@-GRIS 21 mars 2014
Senaste uppdatering gjord 21 mars 23,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

MELLANGÅRDS-
AVTAL
Slaktgrisproducent sökes för mellangårdsavtal i Skåne, Blekinge eller södra Halland. Slaktgrisleverans till KLS Ugglarps.
Vi producererar ca 200 smågrisar per vecka, strax
utanför Hässleholm.
För mer info:
Frederik Nilsson
070-325 65 50 , frederik.nilsson@swipnet.se

Senaste nytt om marknaden och priser
Putin-andan inom slakten fortsätter v 13
Ingen kan lita på avtalen. Skriver du ett avtal, så går slakteriet runt det. Den som säger en sak, gör i nästa drag något annat. Putins anda vilar även över den svenska slakten.
KLS Ugglarps höjer priset på slaktgrisar i noteringen Topp med 50 öre v 13. Men inte i Grund, som många kontrakt är grundade på. Bl a 85 000 grisar i Skaraborg inom förhandlingsgruppen Skaraborgsgrisen. KLS Ugglarps har f ö sagt upp avtalet med gruppen.
Att priset inte höjdes för Grund, innebär att praktiskt taget hela den merbetalning Skaraborgsgruppen fick har gått upp i rök från nästa vecka. Vad som är meningen med den ökade skillnaden mellan Topp och Grund på ytterligare 50 öre har inte gått att få klarhet i. Ingen vill svara på frågor. Och grisarna är precis samma. Här är utvecklingen av skillnaden mellan Topp och Grund:
V 40 2010 var skillnaden 70 öre,
V 41 2010 var skillnaden 90 öre
V 40 2011 var skillnaden 1,30 kr
V 10 2012 var skillnaden 1,70 kr
V 13 2014 blir skillnaden 2,40 kr
Varningsklockan ringer bara värre och värre.
Från början fick skaraborgarna 3 kr i merpris över Grund. Kvar ska i så fall vara 60 öre, som inte är mer än de prestationstillägg som alla får. Ingen vill dock uttala sig, eftersom man har nya förhandlingar framför sig. Det kan finnas detaljfel i beräkningen och den stora ryktesfloran får påspädning. (Priset kan vara lägre idag).
Att urholka avtalen på det här sättet med två prisskalor är ett klassiskt trix, som man tycker borde vara omöjligt i vår upplysta tid 2014. Men så är det inte. Bönder är till för att luras. Så har det alltid varit.
Jag får ofta samtal från uppfödare som inte får kontrakten och avräkningen att stämma. Två den här veckan.
-Jag är så trött på att jaga fram de pengar vi har skriftligt på att jag ska ha, sa en. Att skylla på att man missat lägga in rätt pris i datorn är dålig förklaring.
-Hela grisbranschen är tragisk, genomrutten, säger Stellan Ericsson, Lidgris. Slaktarna borde skämmas. Hur länge kan slakterierna hålla på att behandla sina leverantörer så olika, En gris med Grund-notering är lika mycket värd som en Topp.
-Så klart att jag ska ta upp förhandlingar med KLS Ugglarps om nästa veckas uteblivna höjning av Grund-priset, säger han. Men jag har ju annat att göra här hemma på gården än att träta om priserna. Det är inte det här vi hade tänkt oss när vi skrev avtal.
Tyska grispriset sjunker med 5 cent v 13. 13 cents höjning var för bra för att vara sant och det var endast sant en vecka. Sedan kom rekylen, vilket är vanligt.
Danska grispriset fortsätter stiga, nästa vecka med 20 øre. Rapporten över försäljningen är också positiv. Nu börjar även grillsäsongen söderut.
Finska Snellmans sänker grispriset 5 cent och hänvisar till sänkningar i Finland.
Lövsta Kött sänkte priset på slaktgrisar 2 kr v 10 till 15 kr. Det var väntat. 15 kr är lite svårt att jämföra med andra slakterier pga att slaktvikterna är lägre. Lövsta Kötts pris är annars fortfarande det högsta i landet.
Det finns fortfarande Scan-leverantörer som har gamla avtal löpande på 17,50 kr. Men i maj är de slut, enligt uppgift idag.
Envirologic, som tillverkar och säljer tvättrobotar, har introducerats på Börsens AktieTorg. Det är inte så många grisrelaterade företag på Börsen.
Enligt årets lantbruksbarometer finns det en svag positiv trend inom lantbruket, men de flesta lantbrukare tycker lönsamheten är dålig. I lönsamhetsindexet är alla grenar positiva våren 2014, utom för gris, som pekar svagt nedåt. Grisföretagarna är de lantbrukare som planerar flest investeringar, men endast 4 proc i stallar.
Kumla har fått rondellgrisar. Många. 20 ton lade sig över en rondell i veckan när ett kylsläp välte.
/LG 140321


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Marknaden är fortsatt ljum på griskött och import av griskött pressar den svenska marknaden. Årets grillnyheter lanseras inom kort.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Veckan har varit som beräknat. Det händer inte mycket. Beställningar inför påsken kommer vanligtvis ofta precis innan påskhelgen.

Dalsjöfors Kött
Magnus Larsson: -Markanden är relativt oförändrad från föregående vecka. Inga noteringsförändringar.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Veckan har varit lika rörig som vanligt. Priserna är helt ut led.
-Det blir inte bättre av att läsa Lantbruksbarometern. Mjölken går bra, men det står också att det är strålande tider för köttet. Det fattar jag inte.

Dahlbergs Slakt
Michael Oldin: -

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka. Slakten är i balans och vi har ett litet underskott på smågrisar.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Vi är tvungna att anpassa våra priser till den kraftigt sänkta prisnivån i Finland. Smågrisarnas grundpris sjönk till 67 € redan från början av mars (Jag glömde meddela).
Smågrispriset sjunker ytterligare med 3 €/st till 64 € fr o m 30 mars 2014.
Gödsvinens grundpris sjunker med 5 c/kg v 13. Denna sänkning meddelades producenterna redan i mitten av januari.
Nu är vi tvungna att sänka med ytterligare 5 c/kg fr o m 30 mars 2014.

Danish Crown
Den positiva stämningen på de europeiska marknaderna fortsätter. Det är god efterfrågan och därmed fin balans mellan utbud och efterfrågan.
Vi har fin efterfrågan på både framändar, skinka och kotlett till Europa och det är likaså god efterfrågan på backs till den engelska baconmarknaden.
På marknaderna i tredje land är avsättningen oförändrad, med god försäljning till Japan och en volymmässigt fin försäljning till Kina. Ryssland är dessvärre fortsatt stängt.

ISN, Tyskland
-

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Vad har bonden på matbordet?
Det är inne att diskutera mat och matkvaliteter i såväl TV radio och press. Som informationen är så tycker jag att den är saklig och visar på klar skillnad på svenskproducerat kontra import. Vi behöver mer konsumentinformation och att även alla våra politiker kan uppfatta budskapet.
Vi bönder tycker naturligtvis att det är självklart att vi äter svenskproducerat i huvudsak. Emellertid så är det lite si och så med vad som står på böndernas matbord. Jag vet åtskilliga, framförallt spannmålsbönder, som struntar i vilket ursprung och produktionsmetoder deras mat har. Djurbönderna har större medvetenhet. Spannmålsbönderna vill att djurbönderna ska köpa deras spannmål till sin animalieproduktion. Detta är en typ av dubbelmoral som känns otillfredsställande. Varje bonde bör gå före som ett gott exempel och tro på sin egen bransch och dessutom fungera som en ambassadör för oss alla mot bekanta och politiker.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Blandat, närodlat och närsynt
"Blandat", svarade den gamla damen i kyrkan som svar på min fråga om hur hon mådde. Blandat – en del vin men resten vatten – blir också det bestående intrycket av de senaste veckornas djurskydds- och matdebatt i olika medier. Här nedan några exempel:
Men först efterlyser jag en person som "på bästa sändningstid" med kraft och auktoritet kan påpeka det helt självklara att huvudsyftet med husdjursskötsel faktiskt är att producera nyttig mat för vanligt folk, i form av välsmakande griskött, mjölk, ägg, osv till överkomliga butikspriser. För detta behövs kunniga bönder, lönsamma och uthålliga gårdar, friska djur, ärliga och ansvarskännande mellanled, såsom handel, m m. Om detta vore klart hos alla som känner sig manade att yttra sig i matfrågan, skulle vi slippa allt det okunniga brus som nu når våra gamla öron. I det komplicerade system där maten tas fram måste det kompromissas. Inget led kan styvnackat driva sin hjärtefråga in absurdum.
Den som kräver socialt ansvar av handeln och pratar högröstat om djurvälfärd, kan inte gärna föraktfullt avfärda omtanken om bonden. Och den som förstått innebörden i en uthållig köttproduktion måste acceptera den kostnad som en tillfällig svacka i efterfrågan på kött kan orsaka, osv.
Räddningen för skånskt jordbruk, har jag de senaste veckorna upprepade gånger läst i Sydsvenskan, är "att sluta låsa fast suggor", samt att snarast övergå till ekologisk odling, nära konsumenten.
Detta förordades bl a (6/3) av 12 kommunala sydskånska centerpartister. Bra – bara man förstår vilken tid en sådan omställning måste ta och vilka övriga konsekvenser den skulle få. Ännu bättre hade det varit om man fått ett dussin representanter för andra större partier att skriva under förslaget. Mat är nämligen politik, som det står på ett annat ställe i tidningen och det måste till samverkan och en livsmedelspolitisk strategi och inte partipolitiskt käbbel om något väsentligt ska hända.
Ställer inte skånskt jordbruk om till ekologisk närproduktion, skriver 11/3 ett kommunalråd i Malmö (ansvarig för stadsekologi, konsumentfrågor och utveckling) så måste staden i framtiden odla EGEN ekologisk, närproducerad mat! Han utvecklar inte närmare hur detta ska ske, men en möjlighet skulle väl t ex kunna vara att engagera de arbetslösa i Rosengård och andra stadsdelar. Utrustade med hackor och spadar skulle dessa kunna odla upp några av stadens gröna parker.
I vår matdebatt med en blandning av många skilda intressen, är det lätt att se paralleller till EUs och FNs bekymmer med Krim-frågan.
Är lösningen hårda tag a la Putin eller mer av Ban Ki-moons diplomati?

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Skenbar livsmedelstrygghet – vi agerar i strid med generationsmålet
Generationsmålet, som beslutats i riksdagen, innebär att vi inte ska flytta vår miljöpåverkan över landets gränser genom import. Sveriges utsläpp av växthusgaser har ökat med 15 – 20 %, genom vår ökade konsumtion av importvaror och inte som Moderaterna hävdar minskat med 20 % om man bara tittar på inhemsk produktion.
Sverige saknar en strategi för trygg livsmedelsförsörjning och är det mest importberoende landet i EU. Vi kan lita på att framtiden är mer osäker än någonsin. Vi vet inte vad klimatförändringarna för med sig och den globala handeln bygger på 5 -7 dominerande länder. Vi kan inte lita på att handeln är stabil. Det kan vara slut på eran av låga livsmedelspriser. Svensk åkermark kan vara ett jätteviktigt kapital.
En viktig del av hållbarheten är närhet mellan producent och konsument. Livsmedel och jordbruk har andra värden än konkurrenskraft (en känga till Centern). Men vi har utmanande klyftor i samhället – urbaniseringen, citat: ”Vi slipper beroendet av landsbygden”.

Blogga du också!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 13

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 13 v 12 v 11 v 10
Lövsta Kött snitt 88 15,00 15,00 15,00 15,00
Ginsten Slakteri 74,9-99,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Plus** 75-99,9 13,75 13,75 13,75 13,75
HKScan Agri *** 70-99,9 13,35 13,35 13,75 13,75
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,00 13,50 13,50 13,80
Dahlbergs 71-96,9 - 12,20 12,20 12,20
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,60 11,60 11,60 11,90
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 11,40 11,40 11,40 11,40
Scan - SLS grund 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
överst överst överst överst
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 13 v 12 v 11
12,27 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,40 10,20 10,00
22,12 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,87 20,87 20,87
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,60 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,31 1,31 1,31
14,17 Snellmans 80 – 105 euro 1,60 1,65 1,65
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
21 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,77 Tyskland 1,55 1,60 1,47 1,45 1,50
11 mar jämförbara**
16,73 England - - 1,893 1,840 1,814
15,44 Italien - - 1,747 1,772 1,772
14,07 Spanien - - 1,594 1,594 1,592
13,05 Danmark - - 1,477 1,477 1,504
12,91 Frankrike - - 1,461 1,471 1,458
12,72 Irland - - 1,440 1,440 1,440
13,41 Tjeckien - - - 1,517 1,525
12,70 Österrike - - 1,437 1,437 1,437
11,50 Polen - - - - 1,301
12,51 Tyskland - - 1,416 1,396 1,446
12,11 Belgien - - 1,371 1,347 1,371
11,83 Holland - - 1,339 1,329 1,377
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
19 mars
5 mars
26 feb
19 feb
Utbud
2580
2680
2790
2040
Sålda
2120
2440
1720
2040
Medelpris, euro
1,59
1,51
1,50
1,54
Lägst
1,58
1,49
1,49
1,52
Högst
1,60
1,53
1,50
1,55
Medelpris, skr
14,08
13,33
13,36
13,50

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,70 kr, galtar 5,70 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 13 v 12 v 11 v 10
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,70 8,70 8,00 7,80
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 8,50 8,50
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 6,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 5,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,70 5,70 5,00 4,80
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 13 v 12 v 11
8,85
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,30 7,00
12,79
Nortura Fri vikta nkr 12,07 12,07 12,07
Finland
8,23
Snellmans Fri vikt, E euro 0,93 0,93 0,93
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,80
Österbottens Fri vikt, E euro 0,43 0,43 0,43
Tyskland
10,45
ZNVG 56 % euro 1,18 1,18 1,10
Galtar
7,67
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,30 6,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6
Pund
10,59
10,56
10,75
10,85
10,87
10,68
10,64
Dollar 6,40 6,39 6,43 6,51 6,51 6,43 6,53
Euro 8,86 8,84 8,83 8,91 8,96 8,77 8,84
Dansk 1,18 1,18 1,18 1,19 1,20 1,17 1,18
Norsk 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07 1,05 1,04
Yen 6,25 6,18 6,26 6,37 6,40 6,30 6,44
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 13 v 12 v 11 v 10
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 18,00 18,00 18,00 19,50
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 16,75 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 17,50 17,50 - -
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 455 455 455 455
HKScan Agri
Plus 30 kg 450 450 480 480
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri balans överst överst balans
Dalsjöfors Kött - - - -
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
257
Basis 7 kg 218 212 206 204 210
441
Basis 30 kg 374 365 357 354 363
263
SPF+Myc 7 kg 223 217 211 209 215
447
SPF+Myc 30 kg 379 370 362 359 368
267
SPF 7 kg 227 221 215 213 219
451
SPF 30 kg 383 374 366 363 372
879
Økologi 30 kg 745 739 733 715 721
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
699
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
593
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 67 69
Tyskland
522
ZNVG 28 kg - 59 57 57 60
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.