@-GRIS 5 juni 2014
Senaste uppdatering gjord 6 juni 10,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

MELLANGÅRDS-
AVTAL
Slaktgrisproducent sökes för mellangårdsavtal i Skåne, Blekinge eller södra Halland. Slaktgrisleverans till KLS Ugglarps.
Vi producererar ca 200 smågrisar per vecka, strax
utanför Hässleholm.
För mer info:
Frederik Nilsson
070-325 65 50 ,
frederik.nilsson@swipnet.se

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
443030@telia.com
070-4955578

Senaste nytt om marknaden och priser
KLS Ugglarps höjer 20 öre till 14,40 kr v 24
Tyskland höjer 3 cent v 24, medan Danish Crown har oförändrat grispris. KLS Ugglarps höjer 20 öre till 14,40 kr. Två slakterier sätter priset på måndag och i varje fall vid ena slakteriet kan förseningen till måndag bero på tanken att försöka höja.
Det är således positiva tongångar på marknaden, även om slaktkön fortfarande trycker hos en del.
Positiva tongångar var det också vid Sveriges Grisföretagares årsstämma i Uddevalla, efter en dyster tid då det inte enbart är priset som är dåligt, utan för en del t o m möjligheten att få ett kontrakt.
-Jag har aldrig varit med om något liknande, sa Ingemar Olsson, när han öppnade stämman. Priserna har varit dåliga förr, men alla har fått leverera.
Det är inga bra priser ännu, men till den positiva situationen hör att alla både i och utanför näringen för en gång skull drar åt samma håll. Uppfödare, slakterier, handeln, myndigheterna, politikerna inte minst, och t o m de som säljer till storkök och kommuner och landsting vill vara med på tåget, i någon mån. De enda som inte agerat så nära mina öron så jag uppfattat det, är charkindustrin. Ingen har som en del Ica-handlare ställt sig upp och sagt: I fortsättningen övergår jag till endast svenskt. Om även de många där säger att de vill sätta Svenskt Kött-dekalen på förpackningarna, då blir det riktigt bra.
-Nu eller aldrig, sa många vid stämman. Får vi inte vändning i svensk grisproduktion nu när alla är så positiva, då är det kört för svenska grisarna. Då blir kött från grisar med knorr en nischvara, än värre än nu.
Stora förväntningar finns också på måndagens delredovisning av Eskil Erlandssons arbetsgrupper för stärkande av grisnäringen. Alla deltagare i kommittéerna är dock förtegna. Det ska Eskil redovisa 9 juni, säger man. I olika debatter har jag dock sett spår, som troligen kommer från kommittéarbetet. Bl a har kritik riktats mot att tunna ut de svenska särreglerna. Ingen särregel, om den inte är mycket starkt motiverad, har det hetat att en kommitté ska redovisa. Det har också talats om något byggnadsstöd för den del av byggkostnaderna som beror på särreglerna. Hur nu det ska gå till om EU ska godkänna. Det har både talats om att lagar behöver ändras, men mest om att ändringar ligger inom lagens ramar, dvs vad jordbruksverket kan bestämma. Spekulationerna är således många och motsägande.
Det har också talats om exportstöd med hänvisning till vad staten gör för att sälja JAS och bilar och kanske även vad staten gjort för att sälja bilfabriker. Det vore inte orättvist i så fall. Grisnäringen ger nog mer jobb än både bilar och krigsflygplan. Staten kan vara med och öppna dörrar för export, sedan klarar näringen det praktiska.
Utredningen serverar mycket text, men det är verkstad som räknas, sa en deltagare i kommittéerna. Vi får vänta och se till måndag kl 15.
En negativ nyhet för hela EU är att ytterligare ett fall av Afrikansk svinpest konstaterats utefter Polens gräns till Vitryssland, men inom samma område som förra fallet. Det försämrar läget för öppning av exporten till Ryssland, men samtidigt rapporteras att en öppning i förhandlingarna är på gång. Ryssarna kan tänkas öppna för exporten om EU drar tillbaka anmälan av Ryssland till WTO. Lite byteshandel, alltså. Annars får vi säga som vid handel i den lilla skaran, att kunden alltid har rätt. Hur vansinniga argumenten än är. Ryssland har ju en längre tid velat öppna exporten från vissa länder, bl a Danmark och Spanien. Men det sätter formalia i EU stopp för. Formalian bestär tydligen i att t ex Danmark och Spanien är inte Danmark och Spanien, utan är delar av EU.
Vid grisstämman i Uddevalla växlade jag några ord med Magnus Larsson om Dalsjöfors försäljning av en minoritetspost i företaget (inte en tredjedel som sas tidigare) till grisföretagarna Per-Inge och Henrik Nilsson, Gretelunds Lantbruks AB. Jag frågade om en så stor kund nöjer sig med grispriset 12 kr, när Ginsten ligger på 14, KLS Ugglarps på 14,20 och Skövde har 15 kr som bottenpris.
-Per-Inge har samma grispris som alla andra, svarade Magnus. Alla har lika. Vi ligger i närheten av övriga med våra ordinarie tillägg. Det skiljer kanske några tioöringar just nu, men snart är vi på samma nivå.
Jag fick även information om att Dalsjöfors gör en jätteinvestering i egen förädling av charkråvaran. Bl a har man köpt en jättestor köttkvarn och med hjälp av den blir det hamburgare och köttbullar.
-Vi släpper informationen nästa vecka, säger Magnus Larsson.
Den som tänkte nappa på mitt tips om att det finns ett stort slakteri på Bornholm att köpa, måste jag tyvärr göra besvikna. Danish Crown och de anställda på ön har kommit överens om slakteriets fortlevnad till juni 2019. Utgångspunkten är att slakteriet i Rønne ska spara 25 milj dkr per år för att bli kvar. De 170 medarbetarna (20 måste gå) bildar ett investeringsbolag, DC Pork Rønne, som drar 3,5 % av medarbetarnas löner till en fond och investerar beloppet i slakteriet. Om besparingarna blir större än 25 mkr, betalas överskottet tillbaka till medarbetarnas bolag.
Medarbetarna blir investerare, men inte medägare, men de säkrar jobben i minst 5 år. Omröstning ska ske om förslaget under juni.
Danska staten ska medverka genom att Folketinget ska stifta en ny lag, som medger att de anställda kan investera skattefritt. /LG 140605


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Vi ser en starkare efterfrågan och mycket är slutsålt. Kryddiga korvar och råkorv säljer riktigt, riktigt bra!
Stort tack till alla som besökte vår monter på Grisstämman i Uddevalla och intresset för att prata med våra finska rådgivningskollegor var stort.
Läs gärna om vårt uppstartade samarbete med Lantmännen angående foder och rådgivning, Klicka här!

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Försäljningen har gått rätt hyfsat och löper som det är tänkt. Vi betar av slaktkön och nästa vecka är hel. Då går det lite fortare.
-Vi är inte klara med grispriset för nästa vecka, men meddelar priset på måndag.

Dalsjöfors Kött
Magnus Larsson: -Marknaden är oförändrad, liksom priserna. Överstående grisar minskar i antal.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Det har varit bra fart på försäljningen den här veckan, fart på allt, både nöt och gris. Slaktkön är minimal och inte till några bekymmer.

Dahlbergs Slakt
Michael Oldin: -Veckan blev kort, men bra vad gäller försäljning. Det ser ut att bli en bra vecka även nästa vecka. Mycket av grisen går ut till butikerna idag. Dels beror det på vädret, men också på årstiden. Den senaste tidens debatt om svenskt kontra importerat griskött har nog också betydelse. Men det är sådant som vi inte ser förrän längre fram.
Vi jobbar enbart mot grossister och har därför inga konsumentrelaterade kampanjer just nu när debatten går hög. Vi kör dock löpande demonstrationer av t ex grillprodukter.
.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Årsstämman i Uddevalla gick i positiv anda med stora förväntningar om att kunna vända den negativa trenden för svensk grisproduktion. Det blev några nya ledamöter i styrelsen, Hans Carlsson, Halland, och Johan Eriksson, Västmanland. Per-Göran Fjelkner ingår tidigare i styrelsen liksom vi i presidiet Ingemar Olsson, ordförande, och jag som är fortsatt vice. Viss kritik fick vi, men nu ska vi ta nya tag.
Marknaden för griskött är positiv och på väg upp, men det är väldigt tufft fortfarande. Jag ser dock inte läget som en krissituation. Enskilda medlemmar har inte fått nya kontrakt och det är givet vis mycket tufft när grisarna behöver gå till Tyskland, men för näringen i stort kan de flesta överleva, men lönsamheten för att reinvestera i våra företag har vi en bit kvar till. Det finns fortfarande gott om svenska grisar på marknaden. Vi ser en upptrend även i EU.
Fodret har gått ned något i pris. För soja är det fortsatt debatt om GMO-fritt. Jag hoppas vi kan hitta någon annan variant, en certifiering, där sojan inte nödvändigtvis behöver vara GMO-fri. Den ska dock vara producerad på ett hållbart sätt, sen vad det kallas för kan kvitta.
Sommaren är i antågande och vi ser en bra gröda i södra Sverige. Så här långt ligger vi nog en bra bit över medeltal, men det kan hända mycket ännu. I andra delar av Sverige har mycket regn medfört att det är fläckvis dålig uppkomst och en del har fått så om.
9 juni presenterar Eskil Erlandsson en del av utredningen om hur vi ska förbättra grisnäringens konkurrenskraft. Därefter får man börja jobba med att verkställa idéerna. Slutrapporten kommer nästa år.
16 juni presenteras SJVs förenklingsresa. Tjänstemän har varit runt på ett antal gårdar och inventerat vad som kan göras enklare. Arbetet med Jordbruksverket är positivt och jag upplever tydligt att dom verkligen vill förenkla vardagen för oss i den gröna näringen.

Danish Crown
På de europeiska marknaderna är karré och bog under press, medan det skett ett litet lyft för skinkor. Kotlett och bröstfläsk är oförändrat. På tredjelandsmarknaderna är det inga ändringar.

ISN, Tyskland
Möjligheter till höjda priser?
Marknaden för griskött är positiv denna vecka. Det är efterfrågan på slaktgrisar och de säljs snabbt. I nordliga delarna av Europa är utbudet av slaktgrisar lagom stort för efterfrågan. Generellt sett är priserna oförändrade, eller stiger något. I norra och mellersta Europa har grillvädret varit ett streck i räkningen under veckan. Det förhindrade nog en fortsatt höjning av priset. Grillningen blev inte av samma omfattning som beräknat. Därför blev priserna i Tyskland, Holland, Österrike och Frankrike oförändrade. I Spanien, Danmark och Belgien blev det små höjningar. I Frankrike ser det ut som om botten är nådd, efter flera veckors tillbakagång. Detta trots kortare slaktvecka. Men det kan bero på lägre utbud och lägre slaktvikter. I övrigt härskar det missmod i Frankrike, eftersom EU-kommissionen avvisar bilaterala förhandlingar om export från Frankrike och Ryssland. Det är österrikiska VLV som berättar detta. Fransmännen anser sig orättfärdigt drabbade av det ryska importstoppen från EU och satsar på inofficiella förhandlingar i samband med OIEs (global organisation för djurvälfärd) världskongress. Men det återstår givetvis att se om ryssarna vill förhandla, när ett ytterligare fall av Afrikansk svinpest inträffat i Polen.
I Spanien stiger normalt grispriset i juni när sommaren kommer. F n är efterfrågan där redan större än utbudet. Slaktvikterna faller, även om temperaturen för grisarna fortfarande är behaglig och inte för höga.
VM i fotboll är nästa stora händelse. Erfarenheten visar att efterfrågan på kött stiger vid sådana arrangemang. Internetauktionen visade ett svagt positivt resultat och priset steg till 1,72 €.
Tendens på tyska marknaden: Marknaden är f n lugn och i balans. I en del områden är det brist på slaktgrisar. Med hänsyn till att det är pingst och ny kort slaktvecka, väntas det i varje fall oförändrade priser.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR
Höj golvpriset på smågris till 650 kr och fläskpriset till 16 kr!
Fr o m juli månad måste avräkningspriserna upp till vad jag skriver i rubriken. Skälen till det är många. 1. Efterfrågan på vårt fläsk ökar starkt. 2. Det tyska priset är just nu uppe på 15,80 skr. 3. Att förhindra att ännu fler grisproducenter lägger ner. 4. Handelns ökade intressen för vår djurvälfärd och låga antibiotikaanvändning. 5. Slaktköerna minskar snabbare än vad de flesta tror. 6. De gamla kontrakten, framförallt hos Scan löper ut i och med juni månad. Dessa kontrakt har varit på nivåer 17 - 18 kr per kg. Det finns även andra slakterier som har släpande avtal om 16 - 17 kr per kg.
Om slakterierna verkligen menar allvar med att man tror på svensk grisproduktion så är det hög tid att visa handlingskraft. För några år sedan ställde jag en fråga till Magnus Lagergren: Varför betalar man skatt i stället för att hålla uppe avräkningspriserna? Då svarade han att slakteriet måste konsolidera sig för att möta svårare tider. Slakteriet hade en soliditet på över 80 %.
Det är dags att ta fram pengarna NU och visa vad man vill. De slakterier som inte hänger med kanske skall fundera på annat.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Knorrcirkusen – akt 2
Jag använde ordet cirkus i min förra blogg (21/14) om turerna i de senaste veckornas grisköttsdebatt. Och visst har hanteringen av det komplexa ärendet drag av cirkus. Enligt min ordbok har cirkusen anor från antiken.
I Rom var cirkus, "kappkörningar i flera varv på en rund bana, bekostade av staten eller höga ämbetsmän som för sin karriär var beroende av stor popularitet". "Skickliga körsvenner kunde vinna berömmelse". Cirkus i modern tid i flyttbara tält är "nöjen med dresserade djur, clowner, akrobater etc, "
"Knorrcirkusen" inte minst i Land har visat att nutida "kapplöpningar" också kan gälla t ex körsvennernas omtanke om eftermälet i samband med pensioneringen: Man måste innan man lämnar menageriet hinna visa och uttala sitt eget brinnande intresse för djurskydd och svensk svinproduktion. Ett intresse som man på grund av sin yrkesroll tvingats hålla inne med under en lång karriär i köttbranschen. Och "innan tältet rivs" är det lämpligt att högljutt klaga över andras (länder, butikskedjor, jordbruksminister, etc) passivitet. Ett annat akrobatnummer med mer eller mindre dresserade debattörer har gällt bojkott av t ex danskt svinkött. Visst ska olagligt producerat kött bojkottas, tycker någon stående på ett ben. Medan en annan, som många uppfattar det, slår en logisk halvvolt med påpekandet att köttet i sig själv inte är olagligt. Det är sättet det produceras på som strider mot vad EU bestämt. Den enfaldige, kanske en clown, skulle då som jämförelse kunna fråga om den billiga skjortan på H&M, importerad från ett land där barnarbete förekommer ska bojkottas. Skjortan är ju OK och man vet ju inte om just den sytts av barnhänder. I västra Götaland har en okynnig cirkuselefant oplanerat satt ner djurskyddsfoten hårt i sågspånen och skapat förvirring i showprogrammet. Vad är på gång?
Dessa lätt metaforiska cirkusexempel får räcka, men listan kan göras längre.
Slutsatsen blir, att köttets ursprung och produktion (djurslag, land, gård, etc) ska vara tydligt angivit. Det är en grundförutsättning för meningsfulla åtgärder i alla led. Den som fuskar och inte följer EU-reglerna ska kunna identifieras och väljas bort. Jag skrev om detta i fjor (blogg 17/13) under rubriken "År 2020 ska Matlandet Sverige ha västvärldens säkraste köttkontroll". Sedan måste den svenska djurskyddsdebatten saneras. Vi-är-bäst-i- världen-attityden ska tonas ner, djurskyddslagen ses över, dess effekter utredas i grunden utan dröjsmål och på STATLIG nivå. I utredningsdirektiven ska ingå uppgiften att belysa vad det kostat landet, landsbygden, kommunerna, konsumenterna och enskilda djuruppfödare i jobb, halverad självförsörjningsgrad, försämrat köttsortiment, minskad beredskap i en allt hotfullare omvärld, nerlagda djurgårdar, avfolkade bygder. sämre service, etc, etc.
Denna konsekvensutredning är synnerligen viktig som lärobok och varningsklocka just nu då en annan "cirkus" tycks vara på väg, nämligen en miljö-, energi- och klimatcirkus. Jag ser likheter med "knorrcirkusen"som
ju började för flera år sen med en orealistisk ambition att Sverige – till varje pris – skulle ta ledartröjan i djuromsorgen. Det har kostat att ligga först. I miljö-och energicirkusen är akrobaterna unga och vältränade, uppträder i den politiska trapetsen fria från besvärande ekonomiska skyddsnät och beredda visa världen ett nytt svenskt reptrick. Även här kan det i slutakten bli landsbygden, mindre orter och redan prövade som får betala biljetten.
Naturligtvis vill vi alla ha en djuromsorg av hög klass, en ansvarsfull och hållbar energi- och miljöpolitik och ett stabilt klimat. Men vi lever i landet Lagom. Och som någon sa " It´s the economy, stupid"
PS. I sista akten på min barndoms cirkusar uppträdde en oberäknelig Clown. Med förebild i antikens fars hade han (det var oftast en han) överhetens mandat att utan efterräkningar uttala den beska sanningen om sakernas egentliga tillstånd, som de mer dresserade inte vågade på grund av jobbet, karriären, pensionen, eftermälet, etc. Väntar det kanske en Clown i "knorrcirkusens" kulisser? DS

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Det är djurvälfärden vi får betalt för
Detta uttalat på Kött- och Charkföretagens vårkonferens av vd för KLS Ugglarp AB, Jonas Tunestål. Företaget satsar på långsiktighet, förtroende och en stark hemmamarknad. ”Kunderna driver svenskheten – inte minst i dagsläget. Vi tror på svenskt kött framöver”, sa Tunestål. Ett viktigt uttalande till svenska uppfödare, som måste investera. Därför är ett investeringsstöd viktigt. Det är också en tydlig markering från ett företag som ligger närmare marknaden än bönderna. Men det gäller att få bättre betalt för detaljer som svenska marknaden inte efterfrågar. Och observera att företaget är ägt av Danish Crown – ett av världen största köttföretag. Vi har ju tyvärr inte hört motsvarande uttalande från HKScan. Snarare tvärtom eftersom man minskar sin slaktkapacitet och sin slakt.
Jag drar parallellen mellan KLS Ugglarp och Arla, ett multinationellt företag, som också värnar en stark svensk hemmamarknad genom att exempelvis säga nej till GMO och anse att beteskravet är viktigt.
På samma konferens redovisade Per Strömberg, vd ICA, för samarbetet mellan ICA och LRF. Han visade annonserna. Budskapet är friska djur, levande landsbygd, öppna landskap och världens bästa djurhållning. ICA vill öka andelen svenskt kött och närproducerat. Men han är också medveten om hållbarhetsfrågorna som kräver minskad köttkonsumtion. Mindre fast bättre kött är ett av budskapen i den debattartikel som WWF tillsammans med ett antal andra intressenter inklusive ICA och LRF har undertecknat med krav på en nationell matstrategi. I kraven ingår också: Ät certifierat! ”Hållbar mat för alla” är WWF:s budskap.
Nu om någonsin gäller det att behålla svenska mervärden, när Sveriges bönder har många viktiga vänner. Jag läser Henrik Ennart i Svenska Dagbladet (23 maj) där han redovisar alla fördelar med den svenska grisen jämfört med grisar i andra länder. Då man blir man minst sagt bekymrad när Rolf Annerberg, regeringens utredare av svenskt lantbruks konkurrenskraft, redovisar några slutsatser, som ska överlämnas till Eskil Erlandsson den 9 juni. Sveriges ska ha samma regelverk som EU. Eventuella svenska särregler ska vara väl motiverade.
Är ett gott djurskydd, friska djur och liten antibiotikaanvändning tillräcklig motivation? Undrar en orolig konsument.

Blogga du också!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 24

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 24 v 23 v 22 v 21
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,40 14,20 14,20 14,20
Ginsten Slakteri 74,9-99,9 14,30 14,00 14,00 14,00
HKScan Agri *** 70-99,9 13,85 13,85 13,85 13,85
Skövde Plus** 75-99,9 13,25 13,25 13,75 13,75
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Dahlbergs 71-96,9 12,75 12,75 12,45 12,20
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 12,00 12,00 11,70 11,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,80 11,80 11,80 11,80
Scan - SLS grund 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
överst överst överst överst
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, garantipriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr kg
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus** 75-99,9 15,00
Hela 2014Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 24 v 23 v 22
13,31 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,00- 11,00 10,80
23,50 Nortura 67,1–90,0a nkr 21,37 21,37 21,37
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,64 Atria Premium+ 78 – 98 euro - 1,29 1,29
13,99 Snellmans 80 – 105 euro 1,55 1,55 1,55
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
4 jun Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,45 Tyskland, 56 % 1,71 1,68 1,68 1,60 1,60
15,18 D:o svenska*** 1,68 1,65 1,65 1,57 1,57
3 jun jämförbara**
17,96 England - 1,976 1,985 1,960 1,966
16,58 Spanien - 1,835 1,819 1,798 1,803
16,18 Italien - - 1,790 1,725 1,735
14,69 Tyskland - 1,626 1,626 1,546 1,546
14,58 Irland - 1,613 1,574 1,574 1,574
14,57 Danmark - 1,612 1,585 1,558 1,558
14,55 Tjeckien - - 1,610 1,575 1,566
14,51 Belgien - 1,606 1,593 1,519 1,519
14,48 Frankrike - 1,602 1,603 1,621 1,662
14,06 Polen - - - 1,556 1,551
14,20 Österrike - 1,571 1,571 1,509 1,509
14,15 Holland - 1,566 1,566 1,500 1,500
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
2 juni
26 maj
19 maj
12 maj
Utbud
3035
3005
3263
3662
Sålda
2855
2400
3263
3122
Medelpris, euro
1,72
1,71
1,72
1,67
Lägst
1,69
1,70
1,68
1,65
Högst
1,73
1,72
1,74
1,69
Medelpris, skr
15,54
15,44
15,44
14,99

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 24 v 23 v 22 v 21
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,30 9,30
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,30 8,30 8,30 9,00
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 5,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,30 5,30 5,30 6,00
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 24 v 23 v 22
8,59
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,10
13,82
Nortura Fri vikta nkr 12,57 12,57 12,57
Finland
7,94
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,70
Österbottens Fri vikt, E euro 0,41 0,41 0,41
Tyskland
11,93
VEZG 56 % euro 1,32 1,13 1,13
Galtar
7,38
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 23 v 22 v 21 v 20 v 19 v 18 v 17
Pund
11,13
11,11
11,10
10,99
11,02
11,02
11,01
Dollar 6,64 6,62 6,57 6,49 6,49 6,52 6,55
Euro 9,04 9,03 8,98 8,98 9,04 9,04 9,06
Dansk 1,21 1,21 1,20 1,20 1,21 1,21 1,21
Norsk 1,10 1,11 1,10 1,10 1,10 1,09 1,09
Yen 6,48 6,50 6,47 6,43 6,38 6,36 6,40
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 24 v 23 v 22 v 21
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 16,75 16,75 16,75
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 17,50 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 455 455 455 455
HKScan Agri
Plus 30 kg 450 450 450 450
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri överst överst balans överst
Dalsjöfors Kött - - överst överst
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten överst överst överst överst
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
283
Basis 7 kg 234 234 228 222 222
482
Basis 30 kg 399 399 390 382 381
289
SPF+Myc 7 kg 239 239 233 227 227
488
SPF+Myc 30 kg 404 404 395 387 386
294
SPF 7 kg 243 243 237 231 231
493
SPF 30 kg 408 408 399 391 390
966
Økologi 30 kg 799 799 792 785 768
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
726
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
577
Klass S40, 30 kg* 64 64 64 64 64
Tyskland
550
ZNVG 28 kg 61 61 61 61 61
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.