@-GRIS 1 augusti 2014
Senaste uppdatering gjord 1 augusti 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

MELLANGÅRDS-
AVTAL
Slaktgrisproducent sökes för mellangårdsavtal i Skåne, Blekinge eller södra Halland. Slaktgrisleverans till KLS Ugglarps.
Vi producererar ca 200 smågrisar per vecka, strax
utanför Hässleholm.
För mer info:
Frederik Nilsson
070-325 65 50 ,
frederik.nilsson@swipnet.se

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578

Senaste nytt om marknaden och priser
Scan startar höstens prishöjningar v 32
Det är oförändrade priser på slaktgrisar i såväl Tyskland, Danmark och Finland v 32. Tyska auktionen över internet i veckan slutade med en höjning på 6 cent. Det är en indikation på trenden.
Scan höjer priset på slaktgrisar med 25 öre och både Scan och Dalsjöfors höjer smågrisarna, Scan med 10 kr till 480 och Dalsjöfors med 10 kr till 540 kr. Det finns en förväntan att priserna på slaktgrisar ska gå upp i höst, vilket bl a framgår nedan. Nu när slaktköerna nästan är borta, försvinner kostnaderna för dessa. Inför valet får vi räkna med att EU-valets kampanj för svenskt griskött sätter fart igen. Släpper ryssarna importstoppet, går hela EUs prisbild upp. Osv. Det finns många plus-tecken för svenskt framöver.
Efterfrågan på grillkött fortsätter, tack vare den vackra sommaren. Det ser även ut att bli en vacker inledning på augusti. Efterfrågan på grillkött har minskat slaktköerna, så att flera slakterier har nära balans, eller endast 2 - 3 slaktdagar i kö. Problemet är charkråvaran, som är nästan lika trög som tidigare. Vad som behövs är att några större charkfabriker gör som livsmedelshandlarna och tonar ner inköpet av importkött. Fler blågula Svenskt Kött på charkpaketen, alltså!
Utbudet av slaktgrisar är relativt lågt i Tyskland, vilket sägs bero på dels värmen, men också att grisföretagarna drar på anmälningarna i väntan på stigande priser.
Holländska Rabobank, stor på finansiering av lantbrukssektorn och kan liknas vid vår gamla Föreningsbanken, kom med en prisanalys i veckan. Man tror att kvartal 3 ska sluta med rekordpriser på slaktgrisar, globalt sett. I Ryssland är det redan rekord pga de stängda gränserna. Rysslands största kött- och foderproducent Cherkizovo rapporterar för första halvåret grispriser som ligger 50 % högre än samma period 2013. 1,25 € 2013, jämfört med 1,88 i år. Kvartal 2 var priset 2.19 €/kg, drygt 20 skr.
Men även i de exportländer som har PEDv och därmed brist på grisar, kan det bli rekordpriser. Priserna väntas bestå även fjärde kvartalet och in i 2015.
De länder som pekas ut är USA, Kanada, Mexiko, Japan och Sydkorea. De icke drabbade av PEDv-viruset, såsom EU och Kina, kommer att dras med i prisuppgången, men den blir inte lika stark. Det blir mer en höjning som påverkas av säsongen. Grispriset i Mexiko har gått upp 25 % sedan 2013 och väntas stiga nästan 5 % ytterligare.
EU är den enda region som har möjlighet till export av betydelse och den väntas öka till Kina och USA. Men bortfallet av ryska marknaden kompenseras inte helt av andra marknader och därmed blir prishöjningarna måttligare.
Banken påpekar även att den globalt goda skörden av spannmål och soja kommer att påverka lönsamheten i grisproduktionen positivt. Grisföretag som inte drabbats av PEDv kan se fram emot rekordstora vinster i år. Högre grispriser och lägre kostnader kan locka investerarna att bygga och därmed förkorta den väntade goda lönsamheten i branschen.
Svinpesten fortsätter breda ut sig, både bland tam- och vildgrisar. En ny riskfaktor, som jag inte sett beskrivas tidigare, är fodret. Om en svensk foderfabrik köper spannmål från något östland, kan det finnas risk för smitta av svinpest. Det lär vara goda skördar i öst och därmed väntas ökad export västerut.
Det hittas som bekant döda smittade vildsvin i markerna i Baltikum och andra östländer och de kan även finnas i åkrarna med spannmål. Om en skördetröska kör på ett dött smittat vildsvin, kan sporer av svinpesten förorena spannmålen och smitta följa med till platser långt bort. Jag vet inte relevansen av den här risken, men den bör nog tas med i listan över vad man ska vara försiktig med.
Den danske veterinär som leder saneringen av svinpesten vid Idavangs besättning i Litauen, utesluter inte att det är iinsekter som fört med sig smittan.
Sedan utbrottet 2007 i Georgien har smittan förfluttat sig 200 mil och den danske veterinären befarar att problemet med afrikansk svinpest blir permanent.
Danska Markedsnyt for svinekød har gjort en bra sammanställning av utbredningen av afrikansk svinpest. Den är skrämmande. Förra veckan berättade jag om Litauens störste grisproducent, danskägda Idavang, som slagit ut 19 400 grisar vid en smittad enhet. I Polen har afrikansk svinpest också konstaterats i en tamgrisbesättning, men den hade endast 8 grisar. I Lettland har man hittat 4 smittade vildsvin och slagit ut 134 tamsvin i 6 små besättningar.
Från Ryssland rapporteras om en lång rad tillfällen där afrikansk svinpest konstaterats i både tambesättningar och bland vildsvin. Det rapporteras även om svinpest i köttprodukter i handeln från en fabrik, Velikoulusky, som producerar 100 000 ton per år och säljer till ca 500 städer och samhällen runt om i Ryssland. Risken är att pesten sprids med köttprodukterna och 70 ton har vid ett tillfälle destruerats. Bl a har positiva prover tagits från butiker på korv och bacon.
England har fått sitt första fall av MRSA på gris och regeringen har skärpt tonen mot för stor användning av antibiotika. /LG 140801


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Vi höjer slaktgrisnoteringen med 25 öre/kg och smågrisnoteringen med 10 kr/smågris vecka 32. Sugga och galt oförändrat.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det är fortfarande full fart på försäljningen här på västkusten, men turisterna börjar dra sig hemåt. Den goda marknaden väntas dock bestå ett par veckor till.
-Efterfrågan gör att vi har balans i slakten efter lång tid med överstående.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Detaljer för grillen går fortsatt mycket starkt. Allt relaterat till grillen, såsom kotlett, karré och fläskfilé, går bra att sälja. Det gäller även nötkött.
-Däremot är det fortsatt trögt för charkråvaran. Det behövs fler charkfabriker som väljer svensk råvara framför import.
-Nu hoppas vi även på en bra höst. Hösten brukar vara bra.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -

Dahlbergs Slakt
Mikael Oldin: -Veckorna 33 och 34 brukar det traditionellt vara en nedgång i försäljningen av griskött, när semestern är slut, räkningarna ska betalas och skolorna är igång. Grillarna byts till grytor.
-Men ännu går grillsortimentet bra. Kotlett, karré och filé har bra efterfrågan. Industriråvaran går fortfarande lite trögt.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -

Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Sommarvärmen står sig och skörden har startat i många delar av landet. Lokalt har det kommit stora regnmängder på upp till 60 mm på vissa platser.
Afrikansk svinpest (ASF) tycks stanna ett tag i Polen. Landet har officiellt meddelat fyra nya fall i vildsvinspopulationen.
Priserna på europeiska griskött, som varit fallande i den sista månaden, börjar att vända uppåt. Spannmål och soja har fortsatt att gå ner ytterligare. När botten är nådd för denna nergången är svårt att sia. Veterinärer i Nordirland har rapporterat vad tros vara Storbritanniens första fall av MRSA-bakterie i en gris.
PEDv fortsätter att pressa den amerikanska grisproduktionen. På de gårdar som blir drabbade är dödligheten i vissa fall total innan besättningen stabiliseras. Man har fortfarande inte hittat något läkemedel som hjälper.
Det är fortfarande en del slaktköer hos de svenska slakterierna, men som det ser ut idag är dom på väg åt rätt håll, dvs minskar. Det finns fortfarande ett överskott på smågrisar.

Danish Crown
På den europeiska marknaden betyder en fallande volym slakt och därmed lägre utbud av griskött, att färska skinkor den här veckan handlas till i stort sett oförändrade priser. För övriga detaljer är prisläget stabilt för karré och bog, medan kotletter är något under press.
Om såväl brittiska marknaden, som marknaderna utanför Europa, rapporteras om oförändrad aktivitet.

ISN, Tyskland
Begränsade utbud av slaktgrisar i EU
Marknaden i EU är inkonsekvent den här veckan. Länderna har allt från fallande, till oförändrade, till stigande priser. Den extrema prispressen, som utlöstes i synnerhet i Tyskland, är över och marknaden har stabiliserat sig igen.
Efter att stämningen på tyska grismarknaden i början av senaste veckan förbättrats, som följd av lågt utbud slaktgrisar, steg tyska priset i onsdags med tre cent. I kölvattnet rörde sig priserna i Holland och Belgien också uppåt.
I Österrike har marknaden förbättrats trots svår situation på köttmarknaden. Österrikiska slakterier har minskat slakten, men det har inte blivit någon puckel i tillförseln. Danmark har en väl balanserad marknad och oförändrade priser. Spanska priset gick något nedåt. Franska producenterna, däremot, tvingades acceptera att priset gick ned med 3,9 cent.
Trend för tyska marknaden: Den positiva trenden för slaktgrisar fortsätter. Det är måttliga volymer slaktgrisar som bjuds ut i de flesta länderna, eftersom uppfödarna av grisar väntar bättre priser. Vädret är också bra för grillning, vilket stimulerar kötthandeln. Sammantaget ser det ut att finnas ett utrymme för höjda priser.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Scan vill ta strupgrepp på djurbönder
I förra veckan meddelade koncernchefen för HK Scan att vi producenter ska i framtiden ta större risk och följa med prissvängningarna i marknaden på ett nära sätt. Det betyder att priserna kan svänga mycket från den ena veckan till den andra. Det kommer att vara mycket likt ett lotteri.
Hur vet vi att Scan gör sitt yttersta för att vi ska få bästa pris? Slakteriet förser sig naturligtvis först med tillräckliga marginaler. Ska alla bli Scan-partners? Vi grisproducenter har betydligt längre ledtider än vad slakteri och handel har. Det måste finnas referenspriser från någon större marknad som vi kan förhålla oss till. I ett sådant läge måste Scan dessutom vara med och ta våra kreditrisker genom lån och borgen.
Skövde Slakteri gör ett försök med golvpriser som egentligen är takpriser. Priset som avses är för integrerad guldgrisbesättning, annars blir det avdrag. Leveranstilläggen blir genom takpriset lika för alla leverantörer. Om golvpriset blir ett verkligt golvpris med olika kvalitets- och prestationstillägg så är det säkert användbart i botten på en mer rörlig prissättning.
Blir det här början till att vi prissäkrar våra slaktgrisar?
Idag hör jag den första skördetröskan ute i ett rapsfält.

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
Värmeböljereflektioner om bl a konkurrenskraftigt (svenskt) kött
Lovord till Grisgeneralen som med sina nu drygt 150 bloggar är värd en plakett. Utan något mandat att utdela GRIS-pris skickar jag här mitt varma, personliga hedersomnämnande.
Det som olika led i den svenska köttkedjan måste prestera, enligt generalens beräkningar(15/7), för att klara konkurrensen verkar verkligt tufft.
Jag läser detta samtidigt som två chefer för våra storbanker redovisar sina miljardvinster, främst genererade av lönsam in- och utlåning.
Något förenklat och mycket provokativt reflekterar jag i solhatt under körsbärsträdet om köttproducenter som skulle kunna ta emot djur för en ringa kostnad (nära noll) och omedelbart skicka dem vidare mot en saftig avgift. Och som om affärerna mot förmodan inte gick ihop var garanterade generös hjälp av staten!
Förr talades det om tre "generationer" i företagandet: förvärv, förvaltning och fördärv. Jag är rädd att vi i vårt land just nu är alltför fixerade vid förvaltning. Använd överskottet på pengar till investeringar i stad och på land, inte till övervinster i banksektorn. Detta borde vara en valfråga, där alla ansvariga partier kunde enas.
VM i fotboll, Almedalen, Kiviks marknad, Festivalen i Emmaboda..... allt är nu minnen.
Bara en kommentar till antibiotikan på Gotlandsmötet. Fem svenska generaldirektörer tog antibiotikafrågan på stort allvar i Almedalen, läser jag. Många är faktiskt måttligt imponerade av detta besked. Höjdarnas uttalanden är som en liten gosses drill i världshavet, som någon sa. Sveriges röst har tyvärr inte den styrka som man inbillar sig. Och en helsvensk lösning, om och när den kommer, blir i värsta fall alltför "svensk" för att kunna införas generellt och efterlevas internationellt. Kanske hittar en historieforskare om 50 år ett arkiverat protokoll som visar hur kraftfullt svenska ämbetsmän agerade..... Att socialstyrelsen inte tycks ha någon mening eller beredskap i en fråga som berör både folkhälsan, djuruppfödning, livsmedelshantering, världshandel, m m, och som varit aktuell i flera decennier är förvånande. Måste man vänta till efter valet innan man vågar ta ställning?
Större tilltro kan tillmätas centerns utspel om en samlad GLOBAL insats i antibiotikafrågan. Men tanken måste följas upp, bli till handling och inte tillåtas ta semester inför valet. Om det ska till en internationell kriskommission är svårt att bedöma, men det är ju så man oftast går tillväga i stora globala ödesfrågor. Även om verkan av EU:s, Eliasson-Ban ki-Moons, Merkels och Obamas m.fl "starka fördömanden" av Putin, Netanyahu, Hamas och andra onda krafter förefaller minimal, måste vi som våra finska vänner gjorde i vinterkriget (om någon nu minns det) och som Grisgeneralen skrev i sin blogg "ge oss Fan" på att målen kan nås med gemensamma krafter.
Kanske ett halvårs "politisk vapenvila" i de stora frågorna före och efter valet skulle räcka för att ta dö på allt sterilt snack och mobilisera folket kring det som är livsviktigt för oss och våra efterkommande.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

L

Blogga du
också!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 32

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 32 v 31 v 30 v 29
Skövde Plus** 75-99,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Ginsten Slakteri 75,9-99,9 14,80 14,80 14,80 14,50
Dalsjöfors Nya 75-99,9 14,70 14,70 14,70 14,70
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,60 14,60 14,60 14,60
HKScan Agri *** 70-99,9 14,30 14,05 14,05 14,05
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Dahlbergs 71-96,9 12,75 12,75 12,75 12,75
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 12,30 12,30 12,30 12,30
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Scan - SLS grund 75-96,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
överst överst överst balans
Dalsjöfors Slakteri
-
balans överst överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
balans överst överst överst
Ginsten
balans överst balans överst
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Alla leverantörer har ett garantipris, se nedan. .
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, garantipriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr kg
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus** 75-99,9 15,00
Hela 2014Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 32 v 31 v 30
13,03 Danish Crown 70,0–93,9 dkr 10,60- 10,60- 10,60-
23,98 Nortura 67,1–90,0a nkr 22,00 22,00 22,00
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,90 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,29 1,29 1,29
14,30 Snellmans 80 – 105 euro 1,55 1,55 1,55
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
30 jul Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,01 Tyskland, 56 % 1,63 1,63 1,60 1,67 1,75
14,27 D:o svenska*** 1,55 1,58 1,55 1,65 1,65
29 jul jämförbara**
18,03 England - 1,958 1,981 1,987 2,015
17,71 Italien - 1,923 1,894 1,851 1,838
17,45 Spanien - 1,895 1,911 1,936 1,949
15,13 Frankrike - 1,643 1,682 1,686 1,697
15,76 Tjeckien - - - 1,712 1,737
15,03 Irland - 1,632 1,613 1,651 1,651
14,51 Tyskland - 1,576 1,546 1,616 1,696
14,94 Polen - - - 1,623 1,693
14,35 Danmark - 1,559 1,559 1,586 1,613
14,18 Österrike - 1,540 1,540 1,602 1,643
14,10 Belgien - 1,532 1,507 1,581 1,655
13,73 Holland - 1,491 1,462 1,528 1,614
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
28 juli
21 juli
14 juli
7 juli
Utbud
2990
2935
2820
3050
Sålda
2990
2845
2550
950
Medelpris, euro
1,71
1,65
1,63
1,75
Lägst
1,68
1,63
1,62
1,73
Högst
1,73
1,68
1,65
1,76
Medelpris, skr
15,74
15,19
15,04
16,20

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,50 kr, galtar 5,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 32 v 31 v 30 v 29
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,50 8,50 8,00 8,80
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 5,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,50 5,50 5,00 5,80
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 32 v 31 v 30
8,24
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
13,94
Nortura Fri vikta nkr 12,79 12,79 12,79
Finland
8,12
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,78
Österbottens Fri vikt, E euro 0,41 0,41 0,41
Tyskland
11,81
VEZG 56 % euro 1,28 1,28 1,28
Galtar
7,01
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Pund
11,64
11,66
11,68
11,63
11,51
11,44
11,27
Dollar 6,88 6,84 6,82 6,78 6,71 6,73 6,62
Euro 9,21 9,21 9,23 9,26 9,16 9,18 9,02
Dansk 1,23 1,23 1,23 1,24 1,22 1,23 1,21
Norsk 1,10 1,10 1,10 1,10 1,08 1,09 1,10
Yen 6,68 6,75 6,72 6,68 6,58 6,62 6,51
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 16,75 16,75
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors "Nya", 30 kg 540 530 530 530
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 480 480 480 480
HKScan Agri
Plus 30 kg 480 470 470 470
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri överst överst överst överst
Dalsjöfors Kött överst överst - -
Dahlbergs Slakteri överst balans överst -
Ginsten balans balans balans överst
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
276
Basis 7 kg 225 225 225 231 236
469
Basis 30 kg 382 382 382 390 399
282
SPF+Myc 7 kg 230 230 230 236 241
476
SPF+Myc 30 kg 387 387 387 395 404
287
SPF 7 kg 234 234 234 240 245
480
SPF 30 kg 391 391 391 399 408
986
Økologi 30 kg 802 802 802 808 814
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
719
25-kilos Helsegris 750 750 750 750 750
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
590
Klass S40, 30 kg* 64 64 64 64 64
Tyskland
497
VEZG 28 kg 54 54,30 57 59 61
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.