@-GRIS 27 juni 2014
Senaste uppdatering gjord 27 juni 23,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

MELLANGÅRDS-
AVTAL
Slaktgrisproducent sökes för mellangårdsavtal i Skåne, Blekinge eller södra Halland. Slaktgrisleverans till KLS Ugglarps.
Vi producererar ca 200 smågrisar per vecka, strax
utanför Hässleholm.
För mer info:
Frederik Nilsson
070-325 65 50 ,
frederik.nilsson@swipnet.se

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578

Senaste nytt om marknaden och priser
Tyskland höjer med ytterligare 4 cent
Det tyska grispriset stiger även v 27, nu med 4 cent till 1, 78 €. Priset vid tyska auktionen över internet stannade på 1,81 €. Danmark har oförändrat. I Sverige höjer KLS Ugglarp grispriset med 20 öre till 14,60 kr, Dahlbergs höjer mte 30 öre.
-Arbetet med att bilda Sveriges Köttföretag AB fortsätter och blir färdigt under hösten, säger Scans vd Göran Holm, efter tisdagens sammanträde. I övrigt vill jag inte lämna några kommentarer. Vi släpper mer information när vi är redo för det.
Han vill säledes inte gå närmare in på hur långt man kommit i diskussionerna om att slå samman t ex seminverksamheten i landet.
Ett nytt fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Lettland. Tre döda grisar har hittats nära gränsen till Vitryssland. /LG 140627


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Grillen fortsätter positivt och vi märker en ökad efterfrågan efter vårens debatt om antibiotika i importerat fläsk.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: Grispriserna är oförändrade. Överstående både i slakten och för smågrisar minskar.

Dalsjöfors Kött
Magnus Larsson: -Marknaden och priserna är oföröndrade.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Överstående i slakten är nu borta och det är balans. För smågrisar är det minskande överskott.
-Veckan har gått ganska bra, men fläsktvåan har låga priser. Det är bedrövligt att halva grisen inte betalas med vettiga priser.
-Jag är bekymrad för höstens priser på slaktgrisar, eftersom priserna på julskinka som säljs nu har alldeles för lågt pris. Det är lägre än i fjol. .

Dahlbergs Slak
.
Österbottens Kö
Stefan Saaristo: -Priserna är oförändrade. Slakten är normal, men underskott på smågrisar.
-Vi har för årstiden kyligt väder. Under juli inträffar industrisemestrarna, vilket förändrar konsumtionen. De traditionella produkterna minskar och grillat och uteätande ökar.

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -

Danish Crown
Vi är nu på väg in i perioden för semestrar. De europeiska marknaderna är stabila. Det är ett litet utbud av grisar, men det motsvaras av låg efterfrågan och därför är priserna stabila.
På marknaderna i tredje land är marknaderna oförändrade.

ISN, Tyskland
God stämning på grismarknaden, priserna stiger
Det är fortsatt god stämning på den europeiska marknaden för slaktgrisar. Efter en andningspaus senaste veckan kan priserna stiga igen. Höjningarna ligger i spannet mellan 2,5 cent i Spanien och 3,2 i Österrike. Med höjningen på 3 cent i onsdags, visade Tyskland riktningen på marknaden. Trots helgdag i vissa tyska delstater, medförde en knapp försörjning i Tyskland denna höjning. Det låga utbudet i Tyskland uppges bero på stigande kostnader i Holland för expedition av slaktsvin till Tyskland.
I Frankrike blev höjningen 1,2 cent lägre än i de flesta länder. Det sägs att efterfrågan inte är så stor i slutet av månaden. I Frankrike har senaste tiden hörts kritiska röster om EU-kommissionen med anledning av ryska importstoppet av slaktgrisar från EU.
Trend för tyska marknaden: Stämningen fortsätter vara optimistisk för slaktgrisar. De volymer som bjuds ut möter god efterfrågan från slakterierna. Efter förra veckans helgdag och den långa veckoänden i några delstater, säljs volymerna snabbt. Även resultatet på auktionen över internet talar för en fortsatt positiv situation på marknaden.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR
P

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Enögd redovisning av god svensk svinforskning
Jag fick just ögonen på en intressant artikel i Acta Vet Scand som "sammanfattar svenska erfarenheter under 25 år" av suggor i grupp. Att hålla dräktiga suggor i grupp fungerar, slår författarna fast, och hoppas artikeln ska uppmärksammas i länder där merparten av suggorna hålls isolerade i strid med EUs nya (grupp)suggdirektiv från 1 januari i år. Författarna, de flesta veterinärer av olika åldrar, har koncentrerat sig på studier av fortplantningsproblematiken vid grupphållning. Nog så viktigt i sammanhanget.
Antalet födda grisar i de svenska "djurvänliga" systemen, noterar man, är helt jämförbara med antalet i EU där "bristande biologi" ersätts med hormonbehandling. Men samtidigt läser jag i den rykande färska" Handlingsplan för den svenska grisproduktionen" att smågrisdödligheten är hög i Sverige, (kanske) för att det inte är tillåtet fixera suggan kortare tid vid grisning.
En sammanfattning av de svenska erfarenheterna av att hålla suggor i grupp, som ska duga som mall för de mindre kunniga uppfödarna ute i Europa och den övriga världen är önskvärd och angelägen. Men den kräver mer av kring- och klarsyn över vad svenskt svinforskning presterat i frågan sedan tidigt 70-tal, då bundna suggor förbjöds och lösdrift började prövas på allvar, än vad vännerna vid Fyrisån redovisat i Acta Vet Scand. De är bra med många foster och att stora kullar föds samtidigt etc, men djuren ska som bekant också leva vidare. Inte ett ord eller referens nämns t ex om de jämförelser mellan olika inhysningssystem och boxtyper för suggor som under aktuell period gjorts vid LBT i Lund, Skåne, både i stationsförsök på Odarslövs gård och i omfattande jämförelser av data från fältet (suggkontrollen). Vi får kanske anledning återkomma till suggor i grupp.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

J

Blogga du
också!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 27

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 27 v 26 v 25 v 24
Skövde Plus** 75-99,9 15,00 15,00 13,75 13,75
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,60 14,40 14,40 14,40
Ginsten Slakteri 74,9-99,9 14,30 14,30 14,30 14,30
HKScan Agri *** 70-99,9 14,05 14,05 13,85 13,85
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Dahlbergs 71-96,9 12,75 12,45 12,45 12,45
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 12,00 12,00 12,00 12,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Scan - SLS grund 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
balans överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
överst överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
överst överst överst överst
Ginsten
överst överst överst överst
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Alla leverantörer har ett garantipris, se nedan. .
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, garantipriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr kg
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus** 75-99,9 15,00
Hela 2014Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 26 v 25 v 24
13,77 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 11,20- 11,00 11,00
23,98 Nortura 67,1–90,0a nkr 22,00 21,37 21,37
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,84 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,29 1,29 1,29
14,22 Snellmans 80 – 105 euro 1,55 1,55 1,55
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
25 jun Landsnotering* euro euro euro euro euro
16,34 Tyskland, 56 % 1,78 1,74 1,71 1,71 1,68
15,97 D:o svenska*** 1,74 1,71 1,68 1,68 1,65
24 jun jämförbara**
18,49 England - 2,015 2,026 1,996 1,976
17,59 Spanien - 1,917 1,892 1,863 1,835
16,74 Italien - 1,824 1,824 1,800 1,790
15,47 Frankrike - 1,686 1,674 1,616 1,602
15,41 Tjeckien - - 1,679 1,664 1,627
15,47 Tyskland - 1,686 1,656 1,656 1,626
15,19 Belgien - 1,655 1,630 1,630 1,606
15,05 Danmark - 1,640 1,613 1,612 1,612
15,12 Polen - - - 1,648 1,601
14,98 Österrike - 1,632 1,602 1,602 1,571
14,98 Irland - 1,632 1,632 1,622 1,613
14,89 Holland - 1,623 1,595 1,595 1,566
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
23 juni
10 juni
2 juni
26 maj
Utbud
3150
2855
3035
3005
Sålda
2760
2315
2855
2400
Medelpris, euro
1,81
1,74
1,72
1,71
Lägst
1,80
1,73
1,69
1,70
Högst
1,82
1,76
1,73
1,72
Medelpris, skr
16,61
15,69
15,54
15,44

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 27 v 26 v 25 v 24
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,30 8,30 8,30 8,30
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 5,50 5,50
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 5,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,30 5,30 5,30 5,30
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 27 v 26 v 25
8,97
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,30 7,10 7,10
13,94
Nortura Fri vikta nkr 12,79 12,57 12,57
Finland
8,07
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,76
Österbottens Fri vikt, E euro 0,41 0,41 0,41
Tyskland
12,48
VEZG 56 % euro 1,36 1,34 1,34
Galtar
7,74
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,30 6,10 6,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 26 v 25 v 24 v 23 v 22 v 21 v 20
Pund
11,44
11,27
11,26
11,13
11,11
11,10
10,99
Dollar 6,73 6,62 6,69 6,64 6,62 6,57 6,49
Euro 9,18 9,02 9,06 9,04 9,03 8,98 8,98
Dansk 1,23 1,21 1,21 1,21 1,21 1,20 1,20
Norsk 1,09 1,10 1,11 1,10 1,11 1,10 1,10
Yen 6,62 6,51 6,55 6,48 6,50 6,47 6,43
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 27 v 26 v 24 v 23
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 16,75 16,75
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 480 480 455 455
HKScan Agri
Plus 30 kg 470 470 450 450
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri överst överst överst överst
Dalsjöfors Kött - - - -
Dahlbergs Slakteri - överst överst överst
Ginsten överst överst överst överst
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 27 v 26 v 25 v 24 v 23
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
297
Basis 7 kg 242 240 234 234 234
500
Basis 30 kg 407 408 399 399 399
303
SPF+Myc 7 kg 247 245 239 239 239
506
SPF+Myc 30 kg 412 413 404 404 404
308
SPF 7 kg 251 249 243 243 243
536
SPF 30 kg 416 417 408 408 408
1009
Økologi 30 kg 821 821 799 799 799
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
719
25-kilos Helsegris 750 730 730 730 730
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
587
Klass S40, 30 kg* 64 64 64 64 64
Tyskland
559
ZNVG 28 kg 61 61 61 61 61
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.