@-GRIS 28 mars 2014
Senaste uppdatering gjord 28 mars 23,50
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

MELLANGÅRDS-
AVTAL
Slaktgrisproducent sökes för mellangårdsavtal i Skåne, Blekinge eller södra Halland. Slaktgrisleverans till KLS Ugglarps.
Vi producererar ca 200 smågrisar per vecka, strax
utanför Hässleholm.
För mer info:
Frederik Nilsson
070-325 65 50 , frederik.nilsson@swipnet.se

Senaste nytt om marknaden och priser
Grillproduktionen drar igång
Ett par vackra vårdagar och handlarna blev som tokiga, sa en slaktare idag! Hela vårvintern har slakterierna klagat på den lugna marknaden för griskött, men när det plötsligt blev vårvärme ett par dagar, då ringde handlarna och frågade efter grillkött. Det har inte varit stor orderingång tidigare. I Tyskland gick priset upp med 13 cent v 12 och även där var det en vacker helg som bidrog till prishöjningen. Senaste höjningen av den storleken var efter dioxinskandalen 2011. Vi är således väldigt beroende av vädret för bra grispriser.
V 14 är det inga prisändringar i Tyskland, Danmark och Sverige. I Finland fortsätter priserna nedåt hos Snellmans.
Efter de varma vårdagarna i Tyskland har vädret varit sämre igen. Men av internetauktionen kan vi se att höjda priser väntas. Priset gick upp 4 cent i veckan och hela utbudet såldes.
Det är fortsatt stängt för export till Ryssland, men särskilt i Spanien har man förväntningar på att kunna öppna exporten, sedan några ryska veterinärer besökt landet. Men ännu syns det inget av ryssbesöket i orderböckerna. Det verkar också som om övriga EU-länder är måttligt förtjusta i de separata förhandlingar som bl a Spanien försöker. EU vill ha en total öppning för export från alla länder.
Om vi bara får rysslandsproblemet ur världen, ser EUs grismarknad riktigt bra ut i år, skriver danska tidningar. Slakten i EU kvartal 1 ligger under fjolårets nivå samma tid. Danmark, Tyskland, Holland och Frankrike svarar för nära 50 % av EUs totala slakt och under årets första 10 veckor är slakten i dessa fyra länder 2 % lägre än samma period i fjol. Decemberräkningen av grisantalet i EU ligger 0,6 % under och dräktiga suggor ligger 2,6 % lägre än för ett år sedan. Exporten till fjärran östern är stabil. Konkurrensen från USA är lägre pga PEDV hos smågrisar och amerikanska grispriset stiger. I både Kina och Sydkorea rapporteras nya utbrott av fågelinfluensa, vilket gynnar grisnäringen. Våren ser också ut att komma något tidigare än normalt i Europa.
Smolket i glädjebägaren är att Ryssland försöker kompensera den bortfallna importen av griskött från Europa med att köpa mer griskött i Brasilien. Dessa kontakter svetsas ihop än mer när väst talar om handelssanktioner mot Ryssland. Ryssland köper redan en hel del griskött från Brasilen och de ökade volymerna kan fortsätta även om import från EU kommer igång. Dock har priset på griskött i Ryssland stiget pga minskad tillgång. De ryska grispriserna låg i januari på ca 75 rubler per kg och är nu uppe i 85 - 90 per kg levande vikt. 67 % av allt kött som konsumeras i Moskva är importerat, varav Brasilien svarar för 20 %. Ryssland undersöker även import från Kina.
Här hemma ser vi öppningar i leveranserna av svenska livsmedel till kommunerna och landstingen. Ica vill diskutera ökade inköp av svenskt griskött. Svenskt Kött ska dra igång en stor butikskampanj i maj. /LG 140328


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Marknaden är fortsatt ljum på griskött och import av griskött pressar den svenska marknaden. Årets grillnyheter lanseras inom kort. Påsken och dess efterfrågan ger ljusning på vissa produkter..

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden är som tidigare, det händer inte mycket. Vi börjar planera för grillsortimentet, men är inte igång ännu.

Dalsjöfors Kött
Magnus Larsson: -Tyvärr är anmälan så hög att vi tvingas fortsätta med export av grisar till Tyskland några veckor till.
-Alla grispriser är oförändrade.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Vi är snart ikapp med slakten. Vi har skickat ett lass slaktgrisar till Tyskland och skickar ett lass till nästa vecka, nu när tyska priset gått upp. Men det är mest för att se hur utfallet blir av att exportera. Det är bra att kunna skicka överviktiga grisar, annars är det väl ingen bra affär.
-Svenska marknaden är fortfarande väldigt trög. Men nu hoppas vi på fint vårväder, då blir det fart på handeln. Vi har vackert väder och solen skiner just nu och handlarna har blivit som tokiga på att beställa griskött. Däremot inte nöt, vad det kan bero på.
-Vi sänker priset på smågrisar med 1 kr, beroende på att vi fått överskott. Övriga priser är oförändrade.

Dahlbergs Slakt
Michael Oldin: -Det varmare vädret gör att det börjar dra i grillprodukterna och nästa vecka ska en del ut till handeln. Det märks att våren är på gång.
-Slaktkön minskar, men nu kommer snart en rad med 4-dagarsveckor (påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärd och 6 juni) som riskerar att bygga upp kö igen. 225 grisar försvann ur kön pga en olycka i en rondell när en lastbil välte.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -

Danish Crown
De europeiska marknaderna är stabila, men med en god efterfrågan. Påsken börjar att påverka försäljningen och på alla marknader rapporteras om god efterfrågan till stabila priser. På baconmarknaden i England är kontrakten för april ingångna till en lätt stigande prisnivå. På marknaderna i tredje land är det fortsatt stängt i Ryssland, medan det är oförändrad försäljning till Kina.
Det är god efterfrågan från den japanska marknaden, men den låga kursen på yen påverkar de priser vi hämtar hem negativt.

ISN, Tyskland
Olika pristrender inom EU, Spanien förskjuter USA
Priserna i EUs länder visar en oenhetlig tendens. Priserna är under press i centrala Europa, men i andra länder höjs priserna.
Det tyska priset tar ledningen igen, men i negativ riktning. Några tyska slakterier satte ner priserna i onsdags förra veckan till 1,55 €, efter den oväntat stora höjningen med 13 cent. Priset sänktes på fredagen med 5 cent. De holländska, belgiska och österrikiska priserna gick också på reträtt.
Höjningen med 13 cent var verkligen stor, historiskt sett. Vi får gå tillbaka till 2011 och kölvattnet efter dioxinkrisen för att hitta en lika stor höjning. En bidragande orsak till höjningen var ett vackert väder under helgen, som satte igång efterfrågan på grillkött.
Frankrike och Danmark fortsatte dock prishöjningarna från senaste veckan och skickade Tyskland nedåt från en andraplats till en fjärdeplats i gruppen med de flesta grisarna i Europa. Även i Spanien kunde priset stiga igen. Å ena sidan är spanjorerna frustrerade över att det inte omedelbart gått att få ett avtal med ryssarna som tar bort förbudet av import till Ryssland. Det var efter besöket av de ryska veterinärerna som optimismen byggdes upp.
Å andra sidan möter Spanien hård konkurrens från USA på de asiatiska marknaderna. I USA har utbredningen av PEDV-viruset, som orsakar diarré hos smågrisar, gjort att svinbeståndet sjunkit, med följd av att priserna stigit. Därmed har vi sett hur strömmarna av råvaror ändrat sig, sedan den ryska marknaden stängdes för griskött från EU.
Trend på tyska marknaden: Marknaden beskrivs av marknadsförarna som väl balanserad. Utbjudna volymer säljs smidigt och det torde gå att sälja ännu fler grisar. Det väntas därför som lägst bli oförändrade priser.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Göran Holm, var är du?
Göran Holm har nu varit chef för HK Scan i Sverige i drygt ett år. Han kanske är som Jesus, alla pratar om honom men ingen har sett honom. En synnerligen turbulent tid för leverantörerna har helt hanterats av HK Scan Agri och det verkar som att Göran inte fattat vad dessa chefer har ställt till med. Göran har vid ett kort inslag på TV haft en för leveratörerna intetsägande kommentar.
Samma sak har det varit då Scan har figurerat med listeria i smörgåsmat. Göran gör som strutsen; Kör huvudet i sanden.
Det som Göran däremot har gjort, det är att byta namn på ett antal företag inom koncernen. Som exempel kan nämnas att SLS har bytt till HK Scan Agri, vad det nu skall tjäna till då Göran egentligen borde ha bytt ut Torbjörn Lithell och Krister Svensson.
Nej Göran, gör som koncernchefer i andra välkända bolag i Sverige, träd fram!! Du är väl inte feg?

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Övergödda grisar och översvämmande gödselbehållare

Hårt prövade svenska producenter med färdiggödda grisar som slakteriet vägrar ta emot har tydligen, enligt Financial Times (FT), olycksbröder med snarlika problem i andra EU-länder. Det är naturligtvis en ringa tröst, men belyser ytterligare den tuffa och oberäkneliga verklighet den första länken i livsmedelskedjan tvingas acceptera i dagens Europa. Den 19 mars beskriver FT på sin första sida ingående med text och flödesscheman hur spanska besparingsprogram inom sektorn för förnyelsebar energi nu hotar tvinga mängder av landets större besättningar att upphöra med svinuppfödning.
I åratal har den flytgödsel man inte haft spridningsareal till, kunnat köras till ett trettiotal statssubventionerade, naturgasdrivna elverk, där gödseln med billig överskotts-el torkats till pellets, som återgått som gödning till jordbruket. Nu i den allmänna ekonomiska krisen upphör det statliga stödet och kraftverken tar inte emot någon gödsel. Gödselbehållarna ute på gårdarna fylls och tömningsalternativ inom rimliga avstånd saknas. I första hand beräknas drygt 4000 gårdar med ca 15 proc av Spaniens svinproduktion drabbas.
En intervjuad uppfödare med fulla gödselbehållare säger att han snart i protest tvingas göra "något olagligt" för att väcka dem som är ansvariga för avtalsbrottet. Lagbrott har en av hans kolleger redan gjort. Gödselspridning i "det offentliga rummet" är ett exempel på hårda tag som bönder söderut med viss framgång prövat vid tidigare förhandlingar med överheten både i centrala Bryssel och i några franska städer. I det spanska fallet tömde jordbrukaren 6000 liter flytgödsel i den närbelägna stadens springbrunn, varefter ett hundratal jublande åskådare blev duschade. Jublande (cheering) står det faktiskt i FT, vilket måste betyda att det var folk som stödde protesten.
För uppfödarnas, grisarnas och miljöns skull hoppas vi att det spanska gödselproblemet snarast får en samförståndslösning.
Hur går det förresten med stödet till våra svenska biogasproducenter? Här ska ju överheten i Bryssel också bestämma.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Allas ansvar
Allas ansvar för mindre och ”bättre” köttkonsumtion måste givetvis omfatta alla – även oss som konsumenter. ”Att minska köttkonsumtionen – allas ansvar” var rubriken på den debattartikel som ett antal konsument, miljö – och djurskyddsorganisationer publicerade i Svenska Dagbladet den 11 februari. Uppmaningen som riktades mot ett antal aktörer i livsmedelskedjan, handeln, besöksnäringen, livsmedelsföretagen (LI), SKL och LRF, måste också gälla avsändarna, vilket också mycket riktigt påpekades av LI. Vi ska inte bryta mot det politiska målet att exportera vår klimat- och miljöpåverkan eller för den delen inte heller medverka till högre antibiotikaförbrukning till djur genom importerat kött. Sverige saknar en strategi för trygg livsmedelsförsörjning och är det mest importberoende landet i EU. Många konsumentstudier visar att svenska konsumenter vill köpa svenska livsmedel. Som Johan Rockström sa i veckan: Närheten mellan producent och konsument är en del av resiliensen, motståndskraften mot negativa förändringar.
Den svenska grisköttproduktionen backar dramatiskt. Slakterier läggs ned. Nu fem över tolv, satsas på en rejäl kampanj för att ge konsumenterna information, varför man ska välja svensk fläskfilé i stället för dansk – eller kanske avstå?
Att det är hög tid, har väl framgått av mina tidigare bloggar. Man bör också leta efter svenskmärkta charkuterier, eftersom 70 % av grisen försvinner in i korv och annan chark. Men mitt budskap är allvarligare än så. Det handlar om att ta ansvar för en hållbar livsmedelsförsörjning. Detta gäller inte bara kött, utan alla livsmedel. Kan man bara ställa sig på sidan och titta på. Naturskyddsföreningen driver att Sverige ska ha ett aktivt jordbruk i hela landet. Konsumentföreningen Stockholm trycker på Coop och säger tydligt, ursprungsmärk, välj ekologiskt eller svenskt. Föreningen Vi Konsumenter har i sin rapport från workshoppen i november 2011 tydliggjort mervärden för svenskt kött. Medveten Konsumtion stöder närproducerat och ekologiskt. Nu senast får vi stöd av Blå Stjärnan och Veterinärförbundet i en debattartikel i Sydsvenskan. Kan man hävda att det är producenterna, som har ansvaret att kommunicera och informera, som Sveriges Konsumenter framför? Det handlar om att svenska konsumenter ska ha tillgång till de livsmedel, som man faktiskt säger att man vill ha. Vill man inte gynna en hållbar livsmedelskonsumtion? Som konsument är jag allvarligt oroad och det borde också Sveriges Konsumenter vara.

Blogga du också!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 14

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 14 v 13 v 12 v 11
Lövsta Kött snitt 88 15,00 15,00 15,00 15,00
Ginsten Slakteri 74,9-99,9 14,00 14,00 14,00 14,00
Skövde Plus** 75-99,9 13,75 13,75 13,75 13,75
HKScan Agri *** 70-99,9 13,35 13,35 13,35 13,75
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,00 14,00 13,50 13,50
Dahlbergs 71-96,9 12,20 12,20 12,20 12,20
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,60 11,60 11,60 11,60
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 11,40 11,40 11,40 11,40
Scan - SLS grund 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
överst överst överst överst
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 14 v 13 v 12
12,37 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,40 10,40 10,20
22,12 Nortura 67,1–90,0a nkr 20,87 20,87 20,87
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,65 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,31 1,31
13,79 Snellmans 80 – 105 euro 1,55 1,60 1,65
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
28 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,79 Tyskland 1,55 1,55 1,60 1,47 1,45
25 mar jämförbara**
17,10 England - 1,922 1,909 1,893 1,840
16,05 Italien - 1,804 1,791 1,747 1,772
14,74 Spanien - 1,657 1594 1,594 1,594
13,99 Frankrike - 1,573 1,513 1,461 1,471
13,62 Danmark - 1,531 1,504 1,477 1,477
13,19 Tjeckien - - 1,483 1,494 1,517
13,34 Österrike - 1,499 1,530 1,437 1,437
12,57 Polen - - - 1,413 1,355
12,31 Tyskland - 1,496 1,546 1,416 1,396
12,97 Belgien - 1,458 1,495 1,371 1,347
12,81 Irland - 1,440 1,440 1,440 1,440
12,67 Holland - 1,424 1,462 1,339 1,329
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
26 mars
19 mars
5 mars
26 feb
Utbud
2843
2580
2680
2790
Sålda
2843
2120
2440
1720
Medelpris, euro
1,63
1,59
1,51
1,50
Lägst
1,61
1,58
1,49
1,49
Högst
1,64
1,60
1,53
1,50
Medelpris, skr
14,50
14,08
13,33
13,36

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,70 kr, galtar 5,70 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 14 v 13 v 12 v 11
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,70 8,70 8,70 8,00
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 8,50
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 5,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,70 5,70 5,70 5,00
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 14 v 13 v 12
8,82
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,50 7,50 7,30
12,79
Nortura Fri vikta nkr 12,07 12,07 12,07
Finland
7,83
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,93 0,93
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,82
Österbottens Fri vikt, E euro - 0,43 0,43
Tyskland
10,76
ZNVG 56 % euro 1,21 1,18 1,18
Galtar
7,73
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,50 6,50 6,30
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8 v 7
Pund
10,71
10,59
10,56
10,75
10,85
10,87
10,68
Dollar 6,47 6,40 6,39 6,43 6,51 6,51 6,43
Euro 8,90 8,86 8,84 8,83 8,91 8,96 8,77
Dansk 1,19 1,18 1,18 1,18 1,19 1,20 1,17
Norsk 1,06 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07 1,05
Yen 6,33 6,25 6,18 6,26 6,37 6,40 6,30
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 14 v 13 v 12 v 11
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 17,00 18,00 18,00 18,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 16,75 16,75
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 17,50 17,50 17,50 -
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 455 455 455 455
HKScan Agri
Plus 30 kg 450 450 450 480
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri överst balans överst överst
Dalsjöfors Kött - - - -
Dahlbergs Slakteri balans - balans balans
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
258
Basis 7 kg 217 218 212 206 204
445
Basis 30 kg 374 374 365 357 354
264
SPF+Myc 7 kg 222 223 217 211 209
451
SPF+Myc 30 kg 379 379 370 362 359
268
SPF 7 kg 226 227 221 215 213
455
SPF 30 kg 383 383 374 366 363
886
Økologi 30 kg 745 745 739 733 715
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
699
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
569
Klass S40, 30 kg* 64 67 67 67 67
Tyskland
525
ZNVG 28 kg - 59 59 57 57
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.