@-GRIS 14 mars 2014
Senaste uppdatering gjord 15 mars 8,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

Senaste nytt om marknaden och priser
Tyska priset upp 13 cent v 12
Tyska grispriset höjs 13 cent v 12, efter att v 11 har gått upp 2 cent och detta mitt under det ryska importstoppet. Det var t o m tyska slakterier som förvånades och Atria tycker det är en exceptionell höjning. Men höjningen är tacksam i alla länder, inte minst Sverige. En förklaring till höjningen kan vara att värmen kom till Europa och då ser grisföretagarna ingen anledning till att skicka fler grisar än nödvändigt till det låga priset. Bättre att ta fram harven och låta grisarna stå en vecka till, med förhoppningen att grillarna kommer igång och därmed efterfrågan på grillstekar.
Danmark höjer 20 øre och Danish Crown säger i sin rapport om marknaden att läget svängt mycket kraftigt i veckan som följd av vackert väder i Europa.
I Sverige sänker Scan 40 öre, vilket också det är mycket med tanke på att Tyskland och Danmark är kraftigt på väg uppåt. Inget annat svenskt slakteri gör några ändringar (Skövde har dock inte gått att få tag på). Exporten av slaktgrisar till Tyskland fortsätter med 1080 grisar per vecka, men den blir ju för 1,32 kr/kg roligare nu, än för 14 dagar sedan.
-Om vi inte får ersättning för de merkostnader de svenska särreglerna orsakar grisuppfödarna, då vill vi ha bort lagen, sa LRFs ordförande Helena Jonsson vid Svenska Djurhälsovårdens årliga seminarium, nu i Västerås. Seminariet handlade mycket om griskrisen.
Helena sa att det är ett stort problem för grisnäringen att grisköttets mervärden beror på lagstiftning. Det lagen bestämmer, det får alla medborgare gratis, utan att betala. Det är bättre när marknaden får bestämma priset, då kan vi få betalt för de egenskaper vi laddar produkterna med. Dvs om marknaden är villig att betala för det.
-Om jag väljer KRAV eller annat ekologiskt griskött, då får jag betala extra för de ekologiska mervärdena. Men det behöver jag inte när lagen bestämmer vad produkten ska vara laddad med och vi befinner oss på en konkurrensutsatt marknad.
Det var ovanligt att höra LRF attackera så här kraftfullt i en kontroversiell fråga, i stället för att vika sig, sa jag till Helena efter anförandet. Hon utvecklade sina tankegångar så här:
-Jag tycker inte så mycket behöver stå i lagen, som det gör idag. Reglerna för djurhållningen har för mycket detaljstyrning. Mycket skulle kunna utformas på bättre sätt av marknadens aktörer och mycket kan ju göras på flera olika sätt, men leda till samma resultat. Därför är jag positiv till ändringar i djurskyddslagen och att den i framtiden ser mer till målen än att vi ska följa detaljerade regler, säger hon.
Under den fortsatta dagens diskussionen tonade Helena ner sitt kategoriska uttalande något och menade att alla andra möjligheter ska tömmas ut först för att få samma villkor för svenskt griskött och import.
-Vi ska försöka att få t ex investeringsbidrag för nybyggnation, där merkostnaderna för byggnaderna neutraliseras. Det är ett av förslagen jag hoppas på. Det finns ju diskussion om att de mer långtgående svenska djurskyddsreglerna inte är formellt godkända av EU. Därmed kan det ju vara möjligt att det är EUs lagar som gäller redan nu. Utan några beslut.
-Jag känner till det här, sa Helena. Vår Lars-Erik Lundkvist har grävt djupt i de här frågorna. Men jag tror inte vi får några förändringar. Om frågan drivs till sin spets kommer nog Sverige och EU-kommissionen att hålla varandra om ryggen och ha samma åsikt.
-Men det är klart, blir det en domstol som ska avgöra och den ska läsa bokstäverna, då kan det bli spännande att se utgången, lade hon till.
De fortsatta föredragen och debatterna delade meningarna i två läger. De som förespråkade mildrade, eller annorlunda utformade regler, och de som höll hårt på att inte ändra något. De senare menade att djuren får det sämre och att Sverige säljer ut något som är en stor nationell tillgång på världsmarknaden, alltså vår världsunika etiska produktion. En del ville t o m höja kraven och sälja mer svenskt griskött på export.
I presentationen av de nu pågående försöken i ett antal stallar fram till jul, framställde man det som att "vi sänker ribban lite i den här änden och höjer i den andra". Då har vi inte ändrat något. Och därmed skulle det bli lättare att få opinionen (och riksdagsmännen) att svälja t ex lite mer fixerad sugga.
I huvudsak vägde nog debatten åt hållet att mildra djurskyddslagen något. Man ser ju statistiken, som visar att hälften av alla grisar vi äter redan föds upp enligt EUs regler och att de flesta länder (t ex Danmark, Tyskland, Holland) inte ens bryr sig om EU-reglerna. Svansklippning är sedan länge förbjudet i hela EU, men likväl svansklipps 98 % av antalet smågrisar. Av medicinska skäl!! Och EU agerar inte och vi själva äter köttet med god aptit, tack vare de röda lapparna. De svenska har ju blå med dekalen Svenskt Kött.
Givetvis är det i chark, färdigmat och i mat till barn, gamla och sjuka som det importerade köttet främst hamnar. Det bryr sig inte svenska myndigheter om. Svansklippt till alla gamla och sjuka! Varför ska vi då klaga på slappa EU-lagar när vi inte håller rent utanför vår egen dörr?!
Ska vi skrämma konsumenterna för danskarnas griskött, var en fråga det blev debatt kring. Ja, sa Naturvårdsverket, hur ska vi annars kunna visa skillnaderna. LRF var skeptiskt till skrämselreklam.
Skillnaderna är ännu större längre hemifrån. Alla som kommer hem från Indien har multiresistenta bakterier med sig hem. De har druckit kranvatten. Det är bättre att tvätta grönsaker i svenskt avloppsvatten, än i indiskt kranvatten. I varje fall om man hamnar på sjukhus och behöver antibiotika för någon elak bakterie.
Jag ställde i förra @-GRIS frågan vilket grispris efter tilläg leverantörer till KLS Ugglarp får. Svar: 14,10 kr med muntligt avtal. /LG 140314

PEDW har tagit livet av 5 milj smågrisar i USA
Kyligt väder i USA bidrar till att PEDW-viruset (eller PED (porcine epidemisk diarré),fortsätter breda ut sig. 5 milj smågrisar har dött. National Pork Board och andra organisationer har avsatt ytterligare en dryg miljard dollar till forskning för att hindra ytterligare spridning.
Viruset är inte farligt för människa, men uppmärksamheten kring dödligheten hos smågrisarna har ändå har ändå oroat konsumenterna.
Priset på griskött har ökat i USA med 30 % sedan nyår. (ISN)


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Marknaden är fortsatt ljum på griskött och import av griskött pressar den svenska marknaden. Media kring listeria påverkar naturligtvis även skinka och pålägg. Vi har dock fått beröm för saklig information kring listeria vilket känns bra.
Noteringen på slaktgris sänks med 0,40:-/kg till 13,35:-/kg. Noteringen på smågris sänks med 30:-/smg till 450:-/smg.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson:-Försäljningen är som tidigare. Vi märker inget av den kommande grillsäsongen ännu och har inte heller börjat producera grillprodukter.

Dalsjöfors Kött
Magnus Larsson: -Vi ser stigande priser i Tyskland och Danmark och hoppas att det kommer ge effekt på prisbilden av all import som rullar in i landet. Oförändrade priser i Dalsjöfors kommande vecka.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -

Dahlbergs Slakt
Michael Oldin: --Det börjar gå ut mer produkter nu, men det är som det brukar vara den här tiden när våren är på väg. Värsta perioden är över för i år.
-Det vi märker är också att fler handlare svenskmärker köttet eller säger att de stödjer svensk produktion och i storhushållen hör man en del debatt. Detta påverkar inte priset omedelbart, men kan förhoppningsvis göra det på sikt. Även debatten om danskarnas svansklippning ger eko.
-Vi närmar oss grillsäsongen och för diskussioner om karrén och gör blad om produkterna. Det vi ska hoppas på nu är värme och sol, särskilt på helgerna.

Erikssons Djurtransporter
Torbjörn Eriksson: -Det går fortfarande 6 bilar med slaktgrisar per vecka till Tyskland med 180 grisar per lass.
-Den stora prishöjningen i Tyskland var en överraskning även för de slakterier jag har kontakt med. Så stor att de dubbelkollade uppgifterna, att de var rätt publicerade. De tycker inte marknaden ändrats så radikalt sedan förra veckan.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: --Jag såg förra veckan den första gillen igång. Lukten av grillkol är bästa tecknet på att sommaren närmar sig. Det har varit bra väder i Finland, särskilt vid kusten. En tidig grillsäsong är särskilt välkommen i år och det ser bra ut hittills.
-Signalerna från kontinenten är också positiva med + 13 cent i Tyskland och 20 øre i Danmark. 13 cent ovanpå 2 cent förra veckan är en exceptionell höjning, särskilt när exporten till Ryssland är stängd. Men det visar hur snabbt marknaden kan ändra sig.
-Vi ska inte glömma att USA har stora problem med PEDW på smågrisar. Det är stora volymer griskött som dras undan marknaden och behöver fyllas upp från andra håll.
-Vi har haft en normal vecka i slakten och på marknaden.

Danish Crown
Det goda vädret i hela Europa ger ökad optimism på marknaden. Det är ännu för tidigt att säga att det är vår, men en bättre efterfrågan och fortsatt balanserat utbud ger en mer positiv stämning på den europeiska marknaden.
Vi upplever en bättre efterfrågan på alla detaljer. Detta smittar av sig på marknaden för bacon i England, där bacon likaså säljs bättre den här veckan.
På marknaderna i tredje land är det fortsatt fastlåst i Ryssland och det är oförändrad försäljning till Kina och Japan.

ISN, Tyskland
Ljus i sikte, nu ser vi en positiv trend
I början av slaktveckan ser vi en tilltagande positiv trend. Redan i slutet av förra veckan steg stämningen bland marknadens intressenter och priserna steg lite i några länder. Utbudet av slaktgrisar är i allmänhet lågt och möts med acceptabel efterfrågan. Dock är Ryssland fortsatt stängt, men försäljningen till Asien går mycket bra. Måttliga prishöjningar registreras i Tyskland, Belgien och Holland. I England steg priset så mycket som 5,3 cent.
Oförändrade priser blev det i Spanien, Danmark, Österrike och Irland. I Frankrike sjönk priset något. Spanjorerna ställer stort hopp till ett möte mellan det spanska lantbruksministeriet och ryska veterinärmyndigheten 14 mars. Om en öppning i exporten kan komma på tal mellan EU och Ryssland, är det enligt AgrarEurope de länder i EU som ligger längst bort från Polen där utbrottet av Afrikansk svinpest skedde. Dvs Belgien, Holland, Spanien, Italien och Danmark. Tyskland, sett ur rysk synvinkel, hör till länderna med högst risk.
I den polska buffertzon som upprättades efter upptäckten av svinpesten på vildsvinet, finns 400 000 slaktklara grisar som ingen vill befatta sig med. De har varit osäljbara i nu tre veckor. Nu har en lösning presenterats för dessa grisar, som innebär att de köps upp för privat lagring, där EU och Polen svarar för halva kostnaden var.
Trend för tyska marknaden: Den positiva atmosfären som startade förra veckan fortsätter. Endast små volymer levande grisar bjuds ut på inhemska marknaden. Transportörerna/uppköparna har svårt att hitta grisar att köra till slakterierna. Utöver detta närmar vi oss våren och väntad större efterfrågan på grillprodukter. De låga priserna har gjort att uppfödarna inte gjort sig någon brådska att få grisarna slaktklara. I stället förbereder man vårbruket. Detta gör att vi kan vänta att priserna stiger.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Djurböndernas cirkus fortsätter
För en vecka sedan hade Sveriges Djurbönder möte bakom lykta dörrar. Mötet slutade i fullständigt kaos. Den styrelse som valberedningen nominerat fick inte mötets förtroende. Följden blev att Espert som ville ta krafttag med föreningen hamnade utanför styrelsen och Karin Ceder hoppade av styrelsen dagen efter stämman. Idag har Sveriges Djurbönder inte ens en beslutsmässigt fungerande styrelse.
Detta är en stor skandal då det gäller så mycket kapital som Sveriges djurbönder ser gå upp i rök. Det är mycket anmärkningsvärt att styrelsen hittills inte förmått att genom sitt kapital och röstetal kunnat utöva sitt inflytande i HKScan. Kapitalet måste snarast arbeta på ett sätt som gör det möjligt att ge ägarna till Sveriges Djurbönder vettig valuta för sitt engagemang.
Svensk slakt har alltid lidit av att då det framkommit dugliga förtrondevalda så har dessa utmanövrerats av en samling mindre framsynta och ofta inkompetenta kollegor. Varför är det så? Man verkar vara rädd för förändringar. Förändringar som i andra branscher är nödvändiga för att vara kvar som företag.
Vi som tog ut våra pengar inför försäljningen av Swedish Meats är naturligtvis glada men beklagar samtidigt de som förlorat 2/3 av sitt insatskapital + ränta.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
-


Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Varför ett omsorgsprogram för svenska grisar?
Det som lyfts fram i media är att djuromsorgsprogrammet ska skydda smågrisarna. Det har varit väldigt tyst om de andra föreslagna åtgärderna; skydda suggor i samband med betäckning, sänka avvänjningsåldern, öka beläggningen i tillväxt – och slaktgrisboxar och ta bort gränsen för 400 grisar per stall. Eftersmaken av presentationen på Djurhälsovårdens konferens, är att man måste åtgärda de problem, som uppstår när man genom aveln kraftigt ökar kullstorleken.
Beställare av avelsmaterialet är Avelspoolen och Quality Genetics, som plockar gener från Danmark och Holland. Frågan är inte ny. Det finns ett klart samband mellan ökad kullstorlek och ökad spädgrisdödlighet. Därför dör 25 000 smågrisar per dag i dansk smågrisproduktion. Många uppfödare vill inte ha 16 grisar per kull, utan hellre 14 jämna grisar som överlever. Nu ska man åtgärda detta genom att använda s k skyddsgrindar de första dagarna efter grisning.
Men om smågrisarna dör av svält och inte av klämning, så har man inte löst problemet. Då tycker jag personligen att det känns mer motiverat att skydda lågrankade suggor i samband med betäckning och ta bort gränsen på 400 grisar per avdelning. Ökad beläggning känns som ett högriskprojekt.
När det gäller sänkt avvänjningsålder har jag förstått att de diande grisarna växer väldigt mycket fortare än när vi diksuterade detta på 90-talet. Jag har redan mött reaktioner, som ”ska man sätta suggorna i bur igen!” Precis som jag sa på konferensen, så är kommunikationen kring detta som en balansgång på slak lina. Och den stora utmaningen kvarstår. Hur ska man kunna utvärdera pilotstudien på ett trovärdigt sätt? Jordbruksverket har en grannlaga uppgift att hitta vetenskapliga kompetens.

Bloggar och kommentarer
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 12

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 12 v 11 v 10 v 9
Lövsta Kött snitt 88 15,00 15,00 15,00 17,00
Ginsten Slakteri 74,9-99,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Plus** 75-99,9 13,75 13,75 13,75 13,75
HKScan Agri *** 70-99,9 13,35 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 13,50 13,50 13,80 13,80
Dahlbergs 71-96,9 12,20 12,20 12,20 12,20
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,60 11,60 11,90 11,90
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 11,40 11,40 11,40 11,40
Scan - SLS grund 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
överst överst överst överst
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 12 v 11 v 10
12,03 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,20 10,00 10,00
22,12 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,87 20,87 20,87
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,56 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,31 1,31 1,31
14,56 Snellmans 80 – 105 euro 1,65 1,65 1,65
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
14 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,14 Tyskland 1,60 1,47 1,45 1,50 1,50
11 mar jämförbara**
16,73 England - 1,893 1,840 1,814 1,841
15,44 Italien - 1,747 1,772 1,772 1,823
14,07 Spanien - 1,594 1,594 1,592 1,594
13,05 Danmark - 1,477 1,477 1,504 1,531
12,91 Frankrike - 1,461 1,471 1,458 1,446
12,72 Irland - 1,440 1,440 1,440 1,497
13,41 Tjeckien - - 1,517 1,525 1,522
12,70 Österrike - 1,437 1,437 1,437 1,437
11,50 Polen - - - 1,301 1,397
12,51 Tyskland - 1,416 1,396 1,446 1,446
12,11 Belgien - 1,371 1,347 1,371 1,408
11,83 Holland - 1,339 1,329 1,377 1,377
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
5 mars
26 feb
19 feb
12 feb
Utbud
2680
2790
2040
2881
Sålda
2440
1720
2040
2515
Medelpris, euro
1,51
1,50
1,54
1,54
Lägst
1,49
1,49
1,52
1,52
Högst
1,53
1,50
1,55
1,55
Medelpris, skr
13,33
13,36
13,50
13,50

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,70 kr, galtar 5,70 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 12 v 11 v 10 v 9
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,70 8,00 7,80 8,60
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 8,50 8,50 9,00
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 6,00 6,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,70 5,00 4,80 6,00
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 12 v 11 v 10
8,61
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,00 7,00
12,79
Nortura Fri vikta nkr 12,07 12,07 12,07
Finland
8,21
Snellmans Fri vikt, E euro 0,93 0,93 0,93
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,79
Österbottens Fri vikt, E euro 0,43 0,43 0,43
Tyskland
9,72
ZNVG 56 % euro 1,10 1,10 1,08
Galtar
7,43
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,00 6,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Pund
10,56
10,75
10,85
10,87
10,68
10,64
10,70
Dollar 6,39 6,43 6,51 6,51 6,43 6,53 6,48
Euro 8,84 8,83 8,91 8,96 8,77 8,84 8,81
Dansk 1,18 1,18 1,19 1,20 1,17 1,18 1,18
Norsk 1,07 1,07 1,07 1,07 1,05 1,04 1,04
Yen 6,18 6,26 6,37 6,40 6,30 6,44 6,32
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,00 18,00 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 17,50 - - 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 455 455 455 455
HKScan Agri
Plus 30 kg 450 480 480 480
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri överst överst balans balans
Dalsjöfors Kött - - - -
Dahlbergs Slakteri balans balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
250
Basis 7 kg 212 206 204 210 216
420
Basis 30 kg 365 357 354 363 371
256
SPF+Myc 7 kg 217 211 209 215 221
436
SPF+Myc 30 kg 370 362 359 368 376
260
SPF 7 kg 221 215 213 219 225
441
SPF 30 kg 374 366 363 372 380
872
Økologi 30 kg 739 733 715 721 711
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
699
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
609
Klass S40, 30 kg* 69 69 69 69 69
Tyskland
503
ZNVG 28 kg - 57 57 60 60
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.