@-GRIS 14 februari 2014
Senaste uppdatering gjord 14 februari 19,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Senaste nytt om marknaden och priser
Har EU gett Sverige rätt att tillämpa särregler?!
Jag skrev så sent som i förra @-GRIS att vi i Sverige borde tillämpa det Kina-inspirerade konceptet Ett land, två system i grisproduktionen. Detta för att kunna sänka produktionskostnaderna med de 2 - 3 kronor per kilo gris som det talas om att de svenska särreglerna kostar näringen, samt för att tydliggöra för konsumenterna varför de ska köpa och betala för etisk uppfödning. Dels skulle vi då kunna tillämpa EUs bestämmelser om djurvälfärd, dels de svenska.
Nu kan jag ändra mig och säga att det kanske endast är EUs regler som gäller i Sverige. Helt otroligt, i så fall. Det är en tolkningsfråga, enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson, när jag ställde frågan vid Mila i Malmö.
Efter hans föredrag vid Mila-utställningen i veckan gjorde jag det raka påståendet att det är EUs bestämmelser som gäller, eftersom Sverige inte fått sina strängare regler formellt godkända av EU. Miss eller inte, att inte inhämta eller invänta EUs synpunkter?
-Regeringens uppfattning är att det inte behövs något godkännande av EU, blev Eskil Erlandssons lika raka svar. Det räcker med att vi har anmält till EU att vi vill ha strängare regler, sa han.
Det verkar således att det är en tolkningsfråga, vilken lag som gäller. Regeringen tolkar att det är svensk lag. Andra att EUs lag står högst.
Regeringen har dock sannolikt inget tolkningsföreträde. Om någon hävdar att det är EUs regler som gäller även i Sverige och regeringen menar att det räcker med en anmälan till EU, då måste det gå att läsa någonstans vad som gäller, eller domstol måste avgöra det.
Jag har känt till en tid att ett par jurister granskar bestämmelserna, men jag har inväntat att de ska finna det exakta svaret. Det senaste jag hörde i veckan är dock att det inte finns något papper som vidimerar att EU tagit ställning och inte fällt något avgörande.
Jordbruksministerns svar tyder också helt klart på att det inte finns något papper, utan som Eskil Erlandsson sa: Regeringens uppfattning är att det inte behövs något godkännande från EU.
Jag kan idag inte veta varken det ena eller det andra. Jag har endast lyssnat, men just nu ser det mest ut som om de svenska myndigheterna är ute och cyklar i den juridiska djungeln.
Finns någon som är villig att börja producera efter EUs regler, så vi står på startbrädan när juristerna är klara med sina efterforskningar? Det är inte otroligt att vi omedelbart kan skaka av oss de svenska kostnadskrävande särreglerna!! Helt utan några fördröjande tester på försöksgårdar, som ska ske under det här året. De djurskyddsförsök man hänvisade till i TV-programmet nyligen presenteras inte förrän i december, enligt uppgift.
Som en följd av att vi i lagens exakta mening ev inte har de särregler vi klagar över, så kommer förmodligen rader av krav från djurägare som byggt onödigt dyra stallar, alla som drabbats av djurförbud, blivit fråntagna sina djur pga särregler, osv, osv, osv. Det finns ingen gräns för vilka anspråk som kan ställas från näringen, om det inte räcker med att Sverige "anmält" sina särbestämmelser till EU. En juridisk behandling i EU kan knappast inte göras i efterhand.
Jag återkommer på GrisPortalen så snart jag vet mer.
Jag frågade även Eskil Erlandsson vad han föreslår att de uppländska grisproducenter ska göra, som inte fått några kontrakt på fortsatt grisproduktion.
-De måste fortsätta söka kontakt med något slakteri. Det har startats ett 30-tal nya slakterier i Sverige, som följd av satsningen på Matlandet. Det bör finnas de som vill växa, om det inte finns några av de större etablerade slakterierna som vill ha grisarna.
Starta nya slakterier, satsa på de som vill växa! Det var alltså landsbygdsministerns råd till grisföretagare utan kontrakt.
-Regeringens satsning på att ta bort avgifter vid slakterierna, syftar bl a till att göra det lättare för de mindre slakterierna att växa, tillade han.
-Jag är riktigt oroad för svenskt jordbruk, sa Eskil i sitt officiella anförande vid Mila. Särskilt gäller detta animalierna. Jag vill att vi ska producera mer mat i Sverige, inte mindre, och vi ska exportera mer mat. Jag ska vända på varenda sten för att försöka öka lönsamheten, både för att minska kostnaderna och öka intäkterna.
-Det finns inga självklara svar på frågan hur vi ska vända den negativa trenden som nu råder, sa Eskil. Jag tillsätter nu en utredning och med den i ryggen blir det lättare att jobba med lönsamhetsfrågorna och fatta beslut. Vi måste få en vändning åt rätt håll.
Vid Mila i Malmö var det nöten och fåren som höll ställningarna. Det fanns många djur att titta på, många visningar och bedömningar, och diplomutdelning. Det som handlade om grisar var minimalt och antalet grisföretagare som besökte mässan var lågt, i varje fall invigningsdagen. Eller som Gert Persson, Stallsystem, sa när jag frågade om de skånska grisföretagarna besökt hans monter.
-Ja, alla två har varit här!
En underdrift säkert, men också ett mått på griskrisen. Branschen är stendöd, när det gäller investeringar. Ulf Eriksson, Skiold, saknade orderböckerna från förr.
-Det är inte många som frågar om nybyggen, eller ens renoveringar. Knappast någon. Om någon frågar så är det många som slåss om att få byggjobbet, så några pengar går inte att tjäna.
Hoppet stod alltså till Eskil Erlandsson, som höll föredrag med titeln Så ökar vi konkurrenskraften för svenskt jordbruk. Dessvärre var det magert med recept på nya sätt att öka konkurrenskraften. Men raden med gjorda åtgärder var ganska lång. De har dock som synes inte lett till ökad grisproduktion.
Landsbygdsministern har dock bjudit in grisbranschen till en hearing om griskrisen 19 februari för att få höra vad som kan göras. Jag bjöd in mig själv, men 50 års skrivande om priser och marknad var inte tillräckliga meriter, eftersom det inte får vara journalister närvarande.
Inom tre veckor ska alla norr om Mälaren ha fått besked från Scan om de får förnyat kontrakt eller inte. Detta enligt vad som sagts vid ett jordbrukarmöte nyligen. En större producent har också ha fått kontrakt med Scan för 2014 till notering plus tillägg baserat på prestation, i det här fallet värderat till 75 öre. Det ger 14,50 med dagens notering i tabellen här intill. Långt således från 17 kr, men i alla fall kan vi konstatera ett kontrakt till någon norr om Mälaren. I potten ligger även att det nuvarande avtalet sträcker sig ännu några månader framåt, säkerligen då med ett högre grispris än 14,50 kr.
Smågrisuppfödare som haft 700 - 720 kr erbjuds 600 kr, även detta av Scan.
Ett annat avtal, ej Scan, sägs ligga i häradet 14 - 15 kr.
HKScans försäljning minskade något 2013 både på helåret och kv 4. Likaså minskade vinsten från 14,3 milj € till 9,7 milj € 2013. För 2014 spås en vinst på 1 - 2 %, mest från sista kvartalet. En ökning från 0,5 2013.
Särskilt i Sverige, och i Finland, ser HKScan en ljusning som följd av programmen för utveckling, efter den motvind som varit på alla marknader 2013.
Tyska grispriset går ner ytterligare 2 cent v 8. Det är hårt tryck på priserna efter ryssarnas stängning av importen, men det går fortsatt bra att sälja griskött i Tyskland och slakterierna är djupt oense med övriga näringen om var ett tyskt grispris bör ligga. Danmark, som inte följde med i sänkningstrenden tidigare, sänker på måndag 30 danska öre. Finska Atria sänker 3 cent.
I Sverige har alla oförändrat pris på slaktgrisar och suggor, men Dahlbergs och Dalsjöfors sänker smågrisarna. Det är fortfarande långa köer för slakt. /LG 140214Marknadskommentarer
Scan och SLS
Vi är i en normal situation för årstiden med lite svalt intresse för fläskkött. Vi följer utvecklingen på grismarknaden i Europa med anledning av att Ryssland har stängt av importen av fläskkött från EU pga upphittat fall av vildsvin smittat med afrikansk svinpest i Litauen.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden är oförändrad, dvs den rullar på, men trögt.
-Smågrisarna är i balans, men vi ser ut att vara på väg till ett överskott. De flesta av våra större leverantörer har satt in smågrisar i stallarna och då minskar efterfrågan.

Dalsjöfors Kött
Magnus Larsson: -Fortsatt hårt tryck på marknaden med stora importvolymer till låga priser och stort överskott av slaktgrisar i Sverige sänker prisnivåerna.
-Vi har ministermöte 19/2 där branschen får möjlighet att lyfta fram aktuella frågeställningar och problem. Får hoppas att vi kan få gehör för några viktiga politiska beslut som måste till för att hjälpa näringen ur krisen.
-Det låter som att en viss opinion börjar ta fart för den svenska grisproduktionen i konsumentledet och sociala medier. Vi får hoppas att den svenska konsumenten blir tillräckligt upplyst för att göra rätt val i butik. Köp Svenskt Kött!
-Vi sänker smågrisen med 25kr

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det är ingen fart på försäljningen så här års och ovanpå det är exporten till Ryssland fortsatt stängd. Någon lösning i Ryssland är, enligt danskarna, inte trolig förrän mars-april.
-Vi jobbar med slaktkön, men den finns fortfarande kvar. Prognosen är fortsatt 7 - 8 veckor från jul.

Dahlbergs Slakt
Michael Oldin: -Det händer inte mycket på marknaden under v 8 - 9, när det är sportlov. Sportlovet innebär alltid svagare försäljning. Efter avlöningen blir det dock något bättre.
-Det är positivt att ICA avser köpa svenskt kött till sin bacon. Bara man också processar sidorna i Sverige.
-Vi sänker smågrisarna med 50 öre och vi har balans.

Österbottens Kött

Stefan Saaristo: -Vi anpassar oss till marknaden och sänker 3 cent på slaktgrisarna

Danish Crown
De europeiska marknaderna är fortsatt under press som följd av situationen i Ryssland, där det inte ser ut att bli någon snabb lösning.
Vi ser fallande priser på skinka, bog och framändar.
Den kinesiska marknaden är ännu inte igång efter kinesiska nyåret. Den japanska marknaden är oförändrad.

ISN, Tyskland
Stor osäkerhet på marknaden – slakterierna pressar noteringen
Även denna slaktvecka karaktäriseras marknaden för slaktgrisar av stor osäkerhet, efter ryssarnas stängning av gränserna för import. Redan förra veckan satte slakterierna den gemensamt för branschen satta noteringen under press. Man hotade med egna priser, huspriser. Resultatet blev en sänkning med sju cent i fredags.
Priserna i Holland, Belgien och Österrike drogs också med ner i djupet. Även i Frankrike märktes det ryska importstoppet och priset gjorde ett hopp nedåt.
I Spanien blev dock priset oförändrat. Orsaken till detta är att utbudet av slaktgrisar inte är särskilt stort och slaktvikterna fallande.
Att notera är att danska priset inte föll, utan behöll sin prisnivå. Detta trots att Danmark som stor exportnation också är påverkat av det ryska importstoppet. Samtidigt medverkar den tyska delen av Danish Crown till pressen av det tyska priset, genom att gå ut med ett huspris på 1,48 €. Detta är tydligt under den officiella tyska noteringen.
Tendens på tyska marknaden: Intressenterna på marknaden uttrycker stor osäkerhet om priserna för kommande vecka. Osäkerheten blir ännu större, eftersom en del slakterier betalar huspriser, dvs priser som marknadens aktörer inte är överens om. Grisföretagare som har slaktmogna grisar försöker dock att undvika sälja till slakterier med huspriser. Detta lyckas oftast också, eftersom utbudet av slaktmogna grisar inte är särskilt stort just nu.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Det ljusnar?
Att dagarna blir längre och ljusare upplever vi alla, men om det ljusnar för vår näring är ett frågetecken. Emellertid så finns vissa tecken i skyn över att den gastkramande situation som rått de två senaste månaderna kommer att klarna.
Den avtalsuppsägning som Scan genomfört kommer enligt Lithell att vara löst inom tre veckor. Det är trots allt bra med ett besked än att leva i ovisshet. Det man kanske kunde erbjudit leverantörerna är att om man gemensamt sänkt sin produktion och detta under första delen av året.
Vad avtalen innehåller är ännu hemligt, men garantiprisernas tid är över för den här gången. Den nya modellen blir troligen en återgång veckonotering med prestationsbaserade leveranstillägg.
Den 19 februari har landsbygdsdepartementet kallat alla intressenter inom grisnäringen inkl slaktare och handel till möte. Vår förhoppning är att vår situation blir tagen på allvar och att konkreta åtgärder blir följden. Att Anders Borg ska släppa till pengar till oss är nog bara en from förhoppning.
ICA meddelade i veckan att man ska köpa svensk sida och inte dansk till sin EMV-bacon. Det är positivt och är kanske början till att övrig del av deras fläsksortiment blir svenskt. En annan sak är att det vore bra om handeln slutade att ha procentpåslag på sitt kött och gick över till kronpåslag per kg i stället. Det skulle minska prisskillnaden mellan svenskt och importerat kött, för det är väl inte dyrare att hantera svenskt kött kontra importerat?
Hoppet är det sista som överger människan

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-


Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Ge oss åtminstone möjlighet att välja!
I dessa kristider för speciellt svensk grisuppfödning, pekas gärna konsumenten ut som den stora boven. ”Konsumenten (gärna i singularis) är inte beredd att betala för god djuromsorg, låg antibiotikaförbrukning, salmonellafrihet eller GMO-frihet. Den svenska modellen håller inte. Vi måste harmonisera till EU-nivå”. Men är det verkligen så? Hur väljer vi och vem är det som bestämmer över vad vi kan välja och vilken information vi får när vi väljer? Huvuddelen av det färska styckade köttet i butik är ursprungsmärkt och till mycket stor andel svenskt. Detta köps av konsumenterna och till ett högre pris än importerat. Man är m a o beredd att betala för svenskt. Men en stor del av grisen försvinner in i industrin. Och den svenska livsmedelsindustrin är, enligt uppgift, ointresserad av svensk köttråvara. Det blev väldigt uppenbart i samband med hästköttkrisen för ett år sedan. Inte hade Dafgård svenskt kött i sina köttbullar till IKEA eller Findus i sin köttlasagne. Och vi ska inte tala om hotell – och restaurangsektorn, där väldigt mycket är anonymt utom finkrogarna. Den offentliga sektorns livsmedelsupphandling är inte så stor som man tror, men av stor betydelse eftersom politikerna här har möjlighet att bekänna färg. I Miljöstyrningsrådet har vi jobbat mycket med att ställa krav på ursprung och grundläggande djurskyddskrav. Många kommuner gör också det, även om vi väntar och hoppas på bättre utfall än vad SVT visade i sin undersökning när det gäller andelen svenska livsmedel.
Jag håller med Maria Forshufvud, Svenskt kött, om att ett av de stora problemen är det anonyma köttet. Bland de viktigaste budskapen till livsmedelskedjans aktörer är att man måste hjälpa till med att minska köttkonsumtionen på rätt sätt. Handeln, livsmedelsindustrin, besöksnäringen och Sveriges Kommuner och landsting måste se till att vi inte exporterar miljö, klimat och djurskyddsproblem utanför landets gränser genom import av kött, att man ställer miljö- och djurskyddskrav vid upphandling och väldigt viktigt ser till att ursprungsmärka med fött, uppfött slaktat. Då kan åtminstone jag som konsument få bättre möjlighet att välja.

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 8

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 8 v 7 v 6 v 5
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 74,9-99,9 14,00 14,00 14,25 14,25
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 13,80 13,80 14,10 14,10
Skövde Plus** 75-99,9 13,75 13,75 13,75 13,75
HKScan Agri *** 75-96,9 13,75 13,75 14,00 14,00
Skövde Grund** 72-96,9 12,35 12,35 12,35 12,35
Dahlbergs 71-96,9 12,20 12,20 12,50 13,00
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 11,90 11,90 12,20 12,20
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 11,40 11,40 11,40 11,75
Scan - SLS grund 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
överst överst överst överst
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Grundnoteringen gäller gamla avtal och avtal med kvartalspriser. För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 8 v 7 v 6
12,16 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,40 10,70 10,70
22,12 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,87 20,87 20,87
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,75 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,34 1,37 1,37
14,47 Snellmans 80 – 105 euro 1,65 1,65 1,65
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
14 feb Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,15 Tyskland 1,50 1,52 1,59 1,59 1,55
11 feb jämförbara**
15,98 Italien - 1,823 1,892 1,918 1,918
15,93 England - 1,817 1,874 1,833 1,886
14,26 Spanien - 1,627 1,628 1,613 1,608
13,78 Danmark - 1,572 1,572 1,572 1,572
13,12 Irland - 1,497 1,497 1,497 1,497
13,11 Frankrike - 1,496 1,548 1,550 1,543
13,41 Tjeckien - - - - 1,530
13,71 Polen - - - 1,564 1,545
12,85 Tyskland - 1,466 1,536 1,536 1,496
12,60 Österrike - 1,437 1,509 1,509 1,468
12,46 Belgien - 1,421 1,458 1,495 1,458
12,32 Holland - 1,405 1,443 1,491 1,453
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
12 feb
5 feb
22 jan
15 jan
Utbud
2881
2725
2635
2575
Sålda
2515
2300
2635
1610
Medelpris, euro
1,54
1,54
1,64
1,57
Lägst
1,52
1,54
1,61
1,55
Högst
1,55
1,60
1,65
1,59
Medelpris, skr
13,50
13,61
14,39
13,83

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,60 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 8 v 7 v 6 v 5
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,60 8,60 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,60 7,60 7,60 7,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,50 7,50
Scan 140- 6,00 6,00 6,50 6,50
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
Skövde 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,50 6,50 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 8 v 7 v 6
8,65
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,40 7,80 7,80
12,79
Nortura Fri vikta nkr 12,07 12,07 12,07
Finland
8,15
Snellmans Fri vikt, E euro 0,93 0,93 0,93
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
4,29
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,49 0,49
Tyskland
9,69
ZNVG 56 % euro 1,11 1,10 1,18
Galtar
7,48
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,40 6,80 6,80
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 7 v 6 v 5 v 4 v 3 v 2 v 51
Pund
10,68
10,64
10,70
10,73
10,58
10,82
10,71
Dollar 6,43 6,53 6,48 6,47 6,47 6,57 6,54
Euro 8,77 8,84 8,81 8,78 8,81 8,93 8,94
Dansk 1,17 1,18 1,18 1,17 1,18 1,19 1,19
Norsk 1,05 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06
Yen 6,30 6,44 6,32 6,21 6,18 6,26 6,28
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 8 v 7 v 6 v 5
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 19,50 19,50 19,50 20,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 18,10 18,10 18,10 18,10
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 17,50 18,00 18,00 18,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 455 480 480 480
SLS (Scan)
Plus 30 kg 480 480 480 490
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans balans balans balans
Dalsjöfors Kött - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
252
Basis 7 kg 216 224 224 226 226
434
Basis 30 kg 371 383 383 384 384
258
SPF+Myc 7 kg 221 229 229 231 231
439
SPF+Myc 30 kg 376 388 388 389 389
263
SPF 7 kg 225 233 233 235 235
444
SPF 30 kg 380 392 392 383 393
831
Økologi 30 kg 711 721 705 705 698
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
699
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
605
Klass S40, 30 kg* 69 69 69 69 69
Tyskland
526
ZNVG 28 kg 60 60 60 56 56
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.