@-GRIS 8 augusti 2014
Senaste uppdatering gjord 8 augusti 23,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!Erfaren
djurskötare/traktorförare
sökes till vår 300 suggors integrerade besättning.
Svar till
Björn Gerstädt 070-5441016
gerstadt@telia.com

Grisgård
till salu
Helintegrerad produktion
28 suggor x 11 grupper
Mer info: www.damparp.se
Magnus Karlsson
Dämparp, 57895 Flisby
070-691 14 11
damparp@telia.com

Nu har vi tröttnat
Vi lägger av!
• Beg Ramsta tvättrobot
• 6 st 17 m3 glasfibersilos
m skruv & motorer
• Massor av beg & nytt
• Funki torrutfodring
• Flygt gödselpump,
renoverad för 40 000 i år.
• Doserare, elektronik,
ställdon  m m, m m.
0708-431 248 eller patrik@staket.com.

MELLANGÅRDS-
AVTAL
Slaktgrisproducent sökes för mellangårdsavtal i Skåne, Blekinge eller södra Halland. Slaktgrisleverans till KLS Ugglarps.
Vi producererar ca 200 smågrisar per vecka, strax
utanför Hässleholm.
För mer info:
Frederik Nilsson
070-325 65 50 ,
frederik.nilsson@swipnet.se

Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne
443030@telia.com
070-4955578

Senaste nytt om marknaden och priser
KLS Ugglarps höjer 20 öre v 33, äntligen försvinner 10,27 kr
KLS Ugglarps höjer priset på slaktgrisar 20 öre v 33. Priserna är oförändrade i Tyskland och Danmark.
Nästa vecka säger vi farväl till Scans 10,27 kr, priset ingen haft och som varit en skamfläck i pristabellerna. Nu hoppas jag att vi kan fortsätta städa bland priserna så att det klart och tydligt framgår vad en gris är värd och ingen behöver bli lurad på rätt betalning.
Till försvar för gångna tokigheter kan jag dock säga att det finns branscher som är ännu värre. Den närmaste är nötproduktionen, där skillnaden mellan notering och verklig betalning varit ännu större. Städa av dessa pristabeller också!
Utanför animalieproduktionen finns värstingar som VVS, el, kilrep, m m, där det inte behövs särskilt mycket argumentation för prissänkning, prutning, för att få upp till 70 % rabatt.
Importstoppet för griskött från EU till Ryssland ser nu ut att permanentas för lång tid framöver. Putin hotar länder som deltar i sanktionerna mot Ryssland med motaktioner, vilket bl a omfattar importstopp för griskött. Det problem som var på väg att lösas upp, blir nu ännu värre.
Det talas redan om betydande genombrott för Brasilien, att överta EUs leveranser till Ryssland. Om stoppet sedan hävs, får EU ett betydande hinder att övervinna, eftersom Brasilien får ett ännu bättre grepp om den ryska marknaden. Den lönsamma exporten från EU till Ryssland, kan bli mindre lönsam i framtiden.
De flesta svenska slakterier har nu praktiskt taget inga köer till slakt. Det rör sig om en, två, tre dagar. Det får vi tacka det vackra vädret för, som dessutom har fortsatt, med fortsatt grillning. Men när nu skolorna börjar är det bara att vänta att försäljningen av grilldetaljer minskar.
Till slut blev det alltså en bra grillsäsong, även om det såg motigt ut i våras. Så här fort kan det svänga på marknaden för griskött. Nu får vi satsa på en bra julförsäljning.
Det är trögt för HKScan i Finland. Konkurrensen är stentuff, samtidigt som exporten försämrats pga det importstopp Ryssland har från EU-länderna. Företaget har 2 800 medarbetare i Finland och behöver spara 4 milj euro redan i år. Planen är att plocka bort 400 medarbetare, varav de flesta är tjänstemän, bl a på högre nivåer. /LG 140808


Marknadskommentarer
HKScan Agri
Grillsäsongen fortsätter och de detaljer som grillas har fortsatt riktigt bra efterfrågan! Oförändrad situation för skinka och sida som marknaden är mindre sugna på.
Notering oförändrad vecka 33. Från och med måndag vecka 33 är gamla SLS-noteringen helt avslutad och ersatt av nya HKScan Agri noteringen.
Vi vill även påminna alla om att uppdatera sin planeringsanmälan eftersom vi nu närmar oss ett balanserat läge gällande anmälan och slakt. Se över både anmälan som ligger nära i tiden och längre fram så vi har rätt underlag när vi ger besked till våra kunder. Tack för din medverkan. Det är alltid möjligt att nyanmäla och justera sin anmälan tisdag innan slaktvecka.

KLS Ugglarps
Marknaden är relativt oförändrad, jämfört med föregående vecka.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: --Det vackra vädret gör att turisterna dröjer sig kvar vid havet och fortsätter grilla och konsumera här vid västkusten. Vi har alltså haft fortsatt bra försäljning denna vecka. -Det är knappast ingen slaktkö, ca en halv dags slakt. Således nästan balans. Även för smågrisarna.

Dalsjöfors Kött
Cato Gustafsson: -Grillen går fortsatt starkt med stora volymer. Fläsk II är fortsatt jobbig. Troligen får vi ökad efterfrågan på den när julproduktionen tar fart. Återstår att se var prisbilden landar.
I övrigt lika med förra veckan med hög slakt ca 6 200 per vecka.
Balans i slakten = överstående motsvarande ca 3 dagars slakt. Smågrisar: Dalsjöfors NYA + 10 kr/st = 540 kr/st vid 30 kg.

Skövde Slakteri:
Ove Konradsson: -Handeln aviserar nu sänkta priser med 5 - 6 kr på karré, filé och kotlett och väntar väl minskad grillning när skolorna börjar.
-Vi har nu en liten slaktkö igen, efter att den varit borta en tid. Dels ligger inte vår försäljning i semesterbältet och har kunnat dra nytta av den ökade försäljningen i dessa områden, dels har vi kunder som dragit ner inköpen under semesterperioden ca tre veckor.
-Jag har varit i USA, dock i hästsammanhang, men jag lade märke till att amerikaner styckar något annorlunda än vi gör i Sverige. Bl a såg jag många köttdetaljer med mycket kappa och kotlett med svål. Men jag såg inte en fläskkarré under hela resan. Jag tror vi kan ha något att lära av amerikansk styckning och ska nog studera den ytterligare.
Tommy Ögren: -Vi har varit största exportören till Ryssland och har haft fin kontakt med ett företag där. Importstoppet avbröt leveranserna och nu hotar Putin med motsaktioner mot bl a EU och då blir situationen ännu allvarligare. Exportstoppet kan därmed bli långvarigt.
-Det är sorgligt med sådana här konflikter, där man hotar varandra och försöker sätta käppar i hjulen för kontakterna mellan länderna. Det liknar sandlådan.
-Vad vi kan göra är att försöka hitta nya marknader, men alla köpare känner till den här situationen och kan utnyttja den. Därmed trycker man ner priserna och försämrar lönsamheten.
-Slaktkön är nu minimal, ca 2 dagar. Det är i praktiken ingenting.

Dahlbergs Slakt
Mikael Oldin: -.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -

Sveriges Grisföretagare
Per-Göran Fjelkner: -Värmen som varit har avtagit och semestrar och skollov börjar lida mot sitt slut. Snart börjar julskinkorna att produceras och storhushållen att köra för fullt. Slaktpriserna i Sverige ligger på en svag uppgång.
Över halva spannmålsskörden är bärgad i Sverige, med lägre proteinhalt och stärkelsehalt än normalt går en större andel till foder.
Sojan har gett stora skördar vilket leder till ökade lager och lägre priser.
Ryssland ökar sina importstopp mot jordbruksprodukter som svar på sanktioner från EU och USA.

Danish Crown
De europeiska marknaderna är fortsatt lugna som följd av semestrarna, som nu täcker det mesta av mellersta och södra Europa. Norra Europa är så smått på väg tillbaka igen. Samlat är det en mycket liten efterfrågan, som dock motsvaras av små utbjudna volymer.
Vi säljer våra färska produkter löpande till oförändrade priser. Karrén är på väg ut ur säsongen och här ser vi sjunkande priser.
På marknaderna i tredje land är försäljningen oförändrad.

ISN, Tyskland
Endast liten prisutveckling den bär veckan
Priset i Tyskland blev oförändrat och det är små prisändringar i EU. Ett undantag är Belgien, där priset kunde höjas 1 cent.
Grisföretagarna hade hoppats på prishöjningar, eftersom det varit god efterfrågan på griskött och utbudet av slaktgrisar var lågt, särskilt i början av veckan. Mot slutet av veckan ökade dock utbudet och balanserade efterfrågan. Samtidigt klagar slakterierna på svag kötthandel.
Pga semestrar i nästan alla delstater i Tyskland är efterfrågan låg. Förädlande industri köper inte mer än vad som är nödvändigt.
Även i de sydliga länderna står priserna f n stilla, eller är fallande. I Spanien och Frankrike är priserna något fallande och i Italien är något fallande priser väntade.
Trend för tyska marknaden: Förhoppningarna från förra veckan verkar gå upp i rök. Handeln går smidigt, men ingen på marknaden är nöjda. I det perspektivet torde priset bli oförändrat.

Debatt
Välkomna att göra inlägg i debatten om grisnäringen!


Bloggat
För att läsa hela innehållet i bloggen, klicka på blå texten!

Grisgeneralen
Klicka HÄR

Oron sprider sig
Sommarstiltjen gör att grisbönderna känner oro inför framtiden. Oron ökar. Detta ser jag på min blogg eftersom flera av mina läsare går tillbaka till tidigare inlägg. Man besöker titlar som har med konkurs, bank, avräkningspriser att göra. Sannolikt beror det på att de nyligen guldkantade avtalen på upp emot 18 per kilo är slut och grisarna är levererade. Dessutom är det knäpptyst från slaktarbänken. Slaktarna vet mycket lite om framtiden och därför förser dessa sig först efter som de säger, ha haft ett dåligt första halvår 2014.
På senaste @-GRIS kunde vi läsa att utsikterna utanför Sverige andas god framtidstro. Tyskland och Danmark går uppåt och förhoppningsvis drar med sig oss i Sverige. Tyvärr har jag varit med om att det tyska priset vid ett tillfälle var 2,50 kr högre än vårt inhemska. Då man ifrågasatte de svenska slaktarnas avräkningsprissättning så fick man inget bra svar. Antingen var det oförmåga att höja priset eller också hamnade pengarna hos slaktarna eller handlarna.
Det mesta av försäljningen går ju bra och överlagrat fläsk är snart slut i frysarna så låt oss se positivt framåt åtminstone denna höst.
Måtte den tryckande värmen ge sig!

Bengts sporadiska blogg
Klicka HÄR
(Amerikanska) konsumenters begrepp om djurvälfärd
Mitt Alma Mater, Purdue-universitetet i svinstaten Indiana, USA, har i dagarna publicerat en studie i en ansedd vetenskaplig tidskrift (J. ANIM SCI, July 2014) som kan ha värde även för svenska läsare med intresse för kött.
Man konstaterar inledningsvis att "allt eftersom konsumenterna får en bättre inblick i hur köttet de äter produceras, ökar deras kritik av dagens uppfödningsmetoder i stordrift. Välgrundad kännedom om alla de faktorer som bygger upp konsumenternas föreställning om problemen med modern djuruppfödning är en förutsättning för en nationellt, uthållig och socialt ansvarig köttproduktion.
Studien (online) som omfattade 798 tillfrågade hushåll avsåg belysa sambandet mellan hushållens kritik och olika typer av hushåll (familjens sammansättning, kön, ålder, geografisk hemvist, politiska åsikter, erfarenheter, m m) samt hur man fått sina kunskaper om modern djuruppfödning.
Eftersom amerikansk media på senare tid särskilt uppmärksammat hur grisar föds upp, ställdes det speciellt frågor om hur hushållen uppfattade djuromsorgen i svinuppfödningen och hur det påverkade inköpen av griskött.
Det visade sig bl a att kvinnor, ungdomar och medlemmar i demokratiska partiet (!) var de mest kritiska. Drygt tio procent av de svarande hade minskat sin grisköttskonsumtion på grund av missnöje med djurvälfärden.
Mer än hälften uppgav att de inte hade någon officiell informationskälla inom t ex svin- och fjäderfäbranschen rörande djurskyddsfrågor utan byggde sitt "kunnande" på vad djurskyddsaktivister och liknande grupper rapporterade.
I alla länder är självklart väl upplysta konsumenter grunden för en uthållig, nationell matproduktion. Hur har vi det med den svenska maten?
Vem vet mest om jordbruk och mat, frågade jag i min blogg 43/13. Den 23 juli var Grisgeneralen bekymrad över LRF:s misslyckade skyltkampanj.
Det finns nog plats för skärpning på upplysningsfronten.

Gunnelas blogg
Klicka HÄR

L

Blogga du
också!
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan.

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk. /LG

Läs senaste nytt på
GrisPortalen


Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090
gris@agrar.se

Grispriserna vecka 33

Partipriset (inte uppdaterat)
Scans industripris (tidigare partipris) är
24,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 33 v 32 v 31 v 30
Skövde Plus** 75-99,9 15,00 15,00 15,00 15,00
Ginsten Slakteri 75,9-99,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Dalsjöfors Nya 75-99,9 14,70 14,70 14,70 14,70
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,60 14,60 14,60
HKScan Agri *** 70-99,9 14,30 14,30 14,05 14,05
Lövsta Kött snitt 88 13,75 13,75 13,75 13,75
Dahlbergs 71-96,9 12,75 12,75 12,75 12,75
Dalsjöfors Kvalitet 75-99,9 12,30 12,30 12,30 12,30
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Balansen i slakten
SLS/Scan
-
överst överst överst överst
KLS Ugglarps
-
överst överst överst överst
Skövde Slakteri
-
balans överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri
-
balans balans överst överst
Dahlbergs Slakteri
-
balans balans överst överst
Ginsten
balans balans överst balans
Gröna siffror = Överstående, Röda = Brist Oförändrat = svart.
* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med tillhörande ordinarie veckoleveranstillägg.
** = Alla leverantörer har ett garantipris, se nedan. .
*** = Gäller Scan-avtal tecknade efter 1 november 2013


Slaktsvin, garantipriser för leverantörer med kontrakt
Slakteri Viktgr kg
Pris
Gäller från - till
Skövde Plus** 75-99,9 15,00
Hela 2014Bud eller tecknat leveransavtal, slaktgrisar Sverige
(Rapportera in ditt avtal
Dag Kv1
Kv2
Kv3
Kv4
I/F
Antal
Reg
Slakteri
A/B
2012
1110
-
-
- 18,50
-
M
3
A
2013
1214
15,50
15,50
15,50 15,50
-
S
3
A
1220
17,25
17,30
17,30 -
-
S
3
B
1221
17,00
18,00
19,00 20,00
I
M
?
A
1221
17,30
-
- -
-
S
3
B
0102
18,00
-
- -
-
M
2
B
0103
17,00
18,00
- -
-
M
3
-
0105
17,10
17,85
17,80 18,60
-
4000
M
-
B
0104
17,40
-
- -
-
M
5
-
0114
16,70
-
- 17,50
-
M
3
B
0121
16,30
16,60
17,00
17,50
F
2000
S
-
A
0404
-
17,00
-
-
-
10000
S
-
A
0404
-
17,30
17,30
17,30
-
4500
-
3
A
0524
-
-
18,00
18,50
-
S
-
B
Dag = Månad och dag jag fått uppgiften för angivna perioder
Kv = Bud eller tecknat avtal gällande kvartalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
Antal = Antal grisar som avtalet omfattar
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mella nsverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri,eller siffra (för att inte avslöja allt).
A/B = A = tecknat avtal, B = Bud

Benchmarking, jämför din slaktgrisomgång med andras
Dag Avtalat
I/F
V
Reg
Slakteri
Antal
K-%
Vikt
Snitt
2013
0116
16,60
F
2
M
Scan - 16,40
0219
16,50
I
6
M
-
160
57,7
-
15,58
0301
16,50
F
8
M
-
220
57,9
95,9
16,46
0524
-
F
20
M
-
-
-
17,25
Dag = Månad och dag jag fått rapporten
Avtalat = Avtalat pris för perioden enl leveransavtalet
I/F = I = Integrerade intern eller extern, F = Förmedlade smågrisar
V = Slaktvecka
Reg = Region: S = Södra Sverige, M = Mellansverige, N = Norrland
Slakteri = Slakteri, eller siffra (för att inte avslöja allt).
Antal = Antal grisar som slaktats i omgången
K-% = Kött-%, medeltal

Vikt = Omgångens medelvikt
Snitt = Total likvid, dividerad med antal kilo. Före moms och efter ev tillägg och även avdrag för Djurhälsovården, Svenska Pig, Svenskt Kött, m m, (6-7 öre)

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 33 v 32 v 31
13,03 Danish Crown 70,0–93,9 dkr 10,60- 10,60- 10,60-
23,98 Nortura 67,1–90,0a nkr 22,00 22,00 22,00
? HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro heml heml heml
? HK Agri grund 76 – 92,5b euro heml heml heml
11,90 Atria Premium+ 78 – 98 euro 1,29 1,29 1,29
14,30 Snellmans 80 – 105 euro 1,55 1,55 1,55
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktsvin, Europa, landsnoteingar resp korrigerade
Skr Land v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
6 aug Landsnotering* euro euro euro euro euro
15,01 Tyskland, 56 % 1,63 1,63 1,63 1,60 1,67
14,27 D:o svenska*** 1,55 1,55 1,58 1,55 1,65
5 aug jämförbara**
17,71 Italien - - 1,923 1,894 1,851
17,26 England - 1,873 1,958 1,981 1,987
17,41 Spanien - 1,889 1,895 1,911 1,936
15,04 Frankrike - 1,632 1,643 1,682 1,686
15,76 Tjeckien - - - 1,673 1,712
15,04 Irland - - 1,632 1,613 1,651
14,51 Tyskland - 1,576 1,576 1,546 1,616
14,94 Polen - - - 1,581 1,623
14,38 Danmark - 1,560 1,559 1,559 1,586
14,23 Belgien - 1,544 1,532 1,507 1,581
14,18 Österrike - 1,540 1,540 1,540 1,602
13,73 Holland - 1,491 1,491 1,462 1,528
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.
*** Fler och större avddrag kan göra att avräknade priset på svenska grisar blir någon krona under angivna pris.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
Inte uppdaterat

- Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
15,56 EU, medelpris 1,804 1,812 1,828 1,858 1,893
-
19,07 Cypern 2,210 2,210 2,220 2,340 2,340
18,66 Malta 2,163 2,163 2,120 2,120 2,160
18,02 Grekland 2,089 2,089 2,089 2,114 2,114
17,80 Bulgarien 2,063 2,060 2,051 2,038 2,012
17,51 Italien 2,030 2,061 2,086 2,144 2,178
17,12 Lettland 1,984 1,948 1,955 1,934 2,003
16,84 England 1,952 1,957 1,938 1,903 1,903
16,72 Rumänien 1,938 1,957 1,954 1,945 1,945
16,63 Slovakien 1,928 1,926 1,939 1,968 1,963
16,54 Österrike 1,917 1,917 1,818 1,914 1,914
16,33 Litauen 1,893 1,896 1,917 1,944 1,926
16,11 Tyskland 1,867 1,867 1,877 1,887 1,928
16,10 Tjeckien 1,866 1,894 1,912 1,952 1,961
16,04 Luxemburg 1,859 1,860 1,856 1,888 1,926
15,98 Slovenien 1,852 1,789 1,835 1,847 1,891
15,87 Polen 1,839 1,847 1,840 1,882 1,946
15,81 Sverige 1,832 1,846 1,840 1,825 1,827
15,68 Ungern 1,818 1,830 1,834 1,877 1,918
15,65 Estland 1,814 1,813 1,835 1,825 1,825
15,53 Portugal 1,800 1,830 1,880 1,940 1,970
15,25 Finland 1,768 1,769 1,769 1,748 1,758
15,22 Spanien 1,764 1,785 1,825 1,860 1,903
15,18 Frankrike 1,760 1,660 1,680 1,730 1,780
14,71 Irland 1,705 1,702 1,701 1,700 1,700
14,62 Belgien 1,695 1,694 1,714 1,756 1,814
14,58 Holland 1,690 1,689 1,690 1,711 1,759
14,57 Danmark* 1,689 1,689 1,728 1,759 1,759
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.

Auktionsdag
5 aug
28 juli
21 juli
14 juli
Utbud
3120
2990
2935
2820
Sålda
2140
2990
2845
2550
Medelpris, euro
1,67
1,71
1,65
1,63
Lägst
1,65
1,68
1,63
1,62
Högst
1,69
1,73
1,68
1,65
Medelpris, skr
15,39
15,74
15,19
15,04

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,50 kr, galtar 5,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 33 v 32 v 31 v 30
Tallhöjden Fri vikt, klass 10,20 10,20 10,20 10,20
Knorrevången Fri vikt, klass** 9,00 9,00 9,00 9,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,50 8,50 8,50 8,00
Ginsten 140,1 kg- 7,50 7,50 7,50 7,50
KLS Ugglarps 140- 7,10 7,10 7,10 7,10
Dahlbergs 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Dalsjöfors 58% 6,15 6,15 6,15 6,15
HKScan Agri 140- 6,00 6,00 6,00 6,00
Skövde 140- 5,25 5,25 5,25 5,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Galtar
Tallhöjden oflådd 8,50 8,50 8,50 8,50
Knorrevången Fri vikt, klass** 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,50 5,50 5,50 5,00
HKScan Agri oflådd 2,67 2,67 2,67 2,67
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,70 2,70 2,70 2,70
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård


SUGGOR, GALTAR
BROCKGRISAR
köpes varje vecka
Ditt bästa alternativ!
Rakt pris, fria vikter, fri klassning! Betalning vid lastning.
Skriv kontrakt med oss! Vi betalar era suggleveranser kontant i förskott. Upp till 6 månaders leveranskontrakt.
Sugga 10,20 kr - galt 8.50 kr/kg
Inköp: Johan Sahlin, 0320-59190, 076-116 91 90
Anmälan på tallhojdenskottochchark@telia.com


Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka. Fritt gård.
Suggor 9,00, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 33 v 32 v 31
8,24
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,70 6,70 6,70
13,94
Nortura Fri vikta nkr 12,79 12,79 12,79
Finland
8,12
Snellmans Fri vikt, E euro 0,88 0,88 0,88
?
HK Agrii Fri vikt, E euro heml heml heml
3,78
Österbottens Fri vikt, E euro 0,41 0,41 0,41
Tyskland
11,81
VEZG 56 % euro 1,28 1,28 1,28
Galtar
7,01
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,70 5,70 5,70
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 32 v 31 v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Pund
11,61
11,64
11,66
11,68
11,63
11,51
11,44
Dollar 6,89 6,88 6,84 6,82 6,78 6,71 6,73
Euro 9,22 9,21 9,21 9,23 9,26 9,16 9,18
Dansk 1,23 1,23 1,23 1,23 1,24 1,22 1,23
Norsk 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,08 1,09
Yen 6,73 6,68 6,75 6,72 6,68 6,58 6,62
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg 17,50 17,50 17,50 17,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg 17,00 17,00 17,00 17,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg 16,75 16,75 16,75 16,75
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Kött 2
Dalsjöfors "Nya", 30 kg 540 540 530 530
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg 480 480 480 480
HKScan Agri
Plus 30 kg 480 480 470 470
Marknadstillägg/avdrag - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Skövde Slakteri överst överst överst överst
Dalsjöfors Kött överst överst överst -
Dahlbergs Slakteri överst överst balans överst
Ginsten balans balans balans balans
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
279
Basis 7 kg 227 225 225 225 231
473
Basis 30 kg 385 382 382 382 390
285
SPF+Myc 7 kg 232 230 230 230 236
479
SPF+Myc 30 kg 390 387 387 387 395
290
SPF 7 kg 236 234 234 234 240
484
SPF 30 kg 394 391 391 391 399
986
Økologi 30 kg 802 802 802 802 808
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
719
25-kilos Helsegris 750 750 750 750 750
HK Agri euro euro euro euro euro
?
25-kg, Priimuus heml heml heml heml heml
Snellmans
590
Klass S40, 30 kg* 64 64 64 64 64
Tyskland
497
VEZG 28 kg 54 54 54,30 57 59
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
18 nov Land v - v - v - v - v -
Skr euro euro euro euro euro
408 EU, medelpris 47,33 46,86 47,01 47,14 47,41
-
752 Malta 87,14 87,14 85,40 85,40 87,24
721 Sverige 83,65 80,18 83,27 82,18 79,42
652 Slovakien 75,64 67,91 76,42 69,37 77,55
562 Italien 65,18 64,89 64,16 63,44 62,71
531 Tjeckien 61,58 65,07 65,70 64,94 71,23
508 Finland 58,97 57,30 58,41 58,49 57,38
487 Tyskland 56,50 56,00 56,00 56,00 56,00
483 England 56,08 55,36 52,82 50,67 50,67
415 Ungern 48,16 33,12 34,50 35,62 46,26
401 Danmark* 46,52 46,52 48,26 49,20 49,20
379 Polen 44,02 45,47 44,77 45,36 45,59
379 Spanien 43,97 43,87 44,11 44,33 43,53
375 Belgien 43,50 43,00 43,00 43,50 44,50
356 Luxemburg 41,30 37,10 46,00 47,50 43,70
322 Estland 37,60 44,48 39,37 37,92 36,60
319 Portugal 37,00 37,00 36,00 34,00 34,00
302 Holland 35,00 34,00 34,00 34,50 34,50
272 Frankrike 31,60 31,60 31,00 31,80 32,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.