@-GRIS 13 juni 2014
Senaste uppdatering gjord 16 juni 15,40
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

MELLANGÅRDS-
AVTAL
Slaktgrisproducent sökes för mellangårdsavtal i Skåne, Blekinge eller södra Halland. Slaktgrisleverans till KLS Ugglarps.
Vi producererar ca 200 smågrisar per vecka, strax
utanför Hässleholm.
För mer info:
Frederik Nilsson
070-325 65 50 ,
frederik.nilsson@swipnet.se

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne

443030@telia.com
070-4955578

Senaste nytt om marknaden och priser
Ryska importstoppet trycker EUs köttförsäljning
Det händer inget med grispriserna v 25, varken i Sverige eller i Danmark eller Tyskland. I Danmark klagar man över att försäljningen är lugn, trots flitigt grillande i många länder. Orsaken är att det är gott om griskött på EUs marknad pga att exporten till Ryssland ligger nere.
I veckan kom Handlingsplan för att öka svensk grisproduktion, en rapport som Landsbygdsdepartementet och Jordbruksverket sammanställt av det som tre arbetsgrupper från hela grisnäringen tagit fram. Rapporten är mycket positiv för grisnäringen. Det är den mest positiva rapport jag läst under mina 50 år som lantbruksjournalist. Den har inte kunnat framställas på det här sättet under en röd regering. Både Eskil Erlandsson och alla i grisköttskedjan har tagit uppgiften på största allvar.
Den enskilt största nyheten är förslaget till kompensation för de 30 % förhöjda kostnader för stallbyggnader, som särreglerna i Sverige orsakat grisföretagarna. Sedan radas en mängd problemområden för näringen upp, som man föreslår lösningar på och vilka som ska ansvara för att de blir lösta. Det kan vara allt från att rådgivningen lagts ned och nu måste byggas upp igen. Det gäller inte minst byggnadsrådgivningen, där det idag knappast inte finns någon alls att vända sig till. Utvecklingen av stallsystemen har i princip upphört och måste byggas upp igen, vilket är ett problem då våra särregler medför att utländska system inte rakt av kan användas i Sverige.
Utredningen pekar också på att användningen av antibiotika är mycket högre i många andra länder och Sveriges företrädare måste arbeta för att man minskar användningen i dessa länder. Man pekar också på att vår lägre användning av antibiotika är ett argument vid försäljningen av svenskt griskött till konsumenterna. "I arbetet med handlingsplanen har frågan om kommunicerbara mervärden diskuterats och arbetsgruppen har bedömt att den låga svenska antibiotika förbrukningen är ett mervärde som fungerar att kommunicera", skriver man.
I rapporten påpekar man att det tar 100 år att förnya stallarna för smågrisar, om det sker i nuvarande takt vid bibehållet suggantal. För slaktgris tar det 40 år.
Främst i smågrisproduktionen måste effektiviteten bli högre. Dödligheten bland smågrisar måste minskas med 50 %, från 18 till 9 %. Vi måste höja antalet producerade smågrisar till 30 per sugga och år, samt de måste kunna produceras för 550 kr. Allt med bibehållen hög djurvälfärd.
Vidare tar utredningen upp mycket som måste förenklas inom näringen. Inte enbart i produktionen, utan även administrationen i t ex tillståndsgivning och planläggning. Där driver Jordbruksverket en separat utredning inom projektet Förenklingsresan, där man identifierar vad som kan göra vardagen enklare för lantbrukare.
Det har varit bra om Handlingsplanen haft fler konkreta förslag än ersättningen för fördyrade byggkostnader. När bygget väl är klart, ska driften ge så god avkastning att det blir fart på grisproduktionen i Sverige. De som redan idag har nedskrivna stallar kan inte hålla dem igång pga de stora kostnaderna. Nya stallar är givetvis rationellare och ger bättre produktion. Men den långa raden av åtgärder som nämns måste utföras och få genomslag i produktionen, för att vi ska få igång svensk grisproduktion igen. Där måste alla i griskedjan hjälpa till.
En stor affär inom genetiken har genomförts i veckan. Norska Norsvin och holländska Topigs slår samman sina verksamheter och blir världens näst största avelsföretag med en omsättning på 1 miljard nkr. 90 miljoner slaktgrisar blir det efter de 1,55 miljoner livsvin och 8 miljoner sålda spermadoserna per år. /LG 140613


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Grillprodukter och försäljning grill går fortsatt bra. Efter vårens och försommarens debatt om svensk kontra utländsk grisuppfödning märker vi av en större efterfrågan på framför allt kotlett. Produkter som inte är aktuella för säsong tynger marknaden.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Slaktkön minskar. Det har varit en hyfsad vecka för försäljningen och karrén är det som efterfrågas mest.

Dalsjöfors Kött
Magnus Larsson: -Det fina vädret fortsätter och nästa vecka har vi midsommar! Hoppas på mycket grill.
Dalsjöfors investerar stort igen med en helt ny linje i nya lokaler för konsumentpackat kött. Satsningen stärker vårt varumärke och tryggar avsättningen ytterligare för våra volymer. Vi går därmed in på en, för vår del, ny marknad och kan erbjuda våra kunder ett heltäckande sortiment av färskt svenskt kött!
Avräkningspriset oförändrat kommande vecka.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -

Dahlbergs Slakt
Michael Oldin: -Slaktkön är snart borta. Försäljningen knallar på rätt bra nu. Den är riktigt bra för detaljerna, medan industriråvaran är sämre. Den går fortsatt trögt.
-Vi sätter inte priserna förrän på måndag.
.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Slaktgrispriserna ligger oförändrade. Försäljningen är normal för årstiden. Nästa vecka inför midsommar brukar försäljningen av grillvaror vara på topp.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Marknaden börjar vakna till liv, men det har varit segt. Det senaste mötet på departementet var i måndags. De tre grupperna produktion, marknad och export presenterade sina förslag och lämnades därmed över till departementet. En del menar att detta är en sak som kommer att vara på tapeten ett tag och sedan dö ut, som så många andra försök att vända den svenska grisproduktionen. Jag tror att det arbete som nu har genomförts kommer att bära frukt inte i morgon, men det kommer. Att man skulle kunna vända en bransch som har varit i en negativ spiral i 25 år på kort tid genom att hitta ett ”Quick fix” är en önskan men tyvärr inte realistisk. SGF tror på den svenska grisproduktionen och arbetar för den dagligen genom att träffa, möta och bemöta, medier, myndigheter och politiker. Hela kedjan har en lång resa kvar och det ligger inte bara på grisföretagaren.
Porcine epidemic diarrhea virus (PEDv) är en sjukdom som dominerar de flesta veterinärkongresser idag, även World Pork Expo som precis har avslutats i Mexico med närmare 20 000 besökare. Det är en våldsam diarré som utplånar det mesta och kommer troligen att ha någon effekt på världsmarknaden av griskött. Att den skulle nå Sverige inom en snar framtid är inte troligt, men att vara försiktig med besökare som kommer från utlandet är att rekommendera. Detta gäller även svinpesten, läs mer om svinpesten på SvDh hemsida.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är stilla denna vecka. Det är en lugn handel med skinka och framändar.
Trots grillsäsongen är det likaså trög avsättning för bog och karré, vilket får skyllas på överutbud i Europa som följd av att ruska marknaden fortfarande är stängd.
Kotlett och bröstfläsk säljs tillfredsställande.
På baconmarknaden i England avsätts bacon till stabila priser och med god efterfrågan.
Situationen på marknaderna i tredje land är oförändrad. Det säljs fortsatt goda volymer till både Kina och Japan.

ISN, Tyskland
God efterfrågan på slaktgrisar, sommaren höjer priserna
Stämningen på den europeiska marknaden för slaktgrisar är fortsatt god. Priserna går upp över hela linjen, överallt utom i Danmark stiger priserna något. Inte ens helgdagen annandag pingst när inget slaktades, kunde hindra priserna från att stiga.
Tyska priset satte agendan med höjning på 3 cent. Övriga länder följde med. Med 1,4 cent hamnade dock franska priset under den nivån. Det verkar som om den saknade slaktdagen fick större genomslag i Frankrike än i andra länder. Priset verkar ha stabiliserats där efter prisnedgången tidigare.
Trend för tyska marknaden: Vädret är positivt för grisföretagarna. Det var inte många grillar som hann kallna över pingsten. Intresset för grillning står sig även efter pingst. Antalet grisar som bjuds ut stiger inte heller, så efterfrågan står sig. Detta bekräftas av det höjda priset på senaste auktionen över internet.
Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!

Eloge till SGFs styrelse för fokus på konkurrenskraft!
Det har skrivits om Sveriges Grisföretagares stämma i olika medier. Det har mestadels varit av referat typ, konstateranden av vad som hände. Det har inte skrivits mycket om det väsentligaste, SGFs arbete.
Jag vill framföra hur jag ser på arbetet som styrelse och verksamhetsledare utfört fram till stämman. Styrelsen med Ingemar Olsson i spetsen har på ett mycket förtjänstfullt sätt jobbat med frågorna om konkurrenskraft. Det är såklart ett arbete som tagit flera år att baxa dit det är nu, ett gnetande som börjar ge resultat.
Konkurrenskraftsfrågan är helt avgörande för att nå målet med en helt igenom fungerande värdekedja. Inte på någon stämma tidigare har ordet konkurrenskraft förekommit så många gånger. Bra!
Även hanteringen av LRF Kött-frågan har skötts mycket bra utifrån ett grisföretagarperspektiv. Styrelsen har varit rädd om och bevakat grisföretagarnas intressen, inte kastat bort varken pengar eller låtit sig fråntas rollen som företrädare för medlemmarna.
När det gäller frågan om branschbolag har jag själv varit ganska frågande till det tidigare och mest sett det som ytterligare en organisation som ska dras runt, men nu när det börjar forma sig kan det bli riktigt bra och en möjlighet att plocka bort många andra kostnader som branschen dras med.
Jag vill tacka styrelse och verksamhetsledare och önska den nya styrelsen lycka till och hoppas arbetet fortsätter på den inslagna vägen.
Vill också passa på att framföra ett stort tack till alla som var inblandade i genomförandet av årets stämma, Västra Sveriges Grisproducenter och Karin Hilmér. Ni ska ha all heder, det var mycket väl genomfört i alla delar, dessutom i fantastiska miljöer.
Per Karlsson

Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR
Vem ska sätta fart?
I dessa skolavslutningstider sjungs ofta Idas sommarvisa. I den visan sjunger man ”hur ska det bli sommar om ingen sätter fart”. Samma sak kan vi säga om återhämtningen av grisnäringen.
Vi har nu ett gyllene läge genom den stora publicitet vi får genom pressen där man talar om vårt fina griskött. När jag talar med ett antal i grisnäringen verksamma så känns det som att dessa tycker att någon annan skall fixa vår framtid.
Vem skall sätta fart? Samtliga inblandade måste dra sitt till ”stacken”. Vi som är i primärledet ska öppna upp oss och gärna bjuda in konsumenter till våra anläggningar. Varför inte uppmärksamma din handlare som kastat ut det danska fläsket och bjuda in handlare och personal till din anläggning. Slakterierna måste göra sitt yttersta och visa upp en positiv bild.
Produktutveckling ger extra skjuts. Jag vill här framhålla en mycket fin produkt ifrån Ugglarp. Den heter skinkmingnon och är en utmärkt produkt som jag själv avnjöt under pingsthelgen. Försäljningen måste jobba hårdare än någonsin och premieras på lämpligt sätt. De som gör ett bra jobb måste få tjäna duktigt med pengar.
Det känns som NU eller aldrig. Vi måste få lönsamhet i alla led inom grisproduktionen, i annat fall blir ett stort antal utslagna inom de flesta av våra led i Sverige.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
K


Gunnelas blogg
Klicka HÄR

Sverige är ett land med avstånd
Jag har varit på min första Matlandskonferens. Årets matlandsstad var Jokkmokk. Temat för konferensen var smak och det var två spännande dagar med fokus på samisk mat och olika aspekter på smak och upplevelser. Som representant för Vi Konsumenter betonade jag att föreningen prioriterar hållbar livsmedelskonsumtion och antibiotikaresistens. Även etiken har en smak.
Svenska konsumenter värderar djurvälfärd högt och förväntar sig att samhället och myndigheter sätter ribban. Smak handlar också om förväntningar. En glad gris smakar bättre!
Jordbruksverket, som värd var väl representerat liksom departementet (Eskil Erlandsson m fl) Livsmedelsverket, Bussiness Sweden, matlandsambassadörer och ett stort antal engagerade mathantverkare och supporters.
När nu Matlandet ska inkludera handel och konsument är det viktigt att skapa en mötesplats för hela livsmedelskedjan. Kanske behövs ett forum för den unika, regionala och fantastiska maten. Det är viktigt att höja intresset för den svenska maten med de unika smakerna för att därigenom öka efterfrågan på den svenska marknaden och ge möjligheter till export. Det ger ökade förutsättningar att leva och bo på landsbygden.
Men med tanke på de utmaningar som svensk livsmedelsproduktion står för, kan man känna att det finns en klyfta mellan den hantverksfokuserade, småskaliga regionala maten och det svenska konventionella lantbruket. Kanske Anders Borgs uttalande i Land om sin tilltro till svenska nischer snarare än till svenskt ”industrijordbruk” beror på att han främst fördjupat sig i Matlandet.

Blogga du också!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 25

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 25 v 24 v 23 v 22
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,40 14,40 14,20 14,20
Ginsten Slakteri 74,9-99,9 14,30 14,30 14,00 14,00
HKScan Agri *** 70-99,9 13,85 13,85 13,85 13,85
Skövde Plus** 75-99,9 13,75 13,75 13,75 13,75
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Dahlbergs 71-96,9 12,45 12,45 12,45 12,45
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 12,00 12,00 12,00 11,70
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,00 12,00 11,80 11,80
Scan - SLS grund 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
överst överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
överst överst överst överst
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = För nytecknade avtal gäller Plus-noteringen.
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, garantipriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr kg
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus** 75-99,9 15,00
Hela 2014Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 24 v 24 v 23
13,31 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,00- 11,00- 11,00
23,50 Nortura 67,1–90,0a nkr 21,37 21,37 21,37
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,68 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,29 1,29 1,29
14,04 Snellmans 80 – 105 euro 1,55 1,55 1,55
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
11 jun Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,49 Tyskland, 56 % 1,71 1,71 1,68 1,68 1,60
15,22 D:o svenska*** 1,68 1,68 1,65 1,65 1,57
10 jun jämförbara**
18,08 England - 1,996 1,976 1,985 1,960
16,87 Spanien - 1,863 1,835 1,819 1,798
16,30 Italien - 1,800 1,790 1,790 1,725
15,00 Tyskland - 1,656 1,626 1,626 1,546
14,69 Irland - 1,622 1,613 1,574 1,574
14,60 Danmark - 1,612 1,612 1,585 1,558
14,74 Tjeckien - - 1,627 1,610 1,575
14,76 Belgien - 1,630 1,606 1,593 1,519
14,64 Frankrike - 1,616 1,602 1,603 1,621
14,56 Polen - - - 1,608 1,556
14,51 Österrike - 1,602 1,571 1,571 1,509
14,45 Holland - 1,595 1,566 1,566 1,500
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
10 juni
2 juni
26 maj
19 maj
Utbud
2855
3035
3005
3263
Sålda
2315
2855
2400
3263
Medelpris, euro
1,74
1,72
1,71
1,72
Lägst
1,73
1,69
1,70
1,68
Högst
1,76
1,73
1,72
1,74
Medelpris, skr
15,76
15,54
15,44
15,44

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 25 v 24 v 23 v 22
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,30
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,30 8,30 8,30 8,30
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 5,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,30 5,30 5,30 5,30
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 25 v 24 v 23
8,59
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,10
13,82
Nortura Fri vikta nkr 12,57 12,57 12,57
Finland
7,94
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,70
Österbottens Fri vikt, E euro 0,41 0,41 0,41
Tyskland
11,93
VEZG 56 % euro 1,15 1,15 1,13
Galtar
7,38
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 24 v 23 v 22 v 21 v 20 v 19 v 18
Pund
11,26
11,13
11,11
11,10
10,99
11,02
11,02
Dollar 6,69 6,64 6,62 6,57 6,49 6,49 6,52
Euro 9,06 9,04 9,03 8,98 8,98 9,04 9,04
Dansk 1,21 1,21 1,21 1,20 1,20 1,21 1,21
Norsk 1,11 1,10 1,11 1,10 1,10 1,10 1,09
Yen 6,55 6,48 6,50 6,47 6,43 6,38 6,36
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 25 v 24 v 23 v 22
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 16,75 16,75
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 455 455 455 455
HKScan Agri
Plus 30 kg 450 450 450 450
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri överst överst överst balans
Dalsjöfors Kött - - - överst
Dahlbergs Slakteri överst överst överst överst
Ginsten överst överst överst överst
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 25 v 24 v 23 v 22 v 21
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
283
Basis 7 kg 234 234 234 228 222
482
Basis 30 kg 399 399 399 390 382
289
SPF+Myc 7 kg 239 239 239 233 227
488
SPF+Myc 30 kg 404 404 404 395 387
294
SPF 7 kg 243 243 243 237 231
493
SPF 30 kg 408 408 408 399 391
966
Økologi 30 kg 799 799 799 792 785
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
726
25-kilos 660 660 660 660 660
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
579
Klass S40, 30 kg* 64 64 64 64 64
Tyskland
552
ZNVG 28 kg 61 61 61 61 61
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.