6,49 6,57 6,67
Euro 8,81 8,93 8,94 9,02 8,84 8,93 8,94
Dansk 1,18 1,19 1,19 1,20 1,18 1,19 1,19
Norsk 1,05 1,06 1,06 1,06 1,05 1,07 1,08
Yen 6,18 6,26 6,28 6,36 6,36 6,43 6,61
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 4 v 3 v 2 v 1
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 20,50 20,50 20,50 18,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 18,00 18,00 18,00 18,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 18,10 18,10 18,10 18,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 480 490 490 420
SLS (Scan)
Plus 30 kg 490 500 500 500
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Kött - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
266
Basis 7 kg 226 231 232 232 232
453
Basis 30 kg 384 393 393 393 393
272
SPF+Myc 7 kg 231 236 237 237 237
459
SPF+Myc 30 kg 389 398 398 398 398
277
SPF 7 kg 235 240 241 241 241
463
SPF 30 kg 393 402 402 402 402
823
Økologi 30 kg 698 704 697 697 697
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
699
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
607
Klass S40, 30 kg* 69 69 69 69 69
Tyskland
493
ZNVG 28 kg 56 56 56 56 56
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.