@-GRIS 31 januari 2014
Senaste uppdatering gjord 3 februari 9,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Senaste nytt om marknaden och priser
Afrikansk svinpest inom EU skapar oro på marknaden
I veckan konstaterades två fall av afrikansk svinpest hos vildsvin i Litauen, dvs inom EUs gränser. Risken är att man hittar fler, eftersom man börjat leta aktivt efter smittade djur. Ingen besättning med tamsvin har dock smittats, men Ryssland stängde omedelbart sina gränser för all import från alla EU-länder. Ryska myndigheter erkände för en tid sedan att situationen med svinpest i den vilda faunan var utom kontroll i Ryssland, men två fall inom EU stänger gränserna. Det är således mycket politik i grishälsan.
-Det finns vaccin mot klassisk svinpest, men inte mot afrikansk, berättar Marianne Elvander, statsepizootolog på SVA. Myndigheterna har uppmanat till ökad jakt på vildsvin i Litauen och att gå ut i skogarna för att försöka hitta döda vildsvin, som kan ätas av andra vildsvin och föra smittan vidare.
-Det är ingen omedelbar fara för svenska grisproduktionen, säger hon, men svenska grisuppfödare uppmanas att skärpa uppmärksamheten om det sker kontakter med Litauen och andra länder österut där det finns svinpest. Det gäller t ex uppfödare som har inhyrd arbetskraft från Baltikum. 48-timmarsregeln gäller och att kläderna ska bytas före tillträde till stallarna. Självklart får inte mat tas med in i Sverige, t ex korv och stekar. Det är säkert välment, men mamma får inte skicka med mat till sina barn som tar jobb på svenska gårdar.
Om något händer som förvärrar situationen i Litauen, eller i annat land, rekommenderas besök på Marianne Elvanders blogg på SVAs hemsida.
Svinpest har varit konstaterad länge utefter Litauens gräns på vitryska sidan och det har varit mer en fråga om när pesten skulle passera EU-gränsen. Vi får se under den närmaste tiden vad smittan orsakar grismarknaden i EU och även hos oss.
Den omedelbara påverkan på grispriset är sänkning av det pris tyska slakterier betalar för de svenska grisar som exporteras just nu. Se mer i artikeln nedan.
I den artikeln kan du även läsa att svenska grisar som slaktas i Tyskland är mindre värda än tyska grisar, därför att de inte uppfötts efter samma regler. Det blir allt mer uppenbart att vi i Sverige levt i en tro att vi är bäst i världen. Det är bara vi som tror det. Den tvåkrona, eller vad det var, som svenska grisarna ansågs vara mer värda när vi gick in i EU, har vi nu svart på vitt att mervärdet endast var en hägring.
Även vid Dalsjöfors har den första tyska avräkningen kommit som en kalldusch. Efter nedvärderingen av de svenska grisarna och med avdrag för frakten blev priset ca 11 kr per kg. Det är så lågt pris att alla Dalsjöfors grisar måste få ett ännu lägre pris v 6. Nästa vecka blir priset 11,40 kr. Endast Scans 10,27 är lägre, men gäller kontrakterade grisar med högre tillägg.
Alla slakterier har fortsatt många överstående slaktgrisar efter helgerna. Reduktionen av köerna fortgår, men det går trögt. Särskilt besvärande är att stora volymer går direkt till frysarna.
Veckans positiva nyhet är att Mark- och Miljööverdomstolen gett Mats och Cecilia Olsson, Holmsbergs Gård, Kalmar. slutlig rätt att bygga ut grisproduktionen. Domen kan många ha nytta av när det blir aktuellt att bygga.
I Danmark har det blivit debatt om kupering av svansar. Det är förbud mot svanskupering om det inte sker av medicinska skäl. 99 % av danska smågrisarna, enligt Dyrenes Beskyttelse, får dock svansarna kuperade av medicinska skäl. Ordföranden i Danske Svineproducenter försvarade i dansk radio kuperingen och liknade den vid att klippa naglarna. Det blev det väsen om i medierna och för att försvara sig lade han ut en film på nätet som visar hur svanskupering av smågrisar går till.
Se videon här:
http://vimeo.com/85023770
Dansk TV har i veckan varit i Sverige och filmat, så en fortsättning om dansk svanskupering lär komma.
När förra veckans @-GRIS redan var skickad, kom slaktstatistiken för helåret 2013. Texten nedan nådde därför inte alla, varför den får stå kvar även denna vecka.
Svenska slakten minskade 1,7 % 2013 och Scan förlorade 111 567 grisar och slaktade totalt 1 034 637 grisar i Kristianstad och Skara. Ca 100 000 av de slaktade i Skara uppges vara legoslakt för KLS Ugglarp. Det visar slaktstatistiken för helåret 2013
Scan uppnådde sitt mål med att minska slakten med 100 000 grisar utan att behöva säga upp några leverantörer 2013. 2014 ska minskningen bli 100 000 ytterligare, men nu sker som bekant minskning av kontrakterade leverantörer.
De stora förlorarna av slakt, procentuellt, är Alviksgården med -26,8 %, Kristianstad med -14,6, Siljans -11 % och Gotlands Slagteri med -5,8. Alla övriga slakterier har plussiffror.
Mest ökade som väntat KLS Ugglarps med 10,7 i Ugglarp och 10,4 i Kalmar. Företaget bygger ut i Kalmar, så det är väl att vänta ännu större ökningar i år. Dahlbergs har ökat 5,1 %, Dalsjöfors Kött 4,1, Ginsten 3 och Skövde 2,8. Scan i Skara ökade slakten med 3,3 %. /LG 140131

Sänkt pris på slaktgrisar till Tyskland
-Nästa vecka sänks priset på slaktgrisar för export till Tyskland med 5 cent till 1,51 €. Det beror på att Ryssland stängt sina gränser mot EU pga att två fall av afrikansk svinpest upptäckts bland vilda grisar innanför EUs gränser i Litauen. Priset för svenska grisar den här veckan har varit 1,56 €. Det berättar Torbjörn Eriksson, Eriksson Djurtransport, Tomelilla.
-Att priset inte varit 1,59 €, som är den tyska noteringen, beror på att grisar från t ex Polen och Sverige inte håller SQ-standard, som de tyska gör. Det är en standard för tysk djurhållning och då hjälper det inte att vi i Sverige har de allra strängaste reglerna om hur vi föder upp våra grisar.
-Det är en regel som inte ens jag var klar över, innan vi fick avräkningarna för de svenska exporterade slaktgrisarna, säger Torbjörn.
-Till prissänkningen bidrar även att det nu kommer stora volymer polska grisar till Tyskland, som följd av den afrikanska svinpesten innanför EUs gränser. Det såg annars bra ut, när tyska grispriset steg ett par veckor i rad.
-Från att köra 3 lass första veckan var exporten till Tyskland denna vecka 6 bilar x 180 grisar = 1080 grisar. Det är en volym som väntas även den närmaste tiden. Vi kör nu till två slakterier. Det slakteri som ligger i Rostock är ganska litet och kan inte ta emot alla de djur vi erbjuder. Det andra slakteriet ligger 30 mil i riktning Berlin. Men det är bra vägar, så tidsökningen är måttlig. Grisarna ligger stilla under färden och verkar inte beröras av den längre transporten.
-Vi kör endast med vintermönstrade däck på lastbilarna i Sverige, inte med dubbar, så det är inga problem att få köra på tyska vägarna. Tyskarna har också krav på vintermönstrat, men förbud mot dubbar.
-De tyska slakterierna har uttalat sig berömmande om de svenska grisarna och är nöjda. Men någon merbetalning är inte att tänka på. Slaktgrisar med svansen kvar har man inget att erinra mot. Det var när jag för några år sedan frågade om intresset för smågrisar, som man hade invändningar. Grisar med lång svans gick inte att sälja i Tyskland, sa man. De skulle vara kuperade.
-En lantbrukare har förhört sig om möjligheten få leverera slaktgrisar till Danmark, men fått nej. Danskarna får inte slakta svenska grisar, eftersom de exporterar griskött till Kina. Kina kräver att det enbart slaktas danskuppfödda grisar i slakterierna, pga risken för förväxling. Annars har export av slaktgrisar till Danmark varit en möjlighet, menar Torbjörn. /LG 140131


UTHYRES
slaktgrisstallar
Ca 2 000 st slaktsvinsplatser. Kontinuerligt renoverade mellan 2001 och 2006.
Datamix blötutfodring.
Västra Östergötland.
Tel 0768-665405, 0143-20188
tomas.krumlinde@telia.com


Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi är i en normal situation för årstiden med lite svalt intresse för fläskkött. Dock ser det mesta ut som plan eller förväntat. Vi följer utvecklingen på grismarknaden nu när Ryssland har stängt av import av fläskkött från EU pga upphittat fall av vildsvin smittat med afrikansk svinpest i Litauen.
Tänk på att se över din anmälan av grisar och kontakta gärna oss! Det går utmärkt att göra justeringar för att både öka alternativt minska antalet. Det som är viktigt är att anmälan stämmer så att rätt grisar hämtas i rätt ordning och att vi kan ge kunderna rätt besked om volymer.
Nu närmar vi oss sportlovsveckorna, tänk på att det går inte att besvara SMS:et angående FCI från utlandet. Kontakta slaktanmälan och berätta vilket mobilnummer som skall användas istället. Tack för din medverkan!
Notering smågris sänks 10 kr vecka 6. Ny notering 480 kr/smågris.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: --Vi har fortfarande en hel del överstående slaktgrisar, trots att vi slaktar med full kapacitet.
-Veckans försäljning har rört på sig lite i alla fall, så det rullar på.

Dalsjöfors Kött
Mikael Dahl: -Det börjar märkas att vi går mot sportlovsveckorna. Efterfrågan minskar och uppfyllnaden i butik efter julen är avklarad. Fortsatt mycket överstående grisar i systemet. Första avräkningen från exporten till Tyskland har kommit och med facit i hand så konstaterar vi att efter frakt så avräknas en ”tysk” gris till ca 11 SEK/kg. Det är stor skillnad på den tyska avräkningsnivån gentemot den svenska. Vi får ännu ett bevis på varför tysk charkråvara är så framgångsrik i Sverige. Vi ser trots detta ingen annan möjlighet än att fortsätta exporten även nästa vecka. Tyvärr så tvingas vi därmed sänka avräkningen ytterligare 35 öre.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är jättekärvt på marknaden för griskött. Förra veckan blev bra, eftersom det var lönehelg. Men februari brukar vara värdelös i fråga om försäljning, eftersom många konsumenter åker på sportlov.
-Vår ökning av slakten 2013 med 2,8 % beror på att vi har några fler leverantörer.
-Vi har fortfarande överstående slaktgrisar, men de minskar.

Dahlbergs Slakt
Michael Oldin: -

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -Marknaden är stabil.
-Det kommer i sin helhet att bli ett utmanande år, med stigande arbetslöshet och en låg tillväxt av BNP.
-Produktionskostnaden ligger fortfarande på en högre nivå än normalt. Det är ett måste för alla inom svinsektorn i Europa att få upp försäljningspriserna.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är lugna den här veckan. Skinka och framändar säljs långsamt på marknaden med press på priserna. Kotlett och bog säljs oförändrat. Bacon till England är under press och avsätts till fallande priser.
På marknaderna i tredje land är det oförändrad försäljning till Japan. På Kina har vi lugn marknad som följd av det kinesiska nyåret, som infaller 31 januari. Det får som följd att marknaden ligger stilla två veckor. Priserna är f n låga i Kina.
Ryssland har just stängt sina gränser för import från Europa pga svinpest i EU. Det kommer att vara stängda gränser kommande veckan och situationen är ytterst osäker.

ISN, Tyskland
Den positiva trenden fortsätter, priserna stiger
Trenden är fortsatt positiv denna vecka på EUs marknad för slaktgrisar. Höjningen av priserna utlöstes som vanligt från tyska marknaden. Slakteriernas efterfrågan på slaktgrisar är ganska livlig och kötthandeln klagar på att behovet inte helt kan täckas.
Priset stiger således i Tyskland och Österrike, Holland och Belgien följde efter med 4 cent. Även i Spanien och Frankrike fick man en mindre höjning. Slaktvikterna i Frankrike har fallit markant, med 300 gram. I Spanien är intressenterna på marknaden fortsatt missnöjda med exporten och hoppas att den ska förbättras med ett öppnande av ryska marknaden och nya impulser från Kina.
Än en gång har det visat sig att danska grispriset kan leva ett eget liv. Det står oförändrat. Samma sker i Irland, medan de senaste veckorna fortsatt ses en negativ trend i England.
Trend för tyska marknaden: Stämningen är fortsatt optimistisk för slaktgrisar. Enligt slakteriernas marknadsförare, godtas den nuvarande prisnivån utan motstånd. Utbjudna slaktgrisar kan placeras utan diskussioner och efterfrågan ser ut att hålla i sig. Från dagens horisont syns trenden väntas fortsatt positiv i varje fall en tid.

Bloggat:
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Var finns affärsmoralen?
Under senare tid har Dalsjöfors och Scan som enda slakterier meddelat att man försenar avräkningarna med en vecka. Detta för att man skyller på att deras kunder kräver 30 dagar på sina fakturor.
Det är inget nytt, för det har varit så ett tag. Nej anledningen är att dessa slakterier har knackiga affärer med låg likviditet. Vad gäller Scan så tvångslånar man minst 30 miljoner av grisproducenterna och dessutom minst lika mycket av nötproducenterna. För Dalsjöfors räkning talar vi om totalt 30 milj kr. Totalt rör det sig om ungefär 100 milj.kr. Det kanske är dags att begära bankgaranti av de två nämnda slakterierna?
Heder åt de övriga slakterierna som fortfarande har en vecka!! I Danmark avräknas slakten dagen efter det att djuren blivit slaktade.
Sedan har vi Lithells totala hänsynslöshet mot de grisproducenter som fått sina avtal uppsagda och väntar på besked. Det finns leverantörer som alltid och i 30 till 40 år levererat till Scan utan att knorra. Flera av dessa har blivit meddelade att Scan inte vill ha dessa. Många leverantörer som naturligtvis är jätteoroliga har blivit lovade besked inom en viss tid. Men som vanligt håller inte Lithell och hans hejdukar ord. Lithell använder samma diktatorsfasoner som handeln gör mot svenska slakterier, och om han fortsätter så här kan han gå tillbaka till Axfood.
Jag hoppas att hut går hem!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Samverkan på Alnarps Jordbruk- och Trädgårdskonferens 2014.
Denna årliga konferens, som vanligt i Partnerskap Alnarps regi, hölls i går (30/1) och hade lockat ca 250 anmälda, inklusive flera bänkrader med lantmästarstudenter.
Årets tema var SAMVERKAN mellan forskning, rådgivning och praktik, ett i dag lika aktuellt ämne som då hushållningssällskapen för snart 100 år sen kom igång på allvar!
Efter en givande gemensam inledning om samverkan på EU-nivå, vid universiteten, inom näringen och rådgivningen, delades programmet upp på trädgård, husdjur och växtodling.
Jag följde husdjursdelen med några snabba visiter inom de två andra programområdena. Här några valda nedslag i mina anteckningar.
Forskningsstöd från EU kräver i fortsättningen "nya strukturer", fick vi lära. Livsmedelsindustrien t ex, som tidigare varit nästan helt frånvarande, måste delta i striden om de nya forskningspengarna. Forskarna måste uppmärksamma skillnaderna mellan de olika svenska regionfondernas policy.
LRFs representant, med bl a SLFs budget i ryggen, chockade mig och säkert många andra åhörare med att visa, med namns nämnande, hur utomordentligt väl genomförda och oklanderligt rapporterade projekt, finansierade av stiftelsen, förblivit oanvändbara för rådgivning och näring, därför att det fattades i sammanhanget nödvändiga bitar från annan forskning. Tydligare kan inte följderna av brist på samordning belysas.
SLU producerar ca 120 doktorer per år och rankas som nr 13 bland världens 300 bästa lantbruksuniversitet. Man var först med att tillsätta särskilda samverkanslektorer, som använder 50 % av sin tid till att samordna forskning och utbildning. Trädgårdsfolket diskuterade ledarskap i termer användbara i alla typer av företag. Behovet av tydlig introduktion av nyanställda betonades liksom värdet av en mentor, som för övrigt också chefen kan behöva. Dåliga konflikträdda chefer är det värsta som finns, sas det. Att vara chef eller bas är en position, att vara ledare är en relation. Det sa man inte på konferensen, men det lärde jag mig för flera år sedan! Man betonade det stora framtida behovet av arbetskraft i de gröna näringarna och menade att det var för mycket hysch-hysch kring anställning av utlandsfödda medarbetare.
Forskningen om golvets betydelse för klövar, ben och djurkomfort är långt framme på SLU. Golvet bedöms med hänsyn till hårdhet, halkrisk och hygien. Hittills är det nötkreaturen som fångat det största intresset, men studier på svin pågår, fick vi höra.
Resurseffektiv produktion diskuterades med utgång från det från industrien lånade begreppet Lean. Deltagare var som i de tidigare presentationerna en forskare, en rådgivare (coach) och en jordbruksföretagare. Tanken är något förenklat att företagaren efter en tids intensiv utbildning och handledning i hur kostnader kapas och intäkter ökas, själv är redo att producera resurssnålt.
Under mina år som student träffade vi veterinärer och jägmästare bara vid studentfester och idrottsutbyten. Försöksledarmöten, veterinärkonferenser och skogsveckor var för de redan frälsta. Samverkan mellan yrkesgrupperna var och förblev minimal till förfång för rådgivning och näring. Är det bättre i dag?
Alnarpskonferensen kan bli början till en nödvändig förändring.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

LRFs valupptakt och export av svenska slaktgrisar
Jag avlyssnade LRFs debatt i Västerås med inbjudna riksdagspolitiker från miljö- och jordbruksutskottet. Kom det fram något nytt? Knappast, men det är viktigt att grilla partierna oupphörligt.
Eskil hänvisar till sitt nya förslag till CAP i Sverige och Konkurrensutredningen. Men varför får betande får inget stöd? Moderaterna utmärker sig för att ligga lågt i många frågor, exemplvis behovet av en livsmedelstrategi och för övrigt också i klimat och miljöfrågor. Man är dock enig om att inte bygga på jordbruksmark, trots Anders Borgs utspel. En fråga som jag prioriterar, är att se till att Miljöstyrningsrådet hamnar på rätt plats. Vi är många som oroar sig för vad som händer när verksamheten inordnas i Konkurrensverket. Jag kanske överdriver, men det känns som att sätta bocken till trädgårdsmästare. Konkurrensverket har ju som uppgift att stärka konkurrensen, där pris är den viktigaste konkurrensfaktorn. Jag minns när förra konsument- och jordbruksministern Ann-Christine Nykvist, som kom från Konkurrensverket, inledningsvis drev prisfrågan på livsmedel till vansinne. När Matilda Ernkrans (S) i Västerås kritiserade alliansen för att lägga ned Miljöstyrningsrådet fick hon ett ganska vagt och dåligt svar. Irene Oskarssons ansvariga partikollega Stefan Attefall Stefan fanns ju inte på plats. Eskil Erlandsson jämförde med Jordbruksverket!
Ska vi i Sverige satsa på export ska det väl inte vara levande djur? Nu går flera lass med levande grisar för slakt i Tyskland. Skälet är att importen av billigt griskött pressar svenska slakterier, svenskt överskott ger slaktköer och djurskyddsproblem i stallarna. Det är inte klokt! Vi säljer ut jobb till tyska slaktare och utsätter djur för långa transporter. Är den fria handeln så viktig? Och HKScan lägger ned grislakten i Skara! Man minskade antalet slaktade grisar med 100 000 förra året och planerar lika stor neddragning i år.

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 6

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 6 v 5 v 4 v 3
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 74,9-99,9 14,25 14,25 14,25 14,75
HKScan Agri *** 75-96,9 14,00 14,00 14,00 14,00
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 14,10 14,10 14,10 14,40
Skövde Plus** 75-99,9 13,75 13,75 13,75 13,75
Dahlbergs 71-96,9 12,50 13,00 13,00 13,00
Skövde Grund** 72-96,9 12,35 12,35 12,35 12,25
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 12,20 12,20 12,20 12,50
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 11,40 11,75 11,75 12,00
Scan - SLS grund 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
överst överst överst överst
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 6 v 5 v 4
12,62 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,70 10,70 10,70
22,12 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,87 20,87 20,87
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
12,06 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,37 1,37 1,37
14,53 Snellmans 80 – 105 euro 1,65 1,65 1,65
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
31 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,00 Tyskland 1,59 1,59 1,55 1,52 1,52
28 jan jämförbara**
16,89 Italien - 1,918 1,918 1,918 1,886
16,14 England - 1,833 1,886 1,917 1,946
14,21 Spanien - 1,613 1,608 1,608 1,623
13,84 Danmark - 1,572 1,572 1,599 1,599
13,65 Frankrike - 1,550 1,543 1,518 1,495
13,18 Irland - 1,497 1,497 1,497 1,536
13,47 Tjeckien - - 1,530 1,562 1,565
13,44 Polen - - - 1,526 1,527
13,53 Tyskland - 1,536 1,496 1,466 1,466
13,29 Österrike - 1,509 1,468 1,437 1,437
13,17 Belgien - 1,495 1,458 1,421 1,408
13,13 Holland - 1,491 1,453 1,434 1,424
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
22 jan
15 jan
8 jan
12 dec
Utbud
2635
2575
2680
2887
Sålda
2635
1610
2440
2527
Medelpris, euro
1,64
1,57
1,60
1,66
Lägst
1,61
1,55
1,55
1,60
Högst
1,65
1,59
1,62
1,66
Medelpris, skr
14,39
13,83
14,84
14,84

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,60 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 6 v 5 v 4 v 3
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 8,50 8,50
KLS Ugglarps 140- 7,60 7,60 7,60 7,60
Dahlbergs 140- 7,50 7,50 7,50 7,50
Scan 140- 6,50 6,50 6,50 6,50
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
Skövde 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 5 v 5 v 4
9,20
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,80 7,50 7,10
12,79
Nortura Fri vikta nkr 12,07 12,07 12,07
Finland
8,19
Snellmans Fri vikt, E euro 0,93 0,93 0,93
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
4,31
Österbottens Fri vikt, E euro 0,49 0,49 0,49
Tyskland
10,39
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,18
Galtar
8,02
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,80 6,30 6,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 5 v 4 v 3 v 2 v 51 v 50 v 49
Pund
10,70
10,73
10,58
10,82
10,71
10,71
10,64
Dollar 6,48 6,47 6,47 6,57 6,54 6,54 6,49
Euro 8,81 8,78 8,81 8,93 8,94 9,02 8,84
Dansk 1,18 1,17 1,18 1,19 1,19 1,20 1,18
Norsk 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,05
Yen 6,32 6,21 6,18 6,26 6,28 6,36 6,36
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 19,50 20,50 20,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 18,00 18,00 18,00 18,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 18,10 18,10 18,10 18,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 18,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 480 480 480 490
SLS (Scan)
Plus 30 kg 40 490 490 500
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans - balans
Dalsjöfors Kött - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
264
Basis 7 kg 224 226 226 231 232
451
Basis 30 kg 383 384 384 393 393
270
SPF+Myc 7 kg 229 231 231 236 237
457
SPF+Myc 30 kg 388 389 389 398 398
274
SPF 7 kg 233 235 235 240 241
462
SPF 30 kg 392 383 393 402 402
831
Økologi 30 kg 705 705 698 704 697
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
699
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
607
Klass S40, 30 kg* 69 69 69 69 69
Tyskland
493
ZNVG 28 kg 56 56 56 56 56
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.