@-GRIS 7 mars 2014
Senaste uppdatering gjord 8 mars 11,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska grispriset vänder uppåt igen v 11!
Tyska grispriset vänder v 11 uppåt igen med 2 cent. Det är skönt att se att ryska importstoppet inte orsakar ännu värre skada på EUs marknad, även om 1,47 € är svältlön för tyska grisuppfödare. 1,44 € är priset i Tyskland för de svenska grisarna när de slaktas i Tyskland. Det är inte etik och djuromsorg som lönar sig bäst söderut. Exporten fortsätter, men nu ser slakten ut att öka i Sverige, enligt flera slaktare. Värsta tiden är över och det kan bara bli bättre.
Danska priset ligger stilla. I Sverige sänker KLS Ugglarps grispriset med 30 öre till 13,50 och hamnar under både Skövdes och HKScans officiella priser. Skövde har dessutom ett garantipris på 15 kr. Vad KLS Ugglarps motsvarande garantipris är vet jag inte, men det lär vara 16.50-priser som gäller fortfarande. Det vore intressant att få veta vad det är som gäller just nu (skicka mail till gris@agrar.se om priser. Som sagts många gånger förr, slutpriserna är ganska lika vid alla slakterier.
Det som alla redan visste, att Scan lägger ner slakt och styckning i Skara, är nu även bekräftat av HKScan. Skövde Slakteri tar över Scans skaraslakt och Dalsjöfors den slakt som KLS Ugglarps legoslaktat i Skara. Siljans Chark tar över slakten från i de norra områdena. Med ökad koncession och utbyggd kylkapacitet i Kalmar kan KLS Ugglarp även ta hem legoslakt från Skara. Jonas Tunestål säger också i ATL att han vill teckna kontrakt med de leverantörer som inte längre får avtal med Scan och Dalsjöfors.
-Ytterligare ett par tusen grisar per vecka blir inget problem i Kalmar, säger han.
Vi ser nu att både KLS Ugglarps och Skövde kommer att öka sin slakt kraftigt. KLS Ugglarps är på väg att ta över som det ledande slakteriet i Sverige om trenden fortsätter. Vi ser slakterier som växer och tar för sig, samtidigt som vi ser hur HKScan viker undan och har en alltför stor kostym som man ska krympa. Det brukar kosta mycket stora pengar och aldrig bli lika bra som utveckling och tillväxt. Att HKScan just sålt ut det dyrbaraste smycket, pengamaskinen Sokolów i Polen, tyder också på mer reträtt än framsteg.
Vi som kommer ihåg Danish Crowns besvikelse över att inte få köpa Swedish Meats, kommer också ihåg att Danish Crown sedan dess varit i revanschtagen. Dom är på gång! Det är bara att hoppas att HKScan med de polska pengarna kan göra något bra av svenska Scan. Vi behöver konkurrens, även om vi kan se att Scan är orsak till att det just nu inte finns någon konkurrens alls om slakt av svenska grisar. Sveriges Djurbönder har hållit årsstämma i Stockholm. I år hade man stängt pressen ute, så att man kunde kasta paj utan åskådare. Och så blev det, kaos, som framgått av andra medier. Tänk vad mycket bråk och kupper det blir kring en påse pengar! Det är värre att ha pengar, än att inte ha några. /LG 140307Marknadskommentarer
HKScan Agri
Viss förbättring av läget på en del detaljer medan en del går sämre. Media kring listeria påverkar naturligtvis skinka och pålägg. Vi har fått beröm för saklig information kring listeria vilket känns bra. Våren verkar komma tidigt i år och vi förbereder inför grillsäsongen.
Tänk på att se över din anmälan av grisar och kontakta gärna oss! Det går utmärkt att göra justeringar för att både öka alternativt minska antalet. Det som är viktigt är att anmälan stämmer så att rätt grisar hämtas i rätt ordning och att vi kan ge kunderna rätt besked om volymer.
Notering sugga sänks 50 öre/kg vecka 11.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:-Slakten börjar rätta till sig och vi närmar oss balans. Men det är fortfarande överstående grisar.
-Försäljningen har gått som beräknat i veckan, dvs vi har inte räknat med bättre. Det är kärvt både med skinka och industriråvara.

Dalsjöfors Kött
Magnus Larsson: -Notering och marknad oförändrad. Vi börjar se effekt av våra åtgärder, slaktkön minskar inför kommande vecka. Vi hoppas att situationen hos våra producenter snart skall återgå till normal.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Nu har vi lika grispris till alla leverantörer. De sista grisarna som avräknas efter Skövdes grundnotering levererades den här veckan och Skövde Grund kan tas bort ur tabellen. Alla har noteringen Plus, samt tillägg och ett garantipris på 15 kr.
-Slaktgrisarna i kön minskar. Det känns som ett mindre uppsving i försäljningen efter mötet med landsbygdsministern. Vi fick ett ökat fokus på det svenska köttet. Den ökade försäljningen gör att vi kan öka tempot och slakta mera. För smågrisarna är det ett svagt överskott.
-Det är olyckligt att Putin börjat bråka i Ukraina. Exporten av griskött till Ryssland är fortsatt stängd, men för nötkött har det inte varit något stopp. Nu ser vi att det inte är särskilt många affärer med nöt. Det kan sättas i samband med oroligheterna. Konflikten i Ukraina kan förlänga importstoppet av griskött och försämra handeln med nötkött.
-Exporten till övriga länder fortsätter, bl a Nya Zealand och Singapore.
-Vi får nu en hel del att stå i, när vi ska planera för slakten av Scans grisar, de som slaktats i Skara. Det är bl a Scans Rapsgris. Vi har haft förfrågan från Scan en tid, men det är först nu i dagarna som kontraktet signerats. Vår slakt ökas därmed med minst 60 000 grisar per år. Själva slaktar vi 260 000 till 270 000 grisar. Vi har ansökt om att få utökad koncession för slakt.

Dahlbergs Slakt
Michael Oldin: -Slaktkön minskar. Det har blivit lite bättre fart på försäljningen efter sportlovsveckorna, vilket är normalt. Nu blir det varmare och påsken närmar sig och vi är inne i en tid då det brukar bli ökad försäljning.
-Det är positivt att tyska grispriset gått upp, om än endast ett par cent. Det tyder på att det inte är några enorma överskott på griskött i Tyskland.
-Vi får nu se vad Scans omstrukturering innebär på svenska marknaden.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknadsläget för svinkött fortsätter att vara utmanade. Speciellt om den europeiska situationen med exportstoppet till Ryssland drar ut på tiden kan situationen för hela Europa betecknas som katastrofalt. Prisfall för fläsk är inget att hoppas på då branschen har det ekonomiskt trångt från tidigare. Annars en normal vecka med slakt och förmedling.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är nu på väg att hitta ett mer stabilt läge. Vi möter god efterfrågan på färska produkter i Europa, men det är fortsatt låga priser på alla köttdetaljer.
Bacon säljs stabilt i England, men likaså till en låg prisnivå.
Försäljningen till Ryssland är fortsatt stoppad helt och det är f n ingen utsikt till en snar lösning i förhandlingarna mellan EU och Ryssland.
Försäljningen till Kina är stabil med god efterfrågan, men till fortsatt låga priser.
Försäljningen till Japan är god med bra efterfrågan och god prisnivå.

ISN, Tyskland
Fortsatt press på flera marknader i EU
Svinpesten och ryska importförbudet har fortsatt stor press på EUs marknad för slaktgrisar. Konsekvensen blev betydande prisfall i några länder. Framför allt gäller detta Polen. Även tyska priset gav efter för slaktarnas press och föll 5 cent. Detta fall följdes av Holland med 3,8 cent. Likaså föll priset i Belgien och Danmark.
Man ska inte räkna med att Ryssland häver importförbudet från EU under närmaste tiden, även om ryska företag som processar kött klagar över flaskhalsar i tillförseln av griskött. Enligt holländska organisationen Boerderij kan USA från 10 mars exportera griskött till Ryssland. Men då ska man komma ihåg att förhållandet mellan USA och Ryssland idag inte är det bästa pga Krim-krisen. Som exempel på de försämrade relationerna kan nämnas att en grupp ryska veterinärer var inbjudna inbjudna att delta i förhandlingar kring normer för export av djur och växter, med anledning av att Kasakstan ska bli med i WTO. Den inbjudan är återkallad med kort varsel.
Situationen i Österrike är god balans på marknaden och det berättas om att några leveranser av grisar tidigareläggs. I Spanien är situationen också stabil. I Frankrike och England ses stigande priser.
Tendens på tyska marknaden: Intressenterna på marknaden är rådvilla om den vidare prisutvecklingen. Utbudet av slaktgrisar är på snittet och säljs snabbt. Marknaden är generellt sett i balans. Därmed är det sett ur ISNs synvinkel inget som tyder på fortsatt prisfall.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Gå till banken i tid
På min blogg som i den här veckan kommer upp i 30 000 besök sedan starten ser jag en ökad aktivitet framförallt på mina inlägg som berör konkurs och obestånd.
Jag har stor förståelse för att alla som drabbas visar stor oro av de neddragningar som görs framförallt hos HK Scan. I stället för att gå hemma och grubbla så bör du ta hjälp av någon verkligt kunnig i företagsekonomi för att analysera ditt läge. Om du inte kan fortsätta med din grisproduktion nu eller senare så måste du låta fantasin komma fram för att se vilka alternativ som kan finnas.
Om du kommit fram till att du ska fortsätta eller lägga ner så måste du snarast möjligt ta kontakt med din bank. Det kan krävas nya omställningslån eller vid nedläggning att banken efterställer lån och sänker räntor på kvarvarande skuld. Om du står inför ett generationsskifte så kan det vara ett bra tillfälle nu.
Misslyckas alla dina förslag till fortsättning så kan konkurs vara det enda alternativet. Det är en lösning som framförallt banken och större fordringsägare bävar för. Ett ackord kan vara en mellanform som kan vara attraktivt och kräver goda förhandlare. Det finns proffs, utnyttja dessa.
Om du är skyldig banken 1 milj kr så kan du ha ett problem, men är du skyldig banken 10 milj kr så är det banken som har problemet!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-


Gunnelas blogg
Klicka HÄR

If you can´t beat them, joint them!
Det finns många – forskare, politiker, ideella organisationer, myndigheter och samhällsmedborgare, som stöder uppfattningen att vi måste ändra vårt sätt att leva och konsumera om vi ska minska påverkan på klimatet och klara försörjningen för 9 – 10 miljarder människor på jorden på ett hållbart sätt – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Varför ordnas annars globala möten kring klimatfrågan och bevarande av den biologiska mångfalden? Varför finns svenska politiska miljökvalitetsmål och generationsmål liksom internationellt överenskomna mål om minskad klimatpåverkan. Varför finns målsättningar om giftfri miljö och ökad ekologisk produktion?
Då kan man som Åke Rutegård, VD för Kött – och Charkföretagen KCF, tycka att det är ”tröttsamt med den allt talrikare och högljudda skara av förståsigpåare och världsförbättrare som ska tala om för oss vad vi ska äta och hur vi ska leva”. Åke retar sig på budskapet i debattartikeln I Svenska Dagbladet 11 februari kring minskad köttkonsumtion med konsument – miljö och djurskyddsorganisationer som avsändare. Det är möjligt att vissa av KCF:s medlemmar gillar sådana uttalanden. Andra, hoppas jag, inser att budskapet i artikeln innebär ökade möjligheter för svenskt uppfödning och produktion – inte tvärtom. Det svenska generationsmålet innebär att vi i Sverige inte ska uppnå lägre miljöpåverkan genom att flytta miljöproblemen utanför landets gränser. Det gör vi genom att importera kött med sämre miljö – och djurskyddsprestanda. Frågan om köttkonsumtionens antibiotikaavtryck är också en ytterst angelägen fråga, som gynnar svensk djuruppfödning. Budskapet är med andra ord att den minskade köttkonsumtionen bör ske på bekostnad av import. Utan djur i Sverige kan vi inte uppfylla svenska miljömål. Så Åke, det är nog bättre att bejaka den utveckling, som ändå är på gång och se möjligheterna. If you can´t beat them, joint them!

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 11

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 11 v 10 v 9 v 8
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Ginsten Slakteri 74,9-99,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Plus** 75-99,9 13,75 13,75 13,75 13,75
HKScan Agri *** 70-99,9 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Topp* 70-99,9 13,50 13,80 13,80 13,80
Dahlbergs 71-96,9 12,20 12,20 12,20 12,20
KLS Ugglarps Grund 70-99,9 11,60 11,90 11,90 11,90
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 11,40 11,40 11,40 11,40
Scan - SLS grund 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
överst överst överst överst
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 11 v 10 v 9
11,80 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,00 10,00 10,20
22,12 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,87 20,87 20,87
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,56 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,31 1,31 1,34
14,56 Snellmans 80 – 105 euro 1,65 1,65 1,65
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
7 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
12,98 Tyskland 1,47 1,45 1,50 1,50 1,52
4 mar jämförbara**
16,24 England - 1,840 1,814 1,841 1,817
15,64 Italien - 1,772 1,772 1,823 1,823
14,07 Spanien - 1,594 1,592 1,594 1,627
13,04 Danmark - 1,477 1,504 1,531 1,572
12,98 Frankrike - 1,471 1,458 1,446 1,496
12,71 Irland - 1,440 1,440 1,497 1,497
13,46 Tjeckien - - 1,525 1,522 1,535
12,68 Österrike - 1,437 1,437 1,437 1,437
12,33 Polen - - - 1,397 1,445
12,32 Tyskland - 1,396 1,446 1,446 1,466
11,73 Holland - 1,329 1,377 1,377 1,405
11,89 Belgien - 1,347 1,371 1,408 1,421
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
5 mars
26 feb
19 feb
12 feb
Utbud
2680
2790
2040
2881
Sålda
2440
1720
2040
2515
Medelpris, euro
1,51
1,50
1,54
1,54
Lägst
1,49
1,49
1,52
1,52
Högst
1,53
1,50
1,55
1,55
Medelpris, skr
13,33
13,36
13,50
13,50

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 5,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 11 v 10 v 9 v 8
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 8,50 8,50 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,00 7,80 8,60 8,60
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,60
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
HKScan Agri 140- 5,50 6,00 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
Skövde 140- 5,25 5,25 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,50 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,00 4,80 6,00 6,00
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 8,50, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 11 v 10 v 9
8,26
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,00 7,00 7,20
12,79
Nortura Fri vikta nkr 12,07 12,07 12,07
Finland
8,21
Snellmans Fri vikt, E euro 0,93 0,93 0,93
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,79
Österbottens Fri vikt, E euro 0,43 0,43 0,46
Tyskland
9,71
ZNVG 56 % euro 1,10 1,08 1,11
Galtar
7,08
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,00 6,00 6,20
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5 v 4
Pund
10,75
10,85
10,87
10,68
10,64
10,70
10,73
Dollar 6,43 6,51 6,51 6,43 6,53 6,48 6,47
Euro 8,83 8,91 8,96 8,77 8,84 8,81 8,78
Dansk 1,18 1,19 1,20 1,17 1,18 1,18 1,17
Norsk 1,07 1,07 1,07 1,05 1,04 1,04 1,05
Yen 6,26 6,37 6,40 6,30 6,44 6,32 6,21
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 11 v 10 v 9 v 8
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 19,50 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 455 455 455 455
HKScan Agri
Plus 30 kg 480 480 480 480
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri överst balans balans balans
Dalsjöfors Kött - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
243
Basis 7 kg 206 204 210 216 224
421
Basis 30 kg 357 354 363 371 383
248
SPF+Myc 7 kg 211 209 215 221 229
427
SPF+Myc 30 kg 362 359 368 376 388
253
SPF 7 kg 215 213 219 225 233
431
SPF 30 kg 366 363 372 380 392
864
Økologi 30 kg 733 715 721 711 721
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
699
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
609
Klass S40, 30 kg* 69 69 69 69 69
Tyskland
503
ZNVG 28 kg - 57 60 60 60
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.